Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.


Znawca kultury? Brzmi mało komercyjnie, jednak jeżeli dobrze przyjrzeć się rynkowi pracy, można dojść do ciekawych wniosków. Rozwój inicjatyw kulturalnych, wspieranych przez agendy unijne, rosnące środki na kulturę, sztukę i edukację artystyczną oraz wzmożone działania samorządów i centrów kultury to współczesne tło funkcjonowania kulturoznawców. Przyglądając się bliżej karierom zawodowym, w tym obszarze, można rozpoznać kilka utartych już ścieżek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kulturoznawcach na rynku pracy, zapraszamy do dalszej lektury!


Szeroka wiedza nie bierze się z nikąd!

Aby być dobrym kulturoznawcą, potrzeba niezwykle szerokiej wiedzy, która właściwie powinna być zakorzeniona w rzetelnej i systematycznej nauce jeszcze przed maturą. W wypadku tego kierunku studia tworzą jedynie ścieżki, które przemierza student w poszukiwaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Uczelnia zapewnia zatem pewne podstawy. Ich uzupełnianie i pogłębianie to zadanie samodzielnie realizowanych pasji poznawczych studentów.

Wybór uczelni

Wybór uczelni to także wybór programu studiów. Warto przyjrzeć się różnicom, pomiędzy poszczególnymi wydziałami, ponieważ są one bardzo istotne. Niektóre uczelnie kładą nacisk na wysoką kulturę współczesną, inne na popkulturę, jeszcze inne na historię kultury. W wypadku tego kierunku, w sposób szczególny obowiązuje zasada sprawdzania nie tylko warunków finansowych, ale także i oferty merytorycznej studiów. Warto także przyjrzeć się listom wykładowców, być może znajdziecie na nich swoje autorytety.

Kariera kulturoznawcy

We wprowadzeniu pojawiła się obietnica przyjrzenia się karierom zawodowym absolwentów Kulturoznawstwa. Istnieje kilka modeli, które realizują się w drodze zawodowej większości kulturoznawców:
  • zatrudnienie się w samorządowych jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną, takich jak świetlice, domy kultury, centra kultury, czy bezpośrednio w jednostkach samorządu terytorialnego, w charakterze np. pełnomocnika ds. kultury;
  • zatrudnienie się w wyspecjalizowanych instytucjach pozarządowych, takich jak fundacje, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego, w charakterze ekspertów, specjalistów lub event managerów;
  • utworzenie własnego biznesu, osadzonego w świecie kultury. Dobrym pomysłem mogą być agencje interaktywne, firmy szkoleniowe, edukacyjne oraz handel i doradztwo w zakresie dóbr kultury;
  • na absolwentów kulturoznawstwa otwarte są także prywatne firmy, takie jak agencje artystyczne, agencje koncertowe, instytucje współpracujące z galeriami, muzeami i innymi instytucjami kultury;
  • można także zostać freelancerem, który działa w zakresie upowszechniania kultury, realizować projekty artystycznej współpracy międzynarodowej oraz wykonywać wiele innych, często bardzo opłacalnych finansowo działań.
Dobra kariera zawodowa kulturoznawcy łączy się bardzo ściśle ze światem ekonomii, finansów i zarządzania, dlatego już w trakcie studiów warto uzupełniać swoją wiedzę w tym zakresie. Świetnym pomysłem będą studia podyplomowe, realizowane po uzyskaniu tytułu licencjata.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->