Site logo

Regulamin studiów. Co to jest i jak działa?

Czym jest regulamin studiów? Co w nim można znaleźć? Kiedy się przydaje? Kto go ustala? Jak go zmienić? Co grozi za jego złamanie studentom? Co możesz zrobić, jeśli uważasz, ze uczelnia łanie swój regulamin studiów? Gdzie szukać tego dokumentu i do kogo zwracać się o interwencję? Zobacz wszystko o regulaminie studiów: busoli, dzięki której nie zgubisz się, wędrując przez tok studiowania.

Co to jest regulamin studiów?

Regulamin studiów ustala wszystkie najważniejsze sprawy związane ze studiowaniem na danej uczelni. Obowiązuje on “na zawsze” od momentu uchwalenia – chyba, że zostanie on prawidłowo zmieniony, wtedy nowy regulamin obowiązuje od początku roku akademickiego. Regulamin studiów opisuje:

  •  jak są zorganizowane i prowadzone studia przez konkretną szkołę wyższą (organizację studiów)
  • wszystkie prawa i obowiązki studenta danej uczelni.

Co jest w regulaminie studiów?

Regulamin zawiera opis organizacji studiów, praw i obowiązki studenta, czyli obowiązujące na uczelni zasady:

Regulamin powinien także zawierać opis jego stosowania oraz sposób postępowania w przypadku naruszenia przez studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych szkoły wyższe.

Co grozi za załamanie regulaminu studiów?

Zwykle procedurę postępowania w przypadku naruszenia regulaminu przez studentów ustala sam regulamin, Jeśli studiujesz i złamiesz regulamin studiów, dziekan albo inny szef podstawowej komórki organizacyjnej może Cię skreślić z listy studentów, czyli po prostu wyrzucić z uczelni. Nieco lżejsze kary dyscyplinarne, które wtedy grożą to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zawieszenie w określonych prawach studenta na rok.

Co, jeśli uczelnia łamie regulamin studiów?

Zwykle procedurę postępowania w przypadku naruszenia regulaminu studiów przez przedstawicieli uczelni ustala sam regulamin, Jeśli uważasz, że uczelnia łamie Twoje prawa lub w inny sposób narusza regulamin studiów – możesz poprosić o interwencję samorząd studencki lub przedstawiciela studentów w senacie lub radzie uczelni. Możesz także zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Studentów i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Za łamanie praw studentów uczelni grożą kary finansowe, zwłaszcza za takie naruszenia zasad prowadzenia studiów i praw studenta, jak opóźnianie wydania dyplomów i prowadzenie studiów na kierunkach, na których otwarcie nie ma zgody.

Gdzie znajdę regulamin studiów?

Każda uczelnia musi udostępnić obowiązujący na niej regulamin studiów w Internecie – w serwisie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), ale zwykle jest dostępny także w na podstronach dla studentów w serwisie WWW uczelni lub  wydziału.

Kto ustala regulamin studiów?

Przepisy określające sposób studiowania, czyli właśnie regulamin studiów ustala senat danej uczelni. Głosuje uchwałę, która wprowadza te zasady zwykłą większością głosów, czyli ponad połowa senatorów musi podnieść rękę “za regulaminem”. Musi to zrobić najpóźniej pięć miesięcy przed początkiem roku akademickiego, czyli w praktyce najczęściej do końca kwietnia.

Regulamin studiów wymaga jednak uzgodnienia z samorządem studenckim. Senat musi zdobyć akceptację reprezentacji studentów najpóźniej na trzy miesiące przed początkiem roku akademickiego, czyli w praktyce najpóźniej do końca czerwca. Czyli po głosowaniu studenci dostają uchwałę z regulaminem i analizują go na wszystkie sposoby. Albo ją akceptują, albo zgłaszają uwagi i Senat przegłosowuje regulamin ze zmianami studenckimi. A co się dzieje, jeśli senat i samorząd studentów nie mogą się dogadać?  Wtedy Senat znowu głosuje “swoją” wersję regulaminu. Ale tym razem do jego uchwalenia potrzebna jest już akceptacja dwóch trzecich uczelnianych senatorów. A co, jeśli brakuje tak dużej większości? Uchwała o szkolnictwie wyższym tego nie określa, ale nie jest wtedy dobrze. Oznacza to, że jest jakiś duży konflikt wewnątrz senatu, który trzeba rozstrzygnąć. 

W uczelni wojskowej regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej, a w uczelni służb państwowych przed odpowiedniego ministra ją nadzorującego.

Jak zmienić regulamin studiów?

Jeśli masz pomysł na zmianę regulaminu studiów, najlepiej zaangażować się w pracę samorządu studenckiego. Masz wtedy wpływ na zmiany, bo każda zmiana ustalana jest przez Senat, ale musi zyskać akceptację samorządu. Wtedy masz dobry dostęp do studentów zasiadających w senacie swojej  uczelni. Studenci muszą stanowić nie mniej niż 20% składu senatu (na państwowej uczelni akademickiej łącznie z doktorantami).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Habilitacja

Habilitacja – doktor z habilitacją to już taki „prawie profesor”. Oznacza, że wykazał się już w pracy doktorskiej i może zostać profesorem, przynajmniej uczelnianym.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję