Komputer kwantowy pracujący z szybkością myśli i wykorzystujący zasady informacji kwantowej istnieje na razie w fantastyce naukowej. Jednak już teraz informacja kwantowa wykorzystywana jest w super bezpiecznym szyfrowaniu przesyłanych danych. Światowej sławy potęgą w tej dziedzinie fizyki jest Uniwersytet Gdański. Wykładowcy Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki  publikują w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych takich jak: Nature czy Physical review. Studenci mają szansę testowania formuł opartych na mechanice kwantowej a wykorzystywanych w kwantowej informacji w unikalnej Pracowni Informacji Kwantowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w trakcie kursowych zajęć dydaktycznych.


Dwieście lat temu na zachodzie Polski ludzie bardzo często korzystali z pomocy fizyków. Tym mianem określany był bowiem miejski lub powiatowy lekarz. Trzeba przyznać, że było to dość dziwaczne i raczej nieuprawnione odejście od prawdziwego znaczenia słowa "fizyka". W języku greckim utożsamiane było ono z naturą lub przyrodą. Współczesne rozumienie tego terminu jest zbieżne z treścią programową przedmiotu "Fizyka" w szkołach średnich i ponadpodstawowych. Jak już się domyślacie, studia na kierunku Fizyka dotyczyć będą materii, energii, jej przemian i oddziaływań między nimi.


Kierunek Fizyka jako cel maturzysty

Abiturient, który zamierza studiować fizykę podjął pozornie łatwą decyzję. Wszak przedmiot ten należy do programu szkoły średniej, dzięki temu wybór studiów jest świadomy, podobnie jak w wypadku chemii, biologii, czy innych dziedzin wiedzy, należących do kanonów kształcenia ponadpodstawowego. Warto jednak pamiętać, że studia na kierunku Fizyka różnią się zdecydowanie od nauki szkolnej. Bardzo często różnice te bywają podkreślane przez studentów pierwszego roku. Aby dostać się na Fizykę należy, oczywiście oprócz przedmiotu, który zamierzasz studiować, poznać dobrze matematykę i chemię.

Czego studenci uczą się na kierunku Fizyka?

Przedmiotów jest bardzo wiele. Każda uczelnia określa samodzielnie program swoich studiów, w oparciu o tzw. efekty kształcenia, dlatego analizując różnorodne plany zajęć realizowane na tym kierunku, można spotkać się ze znacznymi rozbieżnościami, nie tylko w rozkładzie materiału, ale także w nazwach i zakresach przedmiotów. Można jednak powiedzieć, że student z pewnością spotka się z wiedzą w wymienionych tutaj dziedzinach:
  • algebra;
  • optyka;
  • fizyka kwantowa;
  • astronomia;
  • fizyka atomowa;
  • elektryczność i magnetyzm.

Ryzyk-fizyk?

Skąd się wziął ten związek frazeologiczny? Zwykle kojarzy się go z ryzykiem podejmowanym w laboratoriach badawczych. Czy można go odnieść do perspektyw fizyków na rynku pracy? Niekoniecznie.

Wiele zależy od tego, czy wybierając specjalność na studiach zdecydujesz się na fizykę teoretyczną czy stosowaną. W pierwszym przypadku naturalną drogą rozwoju będzie praca naukowa na uczelni, w ośrodkach naukowych i badawczych, czy też praca dydaktyczna jako nauczyciel fizyki w szkole. Natomiast fizyka stosowana ma współcześnie zastosowanie m.in. w medycynie, czy dziedzinach technicznych. Fizycy mogą zatem pracować w firmach produkujących sprzęt medyczny, w laboratoriach różnych gałęzi przemysłu, a nawet w działach informatycznych.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->