Site logo

Sinologia, japonistyka, koreanistyka, arabistyka (orientalistyka) w Gorzowie Wielkopolskim

Filologia orientalna - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować filologię orientalną w Gorzowie Wielkopolskim?

Wszystkie studia na kierunku filologia orientalna w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

List view

Opinie o orientalistyce

Poradniki dla przyszłych studentów filologii orientalnej w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim. Kierunek okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Filologia arabska (arabistyka) – kierunek studiów
Redakcja Studia.pl

Iranistyka

Iran to wschodni tygrys, który co jakiś czas szczerzy kły i daje o sobie znać całemu światu. By przewidzieć jego ruchy, należy dokładnie go poznać

Czytaj więcej »
Ambasador ściskający rękę dyplomatki innego państwa na tle flag różnych krajów
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: ambasador

Co to jest zawód ambasador — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży dyplomata? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »

Zobacz inne kierunki filologiczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów filologicznych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania w filologii.

Kierunek filologia orientalna- program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania filologii orientalnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować filologię orientalną w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku filologia orientalna na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia orientalistyczne w pigułce

Co warto wiedzieć o orientalistyce? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z językami Afryki, Azji, Oceanii, narzeczami i językami ludów w egzotycznych dla nas krajach oraz związanych z nimi kręgami kulturowymi, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia orientalistyczne – dowiedz się więcej o niej. Sprawdź, co to jest orientalistyka, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.
Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej. Orientalistyka to zatem filologia afrykańska, studia azjatyckie, a także filologie z takich krajów, jak Daleki Wschód – Chiny (sinologia), Japonia (japonistyka), Korea (koreanistyka), kraje arabskie i Bliskiego Wschodu (arabistyka, iranistyka, turkologia), Izrael (hebraistyka, judaistyka), Indie (indologia), Tybet (tybetologia), Mongolia (mongolistyka).
Orientalistyka i filologie orientalne dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można rozwijać kompetencje orientalistyczne na filologicznych studiach podyplomowych.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności orientalistyczne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na obszar językowy i geograficzny w Afryce lub Azji.

 • Orientalistyka (filologia orientalna): W ramach studiów orientalistycznych na niektórych uczelniach możesz znaleźć po prostu kierunek orientalistyka, niekiedy z dopiskiem sugerującym, którego z obszarów językowych dotyczą prowadzone tam specjalizacje. Na każdej z nich możecie się spotkać z zajęciami praktycznej nauki języka, wiedzy o języku i komunikacji o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego o akwizycji i nauce języków, językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa.
 • Afrykanistyka (filologia afrykańska): Studia afrykanistyczne są związane z poznawaniem języków, społeczeństw i kultury tego kontynentu, w szczególności Afryki Subsaharyskiej. To przede wszystkim poznawanie języków powszechnie używanych przez duże grupy narodowościowe i plemienne, takich jak język hausa (używany w Nigerii i Nigrze), amharski (język używany w Etiopii), suahili (język używany w Afryce Wschodniej).
 • Arabistyka (filologia arabska): Arabistyka to jedna z dziedzin orientalistyki. Stu­dia kształcą te spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie języ­ko­znaw­stwa arab­skiego, kultury krajów arabskich, lite­ra­tury kla­sycz­nej i współ­cze­snej islamu oraz spraw poli­tycz­nych świata arab­skiego. Podczas studiowana będziesz zajmować się badaniem języka arabskiego, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych (w tym religii i filozofii muzułmańskiej), literatury arabskiej, sztuki islamu, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii Bliskiego Wschodu. Jest to kierunek przeznaczony dla tych, którzy nie mają najmniejszych trudności z nauką języków obcych. Na arabistyce skupiasz się na nauce języka i stajesz specjalistą w zakresie odmienności kultury arabskiej od europejskiej.
 • Etnolingwistyka: Studia etnoloingwistyczne powiązane z orientalistyką to poznawanie języków Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński. To także poznawanie ludów i społeczeństw, które się nimi posługują.
 • Indologia (filologia indyjska): Indlogia to studia związane z kulturą społeczeństwa zamieszkującego Indie oraz języków, jakimi się posługuje. Indie przyciągają swoją wielkością, są ojczyzną wspaniałej literatury, kultury, filozofii, wielkiego i kunsztownego języka – sanskrytu. Obecnie Indie są jednym z najszybciej rozwijających się krajów azjatyckich, w związku z czym nawiązują kontakty biznesowe z krajami europejskimi, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na osoby znające język i kulturę tego kraju. Indie zamieszkiwane są przez różne ludy, które posługują się w sumie 415 językami i około 1600 dialektami. Konstytucja Indii przyznała specjalny status dwóm językom: hindi i angielskiemu, jako oficjalnym językom komunikacji w rządzie centralnym Indii. Ponadto wyróżniono 21 języków, które mogą być przyjmowane przez poszczególne stany federacji jako regionalne języki urzędowe. Języki te należą do różnych rodzin i grup językowych: indoeuropejskich, drawidyjskich, munda i innych. Jeśli fascynujesz się tak różnorodną kulturą Indii, możesz rozpocząć studia w tym kierunku. Studenci zależnie od specjalizacji i uczelni poznają następujące języki: sanskryt, język tybetański, hindi, język bengalski i tamilski. Poza tym studenci zdobywają wiedzę z dziedziny historii i literatury, społeczeństwa, filozofii, mitologii i religii, różnych aspektów kultury Indii starożytnych i nowożytnych.
 • Iranistyka (filologia perska): Studia związane z obszarami kulturowym świata irańskiego, gdzie społeczeństwa mówią po persku albo język i kultura perska mają duże znaczenie, związane z takimi obszarami Azji, jak Iran, Afganistan, czy Azja Środkowa, w tym Tadżykistan. To nie tylko poznawanie języka perskiego, ale i ponad 2500 lat nieprzerwanej tradycji literackiej, artystycznej i intelektualnej, zarówno związanej z Islamem, jak i poprzedzającej epokę muzułmańską. Studenci w czasie studiów zapoznają się nie tylko z językiem i jego literaturą, lecz także z zagadnieniami kulturoznawczymi czy religioznawczymi. Studia te pozwalają na zdobywanie kompetencji posługiwania się językiem kurdyjskim.
 • Japonistyka (filologia japońska): Studia kierowane do osób, które fascynują się Krajem Wschodzącego Słońca, kulturą Japonii, jej historią, współczesnością polityczno-ekonomiczną i chcą związać swoje życie zawodowe z problematyką japońską. Oprócz nauki głównego języka studenci odbywają szereg zajęć dodatkowych, poznają też inne języki – obowiązkowo jeden z grupy indoeuropejskich, a także z grypy języków orientalnych (do wyboru chiński, hindi, koreański, mongolski i tamilski). Podstawowy przedmiot ta nauka pisma japońskiego. Wymaga ona ogromnej cierpliwości, systematyczności oraz zdolności plastycznych i manualnych. Inne przedmioty to przede wszystkim: historia Japonii, językoznawstwo, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów japońskich i translatoryka.
 • Judaistyka i hebraistyka: Judaistyka obejmuje swym zasięgiem wiele różnych dziedzin związanych z życiem społecznym żydów i badająca je w kontekście socjologii, nauk politycznych, historii. Judaistyka to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą zagadnienia związane z naukami społecznymi, humanistyką, a także tematyką lingwistyczną. Na studiach judaistycznych będziesz zagłębiać się m.in. w takie obszary wiedzy, jak wstęp do badań judaistycznych, historia starożytnego Izraela, historia Żydów w diasporze, dzieje judaizmu na ziemiach polskich, historia antysemityzmu i holokaustu, historia współczesnego Izraela, współczesna historia Żydów w krajach diaspory, język hebrajski, język jidysz, lekturę tekstów biblijnych, kulturę żydowską. Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej, a także kultury i historii obszarów hebrajskojęzycznych, łącznie z dziejami judaizmu. Hebraistykę można uznać za gałąź semitystyki. Student uzyskuje wiedzę w zakresie następujących dziedzin: historia Izraela w starożytności, dzieje Żydów w diasporze oraz historia i współczesnego Państwa Izrael, historia literatury hebrajskiej, podstawowe wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnienia społeczno-polityczne syjonizmu oraz współczesnego Izraela. Student hebraistyki opanuje współczesny język hebrajski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych, opanuje biblijny język hebrajski na poziomie pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstu biblijnego, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie tekstów rabinicznych, jak np. Miszna.
 • Koeranistyka (filologia koreańska): Koreanistyka to kierunek związany z poznawaniem języka koreańskiego i kultury Korei. Studia te dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych. Interdyscyplinarny charakter koreanistyki sprzyja rozwijaniu wiedzy i nabywaniu cennych umiejętności. Idealny kandydat na te studia musi być człowiekiem cechującym się otwartością i szacunkiem do świata, pełnym pasji i łatwo nawiązującym kontakty. W procesie rekrutacji zwraca się także uwagę na predyspozycje językowe. Nauka koreańskiego wcale nie jest łatwa. Język ten bowiem nie wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich. Studenci otrzymają gruntowną wiedzę na temat Korei. Poznają jej burzliwą historię, wspaniałą kulturę, niesamowity krajobraz, ponad tysiącletnią tradycję. Osobom studiującym koreanistykę oferuje się możliwość nauki języka koreańskiego od podstaw. Kształcenie językowe obejmuje wszystkie działy gramatyki koreańskiej. Studenci systematycznie zdobywają kolejne stopnie wtajemniczenia, opanowując alfabet, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie tekstów literackich i użytkowych, stworzonych w języku koreańskim. Program studiów jest tak skonstruowany, by po ostatnim roku edukacji akademickiej każdy student koreanistyki biegle posługiwał się tym językiem. Wysokie kompetencje językowe mogą okazać się bardzo przydatne w czasie poszukiwania pracy lub w trakcie kariery zawodowej. Osoby studiujące koreanistykę muszą dobrze orientować się w zagadnieniach ekonomicznych i politycznych zarówno dotyczących półwyspu koreańskiego jak i całej Azji Wschodniej
 • Sinologia (filologia chińska): Sinologia to studia oryginalne i niezwykłe. Nauka na nich polega nie tylko na opanowaniu języka, ale także na głębokim zrozumieniu kultury myślenia ludzi Państwa Środka. Niełatwym zadaniem jest opanowanie rozumienia ze słuchu oraz przekładu języka chińskiego na języki europejskie. Do tego dochodzi też spora konkurencja podczas rekrutacji. Sinologię studiuje tylko kilkadziesiąt osób. Czy taki trud może okazać się opłacalny? Z pewnością tak, jeżeli tylko nie obawiasz się dalekich podróży, masz smykałkę do interesów i chcesz zaangażować się w życie gospodarcze. Studenci pierwszych semestrów zaskoczeni są informacją, że nie ma właściwie jednego języka chińskiego. Choć niełatwa pisownia jest raczej uniwersalna, to trzeba wiedzieć, że wymowa bywa bardzo różna. Najpopularniejszą z grupy języków chińskich jest odmiana mandaryńska i stanowi ona język urzędowy, pomimo tego, bywa zupełnie nieznana w niektórych regionach kraju. Komunikacja na piśmie jest więc o wiele łatwiejsza, niż rozmowa dwojga ludzi z różnych chińskich obszarów zróżnicowania językowego. Sinologia to studia, które studenci realizują zwykle, bez wcześniejszej znajomości języka Państwa Środka. Nauka rozpoczyna się “od zera”, w krótkim jednak czasie studenci zyskują zaawansowaną umiejętność komunikacji. Trzeba pamiętać, że sinologia, oprócz dziedzin jak na innych studiach filologicznych, takich jak fonetyka, translatoryka, gramatyka, historia języka, to także nauka podstaw filozofii Wschodu, dalekowschodnich sposobów pojmowania świata i podejścia do życia. Student nie tylko przyswaja język, ale uzyskuje też bardzo istotne w tym przypadku, kompetencje międzykulturowe.
 • Studia azjatyckie: Studia przygotowujące fachowców do współpracy gospodarczej, politycznej i kulturowej, pomiędzy Europą a Azją. Studia te mają orientację praktyczną i są ukierunkowane na problemy współczesne, nie zaś na dawne dziedzictwo, czym wyróżniają się na tle innych kierunków orientalistycznych. Nauka języka chińskiego, japońskiego lub innych języków Azji, ukierunkowana jest bardziej na praktyczne posługiwanie się nim, niż na jego aspekty filologiczne. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę o największych potentatach na rynku azjatyckim takim jak: Chiny, Japonia, Korea, ale także uzyskują podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi. Studenci zdobywają również podstawowe informacje o samych Indiach, Bliskim Wschodzie oraz Azji Centralnej.
 • Tybetologia i mongolstyka (filologia mongolska i tybetańska): To studia związane z poznawaniem języków, społeczeństw, religii, sztuki i kultury Mongolii i Tybetu. Podczas tych studiów będziesz mieć możliwość zdobywania wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury mongolskiej i tybetańskiej oraz umiejętności posługiwania się językiem mongolskim i tybetańskim.
 • Turkologia (filologia turecka): Studia turkoznawcze związane są z obszarami kulturowym świata irańskiego, gdzie społeczeństwa mówią po persku albo język i kultura turecka mają duże znaczenie. Kierunki związane są przede wszystkim z takimi obszarami jak Turcja i Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan). To także studia poświęcone innym obszarom turkologicznym, takim jak język i kultura Tatarów Polski, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich. Podczas studiów zdobędziesz kompetencje m.in. z praktycznej nauki języka tureckiego, kazachskiego, turkmeńskiego, kirgiskiego, uzbeckiego, gramatyki, literatury, kultury i historii świata turkijskiego (również kultury staroanatolijskiej, chorezmijskotureckiej itp.). To także zdobywanie umiejętności przekładu tekstów użytkowych i literackich ze świata tureckiego.

Studia w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Gorzów Wielkopolskich to drugi co do ważności ośrodek akademicki w województwie lubuskim. Na uczelniach studiuje tu ponad 2 tysiące osób, a kilkaset z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. Kandydaci mogą skorzystać z oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich uzupełniających i jednolitych, a także podyplomowych. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim uczelnie oferują około 50 różnych kierunków, które dostosowane są do potrzeb potencjalnych studentów. Wśród nich największą popularnością cieszą się kierunki związane z biznesem, administracją i marketingiem, a także nauki humanistyczne, pedagogika i informatyka. W regionie działa około 129 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów. Studenci mogą skorzystać z oferty uczelni państwowych i prywatnych, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne, dzięki czemu każdy z nich, indywidualnie dobierze kierunek i tryb nauczania. W Gorzowie Wielkopolskim studenci nie powinni się nudzić. Miasto znane jest z pięknych parków i ciekawych zabytków architektonicznych, które są warte zobaczenia. Wolny czas można spędzać w jednym z miejskich parków, na przykład w Parku Wiosny Ludów, Parku Siemiradzkiego, Parku Kopernika, czy w Rezerwacie Gorzowskie Murawy. Kolejne miejsca warte odwiedzenia, to teren wokół rzeki Kłodawki oraz nad jeziorem Nierzym. To wspaniałe miejsce na całodniowe wędrówki. Fani historii mogą zajrzeć w wolnej chwili do Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Grodu Santok lub gorzowskich Spichlerzy. Położone nad Wartą miasto urzeka swoim pięknem i zadbaną starówką, gdzie znajdziecie ciekawe puby, bary i restauracje, w których również tętni życie studenckie. Ponadto w mieście jest bogata oferta kulturalna, np. w amfiteatrze w parku Siemiradzkiego odbywają się letnie spektakle. Głównym ośrodkiem akademickim w województwie jest Zielona Góra, gdzie co roku studiuje około 10 tysięcy osób. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Sulechów, Żary, Kostrzyn nad Odrą oraz Słubice.

Studia podyplomowe z języków obcych i polonistyki w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

Gdzie w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunku filologia orientalna

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku filologia orientalna na gorzowskich i lubuskich?

Zawód: Copywriter

Czy wiesz, kto stoi za sloganami “I’m lovin’ it”, “Just do it”, “Coraz bliżej Święta”? Zachwycasz się ich chwytliwością i prostotą jednocześnie? Dobre hasło potrafi przyczynić się do ogromnego sukcesu marki, produktu czy jakiejkolwiek idei. A za tymi sukcesami stoją właśnie m.in. copywriterzy. Ich praca wbrew pozorom nie polega tylko na wpadaniu raz na jakiś czas na genialne pomysły. Czym

Czytaj więcej »

Zawód: Tłumacz

Twoją pasją są języki obce? Poznawanie fachowej terminologii jest dla Ciebie przyjemnością i ciekawym wyzwaniem? Spędzeniu kilku lub nawet kilkunastu godzin nad tłumaczeniem dokumentów to mile spędzony czas? W takim razie, kariera w zawodzie tłumacza będzie świetną decyzją! Jak zostać tłumaczem? Ścieżka edukacyjna przyszłego tłumacza zaczyna się bardzo wcześnie – najczęściej jeszcze w szkole podstawowej lub gimnazjalnej. Wtedy dokonujemy z

Czytaj więcej »

Copywriter internetowy – content writer| Zawód z pasją

Na czym polega praca e-copywritera? Kim jest content writer? Czy do wykonywania zawodu wystarczy mieć “lekkie pióro”? Jak zostać autorem treści promocyjnych? Czy studia polonistyczne dają odpowiednie kompetencje do tworzenia tekstów reklamowych? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Ada Manikowska, copywriterka-freelancerka,  absolwentka studiów marketingowo-medialnych na filologii polskiej w kaliskiej filii UAM. Jak wygląda praca w e-copywritingu? Czym się zajmuje copywriter?Każdy copywriter

Czytaj więcej »

Praca po kierunku filologia orientalna

Absolwent studiów orientalistycznych to specjalista znający języki, społeczeństwa, kulturę, organizację państwa i gospodarkę krajów Afryki i Azji. Większość państw mówiących językami orientalnymi nazywane były kiedyś ‘krajami trzeciego świata”, a dzisiaj “krajami południa”. Przesuwa się coraz bardziej na nie ciężar globalnej polityki międzynarodowej, gospodarki oraz aktywności kulturalnej. To z jednej strony liczne demograficznie, zaawansowane lub dynamicznie rozwijające się kraje – Chiny, Japonia, Indie, ale także azjatyckie tygrysy – jak Singapur, Izrael, Korea Południowa. Mamy też w obszarze zainteresowania kraje arabskie Zatoki Perskiej – bogate w ropę naftową, ale także inwestujące w nowoczesne technologie. Z drugiej strony to kraje ubogie gospodarczo, ale bogate w zasoby naturalne oraz atrakcyjne kulturowo i turystycznie kraje Afryki. Mamy w kręgu zainteresowania drzemiące potęgi, jak Iran i Turcja. Widzimy Azję Południowo-Wschodnią, gdzie wielu upatruje dużych możliwości rozwoju oraz “państwa upadłe” albo upadające, pełne wyzwań, ale i potencjału. Absolwenci orientalistyki mają więc szansę, żeby szukać możliwości zawodowych, wykorzystując wiedzę ze studiów w relacjach Polski z krajami Afryki i Azji lub budując karierę międzynarodową w różnych dziedzinach biznesu, polityki, systemów bezpieczeństwa, kultury, sztuki, nauki.

 • Nauczyciel języka orientalnego w szkole językowej: Języki orientalne w zasadzie nie są nauczane w szkolnictwie powszechnym. Dlatego trudno o karierę nauczyciela języka chińskiego, japońskiego czy arabskiego. Jednak rysuje się inna ścieżka kariery dla osób z predyspozycjami pedagogicznymi: nauczanie języka angielskiego jako nauczyciel poza systemem szkolnym, w szkołach językowych, na kursach języków obcych. Istnieje spory popyt na naukę takich języków wśród pasjonatów kultur orientalnych, zwłaszcza chińskich i japońskich. Biorą się z fascynacji sztukami walki, sztuką kaligrafii, komiksami manga i filmami anime. Absolwentom hebraistyki i judaistyki otwierają się drzwi do osób z korzeniami żydowskimi, szukającymi swojego dziedzictwa kulturowego. Jako absolwent orientalistyki możesz zająć się uczeniem Polaków pracujących dla zagranicznych firm, gdzie centrale firm mieszczą się w wysoko rozwiniętych i rozwijających się krajach azjatyckich i afrykańskich – przede wszystkim japońskich, izraelskich, chińskich, tureckich, arabskich. Pamiętaj, że japońskiego, chińskiego, arabskiego, tureckiego, hebrajskiego można uczyć się nie tylko stacjonarnie, ale i on-line, korzystając z rozwiązań e-learningu. Wtedy sięgasz po słuchaczy (klientów) z innych krajów, szukających możliwości nauki języków orientalnych.
 • Tłumacz języków orientalnych: Translatoryka to naturalny po prowadzeniu kursów językowych i kulturowych, obszar aktywności zawodowych dla absolwentów orientalistyki, zaraz po pracy w edukacji i szkolnictwie. Znajomość języka i kultury daje wstęp do pracy jako tłumacz zwykły języka japońskiego, chińskiego, arabskiego, hinduskiego, perskiego, hebrajskiego, innych języków i dialektów Afryki i Azji lub tłumacz przysięgły wyspecjalizowany w tych językach. Możesz z takimi kompetencjami zajmować się tłumaczeniami pisemnymi, a vista, ustnymi (symultanicznymi – tłumaczysz równolegle z mówiącym, i konsekutywnymi – słuchasz fragmentów wypowiedzi i tłumaczysz mówiącego “po kawałku”), maszynowymi. W przypadku tłumacza przysięgłego wymagane jest zdanie egzaminu państwowego, dzięki któremu będziesz w stanie oficjalnie potwierdzać zgodność dokumentów z oryginałem.
 • Praca w turystyce do krajów Afryki i Azji: Znajomość języków orientalnych to idealna możliwość zrobienia kariery w organizacji i realizacji wakacji i wycieczek za granicą. Ponieważ studia orientalistyczne związane są z krajami Afryki i Azji uznawanymi za atrakcyjne destynacje turystyczne, to praca w sektorze tzw. egzotycznej turystyki jest ciekawą możliwością zawodową dla absolwentów orientalistyki. Jeśli lubisz relacje międzyludzkie, turystyka i rekreacja międzynarodowa będzie świetną możliwością wykorzystywania kompetencji filologa orientalnego.
 • Badacz kultury i języków Afryki i Azji: Jako absolwent studiów filologicznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej wyspecjalizowanej w polityce, historii, kulturze, społeczeństwie, gospodarce, językoznawstwie krajów orientalnych. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z naukami filologicznymi i kulturą danego kraju afrykańskiego lub azjatyckiego.
 • Promocja kultury polskiej w Afryce i Azji oraz kultury afrykańskiej i azjatyckiej w Polsce: Filologia orientalna skupia się nie tylko na języku, ale i na kulturze krajów Afryki i Azji. Są to kraje bardzo interesujące dla Polaków i Europejczyków pod względem kultury i sztuki, wpisujące się w modny styl etno, trendy kultury popularnej (np. manga, k-pop), nurtów duchowości i transcendencji (jak buddyzm, joga), kuchni (np. wegetarianizm, kuchnia bliskowschodnia i dalekowschodnia) oraz współczesnej kultury wysokiej. Z kolei polska kultura bywa interesująca dla coraz szerszych kręgów danego społeczeństwa, np. popularność muzyki Chopina na Dalekim Wschodzie.
 • Praca w biznesie międzynarodowym: Znakomita znajomość języków orientalnych to możliwość ścieżki kariery w biznesie, pracy w międzynarodowych korporacjach zainteresowanych mocno rozwijającymi się rynkami, atrakcyjnymi ze względu na potencjał demograficzny i gospodarczy: przede wszystkim chińskim, japońskim, koreańskim, indyjskim, arabskim. To także możliwość zainteresowania biznesowego tzw. drzemiącym olbrzymem, Afryką subsaharyjską, niezwykle bogatą w zasoby naturalne, w działach handlu zagranicznego i zagranicznych przedstawicielstwach polskich przedsiębiorstw zainteresowanych Afryką i Azją.
 • Praca w urzędach i instytucjach: Absolwent studiów orientalistycznych to dobry kandydat do budowania pozycji urzędnika, eksperta i polityka w międzynarodowej rzeczywistości. Studia te dają możliwość kariery w instytucjach zajmujących się wyzwaniami związanymi z Afryką i Azją – przeludnieniem, migracjami, ochroną środowiska, zwalczaniem terroryzmu. Dzięki biegłości językowej oraz znajomości kulturowej absolwent orientalistyki może budować swoją pozycję w cywilnych i mundurowych instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, zapewnieniem globalnego bezpieczeństwa oraz rozwojem współpracy między państwami

Praca po studiach w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Praca po studiachRynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w innych miejscowościach w województwie lubuskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Region ten może poszczycić się stopą bezrobocia poniżej średniej krajowej, a bliskość Niemiec jest dodatkowym atutem. Dzięki temu wiele firm decyduje się na współpracę gospodarczą z zachodnią Europą. W samym województwie działa 129 tysięcy firm, co również nie jest bez znaczenia. Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim waha się w okolicach 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. W całym województwie stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 6%, co również jest wynikiem trochę lepszym niż średnia krajowa. Najbardziej dochodową firmą w regionie jest Cinkciarz.pl, który ma siedzibę w Zielonej Górze. W samym Gorzowie Wielkopolskim znajdują się jednak liczne zakłady pracy, które spełniają europejskie standardy i wymogi absolwentów oraz poszukują wykwalifikowanych specjalistów. Wśród takich firm warto wymienić Kaskat Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., Faurecia Gorzów Sp. z o.o. Ponadto w pobliskich miejscowościach oraz w Zielonej Górze również znajdują się nowoczesne firmy, w których stale jest zapotrzebowanie na wykształconych absolwentów lokalnych uczelni. Wśród takich firm można wymienić między innymi Stelmet Sp. z o.o., Seco/Warwick Europe Sp. z o.o., czy też Gedia Poland Sp. z o.o. To wszystko sprawia, że województwo lubuskie i tutejsze ośrodki akademickie, w tym również Gorzów Wielkopolski, są warte polecenia.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję