Studia na kierunku filologia arabska (arabistyka). Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia w zakresie kultury i języka arabskiego kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego. Jest to kierunek dla osób, które wykazują szczególne zdolności do nauki nowego języka. Język polski czy inne języki europejskie zdecydowanie się od siebie różnią, a kłopoty mogą pojawić się podczas nauki tak podstawowych zagadnień jak alfabet.

Profil kandydata na filologię arabską

Jak wygląda program studiów na arabistyce:

Zakres przedmiotów na kierunku arabistyka obejmuje:

  • dzieje regionu lub kraju będącego przedmiotem studiów, od starożytności do czasów współczesnych,
  • zagadnienia społeczno-kulturowe,
  • wiedzę o literaturze i kulturze regionu/kraju,
  • wiedzę o sztuce regionu/kraju,
  • wiedzę o filozofii i religiach regionu/kraju.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku arabistyka?
Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na arabistyce:

Absolwenci kierunku filologia arabska mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej,
  • przedsiębiorstwach handlowych związanych z krajami arabskimi,
  • szkołach oraz na uczelniach wyższych, jako lektor języka arabskiego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Filologia skandynawska (Skandynawistyka)
Miłosz Szkudlarski

Studia na kierunku filologia szwedzka

Kandydaci na filologię szwedzką powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka szwedzkiego, wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję