Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Profil kandydata na studia o kierunku gastronomia i hotelarstwo

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych prowadzeniem placówek wypoczynkowych na terenie kraju oraz zapewnianiem odpowiednich warunków żywieniowych osobom korzystającym z ich oferty. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie obiektami gastronomicznymi lub sieciami hoteli. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia.

Rekrutacja na studia z gastronomii i hotelarstwa

Od wyboru uczelni zależy także tytuł, jaki zdobędziemy po ukończeniu edukacji. Możliwości jest kilka – maturzyści mogą wybrać trzyletnie studia licencjackie lub inżynierskie, absolwenci pierwszego stopnia edukacji akademickiej – skorzystać z oferty dwuletnich studiów magisterskich, zaś osoby posiadające tytuł magistra, licencjata lub inżyniera – podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych. Wszystkie zapewniają swoim studentom kompleksowy rozwój.

Jak wygląda program studiów o kierunku gastronomia i hotelarstwo?

Na kierunku gastronomia i hotelarstwo studenci zdobywają wiedzę z wielu dziedzin nauki. Opanowują zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, historii, nauk społecznych (głównie psychologii), zarządzania, marketingu, turystyki i rekreacji, matematyki, gastronomii, itp. Nabywają także wiele cennych umiejętności, bardzo przydatnych w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Tu wymienić należy przede wszystkim: umiejętność planowania i kierowania obiektami gastronomicznymi i hotelarskimi, umiejętność zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, umiejętność sprawnego obsługiwania urządzań wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie, umiejętność płynnego porozumiewania się w obcych językach. Wiele uczelni oferuje swym studentom praktyki zagraniczne oraz staże w renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych lub w znanych placówkach rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie kraju i poza jego granicami. Każda osoba poważnie zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem doświadczenia powinna skorzystać z takiej możliwości.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku gastronomia i hotelarstwo. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy absolwenta po kierunku gastronomia i hotelarstwo

Absolwenci kierunku gastronomia i hotelarstwo znajdą zatrudnienie w hotelach lub w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Będą mogli także zakładać własną działalność gospodarczą w każdej z tych branż. Oba sektory są w Polsce ciągle słabo rozwinięte, dlatego czekają na zagospodarowanie. Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo zapewniają pewną, ciekawą pracę i wysokie zarobki.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję