Studia na kierunku bioinformatyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku bioinformatyka zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na bioinformatyce:

W trakcie studiów zdobywa się solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z biologii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki i programowania na pierwszym roku studiów. Po zdobyciu podstaw studenci pogłębiają umiejętności informatyczne (algorytmy, struktury i bazy danych, usługi sieciowe), biologiczne (biologia molekularna, biopolimery, biochemia, fizjologia, techniki ustalania struktur, sekwencjonowanie) i matematyczne (rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, matematyka obliczeniowa). Taksonomia i filogenetyka, biofizyka oraz przedmioty bioinformatyczne: biologiczne bazy danych, techniki bioinformatyczne, modelowanie molekularne, wykłady specjalizacyjne oraz pracowania licencjacka będą realizowane w ostatnim etapie studiów.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku bioinformatyka? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku bioinformatyka:

Studenci po bioinformatyce mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w projektowaniu terapii,
  • w instytucjach, zarówno naukowych jak komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych,
  • w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyk,
  • w diagnostyce medycznej,
  • w firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli roślinnej i zwierzęcej.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję