Site logo

Inżynieria materiałowa w Rzeszowie

Studia inżynieria materiałowa, nanotechnologia, wirtotechnologia, metalurgia Rzeszów

Gdzie na studia materiałoznawcze w Rzeszowie?

Wszystkie kierunki inżynieria materiałowa, nanotechnologia, wirtotechnologia, metalurgia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

List view

Opinie o studiach materiałoznawczych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Kierunki materiałozanwcze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne związane z techniką w Rzeszowie

Szukasz innych studiów związanych z technologią? Sprawdź wszystkie techniczne kierunki studiowania

Kierunek inżynieria materiałowa - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania inżynierii materiałowej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia materiałoznawcze w Rzeszowie i na Podkarpaciu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia z inżynierii materiałowej w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z materiałoznawczych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z materiałoznawstwem: inżynierią materiałową, inżynierią materiałów kompozytowych, inżynierią nanostruktur, materiałami współczesnych technologii, mechaniczną inżynierią tworzyw, metalurgią, wirtotechnologią, nanotechnologą i nanomateriałami, nanotechnologią i technologią procesów, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia materiałoznawcze – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest materiałoznawstwo, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z materiałoznawstwem dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku). Materiałoznawstwo koncentruje się na czterech perspektywach: strukturze, właściwościach, technologii oraz zastosowaniu materiałów i wymaga znajomości fizyki, chemii, metalurgii czy mechaniki. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie materiałoznawstwa lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak chemia materiałów, analiza instrumentalna, wizualizacja danych, elektronika i elektrotechnika, chemia ogólna, wytwarzanie materiałów w różnych technologiach, badanie materiałów za pomocą zróżnicowanych technik, tworzenie dokumentacji badawczej, opracowywanie specyfikacji materiałów, dobieranie właściwości materiałów do zastosowań. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie materiałoznawstwa masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zastosowanie materiałów w różnych dziedzinach np. przemysłu, produkcji, medycyny czy budownictwa

Inżynieria materiałowa: Inżynieria materiałowa to dziedzina o charakterze technicznym, której celem jest produkowanie różnego rodzaju materiałów, niezbędnych do wytwarzania przedmiotów oraz obiektów służących człowiekowi. Warto zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wszystkie rzeczy wokół nas zrobione są materiałów, których produkcję zaplanowali inżynierowie materiałów. To oni odpowiedzialni są za wytwarzanie stali o określonych parametrach, plastiku o ściśle zaplanowanej barwie i właściwościach czy trwałych i odpornych na ścieranie farb i lakierów dekoracyjnych. Aby zostać kandydatem na ten kierunek to oprócz świetnej znajomości matematyki, chemii i fizyki warto mieć zainteresowania, które wybiegają nieco w przód, względem programu szkoły średniej. Warto czytać fachową literaturę, czasopisma oraz poznawać internetowe źródła, dotyczące branży materiałowej. Z pewnością, taka postawa będzie przynosiła korzyści już w pierwszych miesiącach studenckiej nauki. Warto także osiągnąć dobre rezultaty w nauce języków obcych, ponieważ najnowsze technologie są przedstawiane w raportach badawczych w anglojęzycznych periodykach. Inżynieria materiałowa to fascynująca dziedzina studiów, dzięki której możliwe jest osiąganie niesamowitych rezultatów, opracowywanie nowych, technologicznie zaawansowanych materiałów, które są niezbędne do rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.

Inżynieria materiałów kompozytowych: Unikatowy kierunek studiów inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych. To kierunek dla osób zainteresowanych przede wszystkim wykorzystaniem fizyki w przemyślę, a także ciekawych wykorzystaniem chemii w produkcji. Połączenie obu dziedzin pozwala na przygotowanie, zaplanowanie oraz realizację produkcji na najwyższym poziomie i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę w zakresie inżynierii produkcji i zastosowań materiałów polimerowych, nauk ekonomicznych oraz umiejętności menedżerskie w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu inżynierii produkcji materiałów tworzywowych i kompozytowych, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych.

Inżynieria nanostruktur: Studia na kierunku inżynieria nanostruktur należą do grupy studiów interdyscyplinarnych i łączą w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Obecnie na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. W najbliższych latach należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach. Zdobycze tej technologii są wykorzystywane już niemal wszędzie.
W trakcie zajęć słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu podstaw matematyki, chemii oraz fizyki. Dodatkowo nabywa umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych, a także umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi. Uczy się programowania oraz stosowania ścisłych metod obliczeniowych do opisu stanu układu.

Materiały współczesnych technologii: Materiały współczesnych technologii to studia z pogranicza fizyki, chemii i matematyki. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Słuchacze mają możliwość przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz pracy na nowoczesnym sprzęcie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych: szczególnie z fizyki, matematyki czy chemii.

Mechaniczna inżynieria tworzyw: Kierunek studiów mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization – w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia mechanicznej inżynierii tworzyw to studia o profilu praktycznym. Podczas nauki student będzie miał staże i praktyki przemysłowe w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych głównie w Bydgoszczy i okolicy. Podczas studiów na mechanicznej inżynierii tworzyw słuchacz będzie miał do wyboru dwie specjalności, jedną związaną z tworzywami polimerowymi, a drugą z zintegrowanym oprogramowaniem dla inżynierów CAD/CAM w narzędziach. Program studiów na tym kierunku obejmuje przedmioty ogólne takie jak psychologia, filozofia, elementy prawa, oraz przedmioty kształcące umiejętności inżynierskie m.in. matematyka, fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologie wytwarzania, maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw, projektowanie wytworów z tworzyw, technologia obróbki metali.

Metalurgia: Studia na kierunku metalurgia kształcą specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.

Wirtotechnologia: Wirtotechnologia to makrokierunek obejmujący wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, wirtualizacji procesów technologicznych. Zajmuje się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do realizacji problemów technologicznych. W trakcie nauki studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania oraz zdobywają podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Poznają zasady budowy systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych oraz kształcą umiejętności programowania komputerów.

Nanotechnologia: Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studenci kierunku nanotechnologia zdobędą umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza w projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne.

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych: Studia na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych. Nie da się ukryć, że są to studia techniczne, dlatego najlepiej odnajdą się tutaj osoby, które mają typowo ścisły umysł. W trakcie zajęć słuchacze uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych, do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania ich struktury i własności, w tym nanotechnologii, oraz mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki, sterowania, robotyki i mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej, a także z zakresu zarządzania przemysłowego.

Nanotechnologie i nanomateriały: Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach. Zmieniają się ich właściwości chemiczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne i inne, w szczególny sposób zaczynają one zależeć od wielkości i kształtu cząsteczek. Oznacza to przede wszystkim możliwość wykorzystania tej techniki i tym samym udoskonalenia niemal każdej konstrukcji. Studenci nanotechnologii i nanomateriałów zdobywają umiejętność praktycznego wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz z zakresu technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów

Studia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce. Jest to bardzo ważny ośrodek akademicki na studenckiej mapie Polski. Studiuje tu ponad 45 tysięcy studentów, a mury uczelni, w roli absolwentów, opuszcza kilkanaście tysięcy osób. To najważniejszy ośrodek akademicki południowo-wschodniej Polski, w którym można studiować ponad 200 kierunków w formie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich drugiego stopnia lub podyplomowych. Szeroka oferta kierunków na uczelniach państwowych i prywatnych sprawia, że na studia tu decyduje się bardzo wiele osób, nie tylko z lokalnych miejscowości, ale z całej Polski i zagranicy. Miasto posiada nowoczesną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację, dzięki czemu poza nauką, można w nim aktywnie spędzać czas wolny. W Rzeszowie i jego okolicach zarejestrowanych jest około 30 tysięcy firm, w których absolwenci mogą rozpocząć swoje kariery. Poza nauką studenci otrzymują ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, między innymi w licznych i pięknych rzeszowskich parkach, których jest kilkanaście. Do najbardziej popularnych należą Park Papieski, Aleja pod Kasztanami w okolicy Zamku Lubomirskich, czy też Ogród Miejski im. Solidarności. Studenci mogą udać się do pobliskich lasów lub też malowniczych miejscowości takich jak Tarnobrzeg, Krosno i Przemyśl. Fani historii i zwiedzania mają do dyspozycji Zamek Lubomirskich, Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, podziemną Trasę Turystyczną, czy też zabytkowy Rynek. Na tym ostatnim znajdują się liczne restauracje oraz bary. Pod tym kątem oferta Rzeszowa jest w pełni dostosowana do potrzeb studentów. Bliskość Bieszczadów to kolejny atut Rzeszowa. Studiowanie w województwie podkarpackim możliwe jest nie tylko w Rzeszowie. Uczelnie, ich zamiejscowe oddziały lub filie, znajdują się w takich miejscowościach jak: Jasło, Stalowa Wola, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Nisko, Przeworsk i Mielec. W nich co roku studiuje około kilku, a nawet kilkunastu tysięcy osób.

Studia podyplomowe związane z materiałoznawstwem w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Gdzie w Rzeszowie i na Podkarpaciu zdobywać wiedzę z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z inżynierii materiałowej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku inżynieria materiałowa na rzeszowskich i podkarpackich uczelniach?

Praca po studiach z inżynierii materiałowej

Możliwości pracy po kierunkach materiałoznawczych jest bardzo wiele. Można je podzielić na ścieżki związane z nauką, edukacją, laboratoriami analitycznymi, biznesem i produkcją przemysłową. Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów materiałoznawczych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle poprzez pełnienie funkcji inżyniera i naukowca. Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków materiałoznawczych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu materiałoznawstwa, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

Inżynier materiałoznawstwa: Uzyskanie dobrej pracy jako inżynier materiałoznawstwa możliwe jest w różnych branżach, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, przetwórczego, wydobywczego i włókienniczego, aż po instytucje badawcze i laboratoria wdrożeniowe. Możliwości jest bardzo wiele, warto też podkreślić, że polski przemysł nadal jest w fazie wzrostowej i wiele wskazuje na to, że nie osiągnął jeszcze górnych granic swojego rozwoju. Można zatem wnioskować, że liczba miejsc pracy dla inżynierów materiałowych będzie powoli i systematycznie wzrastać. Funkcję inżyniera materiałoznawstwa można pełnić po studiach na kierunkach inżynieria materiałowa, nanotechnologia, nanostruktury, wirtotechnologia, metalurgia, inżynieria nanostruktur, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii. Absolwent tych studiów znajdzie pracę w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu tworzyw sztucznych i kompozytów, zapleczu badawczo-rozwojowym tego przemysłu, przedsiębiorstwach budowlanych stosujących materiały tworzywowe i kompozytowe, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami polimerowymi, maszynami i narzędziami do ich produkcji oraz aparatami do ich badania.

Mechanik inżynierii tworzyw: W celu zostania mechanikiem inżynierii tworzyw należy ukończyć studia kierunkowe. Po tych studiach podejmiesz zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych narzędzi, a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów. Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostali do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów.

Wirtotechnolog: Absolwenci makrokierunku wirtotechnologia mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, w których proces zarządzania produkcją jak i działania inżynierskie na etapie projektowania są wspomagane systemami informatycznymi jak i tych, które są na etapie wdrażania takich narzędzi.

Nanotechnolog: W celu pracy na stanowisku nanotechnologa należy ukończyć studia z zakresu nanotechnologii, nanomateriałów i nanostruktur. Absolwent tego kierunku będą specjalistami w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. Będą mogli podjąć pracę w laboratoriach badawczych oraz zakładach przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokiej technologii. Po studiach słuchacze nabywają umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu materiałoznawstwa, metalurgii, nanotechnologii, nanostruktur, wirtotechnologii, materiałów współczesnych technologii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska.
Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów, jako miasto wojewódzkie, jest atrakcyjnym miejscem pod kątem pracy. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, dzięki czemu absolwentom dużo łatwiej wejść na rynek pracy. Obecnie stopa bezrobocia w Rzeszowie wynosi 5,6% i jest niższa od średniej krajowej, która przekracza 6% oraz dużo niższa od średniej wojewódzkiej. W całym województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosi 8,5%, dlatego nie dziwi fakt, że bardzo dużo osób decyduje się na studia, a następnie poszukiwanie zatrudnienia w Rzeszowie. W mieście tym zdecydowanie łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę, w porównaniu z mniejszymi miejscowościami w regionie. Wielu studentów wchodzi na rynek pracy już w trakcie studiowania i łączy naukę z pracą zarobkową. Do największych pracodawców należą takie firmy jak Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A., Asseco Poland S.A, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Do innych atrakcyjnych pracodawców w regionie należą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. GK w Lubzinie. To miejsca, w których bardzo często swoje kariery zawodowe rozpoczynają absolwenci z rzeszowskich uczelni oraz z innych miast województwa podkarpackiego. Firmy te szukają wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz wysokiej jakości specjalistów, na przykład do obsługi systemów informatycznych i marketingu. Rynek pracy w Rzeszowie jest atrakcyjny. Są tu duże firmy, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym mieście.

Zawód: Kontroler jakości

Głównym zadaniem kontrolera jakości (określanego również mianem specjalisty ds. jakości) jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jakością wszystkich lub wybranego etapu wchodzącego w skład procesu produkcji. Jeśli chcesz zatem czuwać nad jakością towarów, które następnie trafiają na rynek, to jest to stanowisko odpowiednie dla Ciebie i Twoich planów zawodowych. Czym zajmuje się kontroler jakości? Jego pierwszym zadaniem jest zawsze określenie podstawowych

Czytaj więcej »

Zawód: Mechanik

Mechanik to zawód o bardzo długiej tradycji. Rozwój technik komputerowych zmienił charakter tego zawodu. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Czytaj więcej »

Zawód: Kierownik produkcji

Kierownik produkcji to jedna z najważniejszych osób w fabryce lub przedsiębiorstwie produkcyjnym na średnim szczeblu zarządzania. Bez niego, wśród szeregowych pracowników w firmie zapanowałby niemały chaos. Do obowiązków kierownika produkcji należy: planowanie i nadzorowanie realizowania harmonogramów okresowych, organizowanie i koordynowanie prac podległych mu pracowników, a także ewidencjonowanie zrealizowanych zadań (plus pozostała papierkowa robota wymagana przez szefostwo tj. raporty, analizy itd.).

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję