Site logo

Na czym polega IOS?

Studencie, czy szczegółowo zapoznałeś się z regulaminem studiów na pierwszym roku? Jeśli masz trudności z rozwinięciem skrótu IOS i nie wiesz, czym jest Indywidualna Organizacja Studiów, koniecznie zapoznaj się z najważniejszymi informacjami!

Co to jest IOS?

IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach. Dotyczy to uczestnictwa w ćwiczeniach, chodzenia na wykłady czy podchodzenia do egzaminów razem z resztą grupy. Student, który otrzyma IOS indywidualnie, ustala terminy odbywania się zajęć z prowadzącymi, sposób odrabiania nieobecności na konsultacjach i dyżurach. Indywidualnie należy również ustalić, na jakich zasadach student z Indywidualną Organizacją Studiów podchodzi do zaliczeń z przedmiotów oraz końcowego egzaminu.

Jak uzasadnić?

IOSa nie dostaje każda osoba studiująca dziennie. Indywidualną organizację przyznaje się najczęściej w szczególnych przypadkach, o których decyduje regulamin studiów. Głos decydujący ma również dziekan, prodziekan czy kierownik studiów, do którego należy złożyć wniosek z prośbą o przyznanie IOS. Jednym z warunków przyznania indywidualnej organizacji jest pisemne udokumentowanie powodów, które uniemożliwiają udział w zajęciach.

Najczęściej z takiej formy organizacji semestru zimowego lub letniego korzystają studenci:

  • wychowujący dziecko,
  • studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach lub specjalnościach,
  • niepełnosprawni lub z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

Nie jesteś pewny?

Niekiedy zdarza się, że władze uczelni zgadzają się na przyznanie IOS dla osób, które rozpoczęły pracę w zawodzie, choć dla niektórych uniwersytetów nie stanowi to podstawy do przyznania indywidualnej organizacji. Ostateczny sposób przyznawania jest zależny od decyzji dziekana i nie zawsze Indywidualna Organizacja Studiów jest udzielana na tych samych zasadach na poszczególnych uczelniach. Jeśli nie jesteś pewny, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do przyznania specjalnej organizacji, warto skorzystać z konsultacji z odpowiednim pracownikiem naukowym.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek do dziekanatu wraz z pisemnym udokumentowaniem. Może to być kolejno: zaświadczenie potwierdzające studiowanie na dwóch kierunkach, zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Wniosek należy złożyć najpóźniej zaraz na początku nowego semestru. Terminy oczekiwania są różne w zależności od uczelni: czasem są to dwa tygodnie a czasem nawet 30 dni. Prowadzących należy powiadomić o przyznaniu organizacji najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu zajęć, dlatego wniosek najlepiej składać jeszcze we wrześniu.

Na cały rok akademicki czy na cały semestr?

Indywidualna Organizacja Studiów zawsze jest przyznawana na jeden semestr roku akademickiego. Oznacza to, że nawet jeśli planujesz starać się o przyznanie IOSa na cały rok akademicki, ponieważ wychowujesz dziecko lub podjąłeś stałą pracę, wniosek będziesz musiał złożyć również na kolejny semestr. Należy o tym pamiętać ze względu na to, że po zakończonej sesji kolejny semestr podejmujesz już na ogólnych zasadach, a prowadzący będą już wymagać obecności na zajęciach.

Indywidualna Organizacja Studiów – zalety i wady

IOS to szansa dla osób, których sytuacja nie pozwoliła na studiowanie na obowiązujących zasadach. Zgoda dziekana lub odpowiedniego pracownika naukowego może obejmować zwolnienie z uczestnictwa ze wszystkich lub z części zajęć oraz możliwość zapisania się do konkretnej grupy zajęciowej. To kolejne ułatwienie, ale należy pamiętać, że takie studiowanie mimo wszystko jest znacznie trudniejsze. Należy samodzielnie przyswajać materiał z zajęć oraz przede wszystkim – systematycznie przygotowywać się do sesji indywidualnie. IOS nie wiąże się tylko ze zwolnieniem z zajęć. W ramach zaliczeń nieobecności na zajęciach prowadzący mogą poprosić o przygotowanie projektu lub pracy rocznej i dopiero po uzyskaniu zaliczenia, student może podejść do egzaminu. Oprócz tego należy systematycznie pracować nad pracą licencjacką, magisterską czy inżynierską. Do tego dochodzą obowiązki, które były podstawą do przyznania indywidualnej organizacji. To wielkie ułatwienie, ale też duża odpowiedzialność, dlatego przed podjęciem decyzji, należy się dobrze zastanowić.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję