Kognitywistyka to powiew świeżości na polskich uczelniach. Kierunek ten został wprowadzony stosunkowo niedawno. Nazwa Kognitywistyka wywodzi się od łacińskiego słowa cognitio, oznaczającego poznanie. Czy zatem omawiany kierunek to wiedza o poznaniu? Kognitywistyka to nauka o pracy umysłu, o jego możliwościach poznawczych, zdolnościach do analitycznego i intuicyjnego myślenia. Wiedza gromadzona przez kognitywistów służy do budowania modeli pracy poszczególnych części lub nawet całości mózgu. Takie dane służą też do badania możliwości wytworzenia sztucznej inteligencji.


Wielodziedzinowa wiedza, niepowtarzalne umiejętności kognitywistów

Bardzo trudno mówić o Kognitywistyce jako kierunku studiów w tradycyjnej terminologii akademickiej. Jest to nauka multidyscyplinarna, a więc wiedza w tej dziedzinie tworzona jest na gruncie różnych kierunków i dziedzin naukowych. Należą do nich obszary związane z:
  • teorią poznania, psychologią i filozofią;
  • logiką, lingwistyką, semantyką i semiotyką;
  • medycyną, biologią i neurologią;
  • badaniami nad sztuczną inteligencją, matematyką, fizyką i informatyką.
Widać już na pierwszy rzut oka, że takie studia nie są dla wszystkich. Program jest bardzo mocno wypełniony wiedzą i umiejętnościami, które trzeba uzyskać by zdobyć dyplom.

Przygotowania do studiów na kierunku Kognitywistyka

Bardzo trudno także wskazać, jak kandydat powinien się przygotować studiów, które planuje rozpocząć. Z pewnością powinien wykazywać się nieprzeciętną inteligencją, pamięcią oraz wiedzą wykraczającą poza program szkoły średniej.

Kognitywistyka - studia przyszłości

Ukończenie studiów na kierunku Kognitywistyka nie wiąże się z pewnością zdobycia pracy tuż po uzyskaniu dyplomu. Należy jednak pamiętać, że jest to dziedzina przyszłości i wszystkie poważne ośrodki badawcze w świecie będą rozwijały swoje laboratoria w kierunku badań neurokognitywnych. Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze i naukowe już niedługo będą oparte na wnioskach płynących z badań nad poznaniem, można więc śmiało powiedzieć, że takie studia to doskonała inwestycja w siebie oraz swój rozwój.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->