Site logo

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy architektury oraz sztuki. Będzie miał możliwość nauczenia się samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć turystycznych.  

Najczęściej wykładane przedmioty:

  historia sztuki, antropologia kultury, historia podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historia architektury, muzea europejskie, geografia turystyczna, turystyka kulturowa, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teoria i krytyka turystyki, geografia historyczno – artystyczna Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografia i kartografia historyczna, podróże w literaturze, sztuka i turystyka a edukacja, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługa ruchu turystycznego, sztuka i turystyka regionu.  

Po studiach:

  Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w: * biurach podróży, jako organizator imprez, pilot i przewodnik, * urzędach, * administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego), * instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich, * agencjach turystycznych * w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw                

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zawód: Psycholog

W swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się prowadzeniem badań naukowych w zakresie ludzkich zachowań? Fascynują Cię zjawiska międzyludzkie i aspekt funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie?

Czytaj więcej »

Wolontariat drogą do kariery

Studiujesz i dysponujesz wolnym czasem, zastanawiasz się jak mógłbyś pożytecznie go wykorzystać. Chciałbyś zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, ale równocześnie chciałbyś zaistnieć na rynku pracy

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję