Site logo

Studia biologiczne w Trójmieście

Studia z biologii Trójmiasto

Gdzie na studia z biologii w Trójmieście?

Wszystkie kierunki z biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki w Trójmieście i na Pomorzu

List view

Opinie o studiach biologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami biologicznymi: biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki w Trójmieście i na Pomorzu. Kierunki biologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Biologia medyczna
Sebastian Szczęsny

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów

Czytaj więcej »
Biologia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Biolog

Fascynujesz się biologią i otaczającym światem? Chciałbyś prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe? Działalność dydaktyczna stanowi dla Ciebie ciekawe uzupełnienie obowiązków? Oznacza to tylko jedno:

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia przyrodnicze i medyczne w Trójmieście

Szukasz innych studiów związanych z biologią i jej zastosowaniem? Sprawdź wszystkie przyrodnicze i medyczne kierunki studiowania.

Kierunek biologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania biologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia biologiczne w Trójmieście i na Pomorzu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami biologicznymi: biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia biologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z biologią? Jeśli wahasz się, czy studiowanie biologii, mikrobiologii, mikrobiologii stosowanej, neurobiologii, bioinżynierii, medycyny roślin, biologii medycznej, oceanografii, bioinformatyki, przyrody, ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia biologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest biologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.
Kierunki związane z biologią realizowane są na studiach licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat).
Najprościej mówiąc biologia, jest nauką przyrodniczą, która bada życie i organizmy żywe. Zajmuje się zatem ona zagadnieniem pochodzenia życia, rozwoju, budowy, czynności organizmów oraz ich funkcjonowaniem w środowisku. Jako nauka badawcza wyodrębnia dyscypliny, które na najwyższym poziomie dzieli się na zoologię, botanikę i mikrobiologię, natomiast na poziomie dziedzin na: fizjologię, cytologię, ekologię. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zgłębisz m.in. także takie przedmioty jak: matematyka, nauki przyrodnicze, anatomia roślin i zwierząt, systematyka i filogeneza zwierząt oraz roślin, biochemia, ekologia, mikrobiologia, genetyka, zoologia, anatomia człowieka, biologia molekularna, histologia, bioinformatyka, mikrobiologia. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów z biologii masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na miejsce zatrudnienia, w którym będziesz wykonywać swój zawód np. w: zespołach naukowych (na uczelniach, w instytutach badawczych), laboratoriach badań środowiskowych, diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, chemicznych, biotechnologicznych, pracy nauczycielskiej.

Biologia: Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty W wielu uczelniach obowiązuje procedura rekrutacyjna, w ramach której największe szanse mają osoby, które zdecydowały się na trudny egzamin dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym. Aby dobrze przygotować się do nauki, warto też pozyskać szeroką wiedzą z chemii i fizyki. Są to przedmioty niezbędne do zrozumienia niektórych aspektów biologii. Warto także uczyć się języka angielskiego. Początkujący adepci biologii bardzo często zaskoczeni są wysokim poziomem nauki na studiach w zakresie biologii. Zajęcia to nie tylko tradycyjne wykłady i ćwiczenia. Studenci tego kierunku spędzają mnóstwo czasu w specjalistycznych laboratoriach i dziedzinowych pracowniach. Jednym z bardziej atrakcyjnych elementów programu tych studiów są ćwiczenia terenowe, w ramach których można skonfrontować wiadomości teoretyczne z obserwacjami dzikiej przyrody.

Mikrobiologia: Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami. Studenci kierunku mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą. Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskanych wyników pomiarów i oznaczeń.

Mikrobiologia stosowana: Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej. Podczas studiów studenci poznają zasady otrzymywania czystych kultur drobnoustrojów i ich identyfikacji oraz ich modyfikacji dla celów biotechnologicznych i przemysłowych.

Neurobiologia: Neurobiologia obejmuje różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy człowieka i zwierząt. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Program studiów obejmuje kursy podstawowe, w tym: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz kursy kierunkowe, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna.

Bioinżynieria: Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Każdego roku bioinżynierię uruchamiają kolejne uczelnie (państwowe i prywatne), ponieważ cieszy się ona dużą popularnością. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Dzięki niej może rozwijać się rolnictwo, a tereny zdegradowane można szybko przywrócić naturze.
Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych biologią, chemią oraz naukami technicznymi. Łączy w sobie elementy każdej z tych nauk. Jej osiągnięcia mają zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie. Studenci bioinżynierii muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu biologii i chemii. Powinni także radzić sobie z matematyką. Od przyszłych bioinżynierów oczekuje się ponadto predyspozycji do pracy w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie pożądane cechy i umiejętności to: kreatywny umysł, cierpliwość, skrupulatność, zorganizowanie oraz natura badawcza. Bioinżynierię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie edukacji akademickiej. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku i wieńczy je zdobycie tytułu magistra inżyniera. Na bioinżynierii studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych. Uczą się między innymi: biologii, chemii, ochrony środowiska, przedsiębiorczości i wielu innych przedmiotów niezbędnych w pracy każdego bioinżyniera. Przyszli absolwenci tego kierunku zdobywają także szereg umiejętności umożliwiających pracę w laboratoriach badawczych. Poznają więc zastosowanie nowoczesnej aparatury i wykonują szereg skomplikowanych ćwiczeń, rozszerzając tym samym swoje kompetencje i zdobywając doświadczenie. Nauce na bioinżynierii z pewnością sprzyjają doskonale zaopatrzone pomieszczenia badawcze oraz bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Dzięki staraniom władz wielu uczelni studenci bioinżynierii mogą skupić się na poznawaniu organizmów żywych począwszy od molekuły a na całym organizmie kończąc. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki pozwala przyszłym bioinżynierom odnosić sukcesy na polu naukowym i badawczym.

Medycyna roślin: Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent medycyny roślin jest przygotowany do diagnozowania chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz tych, które zajmują się dystrybucją pestycydów i nawozów. Program studiów przewiduje naukę rozpoznawania chorób roślin, szkodników i chwastów oraz podejmowania optymalnych działań w celu ich zwalczania. Studenci medycyny roślin zdobywają wiedzę na temat ograniczania czynników szkodliwych i podejmowania działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji.

Biologia morza (oceanografia): Jeżeli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego to oceanografia jest kierunkiem dla Ciebie. Profil kształcenia łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Program kształcenia na kierunku oceanografia obejmuje takie przedmioty jak: matematyka i statystyka, biologia, ekologia, oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, fizyczna i chemiczna, geologia fizyczna, geologia morza, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie, ochrona środowiska morskiego, prawo morskie.

Przyroda: Przyroda to kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii i biologii opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki. Aby dostać się na te studia najlepiej wybrać na maturze przedmioty z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych – najlepiej na poziomie rozszerzonym. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in. biochemia z elementami biotechnologii, geograficzne systemy informacyjne, hydrologia i oceanografia, kształtowanie i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, edukacja morska, podstawy socjologii.

Ochrona środowiska: Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu przekazanie wiedzy z pozwalającej zminimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Z każdym rokiem wydatki na ochronę środowiska w Polsce rosną, a obecne uwarunkowania prawne związane z ochroną środowiska w UE, sprawiają, że przyszłość należy do ochrony środowiska ponieważ bez inwestycji w ochronę środowiska przyszłość ludności jest zagrożona. Studia mają charakter praktyczny, dlatego większość zajęć stanowią ćwiczenia.

Biologia medyczna: Studia na kierunku biologia medyczna należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu medycyny. Zajęcia mają na celu zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. W trakcie studiów student nabędzie wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym.

Biofizyka: Studia na kierunku biofizyka należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu fizyki. Studia mają na celu przekazanie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień fizyki i biofizyki, w szczególności projektowania, modelowania i badania układów naturalnej i sztucznej miękkiej materii. Te interdyscyplinarne studia pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Biochemia: Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kandydat na te studia to przede wszystkim osoba o zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to warto wziąć pod uwagę wybór biochemii. Przedmioty realizowane na kierunku biochemia to m.in.: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł.

Bioinformatyka: Studia na kierunku bioinformatyka należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu informatyki. Jest to dyscyplina nauki, która narodziła się na skutek rozwoju biologii molekularnej oraz wynalezienia nowych technik badawczych. Są to przyszłościowe, interdyscyplinarne studia stworzone w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów umiejących przełożyć wybrane zagadnienia związane z biologią i medycyną na kwestie informatyczne.

Biostatystyka: biostatystyka jest nauką z pogranicza biologii i statystyki. Zalicza się do grona kierunków interdyscyplinarnych. Biostatystyka to dostosowanie metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, które są związane głównie z medycyną, genetyką, fizjologią, ekologią i innymi naukami biotechnologicznymi. Prace badawcze prowadzone w ramach biostatystyki prowadzi się np. w badaniach dotyczących skuteczności leków i badaniach klinicznych, badaniach dotyczących promocji zdrowia. Biostatystyka ma również zastosowanie w ekologii, np. wykorzystuje się ją w przewidywaniu zmian ekosystemowych. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów słuchacz pozna takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak matematyka, statystyka, informatyka, technologie informacyjne, programowanie, analiza danych dyskretnych, projektowanie eksperymentów biomedycznych, podstawy analizy przeżycia.

Biologia człowieka – antropologia: Studia na kierunku biologia człowieka pozwalają na zdobycie wiedzy z fundamentów nauk przyrodniczych takich jak: biologii, fizyki i chemii, geologii etc i pokrewnych co wynika z interdyscyplinarnego charakteru studiów z antropologii. W trakcie studiów słuchacz nauczy się wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Studia w Trójmieście i na Pomorzu

Trójmiasto to jeden z głównych ośrodków akademickich w Polsce, na jego ofertę składają się uczelnie państwowe oraz prywatne z Gdańska, Gdyni i Sopotu. To miejsce, w którym doskonale odnajdą się młodzi ludzie. W trójmiejskich uczelniach każdego roku studiuje około 80 tysięcy studentów, z czego blisko 20 tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. W ofercie znajduje się tu ponad 230 kierunków studiów. Do wyboru jest bardzo atrakcyjna propozycja studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych. Do dyspozycji studentów przekazano nowoczesne laboratoria oraz sale dydaktyczne, dzięki czemu edukacja przebiega w komfortowych warunkach i jest dostosowana do najwyższych światowych standardów. Wrażenie robi campus uniwersytecki, który położony jest w Gdańsku Oliwie, nieopodal pięknego parku. Trójmiasto to trzy miejscowości, które tworzą jeden zgrany ekosystem gospodarczy. Funkcjonuje tu 270 tysięcy firm, które oferują zatrudnienie absolwentom szkół wyższych. Nowoczesna infrastruktura uczelni oraz wiele możliwości spędzania wolnego czasu to dodatkowe atuty Trójmiasta. Nie bez znaczenia jest również położenie ośrodka nad brzegiem Morza Bałtyckiego, które jest piękne o każdej porze roku. To doskonałe miejsce na złapanie oddechu pomiędzy zajęciami lub nauki na plaży. Po zdanej sesji nic nie smakuje tak dobrze, jak wieczór spędzony na plaży w gronie znajomych. Jeżeli nie jesteście miłośnikami morza, to urzekną Was piękne zabytki Gdańska i Sopotu oraz modernistyczny styl Gdyni, która jest jednym z najmłodszych miast tej wielkości w Europie. Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać ze ścieżek rowerowych, które liczą ponad 850 kilometrów. W województwie pomorskim możecie studiować nie tylko w Trójmieście. Zamiejscowe oddziały oraz prywatne uczelnie znajdują się w takich miejscowościach jak Słupsk, Wejherowo, Starogard Gdański, Kwidzyn oraz Chojnice. Dzięki temu szanse na zdobycie wyższego wykształcenia mają także mieszkańcy mniejszych miejscowości lub osoby, którym wygodniej jest tam studiować.

Biologiczne studia podyplomowe w Trójmieście i na Pomorzu

Gdzie w Trójmieście i na Pomorzu zdobywać wiedzę z biologii i jej zastosowania w naukach przyrodniczych, medycznych - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach biologicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków biologicznych na uczelniach w Trójmieście i na Pomorzu?

Praca po studiach biologicznych

Przy odpowiednim podejściu absolwenci studiów biologicznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pierwszy krok to decyzja, czy kontynuować naukę na studiach doktoranckich i starać się o pracę na uczelni, czyli wybrać karierę naukową. Poza uczelniami możliwość takiej pracy dają ośrodki naukowe i badawcze, nie tylko w Polsce. Ci absolwenci, którzy czują powołanie do przekazywania wiedzy, mogą zostać nauczycielami w szkołach. Obecnie rośnie potrzeba popularyzowania nauki i przekazywania jej w przystępny sposób. Powstają interaktywne centra naukowe, wystawy, taką funkcję pełnią też media popularnonaukowe. Inną drogą jest praca w przemyśle różnych branż, np. medycznej, laboratoryjnej i technologicznej. Tam w laboratoriach biolodzy zajmują się zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach technicznych.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów biologicznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle poprzez pełnienie funkcji inżyniera i naukowca. Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków biologicznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu biologii, informatyki, chemii, geografii, medycyny, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

Biolog: Biolog w pracy zawodowej zajmuje się badaniem otaczającego nas świata. Zajmuje się komentowaniem, badaniem i analizowaniem zjawisk go otaczających poszerzając tym samym zdobytą wcześniej wiedzę. Aby pracować jako biolog należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, mikrobiologii, neurobiologii, przyrody i pokrewnych.
Nadal znaczna część absolwentów tych kierunków uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i tym samym zwiększa swoje możliwości uzyskania dobrej pracy. Nie wszyscy jednak wykazują talent i pasję do dydaktyki, dlatego ukończenie studiów biologicznych może stać się świetnym atutem w CV przyszłego przewodnika, pracownika instytucji związanych z ochroną środowiska, urzędnika samorządowego lub pracownika branży turystycznej.

Nauczyciel biologii i przyrody w szkole: Biologia i przyroda to dwa ze zbliżonych do siebie przedmiotów przyrodniczych, nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z biologią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak technika i branżowe szkoły rolnicze, gastronomiczne, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów biologicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia biologii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki biologicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Korepetytor z biologii: Inna ścieżka kariery to nauczanie biologii jako nauczyciel poza systemem szkolnym – podczas korepetycji i na kursach przygotowujących do zdania matury lub egzaminów zawodowych. Możesz dokształcać młodzież we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora kursów. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, gdyż biologia jest jednym z głównych przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości (wynik wpływa na rekrutację na wiele kierunków studiów, zwłaszcza medycznych, przyrodniczych, rolniczych, ścisłych).

Mikrobiolog: Mikrobiolog w pracy zawodowej zajmuje się badaniem otaczającego nas świata. Zajmuje się komentowaniem, badaniem i analizowaniem zjawisk go otaczających poszerzając tym samym zdobytą wcześniej wiedzę. Aby pracować jako biolog należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, mikrobiologii, neurobiologii, przyrody i pokrewnych.
Absolwent studiów z zakresu b=mikrobiologii i mikrobiologii stosowanej może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, ochrony przyrody i środowiska, dzięki temu, że został przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą. Może również znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych, laboratoriach weterynaryjnych, służbie zdrowia.
Absolwent Mikrobiologii jest przygotowany do pracy: w laboratoriach badawczych i medycznych, w laboratoriach nadzoru epidemiologicznego, w laboratoriach przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), w instytucjach naukowych.

Neurobiolog: W celu podjęcia zatrudnienia na stanowisku neurobiologa należy ukończyć studia kierunkowe. Neurobiologia jest multidyscyplinarną dziedziną biologii zajmującą się anatomią, biochemią, biologią molekularną i fizjologią pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów. Zwraca się także w kierunku innych dziedzin, z najbardziej oczywistą dziedziną farmakologią, ale także informatyką, psychologią i medycyną. Neurobiolodzy są przygotowani do rozwiązywania różnorakich problemów z zakresu neurobiologii.
Absolwent neurobiologii może podjąć pracę naukowo-badawczą lub dydaktyczną w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. Opanowanie specjalistycznego warsztatu badawczego może stanowić podstawę do ścisłej współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach diagnozowania schorzeń neurologicznych.

Bioinżynier: Praca na stanowisku bioinżyniera polega na prowadzeniu prac rozwojowych, badawczych i wdrożeniowych przy wykorzystaniu systemów biologicznych w przemyśle. Wielu bioinżynierów jest kierownikami prac badawczych w ramach których przeprowadza się eksperymenty, rozwija się technologie, projektuje, opracowuje, modyfikuje biotechnologiczne procesy. Aby zostać bioinżynierem należy ukończyć studia z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, bioinformatyki. Absolwenci tych kierunków znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, w ośrodkach naukowo-badawczych, w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. Wielu bioinżynierów pracować będzie dla firm z branży rolniczej. Liczne grono specjalistów sprawdzi się w biurach konsultingowych i projektowych, opracowując rozmaite projekty ekologiczne. Na bioinżynierów czekają też miejsca w szkolnictwie.

Medyk roślin: W celu zostania medykiem roślin należy ukończyć studia na kierunku medycyny roślinnej, biologii, przyrody lub kierunków pokrewnych. Zatrudnienie mogą znaleźć w centrach i supermarketach ogrodniczych, w służbach fitosanitarnych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Będą mieli także wiedzę i kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Biolog morza (oceanograf): W celu zostania oceanografem należy ukończyć studia z zakresu oceanografii, przyrody, geografii lub biologii. Oceanograf ma wiedzę i zakres kompetencji z zakresu: rozumienia zjawisk fizycznych rządzących oceanami, przewidywania zjawisk atmosferycznych nad oceanami, znajomości biologii mórz i oceanów, ochrony mórz i oceanów przed działalnością człowieka, prowadzenia i dokumentowania badań oceanograficznych. Po studiach absolwenci tych kierunków znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych, uczelniach, laboratoriach badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, instytucjach związanych z gospodarką morską, ochroną brzegów i ich zagospodarowaniem, rybołówstwie, instytucjach kontroli i kształtowania środowiska, w szczególności środowiska morskiego.

Przyrodnik: W celu zostania przyrodnikiem należy ukończyć studia z zakresu biologii, przyrody lub kierunków pokrewnych. Przyrodnik jest osobą interesującą się naturą i jest specjalistą w dziedzinie nauk biologicznych. Może prowadzić badania naukowe, nauczać lub być konsultantem przyrodniczym. Absolwent tych studiów jest przygotowany do pracy:  w instytucjach i laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz innych instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,   pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, pracy w szkolnictwie i szeroko pojętym obszarze edukacji środowiskowej, w działach naukowych redakcji czasopism, portali internetowych, stacji telewizyjnych.

Biostatystyk: W celu pracy na stanowisku biostatystyka należy ukończyć studia kierunkowe z zakresu biostatystyki, bioinformatyki, biologii lub kończąc studia podyplomowe.
W swojej pracy biostatystyk zajmuje się opracowaniem danych o zbiorowościach biologicznych i podaje je dogłębnej analizie wraz z badaniem prawdopodobieństwa. Kończąc studia z wyżej wymienionych kierunków absolwent ma różne możliwości zatrudnienia. Można je pogrupować ze względu na ścieżkę kariery w zawodzie biostatystyka, w którym będzie wykonywać swój zawód np.:  na uczelniach przy badaniach naukowych, czy pracach nad nowymi lekami, w instytucjach naukowych,  w firmach biotechnologicznych,   w firmach farmaceutycznych,  w firmach prowadzących próby kliniczne.

Laborant:  W celu znalezienia zatrudnienia na stanowisku laboranta należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub kierunków pokrewnych. Za główny cel pracy obiera się badanie i analiza próbek medycznych. Do głównych kompetencji na tym stanowisku zalicza się umiejętności analityczne: umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności naukowe, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność i kreatywność. Aby zostać laborantem nie trzeba ukończyć studiów, jednak wielu pracodawców za podstawowe wymagania stawia kandydatom otrzymanie dyplomu przynajmniej studiów I stopnia z zakresu nauk biologicznych. Laborant swoją pracę może wykonywać w prywatnych laboratoriach, w szpitalach, przychodniach oraz instytucjach badawczych.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu biologii, biotechnologii, medycyny roślin, przyrody, bioinformatyki, bioinżynierii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska.Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach w Trójmieście i na Pomorzu

Rynek pracy w Trójmieście jest bardzo atrakcyjny dla studentów praktycznie wszystkich kierunków. Na terenie Trójmiasta zarejestrowanych jest 270 tysięcy firm, a kolejne tysiące rozsiane są po całym województwie pomorskim. Od lat region może poszczycić się jedną z najmniejszych stóp bezrobocia w Polsce, co jest dodatkowym argumentem by rozpocząć studia w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub okolicy. Obecnie bezrobocie w województwie pomorskim wynosi 6,2% i jest ono nieznacznie wyższe od średniej krajowej. Warto jednak zwrócić uwagę na największe ośrodki na Pomorzu. W Sopocie bezrobocie wynosi tylko 2,4%, w Gdyni 3,5%, a w Gdańsku 3,7%. To bardzo dobre wyniki, które potwierdzają, że absolwentom bardzo łatwo wejść na rynek pracy w Trójmieście, a wielu studentów łączy na co dzień obowiązki studenta z pracą. W Trójmieście i w okolicach znajduje się wiele dużych zakładów pracy, które są świetnym miejscem na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej po studiach. Region Pomorza to bardzo prężnie rozwijający się ośrodek IT, a także centrum usług. Bardzo dobrze rozwinięta jest turystyka. Swoje siedziby mają tu między innymi potentat paliwowy Grupa Lotos SA GK, czy też energetyczny Energa SA GK. W Gdańsku siedzibę ma grupa odzieżowa o bardzo dużej renomie, czyli LPP SA. Ponadto w Trójmieście znajdują się: Grupa Ergo Hestia, Glencore Polska Sp. z o. o., Morpol SA, Jysk Sp. z o. o., czy Multimedia Polska. W regionie tym bardzo rozwinięty jest również przemysł stoczniowy i portowy, a wśród kluczowych pracodawców znajdują się Remontowa Holding SA, Stocznia Remontowa Nauta SA, DCT Gdańsk, czy też Porty w Gdyni i w Gdańsku. W innych miejscowościach w województwie pomorskim również znajdują się duże firmy, w których warto szukać pracy. Są to między innymi Flextronics International Poland Sp. z o. o. ze Słupska, International Paper Kwidzyn, Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, Iglotex SA w Skórczu, Drutex SA w Bytowie, czy też Dovista Polska w Swarożynie. Nowoczesne i duże zakłady dają możliwość szybkiego wejścia na rynek pracy oraz rozwoju kariery zawodowej.

Zawód: Biotechnolog

Marzysz o badaniu otaczającego Cię świata i o próbie udoskonalenia go? Nie chcesz ograniczać się do jednej wąskiej ścieżki specjalizacji? W takim razie, kariera w branży biotechnologicznej czeka właśnie na Ciebie! Czym jest biotechnologia? Słowem wstępu – biotechnologia jest niezwykle szeroką dyscypliną naukową. Zaliczyć można do bowiem do niej: ingerowanie w materiał genetyczny oraz syntezę i modyfikację nowych i już

Czytaj więcej »

Zawód: Optyk

Wady wzroku są szerzącą się chorobą cywilizacyjną. Niemal codziennie mamy do czynienia z urządzeniami i zjawiskami, które mają negatywny wpływa na nasze oczy. Oznacza to coraz większą potrzebę korekcji wzroku przy pomocy okularów, czyli coraz większy rynek optyczny. Taki stan rzeczy czyni zawód optyka nie tylko potrzebnym, ale i perspektywicznym. Czym zajmuje się optyk? Czym jego praca różni się od

Czytaj więcej »

Zawód: Rolnik

Osoby zainteresowane zawodem rolnika powinny koniecznie przeczytać ten tekst. Dzięki niemu dowiedzą się między innymi, kim jest rolnik, jakie ma obowiązki, co go wyróżnia, czym może się zajmować, gdzie może się kształcić, jakie powinien posiadać cechy i umiejętności, ile zarobi. Kim jest rolnik? “Rolnik to gospodarz zajmujący się uprawą roli.” Tak brzmi klasyczna definicja tego zawodu. Współcześni rolnicy nie są

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję