Site logo

Kierunki farmaceutyczne w Toruniu (farmacja, analityka i chemia medyczna)

Studia farmaceutyczne w Poznaniu na skróty

Gdzie na studia farmaceutyczne, z analityki i chemii medycznej w Toruniu?

Wszystkie studia na farmacji, analityce medycznej, chemii medycznej w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Opinie o studiach farmaceutycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku farmacja, analityka medyczna, chemia medyczna w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Chemia
Redakcja Studia.pl

Studia na kierunku chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna to kierunek studiów oferujący studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii fizycznej, ogólnej, organicznej oraz chemii związków wielkocząsteczkowych w ujęciu praktycznym. Głównym przedmiotem

Czytaj więcej »
Farmacja i chemia medyczna
Redakcja Studia.pl

Farmaceuta – nie tylko aptekarz

Myśląc o zawodzie farmaceuty masz przed oczami człowieka w białym fartuchu za ladą w aptece? Czeka Cię niespodzianka: farmaceuta to nie tylko aptekarz. Jego miejscem

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia medyczne w Toruniu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z medycyną i ochroną zdrowia? Sprawdź wszystkie medyczne kierunki studiowania.

Kierunek farmacja - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania farmacji. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować farmację w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku farmacja, chemia medyczna, analityka medyczna na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Farmacja, analityka i chemia medyczna w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z farmacji, analityce medycznej i chemii medycznej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z farmacją i wykorzystywaniem procedur i technologii chemicznych w celach medycznych, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na farmację, analitykę i chemię medyczną – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest farmacja, analityka i chemia medyczna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Wszystkie te trzy obszary kierunków, to specyficzny rodzaj studiów medycznych, Farmacja to studia związane z produkcją i sprzedażą leków oraz badaniami nad nowymi substancjami leczniczymi. Chemia medyczna jest bardzo zbliżona do farmacji, ale traktuje szerzej, nie tylko o lekach, ale i innych substancjach chemicznych wykorzystywanych w medycynie. Z kolei analityka medyczna to analityka chemiczna związana z przeprowadzaniem badań składu krwi, limfy i innych tkanek ludzkich w celu wykrycia zmian chorobowych. Studia związane z farmacją oraz z analityką medyczną dostępne są wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Farmacja to 5,5 roku studiów, w tym półroczny staż w aptece). Kierunki związane z chemią medyczną dostępne jest na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich ( oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata).
Na podyplomówkach z farmacji, chemii medycznej i analityki medycznej uzyskasz podstawowe kompetencje z tych dziedzin lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie farmacja, chemia medyczna i analityczna masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na to, w jakim celu wykorzystywane jest w medycynie wiedza i umiejętności medyczne oraz jak wygląda możliwości kariery zawodowej, jaką będziesz rozwijać po studiach np. kierowanie apteką, czy praca w aptece, pracę w laboratorium, pracę w firmach wytwarzających leki, kierowanie działem handlowych w firmach farmaceutycznych.

Farmacja: Farmacja to inaczej mówiąc wiedza o lekach. Warto zwrócić uwagę, że nie ogranicza się ona jedynie do produktów pochodzenia syntetycznego. Istotną część wiedzy farmaceuty stanowi także głęboka znajomość leków biologicznych i naturalnych składników preparatów leczniczych oraz kosmetyków. Studia farmaceutyczne oparte są na gruntownej znajomości chemii i biologii. Farmaceuta musi znać nowoczesne technologie wytwarzania leków, nie zapominając o metodach tradycyjnych. Zastanawiasz się, jak studiuje się farmację? To niezwykle ciekawe i interesujące studia, ale bardzo trudne. Wiele osób twierdzi, że poziom nauczania jest porównywalny z kierunkami lekarskimi lub nawet wyższy. Wykorzystywane są zarówno metody tradycyjne, jak i najnowocześniejsze osiągnięcia nauki. Dzięki rozwojowi zaplecza dydaktycznego na polskich uczelniach pojawiły się doskonale wyposażone laboratoria, które nie ustępują nawet najlepszym pracowniom na świecie. Przedmioty, które będą ci głównie towarzyszyć podczas studiów to chemia i biologia w najróżniejszych odmianach i specjalizacjach. Będziesz uczyć się, jak wiedzę o substancjach chemicznych wykorzystywać do leczenia organizmów biologicznych, przede wszystkim ludzi, ale także i zwierząt. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz różnego rodzaju leki i ich działanie. Poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak anatomia człowieka, biofizyka, botanika farmaceutyczna, biologii molekularnej, chemii leków, stosowania przepisów prawa w zakresie handlu lekami, sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, działanie leków, prowadzenie badań farmaceutycznych. Na farmacji z pewnością będziesz też uczyć się statystyki, biofizyki, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, analizy chemicznej, immunologii, farmakodynamiki, czy toksykologii. Znaczna część zajęć ma charakter praktyczny i realizowana jest w pracowniach i laboratoriach. Studenci przygotowywani są do wszystkich aspektów pracy farmaceuty, dlatego już w trakcie nauki spędzisz długie godziny w laboratoriach syntetyzując, właśnie przygotowując i wytwarzając leki, Dzięki pracy laboratoryjnej uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w sposób zgodny ze sztuką farmaceutyczną przygotowywać samodzielnie różnego rodzaju leki. Czy warto uczyć się języków obcych w trakcie studiów? Wszystko zależy od tego, co zamierzasz robić jako absolwent. Jeżeli zamierzasz pracować w gminnej aptece, możesz pomyśleć, że języki obce nie będą przydatne. Co zrobisz, gdy zmienisz zamierzenia? Pozwolisz by brak umiejętności, które powinieneś był zyskać na studiach, pokrzyżowały Twoje plany wyjazdu? Zawsze warto uczyć się języków obcych, nigdy nie wiadomo, co przyniesie Ci los! Jak zwiększyć swoje szanse w rekrutacji na farmację? Na początek warto sobie uświadomić trudności. Farmacja to marzenie bardzo dużej ilości kandydatów, dlatego o jedno miejsce rywalizuje bardzo wiele osób. Musisz wiedzieć, że zwykle nie są to “przeciętniacy”, ale zdeterminowani i świetnie przygotowani abiturienci. Ucz się biologii i chemii. Postaraj się zdać jak najlepiej maturę z przedmiotów, które weźmie pod uwagę komisja rekrutacyjna, bądź dobrej myśli i nie zapomnij, że masz możliwość odwołania się od decyzji komisji!

Chemii medyczna: Chemia medyczna to kierunek studiów związany z wykorzystaniem wiedzy na temat związków chemicznych, ich właściwości i wpływu na organizmy żywe oraz kompetencji z chemii analitycznej do farmacji, ochrony zdrowia i diagnostyki laboratoryjnej. Studia z zakresu chemii medycznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które po studiach chciałyby pracować działach R&D koncernów farmaceutycznych, przy produkcji leków oraz w laboratoriach medycznych. Nic dziwnego, że w dużej części program studiów związany jest z tematyką farmaceutyczną czyli lekami i innymi substancjami chemicznymi. Będziesz poznawać m.in. jaki jest skład i właściwości biologiczne leków, w jaki sposób struktura białek zmienia się pod wpływem leków, jak działają enzymy, receptory i kwasy nukleinowe pod wpływem procesu leczenia farmakologicznego, jak wpływać substancjami chemicznymi na mechanizmy przekazywania informacji wewnątrzkomórkowej. Na chemii medycznej nauczysz się także laboratoryjnej analityki medycznej w tym chemicznej diagnostyki laboratoryjnej. Na studiach z chemii medycznej możesz spodziewać się zagadnień z chemii organicznej i nieorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, farmakogenomiki, analizy chemicznej w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną. Chemia medyczna to także nauka poszukiwania i projektowania nowych leków, syntezie leków generycznych (już istniejących na rynku) oraz takiej modyfikacji już znanych leków, aby wyeliminować z nich występowanie efektów ubocznych. To także kierunek dla osób, w których zainteresowaniu leży wszystko, co związane z takimi zagadnieniami jak związki aktywne biologicznie, metabolizm w organizmie czy działanie na poziomie molekularnym. Przedmioty fakultatywne na studiach to m.in. biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia, podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym. Oczywiście podczas zajęć realizowane są także przedmioty podstawowe z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, w skład których wchodzi: matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego.

Analityka medyczna: Współczesne laboratorium medyczne to wielki i samodzielny organizm. Oczywiście nie funkcjonuje w oderwaniu od prac szpitalnego personelu medycznego. Warto jednak wiedzieć, że dawno minęły już czasy, w których sprzęt laboratoryjny to mikroskop i kilka odczynników. Dzisiejsze pracownie analityczne to skomputeryzowane i wyposażone w najnowocześniejsze technologie laboratoria. Wraz z opisanymi tu przemianami, znacznemu wzrostowi uległy wymagania stawiane kandydatom do pracy w tego typu placówkach. Studia w zakresie analityki medycznej to świetny pomysł na medyczny zawód przyszłości. Wielu uczniów szkół średnich, którzy zamierzają wybrać ten kierunek, zastanawia się poszukując odpowiedzi na pytanie “jak będzie na studiach?”. Aby choć częściowo odpowiedzieć na to pytanie zajrzyjmy w program zajęć. Znajdziemy tam przedmioty takie jak: histologia, hematologia, toksykologia, mikrobiologia, biofizyka, biochemia, serologia grup krwi, farmakologia. W jaki sposób będzie przekazywana wiedza z tych dziedzin? Studia medyczne to studia, w trakcie których nauka odbywa się przez praktykę. Adepci analityki medycznej spędzają długie godziny w specjalistycznych pracowniach, laboratoriach i na praktykach. Oczywiście nie byłoby studiów bez wykładów i seminariów. Wykładowcy dość często sprawdzają wiedzę, dlatego raczej nie można liczyć na dłuższe przerwy w nauce. Nie zapominaj, że studia na omawianym tu kierunku mają charakter medyczny. Wiedza i umiejętności nie przychodzą zbyt łatwo studentom takich dziedzin, dlatego uczelnie wymagają od kandydatów świetnego przygotowania w zakresie biologii, chemii czy fizyki. Wszystkie te dziedziny stanowią podstawę wiedzy, która niezbędna jest do zrozumienia złożonych procesów biologicznych, zachodzących w organizmie człowieka. Zajęcia są realizowane m.in. w formie ćwiczeń, dlatego studenci mogą pracować na specjalistycznych stanowiskach niemal w każdym laboratorium badawczym.

Zielarstwo i terapie roślinne. Zielarstwo jest działem wiedzy zajmującym się hodowlą, uprawą, identyfikacją oraz badaniem roślin mających swoje zastosowania w medycynie, kosmetyce, dietetyce. Dodatkowo obejmuje zagadnienia przygotowania leczniczych surowców roślinnych. Rosnącemu zapotrzebowani na specjalistów w tych dziedzinach wyszły naprzeciw uczelnie tworząc nowy kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne. W trakcie studiów student zapozna się z najważniejszymi przedmiotami z dziedziny zielarstwa i ziołolecznictwa uwzględniając aktualne trendy i osiągnięcia naukowe. W programie studiów położono duży nacisk na zajęcia laboratoryjny przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury i preparatów. Przykładowe przedmioty z toku studiów: historia zielarstwa i leku roślinnego, rośliny przyprawowe, rośliny lecznicze,  fitoterapia, wartości dietetyczne i prozdrowotne roślin, grzyby jadalne i lecznicze.

Studia w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Toruń to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim, który jest ceniony w całej Polsce. Studiuje tu około 26 tysięcy osób. Mury uczelni każdego roku opuszcza kilka tysięcy absolwentek i absolwentów. Kandydaci mogą skorzystać z bogatej oferty studiów na uczelniach państwowych i prywatnych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferta obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające i jednolite, a także podyplomowe. Miasto znane jest z dobrze wyposażonych sal wykładowych oraz nowoczesnych centrów edukacyjnych. Łączna liczba kierunków studiów w Toruniu przekracza 130, dzięki czemu każdy zainteresowany wybierze kierunek idealnie dopasowany do swoich potrzeb. W samym regionie jest około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwenci lokalnych uczelni nie mają problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy i rozpoczęciem swojej kariery zawodowej. To spory atut studiowania w województwie kujawsko-pomorskim. W wolnym czasie nie sposób nudzić się w Toruniu i dotyczy to każdego miesiąca roku. Miasto posiada przepiękną architekturę i liczne zabytki, na czele z rozległą starówką. Można spacerować bez końca w klimatycznych uliczkach lub na nadwiślańskich bulwarach. Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z ciekawych tras rowerowych. Po zajęciach warto odpocząć pośród miejskiej zieleni w licznych parkach. Aż 40% miasta to tereny zielone, co jest godne podkreślenia. Na uwagę zasługują między innymi Toruńskie Planty, czy też parki przy Zespole Staromiejskim. Oferta kulturalna obejmuje ponad 40 sal teatralnych i kinowych, wśród których znajdują się kina studyjne. Klimatyczne puby i bary to miejsca, gdzie codziennie widać życie akademickie. Toruń to nie jedyny ośrodek akademicki w tym regionie. Warto zwrócić uwagę na Bydgoszcz, w której co roku studiuje aż 35 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza około 10 tysięcy absolwentów. Ponadto rozpoczęcie studiów możliwe jest w takich miejscowościach jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Praca po farmacji, analityce i chemii medycznej

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu farmacji, analityki i chemii medycznej na toruńskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Praca po studiach farmaceutycznych, chemii medycznej i analityce medycznej

Lista miejsc pracy po farmacji, chemii i analityce medycznej w może być imponująca. Koniecznie zapoznaj się z ofertą koncernów farmaceutycznych. Jeżeli okrywasz w sobie zacięcie naukowe, a mimo tego nie zamierzasz pracować na uczelni, zapoznaj się z ofertami instytutów i laboratoriów badawczych. Jeżeli ujawniasz talenty komunikacyjne i lubisz pracować z ludźmi, koniecznie zapoznaj się z ofertą aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz działów sprzedaży leków. Zaraz po studiach absolwenci z powodzeniem mogą szukać pracy także w przemyśle chemicznym i biomedycznym.
Aptekarz: Ukończenie kierunku farmacja daje Ci uprawnienia do wykonywania zawodu aptekarza czyli pracownika apteki i punktu aptecznego, a także hurtowni farmaceutycznej. To zawód zaufania publicznego i podlega ochronie prawnej. Nikt, kto nie ukończył studiów farmaceutycznych, nie może zostać aptekarzem. „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydaje przez Naczelna lub okręgowa izba aptekarską, a każdy aptekarz w Polsce musi być wpisany do rejestrów farmaceutów prowadzonych przez okręgowe izby aptekarskie. Mało tego, od 2017 roku tylko farmaceuta (lub spółka, w której wspólnikami są tylko farmaceuci) ma prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Nic dziwnego, aptekarz to nie tylko detaliczny i hurtowy sprzedawca leków, wyprodukowanych przez koncern farmaceutyczny i zaordynowanych przez lekarza na receptę. W takiej sytuacji wystarczyłby dobrze przeszkolony pracownik o dowolnym wykształceniu lub nawet system automatyczny. Jednak aptekarz sprzedaje także leki dostępne bez recepty czyli OTC (skrót od angielskiego over-the-counter drug). Musi ocenić kierując się etyką i wiedzą farmaceutyczną, czy może sprzedać dany lek odpowiedniej osobie. Zgodnie z prawem aptekarz może odmówić sprzedaży leku i innego produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Poza tym aptekarz ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, żeby przygotować leki recepturowe, to znaczy dobrać składniki i przeprowadzić w aptece proces wytworzenia leku, który nie dotarł do niej w blistrach, buteleczkach i puzderkach w formie gotowych tabletek, syropów, czopków, maści czy innym kształcie przygotowanym w fabryce leków. Aptekarz pełni także funkcję doradcy, którego klient apteki może zapytać o sposób działania, dawkowanie czy skutki, a także poprosić o wskazanie zamiennika leku.

Przedstawiciel medyczny: Studia farmaceutyczne i z chemii medycznej mogą być dobrym wstępem do budowy ścieżki kariery w biznesie farmaceutycznym. Także analitycy medyczni otrzymują dość często oferty pracy w sektorze handlowym branży medycznej. Podstawowe stanowisko w sektorze handlu lekami poza aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi to przedstawiciel medyczny czyli przedstawiciel handlowy zajmujący się promocją i sprzedażą leków “w terenie”. Jeśli wybierzesz ten zawód, będziesz kontaktować się z aptekarzami, lekarzami, pracownikami administracyjnymi i dyrekcją szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, sanatoriów, oraz aptek i hurtowni leków. Będziesz budować świadomość marki swojego pracodawcy, zachęcać do zamawiania leków oraz sprzedawać oferowane produkty. Zatem Twoja praca będzie polegała na wykorzystywaniu swoich kompetencji farmaceutycznych i z zakresu chemii leków w doradzaniu obecnym i potencjalnym klientom w zakupach. Będziesz starał się ich zachęcić, aby korzystali z oferty reprezentowanego przez Ciebie producenta i sprzedawcy leków. Będziesz nawiązywać i rozwijać kontakty biznesowe z osobami ze środowiska medycznego i farmaceutycznego. Szczególnie ważny obszar Twojego działania będzie dotyczyć przekazywania rzetelnych i sprawdzonych informacji o nowym leku, nowym zastosowaniu już istniejącego medykamentu lub czy innowacyjnej metodzie leczenia. Praca przedstawiciela medycznego to nie tylko wizyty osobiste w placówkach medycznych, aptekach i hurtowniach lejków. To także zachęcanie ich do udziału w ważnym sympozjum, konferencji naukowe, targów medycznych, gdzie mogą poznać szczegóły Twojej oferty handlowej. To wszystko wpływa na fakt, że koncerny farmaceutyczne chętnie zatrudniają jako przedstawicieli medycznych osoby łączące wiedze o lekach (jak absolwenci farmacji i chemii medycznej) z miękkimi kompetencjami. Cała reszta, to klasyczne obowiązki przedstawiciela handlowego: prezentowanie produktów lub usług medycznych, opracowywanie harmonogramów spotkań sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych, realizacja celów sprzedażowych, działań marketingowych oraz promocyjnych, monitorowanie rynku oraz zachowań konkurencji, raportowanie do przełożonych, w tym analizy własnych działań handlowych.

Diagnosta laboratoryjny: Pierwszym i głównym miejscem zatrudnienia po analityce medycznej, są laboratoria w przychodniach, szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Bardzo intensywnie rozwijają się także samodzielne laboratoria diagnostyczne, wykonujące analizy medyczne na zlecenie zakontraktowanych lekarzy i pozyskujących pacjentów poprzez działania promocyjne, np. dotyczące badań przesiewowych i profilaktycznych. Diagnosta to zawód regulowany, można go wykonywać wyłącznie posiadając po wskazanych kierunkach studiów jednolitych magisterskich, w tym analityce medycznej, po wpisaniu na Listę Diagnostów Laboratoryjnych, prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
Pracując w diagnostyce laboratoryjnej będziesz zajmować się pobieraniem krwi lub innych materiałów biologicznych pobranych od pacjenta (np. mocz, limfa, nasienie, naskórek). Podstawowe sposoby pobierania do analizy to pobranie próbki krwi w warunkach laboratoryjnych, odbiór dostarczonych przez pacjenta próbek moczu, kału, nasienia, plwociny, pobranie przez analityka w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych np. przez cewnik lub sondę próbek moczu, kału, nasienia, wymazów np. wydzielin, zeskrobin naskórka. Następnie zajmiesz się badaniami diagnostycznymi – określaniem składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych pobranego materiału biologicznego. Będziesz wykorzystywać w badaniach laboratoryjnych techniki mikroskopowe, biochemiczne, immunologiczne,, bakteriologicznych, analizę instrumentalną. Będziesz szukać nieprawidłowości w parametrach materiału biologicznego, mogących wskazywać na rozpoznanie stanu choroby lub monitorowanie przebiegu leczenia. Diagnosta laboratoryjny może także pracować w laboratorium kryminalistycznym i sądowym, specjalizując się w badaniach śladów biologicznych i chemicznych.

Badacz w sektorze farmacji i chemii medycznej: Jako absolwent studiów farmaceutycznych i z chemii medycznej możesz związać się z aktywnością naukową na uczeln, w instytucji badawczej lub w działach R&D (badania i rozwój) koncernów farmaceutycznych. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach jednolitych magisterskich i magisterskich “uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z naukami filologicznymi i kulturą danego kraju. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi lekami, poszukiwaniach leków generycznych (nowych wersji już istniejących substancji leczniczych), innowacyjnych terapii farmakologicznych. Masz także możliwość pracy przy badaniach klinicznych, jakie musi przejść każdy nowy lek i każdy dotychczasowy lek poszerzający zakres chorób, na które jest stosowany. Albo bierzesz wtedy udział jako pracownik firmy wprowadzającej nowy farmaceutyk, albo ze strony szpitala lub innej placówki medycznej.

Praca po studiach w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Tak jak wspomnieliśmy, w województwie kujawsko-pomorskim działa około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom tutejszych uczelni dużo łatwiej wejść na rynek pracy i znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Stopa bezrobocia w Toruniu wynosi około 5% i jest niższa niż średnia krajowa, co jest dużym atutem. To pokazuje, jak bardzo atrakcyjny jest tutejszy rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych w regionie i nie tylko. W całym województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 8,4% i jest nieco wyższa od średniej krajowej. Atutem położenia Torunia jest fakt, że w pobliżu znajdują się takie ośrodki jak Bydgoszcz, czy też województwo pomorskie, gdzie z dyplomami lokalnych uczelni można znaleźć dobrą pracę. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się wiele dużych zakładów pracy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów. Miasto ma bardzo duży potencjał turystyczny. W samym Toruniu do grona największych firm należą takie zakłady jak Neuca S.A. GK, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. GK, Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. GK, Nova Trading S.A. GK, Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o., czy też Apator S.A. GK. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak PESA, Atos Poland Global Services Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Frosta, czy też Schumacher Packaging. Wszystkie z nich mają siedziby w Bydgoszczy. W mniejszych miejscowościach warto zwrócić uwagę na nowoczesne zakłady Anwil i PSH Lewiatan z Włocławka, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupę Polomarket z Pakości, UMC Poland z Łysomic, czy też Cronimet z Inowrocławia. Lista tych firm pokazuje, że potencjał rozwojowy województwa jest bardzo duży, a dobrej jakości pracę można znaleźć także w mniejszych ośrodkach. Pomocne w tym będzie ukończenie studiów na lokalnych uczelniach.

Zawód: Okulista

Okuliści są jednym z najczęściej odwiedzanych lekarzy przez osoby dorosłe oraz dzieci. Odkąd życie zawodowe oraz czas wolny skupia się głównie przed monitorami laptopów, tabletów czy telewizorów, wady wzroku pojawiają się coraz częściej, nawet u małych dzieci. Na czym polega praca okulisty i dlaczego warto wybrać ten zawód? Jak zostać okulistą? Aby zostać okulistą należy w pierwszej kolejności ukończyć kierunek

Czytaj więcej »

Zawód: Lekarz stomatolog

Pamiętasz czasy swojego dzieciństwa? Jeśli tak, to na pewno nieobcy Ci był strach przed wizytą u dentysty, prawda? Nie przejmuj się, większość dorosłych osób nadal boi się tych “spotkań” i często unika ich niczym ognia. Dzisiaj chcielibyśmy jednak opowiedzieć Ci nieco więcej na temat profesji stomatologa/dentysty, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za leczenie chorób zębów i jamy ustnej. Możesz także

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję