Cyberbezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej | Kierunek pod lupą

Bezpieczeństwa aplikacji internetowych, systemów komputerowych, aplikacji mobilnych, przemysłowych systemów transmisji danych, sieci telekomunikacyjnych, chmur obliczeniowych, technologii Big Data, obliczenia kwantowe, kryptografia, kryptoanaliza – tak wyglądają studia z cyberbezpieczeństwa na Politechnice Krakowskiej.

Cyberbezpieczeństwo na PK to specjalność na magisterskich studiach informatycznych stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej.  Kształcą specjalistów ds. zapewnienia bezpieczeństwa w IT. To specjalność na kierunku informatyka II stopnia, przeznaczona przede wszystkim dla absolwentów takich studiów inżynierskich, jak:

studia.pl/go/informatyka-politechnika-krakowska/(otworzy się w nowej zakładce)

 • informatyka,
 • informatyka stosowana,
 • informatyka przemysłowa,
 • inżynieria internetu.

Pierwsi studenci rozpoczęli studiować cyberbezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej w lutym 2020 r.  – Uruchomiliśmy je w ramach programu POWER, dzięki czemu mieliśmy dodatkowe finansowanie na przygotowanie programu  – mówi dr inż. Daniel Grzonka z Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK. 

Cyberbezpieczeństwo to twoja przyszłość?

Pasjonują cię komputery, Big Data oraz aplikacje mobilne? Koniecznie sprawdź kierunek cyberbezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej.

Możliwości pracy po cyberbezpieczeństwie

Informatyka to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów gwarantujący pewną pracę, a popyt na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa stale rośnie. Tym bardziej że na rynku wciąż brakuje wykwalifikowanych pracowników. W obliczu tak skomplikowanych i dalekosiężnych projektów jak sztuczna inteligencja przewiduje się, że rynek pracy w tym obszarze w najbliższych latach będzie się sukcesywnie powiększać. Według przeglądu wynagrodzeń Michael Page, średnie miesięczne wynagrodzenie, na jakie mogą liczyć w Polsce specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, waha się od 10 000 zł brutto dla specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, 13 000 zł brutto dla konsultanta ds. bezpieczeństwa IT, 20 000 zł brutto dla eksperta ds. bezpieczeństwa IT (Security Officer), do 24 000– – 35 000 zł brutto dla dyrektora bezpieczeństwa informacji.

Wiedza i umiejętności absolwentów cyberbezpieczeństwa będą cenne wszędzie tam, gdzie korzysta się z systemów przechowywania i udostępniania informacji, np. w korporacjach, nowoczesnych firmach i przedsiębiorstwach różnych branż, bankach oraz instytucjach informatycznych i telekomunikacyjnych. Absolwenci z powodzeniem sprawdzą się w roli pracowników firm produkujących oprogramowanie, sprzęt i systemy informatyczne, będą mogli być kierownikami projektów w branży IT oraz ekspertami w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa odpowiadają za zabezpieczenie systemów informatycznych przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami, sprawują także  pieczę nad zgodnością systemów z wymogami krajowymi oraz międzynarodowymi. Do zakresu ich obowiązków należą m.in:

 • monitorowanie prawidłowości działania systemów, 
 • sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony antywirusowej, stosowania narzędzi do monitorowania systemu/aplikacji,
 • współpraca z użytkownikami, dostawcą w zakresie realizacji zmian, testów, odtwarzania itd.,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i zapewnieniem komunikacji sieciowej we wszystkich sieciach związanych z systemem/aplikacją,
 • inicjowanie i podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo informatyczne,
 • rejestrowanie i zarządzanie informacją, 
 • aktywny udział we wdrażaniu zasad ochrony informacji, 
 • wsparcie użytkowników w zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu/aplikacji.

Jak wygląda cyberbezpieczeństwo na PK?

 – Nasi studenci uczą się skutecznej oceny zabezpieczeń systemów zgodnych z aktualnymi aktami prawnymi oraz normami międzynarodowymi  – dodaje dr inż. Grzonka. 

Studenci cyberbezpieczeństwa uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • zarządzania strategicznego firmą w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa i wymogów ochrony danych,
 • bezpieczeństwa aplikacji internetowych, systemów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz przemysłowych systemów transmisji danych,
 • bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych i analizy ruchu sieciowego,
 • bezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz przetwarzania i ochrony danych typu Big Data,
 • metod obliczeń kwantowych oraz kodowania algebraicznego,
 • zaawansowanych techniki kryptografii i kryptoanalizy.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie ekspertem od wykorzystania najnowszych technologii i zabezpieczania wielu środowisk cyfrowego przetwarzania danych. Będzie w stanie wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i chronić przed najczęściej występującymi zagrożeniami bezpieczeństwa w ramach:

 • urządzeń mobilnych,
 • serwerów,
 • sieci komputerowych,
 • centrów danych,
 • chmur obliczeniowych,
 • systemów rozproszonych
 • IoT (Internet of Things, z ang. Internet rzeczy).

Studenci nabywają kwalifikacje związane z obsługą sieci teleinformatycznych, zwłaszcza ochrony bezpieczeństwa przesyłu danych przy wykorzystaniu zaawansowanych technik kryptograficznych. Uczą się stosować algorytmy uwierzytelniające, autoryzacyjne i szyfrujące. Zaawansowanych algorytmów służących do bezpiecznego przesyłania i przechowywania danych uczą się implementować własnoręcznie. 

Kontakt z branżą cybersecurity

Dzięki POWER-owi wydział może także zatrudniać praktyków bezpieczeństwa IT z otoczenia gospodarczego. To głównie krakowskie firmy i instytucje, takie jak Instytut Kościuszki w Krakowie. Jest to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy, który realizuje wiele krajowych i międzynarodowych projektów m.in. z cyberbezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. – Nasz partner od kilku lat organizuje  CYBERSEC, najbardziej znaną w kraju konferencję środowiska cyberbezpieczeństwa – dodaje dr inż Grzonka. – Dzięki finansowaniu w ramach programu POWER w planach jest zakup usług chmurowych, po to żeby studenci mogli także na profesjonalnych usługach typu cloud pracować i testować różnego rodzaju rozwiązania – powiedział dr inż. Daniel Grzonka.

Także własna kadra wydziału jest dużym atutem studiów. Przed uruchomieniem tej specjalności pracownicy naukowi m.in. brali udział w cyklu specjalistycznych szkoleń z najnowszych rozwiązań cybersecurity. – W Katedrze Informatyki powstał zespół naukowy pod kierunkiem dr Agnieszki Jakóbik zajmujący się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych, inteligencji obliczeniowej i kryptografii – opowiada dr inż. Daniel Grzonka. – To właśnie te osoby prowadzą znaczną część zajęć na cyberbezpieczeństwie. Część osób przygotowała podręczniki akademickie, które są w tej chwili recenzowane –  dodaje dr inż. Grzonka. Niebawem będą korzystali z nich także studenci cyberbezpieczeństwa na innych uczelniach, ale studia na PK to okazja bezpośredniego kontaktu z ich autorami.

Dla kogo cyberbezpieczeństwo?

Politechnika Krakowska kształci na cyberbezpieczeństwie nie tylko absolwentów własnych kierunków, ale i innych uczelni prowadzących inżynierskie i licencjackie studia informatyczne. Uczelnia szuka zwłaszcza pasjonatów, którzy chcą zdobywać unikatowe kompetencje i pracować zarówno w branży IT, jak i zajmować się ochroną informatyczną w firmach różnych branż, e-commerce, e-bankowości, e-biznesie. To także studia dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z instytucjami chroniącymi bezpieczeństwo narodowe przed cyberterroryzmem i cyberprzestępczością.

– Zainteresowałem się studiami na specjalności cyberbezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej, ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów z tego zakresu – mówi Piotr Szydło, absolwent informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Dla niego ważny okazał się program studiów zawierający naukę praktycznych kompetencji cybersecurity i zajęcia prowadzone przez specjalistów, praktyków z firm. – Dodatkowym atutem jest to, że mogę pogodzić studiowanie z pracą, a zarówno plan zajęć, jak i lokalizacja wydziału mi to umożliwiają. Mam również świadomość, że cyberbezpieczeństwo będzie atrakcyjnie wyglądało w moim CV  – dodaje Szydło.

Chcesz pracować w branży cyberbezpieczeństwa?

Chcesz związać swoją przyszłość z komputerami, bezpieczeństwem i Big Data? Koniecznie sprawdź kierunek cyberbezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję