Pedagogika specjalna na Śląsku na Śląsku

Studia pedagogiczne na skróty

Wybierz kierunek studiów

Pedagogika specjalna I i II stopnia na Śląsku

Myślisz o studiach z zakresu pedagogiki specjalnej w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach lub innym śląskim mieście? Sprawdź ofertę kształcenia lokalnych uczelni państwowych i prywatnych i wybierz kierunek dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb i ewentualnych planów na przyszłość.

Studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej na Śląsku

Planujesz niebawem rozpocząć podyplomowe studia pedagogiczne w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach lub innym śląskim mieście? Z myślą o Twojej wygodzie zebraliśmy najciekawsze oferty lokalnych uczelni, dzięki czemu możesz łatwo wybrać program dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb i ewentualnych planów na przyszłość.

Pedagogika specjalna: co to za kierunek?

Pedagogika specjalna to kierunek studiów przygotowujący do nauczania i pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi o specjalnych potrzebach pedagogicznych: uczniów niepełnosprawnych, uczniów wybitnie uzdolnionych, uczniów wykluczonych społecznie. Program studiów skupia się zwykle na różnych obszarach nauczania (dydaktyki), opieki i wychowania dostosowane do specyfiki poszczególnych grup uczniów i osób poddawanych terapii pedagogicznej. Uczelnie w Polsce mogą prowadzić pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (5-letnie). W przypadku studiów podyplomowych prowadzone są programy studiów dające kwalifikacje do działań nauczycielskich i terapeutycznych w poszczególnych obszarach i specjalnościach pedagogiki specjalnej.

W zależności od uczelni, można studiować na kierunkach i specjalnościach związanych z pedagogiką specjalną: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika,, Pedagogika rewalidacyjna, Pedagogika rehabilitacyjna, np. Pedagogika lecznicza (pedagogika terapeutyczna), Pedagogika zdolnych i uzdolnionych, Pedagogika korekcyjna, Pedagogika resocjalizacyjna.

Inne studia pedagogiczne na Śląsku

Nie znalazłeś kierunku dla siebie? Sprawdź inne kierunki pedagogiczne prowadzone na śląskich uczelniach prywatnych i państwowych.

Inne podyplomowe studia pedagogiczne na Śląsku

Nie znalazłeś programu pedagogicznych studiów podyplomowych dla siebie? Sprawdź inne kierunki pedagogiczne prowadzone na śląskich uczelniach prywatnych i państwowych.

Studia pedagogiczne na Śląsku

Województwo śląskie jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Na terenie województwa znajdują się 34 szkoły wyższe oraz 25 jednostek zamiejscowych. Do największych uczelni w województwie (według liczby studentów) należą Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Częstochowska oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję