Site logo

Przewodnictwo i pilotaż

Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki na tej specjalności przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.

Najczęściej wykładane przedmioty:

 • filozofia i etyka,
 • socjologia,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • historia architektury i sztuki,
 • fizjologia człowieka,
 • psychologia,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • prawo w turystyce,
 • ekonomia, zarządzanie,
 • biologia rozwoju człowieka,
 • edukacja zdrowotna,
 • podstawy turystyki,
 • podstawy rekreacji,
 • geografia turystyczna,
 • krajoznawstwo,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • podstawy hotelarstwa,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • przemysł turystyczny w Polsce i na świecie,
 • pilot a grupa,
 • geografia społeczno – ekonomiczna,
 • turystyka na obszarach chronionych,
 • zarządzanie i organizacja,
 • regiony turystyczne świata i Polski,
 • turystyka na obszarach wiejskich,
 • ekoturystyka, metodyka i etyka przewodnictwa,
 • turystyka dzieci i młodzieży,
 • pierwsza pomoc medyczna.

Po studiach absolwenci przygotowani są do pracy:

 • jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych
 • w biurach podróży
 • w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny

Absolwenci mogą otworzyć także własne firmy turystyczne (w tym gospodarstwa agroturystyczne).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Znamy najlepszych tłumaczy

Najlepszych tłumaczy już po raz trzeci wyłania ogólnopolski konkurs lingwistyczny „Tłumacze na start”. 20 listopada 2015 roku odbył się wielki finał już III edycji. Zwycięzcy

Czytaj więcej »

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję