Przewodnictwo i pilotaż

Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki na tej specjalności przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.

Najczęściej wykładane przedmioty:

 • filozofia i etyka,
 • socjologia,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • historia architektury i sztuki,
 • fizjologia człowieka,
 • psychologia,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • prawo w turystyce,
 • ekonomia, zarządzanie,
 • biologia rozwoju człowieka,
 • edukacja zdrowotna,
 • podstawy turystyki,
 • podstawy rekreacji,
 • geografia turystyczna,
 • krajoznawstwo,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • podstawy hotelarstwa,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • przemysł turystyczny w Polsce i na świecie,
 • pilot a grupa,
 • geografia społeczno – ekonomiczna,
 • turystyka na obszarach chronionych,
 • zarządzanie i organizacja,
 • regiony turystyczne świata i Polski,
 • turystyka na obszarach wiejskich,
 • ekoturystyka, metodyka i etyka przewodnictwa,
 • turystyka dzieci i młodzieży,
 • pierwsza pomoc medyczna.

Po studiach absolwenci przygotowani są do pracy:

 • jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych
 • w biurach podróży
 • w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny

Absolwenci mogą otworzyć także własne firmy turystyczne (w tym gospodarstwa agroturystyczne).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Student = biznes

Z danych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości wynika, że w ciągu minionego roku liczba studenckich firm wzrosła o ponad 40 proc., informuje “Metro”. Podczas gdy na początku

Czytaj więcej »

Przedsiębiorczy student szuka pomocy!

Według badania Fundacji Initium, przeprowadzonego w ramach projektu wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 78 proc. studentów marzy o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję