Site logo

Rekrutacja na studia we Wrocławiu. Informacje dla kandydatów.

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na skróty

Rekrutacja na uczelnie państwowe we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Zobacz, jak we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wygląda rekrutacja na dziennie (bezpłatne) i zaoczne (płatne) kierunki studiów na uczelniach publicznych: zasady rekrutacji, terminy, egzaminy na studia, harmonogram, przedmioty maturalne, punkty rekrutacyjne, progi punktowe, lista przyjęć.

Rekrutacja na uczelnie prywatne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Zobacz, jak we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wygląda rekrutacja na płatne dziennie i zaoczne kierunki studiów na uczelniach niepublicznych: zasady rekrutacji, terminy, harmonogram, wymagania, czesne.

Rekrutacja na studia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Rekrutacja na studia, to proces przyjmowania na kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Prowadzona jest niemal zawsze on-line, w tzw. systemach IRK (czyli internetowej rekrutacji studentów). Różni się w zależności od tego, czy na dany kierunek mają wstęp osoby zaraz po maturze, czy też trzeba ukończyć wcześniej np. studia pierwszego stopnia. W pierwszym przypadku, na studiach bezpłatnych we Wrocławiu i innych ośrodkach akademickich Dolnego Śląska, analizowane są wyniki egzaminu dojrzałości i to one decydują o przyjęciach na poszczególne kierunki. Taki system obowiązuje na Uniwersytecie Wrocławskim (rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie na UWr), Politechnice Wrocławskiej (rekrutacja na „Wrocławskiej polibudzie”), Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu czy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie na UE Wrocław i UP Wrocław). Przy studiach płatnych dostępnych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, po maturze, liczy się zwykle kolejność zapisów. Na studiach magisterskich uzupełniających, rekrutacja może odbywać się na podstawie analizy programu ukończonych studiów. Proces rekrutacji różni się też w zależności od tego, czy prowadzi ją uczelnia państwowa, czy prywatna. Na prywatnych uczelniach we Wrocławiu i innych uczelniach Dolnego Śląska (#cta: Sprawdź aktualne rekrutacje na studia we Wrocławiu), prowadzących płatne kierunki, zwykle obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, czyli kolejność zapisów kandydatów. W przypadku niektórych kierunków studiów na Wrocławskich i dolnośląskich uczelniach mogą, zgodnie z prawem, być przeprowadzane egzaminy na studia. Ich zakres nie może pokrywać się z przedmiotami maturalnymi. Zwykle są to egzaminy na kierunki artystyczne – np. na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (rekrutacja na studia plastyczne i wizerunkowe na ASP Wrocław), Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (rekrutacja na studia muzyczne na AM we Wrocławiu), sportowe – głównie Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (rekrutacja na AWF Wrocław), wojskowe – Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Na kierunkach plastycznych i architektonicznych może pojawić się tzw. analiza teczki kandydata (czyli wykonanych wcześniej prac plastycznych, np. rysunków, czy innych dzieł).

Rekrutacja na kierunki we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - zobacz, na jakie studia możesz się rekrutować

Zasady rekrutacji na studia

Co warto wiedzieć przystępując do rekrutacji na wrocławskie uczelnie? Jak przebiega proces rekrutacji na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe?

Poradnik kandydata na studia
Sebastian Szczęsny

Egzamin wstępny na studia

Jeszcze kilkanaście lat temu egzaminy wstępne na studia były czymś całkowicie naturalnym i nie wywoływały wśród kandydatów szczególnego lęku. Dzisiaj zaledwie na kilku kierunkach można

Czytaj więcej »
challenge
Poradnik kandydata na studia
Redakcja Studia.pl

Rekrutacja na studia – co poza maturą?

Na większość studiów obowiązują punkty rekrutacyjne liczone na podstawie matury. Jednak są kierunki i uczelnie, gdzie poza zdaniem matury trzeba przejść dodatkowe egzaminy. Zwykle wystarcza

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję