Site logo

Filologia słowiańska (slawistyka), klasyczna, węgierska, grecka w Toruniu

Filologia słowiańska (slawistyka) - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować filologię słowiańską, węgierską, grecką, klasyczną w Toruniu?

Wszystkie studia na kierunku slawistyka, hungarystyka, hellenistyka, starożytna łacina, greka w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Czy warto studiować języki słowiańskie, węgierski, klasyczne?

Poradniki dla przyszłych studentów i filologii słowiańskiej (czeskiej, słowackiej, serbochorwackiej, ukraińskiej), węgierskiej, klasycznej w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim. Opinie studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne kierunki filologiczne w Toruniu

Szukasz innych studiów filologicznych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania w filologii.

Kierunek filologia słowiańska - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania filologii słowiańskiej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować filologię słowiańską. węgierską, grecka, klasyczną w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim ?

Zastanawiasz się nad studiowaniem filologii słowiańskiej (czeskiej, słowackiej, serbochorwackiej ukraińskiej), węgierskiej, klasycznej na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia języków Europy Wschodniej i Południowej w pigułce

Co warto wiedzieć o slawistyce, hungarystyce, bałkanistyce, filologii greckiej, wschodoznawstwie? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z językami, kulturą i społeczeństwem Europy Wschodniej i Południowej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na filologię słowiańską i niesłowiańskie filologie Europy Południowej – dowiedz się o nich więcej.
Sprawdź, co to jest slawistyka hungarystyka, bałkanistyka, wschodoznawstwo – jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Filologie południowej i wschodniej części kontynentu europejskiego zaliczają się przede wszystkim do języków słowiańskich. Posługuje się nimi ok. 317 mln Europejczyków. Studia im poświęcone nazywane są filologiami słowiańskimi (slawistyka) – z bliskoma 30 językami i etnolektami z grup wschodniej, południowej i zachodniej Słowiańszczyzny. Poza slawistyką można wyodrębnić w studiach filologicznych Europy Południowej jeszcze hungarystykę zajmującą się językiem i kulturą Węgier, rumuńską (to język romański) oraz niesłowiańskie filologie bałkańskie – filologię grecką i albańską. Słowiańskie filologie, a także inne kierunki związane z językami i kulturą Europy Południowej i Wschodniej dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także uczyć się umiejętności posługiwania słowiańskimi i niesłowiańskimi językami używanymi w południowych i wschodnich krajach naszego kontynentu na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje skandynawistyczne lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Początek studiów może okazać się dość trudnym doświadczeniem, dla ludzi nieprzywykłych do intensywnego kształcenia językowego. Studenci, obok przedmiotów ogólnoakademickich muszą oswoić się z szybkim przyswajaniem zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Studia filologii słowiańskich, węgierskiej i greckiej to także lektura najważniejszych dzieł literackich – nie tylko Jaroslava Haška, Nohumila Hrabala, Milana Kundery, Sándora Máraia, Nikosa Kazandzakisa, Eurypidesa, ale też współczesnych pisarzy, poetów i dramaturgów tworzących w językach słowiańskich oraz węgierskim i nowogreckim. Ważnym elementem kształcenia jest też historia języków słowiańskich, węgierskiego, nowogreckiego. Filologia słowiańska, hungarystyka i hellenistyka to studia, które pozwalają zanurzyć się w świat języków Europy Południowej i Wschodniej, dzięki temu nauka przebiega w sposób szybki i naturalny.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności filologii skandynawskiej masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na obszar filologii oraz kulturę kraju Europy Wschodniej i Południowej którego dotyczą.

Filologia słowiańska (slawistyka): Filologia słowiańska to kierunek studiów, gdzie poznajesz języki słowiańskie oraz kulturę społeczeństw posługujących się tymi językami – przede wszystkim w Europie Wachodniej, Środkowej i Południowej. Z geograficznego i filologicznego punktu widzenia możemy wyróżnić filologie zachodniosłowiańskie – przede wszystkim polonistyka (filologia polska) z etnofilologiami (śląska, kaszubska – kaszubistyka), filologie łużyckie (sorabistyka), filologie czeska (bohemistyka), słowacka (słowacystyka), filologie południowosłowiańskie – filologia bułgarska (bułgarystyka), macedońska (macedonistyka), słoweńska (słowenistyka), serbska (serbistyka), chorwacka (kroatystyka), bośniacka, czarnogórska (montenegrystyka) oraz filologie wschodniosłowiańskie – białoruska (białorutenistyka), rosyjska (rusycystyka), ukraińska (ukrainistyka), rusińska.
Filologia albańska (albanistyka): Albanistyka (albo albanologia) to studia związane z językiem albańskim (alb. gjuha shqipe), społecznościami albanojęzycznymi oraz ich kulturą i historią. To język indoeuropejski używany przede wszystkim w samej Albanii, a także w Kosowie), Macedonii Północnej, a także we Włoszech (Arboresze) i Grecji (Arwanici).
Filologia białoruska (białorutenistyka): Białorutenistyka to dział slawistyki zajmujący się badaniem języka, literatury i kultury białoruskiej. Program studiów obejmuje naukę języka białoruskiego, naukę języka rosyjskiego i zazwyczaj naukę jednego z języków zachodnioeuropejskich. Student zdobywa wiedzę o miejscu Białorusi we współczesnym świecie i rozumie jego wpływ na kształtowanie się białoruskiej literatury i języka, poznaje historię Białorusi oraz białoruską literaturę, uzyskuje podstawową wiedzę o białoruskich instytucjach kultury i współczesnym białoruskim życiu kulturalnym.
Filologia bośniacka: Filologia bośniacka jest związana z odmianą języka serbsko-chorwackiego używaną głównie przez słowiańskich Boszniaków. To studia związane z językiem, społeczeństwem i kulturą języka bośniackiego. Nie tylko w Bośni i Hercegowinie (gdzie ma status języka urzędowego), ale i w bośniackojęzycznych społecznościach w Serbii, Kosowie i Czarnogórze.
Filologia bułgarska (bułgarystyka): Bułgarystyka to studia związane z językiem bułgarskim oraz społecznościami, które się nią posługują i kulturą tych grup narodowościowych. To nie tylko studia o Bułgarii (gdzie bułgarski gdzie jest językiem urzędowym), ale także bułgarskojęzycznych grup etnicznych, m.in. w Grecji, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Turcji i na Ukrainie.
Filologia chorwacka (kroatystyka): Filologii chorwackiej poznasz nie tylko historię Chorwacji, ale też jej język i bogatą kulturę. Jest to świetny kierunek także dla osób pragnących nauczyć się innych języków słowiańskich. Tutaj możesz uczyć się co najmniej dwóch z nich. Studia te dają duże możliwości rozwoju. Pozwalają zdobyć konkretną wiedzę, nabyć kompetencje społeczne cenione wśród pracodawców oraz rozwijać zainteresowania. Filologia chorwacka to studia nastawione na praktyczną naukę języka chorwackiego, jego gramatyki, piśmiennictwa i dziejów. W trakcie studiów studenci filologii chorwackiej uczą się także historii tego regionu Bałkanów, poznają jego mieszkańców i ich światopogląd. Starają się jak najmocniej “zaprzyjaźnić” z Chorwacją, bo tylko tak są w stanie odkryć jej tajemnice, których państwo to skrywa bardzo wiele. Nabywa się kompetencje językowe i poznaje skomplikowane losy państw Półwyspu Bałkańskiego. Studenci filologii chorwackiej uczą się gramatyki języka chorwackiego, poznają piśmiennictwo i literacki dorobek Chorwacji. W ofercie studiów oprócz zajęć językoznawczych i literaturoznawczych znajduje się szereg warsztatów poruszających tematykę związaną z kulturą i sztuką wspomnianego kraju. Dużą zaletą studiowania na kierunku filologia chorwacka jest możliwość nauki drugiego języka słowiańskiego. Do najczęściej wybieranych należą: czeski, serbski i rosyjski. Najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia naukowe i możliwość odbycia części studiów na jednym z uniwersytetów w Chorwacji. Dużą popularnością cieszą się ogólnopolskie konkursy translatorskie, organizowane przez jeden z polskich uniwersytetów. Wzięcie udziału w tego typu zawodach jest miarodajnym sprawdzianem umiejętności językowych. Studenci mają również możliwość odbycia staży i praktyk na przykład w instytucjach i placówkach nastawionych na promowanie dorobku kulturowego Chorwacji oraz innych państw Półwyspu Bałkańskiego.
Filologia czeska (bohemistyka): Dynamicznie rozwijające się kontakty polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów słowiańskich wywołały potrzebę kształcenia specjalistów w językach słowiańskich, w tym między innymi w języku czeskim. Ponadto studia na filologii czeskiej umożliwiają poznanie fascynującej kultury czeskiej. To świetna propozycja dla osób, które chciały zrozumieć wzajemne przenikanie się języka polskiego oraz języka czeskiego na przestrzeni wieków. To też świetny sposób na zapoznanie się polskiej i czeskiej historii oraz wzajemnych stosunków obu krajów. Przedmioty realizowane w trakcie studiów można podzielić na trzy grupy: ogólnofilologiczne (np. wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, literatura powszechna, historia filozofii czy język łaciński), przedmioty związane z filologią słowiańską (np. wstęp do filologii słowiańskiej, historia literatur słowiańskich czy język staro-cerkiewno-słowiański) oraz przedmioty bezpośrednio związane z danym z językiem czeskim (gramatyka historyczna i opisowa, literatura czeska, kultura czeska, historia Czech). Oprócz tego realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka, która obejmuje cztery aspekty: mówienie, wymowa, praca z tekstem i pisanie. Poza tym każdy filolog czeski uczy się również innych języków, w zależności od programu danej uczelni.
Filologia grecka (hellenistyka): Filologia grecka to inne studia, niż filologia klasyczna (gdzie poznajesz języki martwe – historyczną grekę i łacinę). Tutaj poznajesz przede wszystkim współczesny język i społeczeństwo Grecji, a starożytna greka jest jedynie uzupełnieniem poznawania obecnej wersji tego języka. Studia na kierunku filologia grecka umożliwiają zapoznanie się z kulturą grecką od jej początków aż po Grecję współczesną. Podczas nauki studenci pojmują rolę, jaką Grecja odegrała nie tylko w kulturze Europy Zachodniej, ale także w kształtowaniu oblicza kultury regionu wschodniego, poznanie współczesnego tętniącego życiem kraju, odwiedzanego co roku przez miliony turystów. Studia na kierunku filologia grecka mają na celu zapoznanie z literaturą, kulturą, historia i cywilizacją grecką, dlatego oprócz przedmiotów stricte filologicznych program studiów obejmuje: literaturę grecką, historię Grecji, krajoznawstwo Grecji oraz kulturę i sztukę grecką.
Filologie łużyckie (sorabistyka): Sorabistyka to studia filologiczne związane z językami serbołużyckimi – zarówno żywymi (dolnołużycki, górnołużycki), jak i martwymi (ponaschemu, wschodniołużycki). To także studia kulturoznawcze związane ze społecznością Serbów Łużyckich – grupy Słowian Zachodnich, zamieszkałych obecnie głównie we wschodnich landach Niemiec.
Filologia macedońska (macedonistyka): Macedonistyka to filologia zajmująca się południowosłowiańskim językiem macedońskim. Nie należy go mylić z helleńskim językiem staromacedońskim używanym w starożytności. Współczesny język macedoński powiązany jest z językiem bułgarskim (wchodzi w skład tej samej grupy językowej). To także studia nad społeczeństwami i kulturami posługującymi się tym językiem – w Macedonii Północnej oraz w północnej części Grecji (Macedonii Egejskiej).
Filologia polska (polonistyka): Polonistyka to filologia związana z poznawaniem żywego języka polskiego, jego historii, literatury polskich poetów, prozaików i dramaturgów, a także kultury związanej z polszczyzną – m.in. filmu i teatru.
Filologia rosyjska (rusycystyka): Rusycystyka to filologia związana z poznawaniem żywego języka rosyjskiego w Rosji oraz innych krajach pod wpływem rosyjskiej kultury, jego historii, literatury rosyjskojęzycznych poetów, prozaików i dramaturgów, a także kultury związanej z językiem rosyjskim – m.in. filmu i teatru.
Filologia serbska (serbistyka): Studia na kierunku filologia serbska pomagają zrozumieć wiele zjawisk z historii najnowszej i tej odległej. Znajomość języka serbskiego pozwala na zapoznanie się w oryginale z kulturą i historią Serbii zdobyta wiedza sprawia, że umiemy oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów. Studia slawistyczne kształcą absolwenta potrafiącego porozumiewać się w języku serbskim w mowie i piśmie, obeznanego z realiami życia w Serbii, a także posiadającego ogólną wiedzę humanistyczną. Przedmioty nauczania realizowane na filologii serbskiej: wstęp do filologii słowiańskiej, gramatyka opisowa języka serbskiego, rozwój języka serbskiego, praktyczna nauka języka serbskiego, historia Serbii, kultura serbska, historia literatury serbskiej, wstęp do slawistyki, wstęp do językoznawstwa, gramatyka kontrastywna, historia języka serbskiego, wstęp do literaturoznawstwa, teoria literatury z poetyką, współczesna literatura serbska.
Filologia słowacka (słowacystyka): Studia z filologii słowackiej pozwalają zdobyć wykształcenie humanistyczne oraz ogólnofilologiczne, zorientowane przede wszystkim na południowo- i zachodniosłowiański obszar językowy. Podstawowym celem kształcenia na filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Z pewnością osoba, która ma naturalny talent do nauki języków obcych. Kandydat powinien również interesować się kulturą tego regionu. Obok udoskonalania umiejętności językowych studenci kształcą się w toku studiów również w zakresie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i przekładoznawczej w języku słowackim.
Filologia słoweńska (słowenistyka): Słowenistyka to studia związane z językiem słoweńskim, społecznościami które się nim posługują, literaturą powstałą w tym kręgu językowym oraz innymi formami kultury słoweńskiej. To studia związane nie tylko z samą Słowenią (gdzie słoweński jest językiem urzędowym), ale i słoweńskojęzycznymi społecznościami w południowym regionie Austrii oraz północno-wschodnich terenach Włoch.
Filologia klasyczna: Filologia klasyczna to przeszłość w teraźniejszości. Studia klasyczne mają zwykle bogaty program, obejmującym zarówno języki, jak i kulturę grecką oraz rzymską. Świat antyczny jest od nas odległy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Z pewnością niemożliwe są do zastosowania w tym wypadku nowoczesne metody nauczania języków obcych, takie jak metoda Callana. Nauka przebiega w sposób tradycyjny, a więc gruntownie przeanalizowane i przyswojone struktury gramatyczne wypełnia się leksyką. Nie dość więc, że kierunek jest trudny, to jeszcze teksty i materiały źródłowe wytworzone zostały kilka wieków temu. Mit o śmierci greki i łaciny jest mocno przesadzony. Oba te języki, a nawet cały światy kulturowe są obecne w naszej językowej i pozajęzykowej codzienności. Wystarczy wspomnieć choćby “Pasję” Mela Gibsona, która w całości została zrealizowana w biblijnym dialekcie aramejskim i grece, z licznymi dodatkami języka łacińskiego. Całkiem niedawno ukazało się też tłumaczenie kolejnej części Harrego Pottera na język łaciński. Istnieje na całym świecie duża grupa filologów wyspecjalizowanych w językach i kulturze starożytnej.
Filologia ukraińska (ukrainistyka): Na studiach filologicznych z ukrainistyki doskonale odnajdzie się osoba zafascynowana językiem obcym i kulturą innych krajów, zwłaszcza Europy Wschodniej. Przydatne są także zdolności językowe. Dzisiejszy pracodawca oczekuję już nie tylko specjalisty w danej dziedzinie, ale również osoby, dla której nie będzie problemem komunikowanie się w językach obcych, a szczególnie w językach niezbyt popularnych, takich jak język ukraiński. Przedmioty realizowane w trakcie studiów na filologii ukraińskiej to m. in.: praktyczna nauka języka ukraińskiego (pisanie, mówienie, wymowa i intonacja), historia literatury ukraińskiej, gramatyka opisowa języka ukraińskiego, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, kultura i polityka współczesnej Ukrainy, historia Ukrainy, wiedza o Ukrainie.
Filologia węgierska (ungarystyka): W ramach studiów na kierunku filologia węgierska, studenci mają szansę opanować język węgierski oraz poznać historię i kulturę Madziarów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za hungarystyką są liczne wyjazdy stypendialne i rozbudowane programy studiów. Nie da się ukryć, że są to studia trudne, które wymagają wrodzonych talentów do nauki języka obcego, a także ciężkiej pracy w czasie poszczególnych semestrów. Program studiów obejmuje przedmioty z wielu dziedzin: historii, kultury, językoznawstwa, literatury, etc. Główny nacisk studiów położony jest na biegłe opanowanie języka Węgrów przez studenta oraz poznawanie społeczeństwa i kultury ich naddunajskiego państwa.
Filologie bałkańskie (bałkanistyka): Filologia bałkańska zajmuje się językami, społeczeństwami i kulturami związanymi z Bałkanami – państwami leżącymi w całości lub częściowo na Półwyspie Bałkańskim. Studia na kierunku bałkanistyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii państw Półwyspu Bałkańskiego. Zalicza się do krajów bałkańskich zwykle Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię, dalmacką część Chorwacji, położoną na prawym brzegu Dunaju część Rumunię oraz większość Serbii (oprócz Wojwodiny). Czasami zalicza się także do Bałkanów Mołdawię (ze względu na obowiązujący tam język rumuński) oraz Słowenię (która wcześniej wchodziła w skład w większości bałkańskiej Jugosławii. Jak widać przez Bałkany rozumiemy bardziej wspólnotę językowo-kulturową, niż położenie geograficzne. Dlatego nieczęsto zalicza się do krajów bałkańskich Grecję – mimo, że formalnie jej większa część (poza wyspami greckimi) jest położona na Peloponezie – części Półwyspu Bałkańskiego. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem (m.in. koncepcja Trójmorza), co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku bałkanistyka to literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego, historia krajów bałkańskich, bałkańska liga językowa, filozofia. Studenci zazwyczaj poznają dwa języki regionu: język słowiański (np. język bułgarski, język macedoński lub język serbski) oraz język niesłowiański (np. język albański, język grecki, język rumuński lub język turecki).

Slawistyka nauczycielska: To kierunki i specjalności, które dają slawiście możliwość uczenia w szkole. Oczywiście to specjalności popularne przede wszystkim na polonistyce i rusycystyce. Jednak ze względu na duże znaczenie społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rosnące społeczności białoruskiej – także te dwie slawistyki nauczycielskie będą zyskiwały na popularności. Także w przypadku filologii klasycznej buduje się ścieżka do nauczania w szkole języka łacińskiego oraz (w znacznie mniejszym stopniu) starożytnej greki. Slawistyka nauczycielska to możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, dydaktyki języka oraz wiedzę związaną z danym językiem i jego kręgiem kulturowym.

Języki słowiańskie w biznesie, nauce, kulturze, komunikacji publicznej: To kierunki studiów związane z wykorzystywaniem kompetencji językowych w różnych obszarach polityki, kultury, biznesu, technologii. Ważną częścią studiów jest poznawanie słownictwa branżowego i ćwiczenia praktyczne, zwiększające zdolności komunikacyjne.

Filologia słowiańska z językiem angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim: Możesz znaleźć w ofercie uczelni studia łączące filologie słowiańskie z innymi kompetencjami językowymi, przede wszystkim z anglistyką, romanistyką, germanistyką. Dzięki nim poznasz nie tylko język i kulturę krajów słowiańskich, ale także zyskasz dodatkową wiedzę i umiejętności językowe oraz kulturoznawcze.

Studia w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Toruń to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim, który jest ceniony w całej Polsce. Studiuje tu około 26 tysięcy osób. Mury uczelni każdego roku opuszcza kilka tysięcy absolwentek i absolwentów. Kandydaci mogą skorzystać z bogatej oferty studiów na uczelniach państwowych i prywatnych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferta obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające i jednolite, a także podyplomowe. Miasto znane jest z dobrze wyposażonych sal wykładowych oraz nowoczesnych centrów edukacyjnych. Łączna liczba kierunków studiów w Toruniu przekracza 130, dzięki czemu każdy zainteresowany wybierze kierunek idealnie dopasowany do swoich potrzeb. W samym regionie jest około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwenci lokalnych uczelni nie mają problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy i rozpoczęciem swojej kariery zawodowej. To spory atut studiowania w województwie kujawsko-pomorskim. W wolnym czasie nie sposób nudzić się w Toruniu i dotyczy to każdego miesiąca roku. Miasto posiada przepiękną architekturę i liczne zabytki, na czele z rozległą starówką. Można spacerować bez końca w klimatycznych uliczkach lub na nadwiślańskich bulwarach. Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z ciekawych tras rowerowych. Po zajęciach warto odpocząć pośród miejskiej zieleni w licznych parkach. Aż 40% miasta to tereny zielone, co jest godne podkreślenia. Na uwagę zasługują między innymi Toruńskie Planty, czy też parki przy Zespole Staromiejskim. Oferta kulturalna obejmuje ponad 40 sal teatralnych i kinowych, wśród których znajdują się kina studyjne. Klimatyczne puby i bary to miejsca, gdzie codziennie widać życie akademickie. Toruń to nie jedyny ośrodek akademicki w tym regionie. Warto zwrócić uwagę na Bydgoszcz, w której co roku studiuje aż 35 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza około 10 tysięcy absolwentów. Ponadto rozpoczęcie studiów możliwe jest w takich miejscowościach jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Studia podyplomowe z języków obcych i polonistyki w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim

Gdzie w Toruniu i województwie Kujawsko-Pomorskim zdobywać wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunku filologia słowiańska

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku filologia słowiańska na toruńskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Zawód: konsul

Co to jest zawód konsul — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży dyplomata? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest konsul? Konsul to jeden z najważniejszych zawodów w służbie dyplomatycznej. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie swojego kraju w

Czytaj więcej »

Zawód: ambasador

Co to jest zawód ambasador — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży dyplomata? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest ambasador? Ambasador to wysoko postawiony dyplomata reprezentujący swój kraj za granicą. Jest to honorowe i prestiżowe stanowisko, które

Czytaj więcej »

Zawód: copywriter internetowy

Co to jest zawód copywriter internetowy  – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży content manager? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest copywriter internetowy? Czym się zajmuje? Zawód copywritera internetowego jest związany z tworzeniem tekstów reklamowych i promocyjnych dla potrzeb działalności online. Copywriterzy internetowi piszą teksty na stronach internetowych,

Czytaj więcej »

Praca po slawistyce, hungarystyce, filologii klasycznej, greckiej

Studia po filologii słowiańskiej to przepustka nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługującymi się “dojrzałą hispańczyzną” lub “portugalszczyzną”. Dzięki swoim umiejętnościom językowym potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte “między wierszami” oraz wychwytywać wieloznaczności biznesowego języka.
  • Nauczyciel języka polskiego, rosyjskiego, łaciny w szkole: Język polski to jedna z podstaw nauczania we wszystkich typach szkół. Język rosyjski plasuje się w czołówce najpopularniejszych języków obcych nauczanych w polskim systemie edukacji. To tzw. drugi język popularny zwłaszcza w liceach, w klasach humanistycznych i geograficznych. Swoje miejsce w programach szkół ma także łacina – obecna w części klas medycznych i humanistycznych. Filologów klasycznych jest na szczęście niewielu i raczej trudno przypuszczać, aby ta liczba ulegała zmianom w najbliższym czasie, a zainteresowanie światem starożytnym i jego językami zdaje się przeżywać renesans. W coraz liczniejszych prywatnych i publicznych szkołach pojawia się greka i łacina jako główny element tradycyjnie ujętego klasycznego wykształcenia. Nadal także wiele kierunków studiów ma w programie obowiązkowy lektorat z języka łacińskiego. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów polonistyki, rusycystyki, filologii klasycznej wybiera zawód nauczyciela. Gorzej z taką możliwością rozwoju dla absolwentów innych języków słowiańskich, węgierskiego, albańskiego, rumuńskiego, greki, nowogreckiego – te języki w polskich szkołach nie występują w cale lub w ilościach homeopatycznych. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia języka polskiego, rosyjskiego, łaciny w przedszkolu, szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej slawistyki specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Slawista w szkole językowej – korepetytor: Inna ścieżka kariery to nauczanie języka polskiego, rosyjskiego, łaciny jako nauczyciel poza systemem szkolnym – w szkołach językowych, na kursach języków obcych. Możesz również uczyć dzieci i młodzież podczas korepetycji, we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora korepetycji. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, bo język polski jest językiem obowiązkowym zdawanym podczas matury, a język rosyjski i łacinę zdają często maturzyści z klas, gdzie występują one jako drugi język obcy nauczany na poziomie szkoły średniej. To nie tylko przygotowanie uczniów szkół do nauki polskiego, rosyjskiego, łaciny z egzaminów maturalnych. Jako absolwent slawistyki możesz zająć się uczeniem Polaków pracujących dla zagranicznych firm, gdzie języki słowiańskie, grecki, albańskim węgierski są językami korporacyjnymi, a także dla fascynatów języka i kultury związanej ze słowiańszczyzną i innymi kręgami kulturowymi Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej. Pamiętaj, że języków słowiańskich możesz nie tylko uczyć stacjonarnie, ale i on-line, korzystając z rozwiązań e-learningowych. Wtedy sięgasz po słuchaczy (klientów) z innych krajów, szukających możliwości nauki tego języka.
  • Tłumacz języków słowiańskich, węgierskiego, greckiego, albańskiego: Translatoryka to drugi naturalny obszar aktywności zawodowych dla absolwentów slawistyki, zaraz po pracy w edukacji i szkolnictwie. Znajomość języka czeskiego, słowackiego, bułgarskiego, macedońskiego, słoweńskiego, serbskiego, chorwackiego, bośniackiego, czarnogórskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, rusińskiego, węgierskiego, albańskiego, greckiego daje wstęp do pracy jako tłumacz zwykły lub tłumacz przysięgły. Możesz z takimi kompetencjami zajmować się tłumaczeniami pisemnymi, a vista, ustnymi (symultanicznymi – tłumaczysz równolegle z mówiącym, i konsekutywnymi – słuchasz fragmentów wypowiedzi i tłumaczysz mówiącego “po kawałku”), maszynowymi. W przypadku tłumacza przysięgłego wymagane jest zdanie egzaminu państwowego, dzięki któremu będziesz w stanie oficjalnie potwierdzać zgodność dokumentów z oryginałem.
  • Praca w turystyce międzynarodowej: Znajomość języków Europy Wschodniej, Środkowej, Południowo-Wschodniej, to idealna możliwość zrobienia kariery w organizacji i realizacji wakacji i wycieczek za granicą. Na tym obszarze najpopularniejszą destynacją jest oczywiście Grecja, gdzie pracodawcy będą cenić nie tylko absolwentów hellenistyki (język nowogecki) , ale i filologii klasycznej (znajomość klasycznej greki). Jednak w popularności Grecji jako miejsca do pracy w turystyce niewiele ustępują kraje byłej Jugosławii. Nie tylko bardziej znane, z rozbudowaną bazą turystyczną Chorwacja i Słowenia, ale także atrakcyjne dla miłośników bardziej bezpretensjonalnych warunków Bośnia i Hercegowina, Macedona, Czarnogóra (Montenegro), Serbia. Bliskie Polsce Czechy i Słowacja to z kolei miejsce turystyki górskiej i narciarstwa (głównie Tatry i Sudety), kuracyjnej (np. Karlowe Wary), ale i miejskiej (zwłaszcza Praga, Bratysława). Rośnie znaczenie turystyczne także innych krajów Europy Środkowej, jak Węgry, Rumunia, Bułgaria. Co ciekawe, ogromny potencjał turystyczny (a co za tym idzie także rozwoju zawodowego w sektorze wolnego czasu) ma Ukraina, Rosja, a nawet mniej dostępna Białoruś. To destynacje atrakcyjne zarówno dla zwolenników nieco bardziej surowych warunków turystyki (Syberia z Koleją Transsyberyjską, Bajkał, Ural), jak i turystyki miejskiej z przepiękną architekturą, zabytkami i muzeami St. Petersburga, Kijowa, Lwowa, Moskwy. Nic więc dziwnego, że sektor turystyki to ciekawa możliwość zawodowa dla absolwentów filologii słowiańskiej i innych studiów językowo-kulturowych Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jeśli lubisz relacje międzyludzkie, turystyka i rekreacja międzynarodowa będzie świetną możliwością wykorzystywania kompetencji slawistycznych.
  • Badacz języków oraz kultury słowiańskiej: Jako absolwent studiów filologicznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej ze Słowiańszczyną i niesłowiańskimi językami i kulturami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z naukami filologicznymi i kulturą danego kraju. Dodatkowo w grę wchodzi praca w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych oraz możliwość tłumaczeń historycznych dokumentów i udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych.
  • Promocja kultury polskiej za granicą i w Polsce: Kultura nie tylko Grecji, ale i innych krajów Europy Południowo-Wchodniej, Wschodniej i Środkowej fascynują ludzi na całym świecie. Nie tylko w obszarze muzyki (Franciszek Liszt, Antonín Dvořák, Béla Bartók, folk słowiański i grecki) i tańca (spopularyzowane “Grekiem Zrobą” Sirtaki). Także w obszarze literatury, filmu (chociażby obrazy Miloša Formana, Jiří’’ego Menzla) sztuk pięknych (m.in. klasyczna grecka rzeźba, ceramika i architektura, perły architektoniczne i muzealne Budapesztu, Pragi, Petersburga). Nic dziwnego, że filologia słowiańska skupia się nie tylko na języku, ale i na kulturze związanej korzeniami z Europą Środkową, Południową i Południowo-Wschodnią. Znajomość języków tego regionu Europy pozwala być “mostem” między Polską, a innymi krajami, gdzie języki słowiańskie są powszechnie znane. Warto pomyśleć o pracy w polskich instytucjach promocji kultury za granicą i zagranicznych instytucjach tego typu działających w Polsce.
  • Praca w biznesie międzynarodowym: Znakomita znajomość języka rosyjskiego, ale i mniej popularnych języków słowiańskich niesłowiańskich języków Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i daje możliwość kariery w biznesie, nie tylko z powodu znaczenia biznesu Rosji i Grupy Wyszehradzkiej nie tylko dla gospodarki europejskiej, ale i dla relacji międzynarodowych. Międzynarodowe firmy zajmujące się tym obszarem chcą mieć na swoim pokładzie osoby umiejące perfekcyjnie porozumieć się z kontrahentami w języku czeskim, słowackim, bułgarskim, macedońskim, słoweńskim, serbskim, chorwackim, bośniackim, czarnogórskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim, znające specyfikę tych kręgów kulturowych. To praca dla zagranicznych korporacji działających w Polsce lub za granicą, ale także możliwość kariery w działach handlu zagranicznego i zagranicznych przedstawicielstwach polskich przedsiębiorstw.
  • Broker informacji: Wyniesione ze studiów slawistycznych wysokie kompetencje językowe i umiejętność przedzierania się przez ogromne zasoby wiedzy, mogą być przepustką do infobrokeringu. Jesteś w stanie budować swoją karierę jako infobroker w mediach, firmach i instytucjach, wyszukując, weryfikując, przetwarzając i interpretując zasoby danych dostępnych w języku rosyjskim, polskim lub innych językach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.
  • Praca w urzędach i instytucjach: Absolwent studiów słowiańskich jest dobrym kandydatem do budowania pozycji urzędnika, eksperta i polityka w międzynarodowej rzeczywistości. Zwłaszcza w relacjach międzynarodowych, głównie europejskich (w tym Grupy Wyszehradzkiej i tzw. Międzymorza), oraz na forum ONZ i agend narodów zjednoczonych. Dzięki biegłości językowej oraz znajomości kulturowej absolwent może budować swoją pozycję w cywilnych i mundurowych instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, zapewnieniem globalnego bezpieczeństwa oraz rozwojem współpracy między państwami.

Praca po studiach w Toruniu i w kujawsko-pomorskim

Tak jak wspomnieliśmy, w województwie kujawsko-pomorskim działa około 200 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom tutejszych uczelni dużo łatwiej wejść na rynek pracy i znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Stopa bezrobocia w Toruniu wynosi około 5% i jest niższa niż średnia krajowa, co jest dużym atutem. To pokazuje, jak bardzo atrakcyjny jest tutejszy rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych w regionie i nie tylko. W całym województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 8,4% i jest nieco wyższa od średniej krajowej. Atutem położenia Torunia jest fakt, że w pobliżu znajdują się takie ośrodki jak Bydgoszcz, czy też województwo pomorskie, gdzie z dyplomami lokalnych uczelni można znaleźć dobrą pracę. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się wiele dużych zakładów pracy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów. Miasto ma bardzo duży potencjał turystyczny. W samym Toruniu do grona największych firm należą takie zakłady jak Neuca S.A. GK, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. GK, Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. GK, Nova Trading S.A. GK, Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o., czy też Apator S.A. GK. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak PESA, Atos Poland Global Services Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Frosta, czy też Schumacher Packaging. Wszystkie z nich mają siedziby w Bydgoszczy. W mniejszych miejscowościach warto zwrócić uwagę na nowoczesne zakłady Anwil i PSH Lewiatan z Włocławka, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupę Polomarket z Pakości, UMC Poland z Łysomic, czy też Cronimet z Inowrocławia. Lista tych firm pokazuje, że potencjał rozwojowy województwa jest bardzo duży, a dobrej jakości pracę można znaleźć także w mniejszych ośrodkach. Pomocne w tym będzie ukończenie studiów na lokalnych uczelniach.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję