Iranistyka

Iran to wschodni tygrys, który co jakiś czas szczerzy kły i daje o sobie znać całemu światu. By przewidzieć jego ruchy, należy dokładnie go poznać a taką możliwość dają studia na kierunku Iranistyka. Program kształcenia na tym unikatowym kierunku nastawiony jest w szczególności na zdobyciu przez studentów gruntownej wiedzy o irańskim kręgu kulturowym, historii tego regionu świata, a także propagowaniu języków irańskich, w tym perskiego, którym posługują się mieszkańcy Iranu.

Nauka na studiach licencjackich trwa trzy lata. Po ukończeniu pierwszego etapu edukacji akademickiej możliwe jest kontynuowanie nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Iranistykę mogą studiować wszyscy kandydaci – znajomość jężyka perskiego nie jesy wymagana w procesie rekrutacji na studia. Maturzyści podczas konkursu świadectw dojrzałości muszą zdobyć wystarczającą liczbę punktów zaś osoby z tytułem licencjata muszą pochwalić się wysoką średnią i podstawową znajomością języka irańskiego po pierwszym etapie studiów akademickich. Studia na kierunku Iranistyka pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej.

W trakcie studiów:

Na Iranistyce studenci uczą się języka perskiego, którym posługują się mieszkańcy Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu. Dodatkowo muszą nabyć umiejętności komunikowania się w drugim języku irańskim. Wybierają spośród kilku dostępnych. Język perski jest kluczem do poznania literatury irańskiej i kultury obszaru Azji Środkowej, która liczy ponad dwa i pół tysiąca lat. Sięga więc korzeniami w czasy daleko przed Islamem! Osoby studiujące Iranistykę zmuszone są do zapoznania się z burzliwą historią Iranu oraz pozostałych państw irańskiego kręgu kulturowego. Pozwala to na dokładne zrozumienie relacji, łączących państwa irańskie oraz kraje leżące po drugiej stronie cieśniny Bosfor i jeszcze dalej na zachód.

Niezrozumiała dla mieszkańca Europy filozofia życia Irańczyków ma swoje uzasadnienie w tradycji. Kultura, sztuka, religia są doskonałymi skarbnicami wiedzy na temat dawnego i współczesnego Iranu. Wiedzę o nich studenci Iranistyki nabywają w ciągu licznych spotkań (wykładów, warsztatów, ćwiczeń) na uczelni.

Studenci tego kierunku otrzymują także szereg przydatnych kompetencji, dzięki którym wzrasta ich wartość na rynku pracy. Najważniejszymi są: umiejętność tłumaczenia z języka perskiego tekstów pisanych i mówionych; doskonała znajomość realiów gospodarczych, politycznych i społecznych tamtego obszaru kulturowego; akceptowanie odmiennych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. 

Po studiach:

Osoby z dyplomem mogą liczyć na zatrudnienie w administracji publicznej, w charakterze urzędników zajmujących się wymianą zagraniczną z państwami irańskimi. Sporo pracy czeka też absolwentów Iranistyki prowadzących własną działalność gospodarczą. Z ich usług korzystać będą politycy, przedstawiciele służb mundurowych, biura podróży oraz dziennikarze. Znajomość tematyki irańskiej daje także możliwość zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i oświatowych, zajmujących się promowaniem kultury i sztuki państw środkowej Azji, w tym Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję