Site logo

Studia hotelarstwo i gastronomia na Śląsku

Studia z hotelarstwa i gastronomii Śląsk

Gdzie na studia hotelarstwa i gastronomii na Śląsku?

Wszystkie kierunki hotelarskie i turystyczne na Śląsku

List view

Opinie o studiach gastronomia i hotelarstwo

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z usługami hotelarskimi i sztuką kulinarną na Śląsku. Kierunki z hotelarstwa i gastronomii okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Gastronomia i hotelarstwo
Redakcja Studia.pl

Zawód: Hotelarz

Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też wymaga od pracowników wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, wiedzy oraz kultury osobistej. W środowisku hotelarskim bowiem panują

Czytaj więcej »
Gastronomia i hotelarstwo
Redakcja Studia.pl

Opis zawodu: Menager restauracji

Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, kto pilnuje wszystkich aspektów funkcjonowania restauracji, w której jadłeś ostatni lunch? Jakim cudem ta osoba potrafi zorganizować jednocześnie pracę

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia związane ze sportem, turystyką i rekreacją na Śląsku

Szukasz innych studiów związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, wypoczynkiem i sportem? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania ze sportu, turystyki i rekreacji.

Kierunek gastronomia i hotelarstwo - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania bezpieczeństwa narodowego. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia z hotelarstwa i gastronomii na Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem na Śląsku na uczelni państwowej lub prywatnej kierunku związanego z hotelarstwem i gastronomią? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie gastronomii i hotelarstwa, gastronomii, sztuki kulinarnej, zarządzania hotelem, zarządzania rekreacją i rozrywką to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji studia hotelarskie i gastronomiczne – dowiedz się o nich więcej.
Sprawdź, co to są studia z hotelarstwa i gastronomii, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Studia z gastronomii oraz hotelarstwa dostępne są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1, 5 roku do 2 lat). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje z zakresu prowadzenia hoteli, pensjonatów, restauracji i innych punktów gastronomicznych lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Hotelarstwo i gastronomia to forma relaksu, odpoczynku, która jest czasowa i dobrowolna oraz powiązana ze zmianami środowiska, a także rytmu życia. Dodatkowo gastronomia to poznawanie nowych smaków i kultur żywieniowych. Hotelarstwo ma powiązanie z podróżami, które przybiera formę aktywności fizycznej, stosowanej w celu odpoczynku i rozrywki, stanowiącej oderwanie od obowiązków zawodowych, domowych, społecznych, czy nauki. Czasami jednak stanowią formę podróży służbowych i związane są ściśle z wykonywaniem zawodu.
Studia z zakresu hotelarstwa i gastronomii kształcą specjalistów związanych z przemysłem turystycznym i żywieniowym. Wbrew pozorom studia te nie należą do najprostszych, gdyż poruszają wiele dziedzin np. geografię turystyczną Polski i świata, relacje międzykulturowe, relacje międzyludzkie, umiejętność organizowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Podczas wykładów, ćwiczeń i pracy w terenie (wyjazdów studyjnych) zyskasz kompetencję, wiedzę i umiejętności z zakresu np. ekonomii turystyki i rekreacji, geografii turystycznej, hotelarstwa, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego, podstaw przedsiębiorczości, marketingu usług turystycznych, gastronomii, żywienia, dietetyki, opracowywania planów wypoczynku i rekreacji, organizowania wyjazdów, pobytu i wypoczynku, pilotowania wycieczek.

 • Gastronomia i hotelarstwo: Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo mają charakter praktyczny. W czasie zajęć wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne takie jak case study, dobre praktyki, gry biznesowe czy oprogramowanie wspierające zarządzanie hotelem i restauracją. Słuchacz poznaje nowoczesne oprogramowanie takie jak: Oracle Hospitality Suite8, Amadeus Selling Platform Connect.
 • Zarządzanie rekreacją i rozrywką: Studia na kierunku zarządzanie rekreacją i rozrywką to nowość w skali kraju. Powstanie kierunku było podyktowane zapotrzebowaniem branży rozrywkowej i rekreacyjnej na młodych, dynamicznych, kompetentnych, kreatywnych, innowacyjnych, otwartych na nowe wyzwania pracowników. Szczególny nacisk i akcenty kształcenia są położone na kreatywność studentów i praktyczne działanie oraz rozwój osobisty. Studia skierowane są do osób, które chcą kształcić się w zakresie zarządzania, ale również pragną uzyskać wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rekreacji, rozrywki.
 • Zarządzanie hotelem: Studia na kierunku zarządzanie hotelem mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu z wiedzą z zakresu hotelarstwa i turystyki. Celem studiów jest wykształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy na stanowiskach decyzyjnych, a dzięki temu stworzenie nowej jakości w zakresie zarządzania hotelami. Studia mają charakter praktyczny. W trakcie zajęć słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania hotelem. Nabywa umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich i wyzwań w branży, do których należą prowadzenie analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu.
 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii: Studia na kierunku menedżer hotelarstwa i gastronomii mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu z wiedzą z zakresu hotelarstwa i gastronomii. W czasie zajęć wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne takie jak case study, dobre praktyki, gry biznesowe czy oprogramowanie wspierające zarządzanie hotelem i restauracją. Słuchacz poznaje nowoczesne oprogramowanie takie jak: Oracle Hospitality Suite8, Amadeus Selling Platform Connect.
 • Studia gastronomiczne: Studia gastronomiczne to sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem. Studia żywnościowe kształcą specjalistów związanych z przemysłem gastronomicznym i turystycznym. Przygotowują również ekspertów zajmujących się opisywaniem różnych aspektów kulinarnych np. w social mediach. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zyskasz kompetencję, wiedzę z zakresu np. prawa, ekonomii, historii, psychologii, zarządzania, marketingu, turystyki i rekreacji, matematyki, gastronomii, itp. Ponadto uzyskasz umiejętność planowania i kierowania obiektami gastronomicznymi i hotelarskimi, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługiwania urządzeń wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie, a także umiejętność porozumiewania się w obcych językach. Na studiach żywnościowych uzyskasz wiedzę o jedzeniu jako elemencie kultury, tradycjach związanych z jedzeniem, przyzwyczajeniach żywieniowych, nowych technologii żywnościowych, poznasz także historyczne i najnowsze trendy w żywieniu, zyskasz ekonomiczną wiedzę dotyczącą prowadzenia biznesu gastronomicznego.
 • Sztuka kulinarna: Studia na kierunku sztuka kulinarna są kierunkiem dla osób, które w profesjonalnych pracowniach chcą rozwijać swoje umiejętności przygotowywania najrozmaitszych potraw pochodzących z każdego zakątka świata, zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi technikami. W trakcie zajęć słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wpływania na rynek gastronomiczny oraz poprawę jakość życia ludzi, korzystających z jego oferty, programu, w ramach którego, w praktyczny sposób zgłębią tajniki jakże fascynującej sztuki kulinarnej.
 • Gastronomia i dietetyka: Studia na kierunku gastronomia i dietetyka należą do studiów interdyscyplinarnych. Łączą wiedzę z zakresu gastronomii z wiedzą z zakresu medycyny. W trakcie zajęć słuchacz dowie się jakie są podstawy prawne i sanitarne prowadzenia gastronomii oraz świadczenia usług dietetycznych, poznaje specyfikę organizacji pracy restauracji i kawiarni, uczy się przygotowywać dobrą ofertę gastronomiczną i cateringową dla klienta grupowego i indywidualnego, opanowuje zasady układania jadłospisów i diet dla klientów o różnych potrzebach żywieniowych i analizuje różne kanały dystrybucji usług gastronomicznych i dietetycznych oraz metody aktywizacji sprzedaży.
 • Turystyka i hotelarstwo: Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo skierowane są do osób zainteresowanych pracą w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. W trakcie studiów słuchacz zdobywa kompleksowe, interdyscyplinarne przygotowanie, aby samodzielnie i profesjonalnie prowadzić hotel, biuro turystyczne, ośrodek turystyczny lub gastronomiczny, a także organizować wyjazdy turystyczne. Absolwent będzie także gotowy do założenia własnej firmy na rynku turystycznym.

Studia na Śląsku

Województwo śląskie to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 105 tysięcy osób, a ponad 28 tysięcy z nich opuszcza mury uczelniane w roli absolwentek i absolwentów. Na Śląsku funkcjonuje konurbacja górnośląska – Silesia, region ten posiada także inne atrakcyjne subregiony gospodarcze. Największym ośrodkiem akademickim na Śląsku są Katowice, gdzie studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Drugi co do ważności ośrodek w tym regionie to Gliwice, gdzie studiuje 18 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza ponad 5 tysięcy absolwentów. Trzecie miejsce w zajmują uczelnie z Częstochowy z ponad 12,5 tysiącami studentów i ponad 3 tysiącami absolwentów. Tuż za nimi są uczelnie z Dąbrowy Górniczej. Oferta uczelni na Śląsku jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów w kilkunastu miastach. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego.

Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego regionu wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia na Śląsku oraz nowoczesną infrastrukturę. Miejscowości na Śląsku mają bardzo dużo parków, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy. To region bardzo bogaty w zabytki, liczne zamki o charakterystyce obronnej, warownie, podziemia i kościoły, zatem nie sposób się tu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia na Śląsku możliwe są w kilkunastu ośrodkach akademickich i są to: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Racibórz, Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Ustroń, Żywiec, Bytom, Zawiercie, Mysłowice, Tychy i Zabrze. Dzięki temu, w województwie śląskim studiować można bardzo blisko swojego miejsca zamieszkania.

Studia podyplomowe hotelarstwa i gastronomii na Śląsku

Gdzie na Śląsku zdobywać wiedzę na podyplomówkach z hotelarstwa i gastronomii - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z hotelarstwa i gastronomii

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków hotelarstwo i gastronomii na śląskich uczelniach?

Studia na kierunkach gastronomicznych i hotelarskich należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w branży turystycznej i hotelarstwie lub chcący pracować prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli hotelarze, menedżerowi, gastronomicy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje regionalne, hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych, eksportowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, otwartością na zmieniający się świat i szeroką wiedzą na temat różnych procesów społecznych.
Hotelarstwo i gastronomia to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o polityce.

 • Przedsiębiorca – właściciel firmy turystycznej i hotelarskiej: Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i hotelarstwa najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania, ekonomii, biznesu, finansów i rachunkowości, analizy i zarządzania w biznesie, ekonomii biznesu i finansów, przedsiębiorczość, psychologii zarządzania oraz studia turystyczne i hotelarskie. Zawód przedsiębiorcy należy do bardzo wymagających w naszym kraju. Prowadzenie własnego biznesu jest dla osób wytrwałych, które dążą do określonego celu. Aby ułatwić sobie start na tym trudnym rynku warto ukończyć na początek odpowiednie studia. Studia z zakresu finansów i rachunkowości wydają się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż już na start wiemy jakie czekają nas koszty i rozwiązania podatkowe. Dodatkowo potrafimy przygotować analizę szans i zagrożeń. Dodatkowo aby wykonywać zawód przedsiębiorcy w branży turystycznej warto ukończyć studia z zakresu turystyki. Tak, aby doskonale znać branżę, w której prowadzi się działalność gospodarczą. Zawód choć trudny to potrafi dawać wiele satysfakcji, ponieważ wszystko co robimy robimy dla siebie i każdy sukces smakuje podwójnie. Absolwenci kierunków z zarządzania, hotelarstwa i turystyki przygotowani są do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Słuchacze uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy co pozwala im na prowadzenie własnego biznesu.
 • Marketingowiec w branży turystycznej: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Jednak aby wykonywać zawód marketingowca w szerokiej branży turystycznej warto ukończyć studia z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomi, chociażby podyplomowe. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży wycieczek oraz innych usług turystycznych i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich gałęziach branży turystycznej takich jak turystyka, hotelarstwo, sport czy gastronomia. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu i turystyki i hotelarstwa mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach usługowych w branży turystycznej, hotelarskiej i sportowej.
 • Specjalista ds. sprzedaży – doradca klienta turystycznego: Do zawodu doradcy klienta najlepiej przygotowują studia z zakresu biznesu i zarządzania, turystyki. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są biznes, zarządzanie, ekonomia, handel międzynarodowy, komunikacja biznesowa, przedsiębiorczość, psychologia biznesu, gospodarka turystyczna, zarządzanie rekreacją. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży klienta turystycznego polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż usług turystycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznym lub zarządczym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Specjalista ds. sprzedaży może pracować w różnych obszarach branży turystycznej takich jak wycieczki, hotelarstwo czy gastronomia. Absolwenci kierunków zarządczych i turystycznych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta i ekspert ds. turystyki na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach.
 • Menedżer hotelu, restauracji: Do zawodu menedżera hotelu i restauracji najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania oraz hotelarstwa. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są hotelarstwo i turystyka, przedsiębiorczość, zarządzanie, ekonomia i biznes, analiza i zarządzanie w biznesie, język angielski w biznesie, Business and languages, handel międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe, lingwistyka w biznesie. Praca na stanowisku menedżera hotelu i restauracji polega na zarządzaniu podlegającym obszarem. Wraz z rozwojem biznesu konieczne staje się wyznaczenie managera hotelu oraz menedżera restauracji. Do jego głównych obowiązków należy wsparcie dla właściciela i odciążanie go z codziennych obowiązków koordynowania pracy lokalu. Taka osoba zarządza zespołem i dba o sprawne działanie jednostki, a z drugiej strony – reprezentuje lokal na zewnątrz i dba o to, by potrzeby gości były spełnione. Do podstawowych zadań dnia codziennego menedżera należy zatwierdzanie grafiku, rekrutacja, rozwój i szkolenie pracowników oraz kontrola ich pracy. Dodatkowo osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za utrzymanie odpowiedniej atmosfery w pracy oraz rozwiązywanie powstających konfliktów. Menedżer powinien mieć kwalifikacje z zarządzania i biznesu oraz dobrze jeśli wykazuje się dodatkową wiedzą z zakresu gastronomii i marketingu. W tym zawodzie szczególnie ważna jest znajomość języków. Absolwent kierunków biznesowych i zarządczych związanych również z turystyką jest przygotowany do pracy w środowisku międzykulturowym na stanowiskach zarządczych.
 • Polityk: Wykształcenie turystyczne i hotelarskie to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości sytuacji międzynarodowe, regionu, kultury i zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwenci studiów z hotelarstwa, turystyki i gastronomii mogą robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Badacz hotelarstwa i gastronomii – naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z turystyki, hotelarstwa,gastronomii, sportu, gospodarki turystycznej, animacji kultury i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.
 • Kierownik branży turystycznej: W celu pracy na stanowiskach kierowniczych w branży turystycznej należy ukończyć studia kierunkowe z zakresu turystyki, gastronomii lub hotelarstwa. Dodatkowo warto skończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Praca w branży turystycznej jest specyficzna, ponieważ warto zwrócić uwagę na brak przejrzystego harmonogramu prac. Czasami pracownicy branży turystycznej muszą iść do pracy w sobotę lub niedzielę. Wskazane jest, aby zawsze być pod telefonem, zarówno przed rozpoczęciem dnia pracy, jak i po. Jako menedżer branży turystycznej należy mieć zestaw cech szczególnych, takich jak: możliwość nawiązania kontaktu z ludźmi, dobra pamięć, cierpliwość, odpowiedzialność, organizacja. W przyszłej pracy zawodowej będziesz zajmować się organizacją eventów, spotkań, wyjazdów i wycieczek w pełnym słowa tego znaczeniu. Organizacja od A d Z, dlatego należy być poukładany i mieć ustalony harmonogram zadań. Jest to bardzo ciekawa praca, która daje dużo satysfakcji.
 • Kierownik centrów rozrywki: W celu pracy na stanowiskach kierowniczych w branży turystycznej, a konkretnie w centrach rozrywki należy ukończyć studia kierunkowe z zakresu turystyki, gastronomii lub hotelarstwa. Dodatkowo warto skończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Praca w branży centrów rozrywki jest specyficzna, ponieważ warto zwrócić uwagę na brak przejrzystego harmonogramu prac. Czasami pracownicy centrów rozrywki muszą iść do pracy w sobotę i niedzielę. Wskazane jest, aby zawsze być pod telefonem, zarówno przed rozpoczęciem dnia pracy, jak i po. Należy zwrócić uwagę, że właśnie w dni wolne od pracy, społeczeństwo wypoczywa w parkach rozrywki. Jako menedżer takiego centrum należy mieć zestaw cech szczególnych, takich jak: możliwość nawiązania kontaktu z ludźmi, dobra pamięć, cierpliwość, odpowiedzialność, organizacja. W przyszłej pracy zawodowej będziesz zajmować planowaniem, organizacją i prowadzeniem centrum rozrywki. W zadań od A do Z. Od zaplanowania grafików pracy po ustalanie i zakup nowych urządzeń. Jest to bardzo ciekawa praca, która daje dużo satysfakcji, jednak ze względu na specyfikę pracy z ludzmi może ona być stresująca.
 • Specjalista w zakresie świadczenia usług spa i zabiegów odnowy biologicznej;: W celu pracy na stanowisku specjalisty w zakresu świadczeń usług spa i zabiegów odnowy biologicznej należy ukończyć studia z zakresu medycyny, dietetyki lub z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Niezbędne będą odpowiednie kursy i przygotowania. Kursy takie pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w zakresie zadań specjalisty usług spa, a dzięki nabytym w procesie uczenia się stosownych umiejętnościom kursant wie, rozumie i potrafi zinterpretować poruszaną problematykę oraz wykonywać zadania z tego zakresu. Zadanie specjalisty ds. usług spa jest zajęcie się pacjentem od A do Z. Od umówienia na zabieg, poprzez jego profesjonalne przeprowadzenie, jak i doradztwo pozabiegowe. Jest to trudny i wymagający fach dający dużo satysfakcji.
 • Menedżer imprez: W celu pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem imprezami czy animacją kultury należy ukończyć studia turystyczne, hotelarskie lub kulturoznawcze. Kompetencje uzyskane przez studentów umożliwią im twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań przestrzeni gospodarczej. Menedżer imprez zajmuje się organizowaniem wydarzeń, spotkań i imprez w tym organizacją czasu wolnego zlecającym. Dodatkowo organizuje imprezy kulturalne i prowadzi zajęcia (warsztatowe) wybranych dziedzin sztuki. Jest to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. Przyszli menedżerowie znajdą pracę w firmach eventowych, ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury.

Praca po studiach na Śląsku

Rynek pracy w województwie śląskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie, które jest niższe od średniej krajowej. W całym województwie wynosi 4,8%, czyli blisko o 1,5% mniej niż średnia krajowa. Wykształceni absolwenci uczelni śląskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach. W samych Katowicach stopa bezrobocia wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Jednocześnie to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą liczyć na płynne wejście na rynek pracy i znalezienie satysfakcjonującego zajęcia. Firmy potrzebują specjalistów z bardzo wielu dziedzin, zarówno po kierunkach technicznych jak i biznesowych. Dla porównania w Częstochowie bezrobocie wynosi 4,1%, a w Gliwicach 3,3%. Potwierdza to tezę, że lokalny rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla studentów.

Na Śląsku znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. W południowej części województwa prężnie działa sektor turystyczny. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Unilever Polska Sp. z o. o., Mostostal Zabrze, X-kom z Częstochowy, Elektrobudowa, Press Glass w Tychach, JSW w Częstochowie, Nemak Poland w Bielsku-Białej, czy PPHU Specjał. Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Województwo śląskie to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Przewodnictwo i pilotaż

Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki na tej specjalności przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich

Czytaj więcej »

Administrowanie turystyką w UE

Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznać sepecyfikę zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej

Czytaj więcej »

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. Studia te mają za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego. Najczęściej wykładane przedmioty: gospodarka turystyczna, ekonomia

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję