Site logo

Kierunek dietetyka w Katowicach

Studia dietetyczne Katowice

Gdzie na studia z dietetyki w Katowicach?

Wszystkie studia dietetyczne w Katowicach i województwie śląskim

List view

Opinie o studiach dietetycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku dietetyka w Katowicach i województwie śląskim. Kierunki dietetyczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Dietetyka
Redakcja Studia.pl

Zawód: Dietetyk

Dietetyk to inaczej specjalista do spraw żywienia, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i zbiorowym, który w swojej pracy zajmuje się badaniem żywności, oceną jej wartości

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia medyczne w Katowicach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z medycyną i ochroną zdrowia? Sprawdź wszystkie medyczne kierunki studiowania.

Kierunek dietetyka - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania dietetyki. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować dietetykę w Katowicach i województwie śląskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku dietetyka na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia dietetyczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach dietetycznych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych ze zdrowym żywieniem człowieka – takich jak dietetyka, dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, psychodietetyka, żywienie człowieka, dietetyka weterynaryjna, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia związane z żywieniem – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest kierunek dietetyka, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka. Kierunki z nią związane dostępne jest na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Studia związane z dietetyką zajmują się zdobywaniem wiedzy dotyczącej prawidłowego doboru posiłków w zakresie zdrowotnych skutków stosowania określonych diet, a także wiedzy dotyczącej wytwarzania, produkcji i racjonalnego wykorzystania żywności na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie żywności i żywienia lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów żywnościowych masz do wyboru. Można je podzielić z punktu widzenia wyspecjalizowaniu w żywieniu ludzi zdrowych lub pacjentów i osób przechodzących rekonwalescencję.

Dietetyka: Kierunek dietetyka to studia medyczne związane z tematyką żywienia i jego rolą w zdrowiu i dobrostanie człowieka, w tym właściwym funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka. Podczas studiów dietetycznych zdobędziesz kompetencje związane z zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, diagnozowania chorób zależnych od żywienia i związanych z jedzeniem (otyłość, zaburzenia odżywiania – w tym anoreksja i bulimia), biochemią, fizjologią i psychologią żywienia oraz przyswajania pokarmów, relacji między farmakoterapią i żywieniem, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, prowadzeniem edukacji żywieniowej, technologiami gastronomicznymi. Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Jak wygląda program studiów na dietetyce? Przedmiot nauki leży na pograniczu medycyny, żywienia i biochemii, dlatego studia są bardzo ciekawe i adepci dietetyki mogą się cieszyć niezwykle zróżnicowanymi formami zajęć dydaktycznych. Oprócz wykładów, uczestniczą oni w seminariach. Praktyczną stronę zawodu poznają w ramach praktyk, laboratoriów i ćwiczeń. Warto wspomnieć, że ilość wiedzy przeznaczonej do opanowania w trakcie całych studiów jest znaczna, dlatego kierunek ten może okazać się bardzo wymagający. Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, chemią lub ściślej bromatologią, biologią i mikrobiologią, psychologią. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak matematyka, chemia i biochemia żywności, toksykologia, konserwowanie żywności, analiza i ocena jakości produktów żywnościowych, nauki medyczne, biologia roślin i zwierząt, dietetyka, chemia spożywcza, biotechnologia żywności, a także podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, marketing żywności, prawo żywnościowe, ekonomia, zarządzanie, turystyka i rekreacja. Zdobędziesz także wiedzę na temat schorzeń, których patogenezą jest niewłaściwa dieta, takich jak otyłość, niedożywienie i powiązane opóźnienie wzrostu i dojrzewania, zaburzenia czynnościowe pracy układu krążenia, miażdżyca i inne choroby układu krążenia na tle miażdżycowym (np. choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, subkliniczne stany niedoboru witamin i składników mineralnych, awitaminoza, hiperwitaminoza, próchnica zębów, niedokrwistość. Przygotowanie do studiów na kierunku dietetyka. Niezależnie od tego, czy zamierzasz aplikować do uczelni, która przeprowadza konkurs świadectw, czy też przyznaje indeks wszystkim chętnym, warto starać się w szkole średniej o świetne stopnie z chemii i biologii. Przedmioty te stanowią podstawę wiedzy dietetycznej i z pewnością przydadzą się na studiach. Koniecznie ucz się także języków obcych, bo ich znajomość stanowi zawsze dodatkowy atut w CV.

Dietetyka kliniczna: Dietetyka kliniczna to studia związane z żywieniem osób chorych, układaniem dla nich diet w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, układaniu menu dla szpitali, sanatoriów i innych ośrodków medycznych stałego pobytu. To także studia związane z wykorzystywaniem żywienia jako działań zapobiegających nawrotom choroby oraz jako obszaru wsparcia osób wracających do zdrowia na etapie rekonwalescencji.

Dietetyka sportowa: Dietetyka sportowa to studia związane z żywieniem osób uprawiających sport zawodowo, amatorsko, uprawiających aktywnie rekreację, układaniem dla nich diet w porozumieniu z lekarzem medycyny sportowej i prowadzącym trenerem. To studia związane z właściwym dobieraniem menu i wydawaniem zaleceń żywieniowych w zależności od wykonywanej dyscypliny sportowej, wieku, rodzaju aktywności (trening bieżący, przygotowanie do zawodów, żywienie w trakcie zawodów oraz na etapie odzyskiwania sił po zawodach).

Psychodietetyka: Psychodietetyka to studia związane zarówno z dietetyką (tematyką żywienia), jak i psychologią (aspektem emocji i psychiki związanych z żywieniem). Podczas studiów psychodietetycznych zdobędziesz kompetencje z psychopatologii czyli chorób i zaburzeń mogących mieć wpływ na zaburzenia odżywiania (np.anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), problemów z właściwym żywieniem współwystępujących z zaburzeniami nastroju, (np.depresja, mania), z lub zaburzeniami osobowości. Nauczysz się diagnozować problemy psychiczne związane z odżywianiem oraz pracować z pacjentem, prowadzić terapię ukierunkowaną na przywrócenie zdrowych sposobów odżywiania się, nawyków żywieniowych oraz przywrócenia stabilnego dobrostanu psychicznego osób z problemami psychodietetycznymi.

Żywienie człowieka: Żywienie człowieka to studia interdyscyplinarne. Powiązane są zarówno z obszarem medycyny – dietetyki, zarządzania publicznego – nauk o zdrowiu i profilaktyki zdrowotnej, towaroznawstwa – technologii, jakości i bezpieczeństwa żywności, jak i ekonomii – sektorowi produkcji rolnej, przetwórstwa płodów rolnych i mięsa, jak i biznesu – gastronomii.

Dietetyka weterynaryjna: Dietetyka weterynaryjna to studia związane z właściwym żywieniem zwierząt towarzyszących, domowych, hodowlanych i dzikich, diagnozowaniem ich problemów z odżywianiem, chorobami związanymi z niewłaściwym żywieniem oraz doborem diety podczas choroby i rekonwalescencji zwierząt. To kompetencje wykorzystywane w praktyce weterynaryjnej, hodowli zwierząt oraz prowadzeniu gos 

Studia w Katowicach

Katowice to największy ośrodek akademicki w województwie śląskim to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Oferta uczelni w Katowicach jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów z kilku uczelni o różnym poziomie kształcenie i zróżnicowanej ofercie. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Katowice to główne miasto aglomeracji górnośląskiej nazywanej także konurbacją oraz stolica województwa śląskiego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego miasta wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia w Katowicach oraz nowoczesną infrastrukturę. Wbrew obiegowym opinią to także bardzo zielone miasto, ma sporo terenów zielonych, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy.

Medyczne studia podyplomowe w Katowicach i województwie śląskim

Gdzie w Katowicach i województwie śląskim zdobywać wiedzę z różnych obszarów medycyny i ochrony zdrowia na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z dietetyki

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków z zakresu dietetyki na uczelniach w Katowicach i województwie śląskim?

Zawód: Fizjoterapeuta

Co to jest zawód fizjoterapeuty – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży fizjoterapeutycznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w służbie zdrowia, sektorze zdrowia i urody, sporcie? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta to zawód medyczny, który zajmuje się

Czytaj więcej »

Ratownik medyczny na SORze | Zawód z pasją

Praca ratownika medycznego wymaga szczególnych predyspozycji: umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, odporności na stres, opanowania i dokładności. – Kiedy na SOR walczymy o życie pacjenta, buzuje we mnie adrenalina – mówi Adrian Krawczyk, ratownik medyczny SOR w siedleckim szpitalu i absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo — Humanistycznego w Siedlcach. Praca w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) jest bardzo wymagająca. Nieustające kolejki pacjentów, często z

Czytaj więcej »

Zawód: Lekarz stomatolog

Pamiętasz czasy swojego dzieciństwa? Jeśli tak, to na pewno nieobcy Ci był strach przed wizytą u dentysty, prawda? Nie przejmuj się, większość dorosłych osób nadal boi się tych “spotkań” i często unika ich niczym ognia. Dzisiaj chcielibyśmy jednak opowiedzieć Ci nieco więcej na temat profesji stomatologa/dentysty, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za leczenie chorób zębów i jamy ustnej. Możesz także

Czytaj więcej »

Praca po studiach dietetycznych

Pracy dla dietetyka w krajach rozwiniętych jest coraz więcej z każdym rokiem – narastają tzw. choroby cywilizacyjne, a wśród nich otyłość. Jedną z najbardziej dotkliwych jest prawdziwa epidemia otyłości. Nawet w dzisiejszych czasach stosunkowo niewielu ludzi uważa ją za zagrożenie, tymczasem nadwaga może być podłożem i przyczyną licznych chorób narządów wewnętrznych, układu krwionośnego i serca. Niestety statystyki ilustrujące problemy zdrowotne społeczeństwa, pomimo wielu kampanii prozdrowotnych, stale rosną. Wobec zarysowanych tu problemów nietrudno wyobrazić sobie, że dietetyk w dzisiejszych czasach nie narzeka na brak pracy.
Z drugiej strony pogarsza się kondycja psychiczna społeczeństw, w tym narasta problem z psychicznymi zaburzeniami odżywiania. To praca dla osób zajmujących się psychodietetyką oraz psychologami. Z kolei w przypadku osób dbających o swój dobrostan wzrasta liczba osób uprawiających aktywnie sport amatorski, podejmujących intensywnie działania rekreacyjne, a także rośnie świadomość budowania zdrowej diety wśród osób pracujących na stanowiskach biurowych. Rośnie też liczba młodzieży chcącej budować karierę zawodowego sportowca. To buduje zapotrzebowanie zarówno na usługi dietetyka sportowego, jak i dietetyka “pierwszego kontaktu”. To także rynek dla dietetyków i osób zajmujących się żywieniem człowieka w sektorze tzw. diet pudełkowych. Natomiast w przypadku dietetyki klinicznej istnieje stały popyt dla osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z układaniem
Ciekawym rynkiem pracy dla dietetyków jest też rynek usług żywieniowych dla szkół, przedszkoli i żłobków, gdzie posiłki muszą spełniać odpowiednie warunki zdrowego i smacznego odżywiania dzieci i młodzieży. To zarówno współpraca ze stołówkami szkolnymi, jak i firmami cateringowymi dostarczającymi gotowe posiłki dla małych dzieci w żłobkach, przedszkolach i uczniów szkół. Ktoś może ironicznie powiedzieć, że są to tzw. problemy pierwszego świata, bo w krajach rozwijających się podstawowym problemem jest niedobór jedzenia, głód oraz monodieta związana z brakiem wartościowych produktów żywnościowych. Tak możesz starać się budować ścieżkę kariery dietetyka, pracując np. dla organizacji NGO zajmujących się pomocą żywnościową i wsparciem posiłkami osób potrzebujących. Po uzyskaniu dyplomu dobrej uczelni można otworzyć swój własny gabinet dietetyczny, gdyż rozpoczęcie własnej działalności nie wymaga zbyt wielu inwestycji w sprzęt, czy wyposażenie. Wystarczy wynająć gabinet medyczny w którejś z instytucji ochrony zdrowia. Początki zawsze są trudne, jednak zdobycie dobrej opinii i zaufania pacjentów jest punktem startowym dynamicznego rozwoju i sukcesu zawodowego.

Rynek pracy w Katowicach

Rynek pracy w Katowicach jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w tym miecie wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Wykształceni absolwenci uczelni katowickich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach.

W Katowicach znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Katowice i inne miasta konurbacji górnośląskiej to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję