Studia na kierunku filologia szwedzka

Kandydaci na filologię szwedzką powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka szwedzkiego, wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. Na zajęciach poruszane są także zagadnienia dotyczące innych państw skandynawskich i ich miejsca w kulturze europejskiej.

Jak wygląda program studiów na filologii szwedzkiej:

Przedmioty realizowane na filologii szwedzkiej:

 • historia Skandynawii,
 • wiedza o Szwecji,
 • zarys literatur skandynawskich,
 • filozofia współczesna,
 • gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka,
 • gramatyka porównawcza języków skandynawskich,
 • translatoryka szwedzka,
 • praktyczna nauka języka szwedzkiego,
 • gramatyka opisowa języka szwedzkiego,
 • literatura szwedzka.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia szwedzka:

Absolwent filologii szwedzkiej przygotowany jest do pracy w:

 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka szwedzkiego i kultury skandynawskiej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.