Studia na kierunku filologia arabska (arabistyka). Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia w zakresie kultury i języka arabskiego kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego. Jest to kierunek dla osób, które wykazują szczególne zdolności do nauki nowego języka. Język polski czy inne języki europejskie zdecydowanie się od siebie różnią, a kłopoty mogą pojawić się podczas nauki tak podstawowych zagadnień jak alfabet.

Profil kandydata na filologię arabską

Jak wygląda program studiów na arabistyce:

Zakres przedmiotów na kierunku arabistyka obejmuje:

  • dzieje regionu lub kraju będącego przedmiotem studiów, od starożytności do czasów współczesnych,
  • zagadnienia społeczno-kulturowe,
  • wiedzę o literaturze i kulturze regionu/kraju,
  • wiedzę o sztuce regionu/kraju,
  • wiedzę o filozofii i religiach regionu/kraju.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku arabistyka?
Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na arabistyce:

Absolwenci kierunku filologia arabska mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej,
  • przedsiębiorstwach handlowych związanych z krajami arabskimi,
  • szkołach oraz na uczelniach wyższych, jako lektor języka arabskiego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję