Administrowanie turystyką w UE

Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznać sepecyfikę zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.  

Najczęściej wykładane przedmioty:

  podstawy turystyki, podstawy hotelarstwa, marketing i promocja usług turystycznych, etyka, prawo w turystyce i hotelarstwie, komunikacja interpersonalna, finansowanie działalności turystycznej, fundusze Unii Europejskiej, agroturystyka, organizacja turystki w Polsce i Unii Europejskiej, zarządzanie personelem, podstawy psychologii, BHP w turystyce, umowy w turystyce, system motywacji i kontroli pracy, zasoby turystyczne Polski, prawo pracy, zamówienia publiczne, promocja i reklama w turystyce, obsługa ruchu turystycznego, technologia informacyjna w hotelarstwie i gastronomii, zarządzanie jakością w turystyce, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, geografia turystyczna, zagospodarowanie turystyczne, strategie rozwoju turystyki, planowanie i realizacja imprez turystycznych, negocjace w turystyce.  

Po studiach abslowent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie jako:

  • organizator usług hotelarskich,
  • recepcjonista,
  • menadżer obiektu hotelarskiego (hotelu, pensjonatu)
  • agent turystyczny
  • pracownik biura podróży
  • pracownik informacji turystycznej
  • pracownik administracji samorządowej w wydziałach, referatach ds. turystyki, promocji miast, biura organizacji imprez,
  • pracownik organizacji społecznych w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję