Studia na kierunku Bioinformatyka zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Dowiedz się wiuęcej na temat bioinformatyki! 

W trakcie studiów:

W trakcie studiów zdobywa się solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z biologii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki i programowania na pierwszym roku studiów. Po zdobyciu podstaw studenci pogłębiają umiejętności informatyczne (algorytmy, struktury i bazy danych, usługi sieciowe), biologiczne (biologia molekularna, biopolimery, biochemia, fizjologia, techniki ustalania struktur, sekwencjonowanie) i matematyczne (rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, matematyka obliczeniowa). Taksonomia i filogenetyka, biofizyka oraz przedmioty bioinformatyczne: biologiczne bazy danych, techniki bioinformatyczne, modelowanie molekularne, wykłady specjalizacyjne oraz pracowania licencjacka będą realizowane w ostatnim etapie studiów.

Po studiach:

Absolwencie znajdą pracę:
- w projektowaniu terapii,
- w instytucjach, zarówno naukowych jak komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych,
- w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyk,
- w diagnostyce medycznej,
- w firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli roślinnej i zwierzęcej.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->