Studia na kierunku fizyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Dwieście lat temu na zachodzie Polski ludzie bardzo często korzystali z pomocy fizyków. Tym mianem określany był bowiem miejski lub powiatowy lekarz. Trzeba przyznać, że było to dość dziwaczne i raczej nieuprawnione odejście od prawdziwego znaczenia słowa “fizyka”. W języku greckim utożsamiane było ono z naturą lub przyrodą. Współczesne rozumienie tego terminu jest zbieżne z treścią programową przedmiotu “Fizyka” w szkołach średnich i ponadpodstawowych. Jak już się domyślacie, studia na kierunku fizyka dotyczyć będą materii, energii, jej przemian i oddziaływań między nimi.

Profil kandydata na fizykę

Abiturient, który zamierza studiować fizykę podjął pozornie łatwą decyzję. Wszak przedmiot ten należy do programu szkoły średniej, dzięki temu wybór studiów jest świadomy, podobnie jak w wypadku chemii, biologii, czy innych dziedzin wiedzy, należących do kanonów kształcenia ponadpodstawowego. Warto jednak pamiętać, że studia na kierunku fizyka różnią się zdecydowanie od nauki szkolnej. Bardzo często różnice te bywają podkreślane przez studentów pierwszego roku. Aby dostać się na fizykę należy, oczywiście oprócz przedmiotu, który zamierzasz studiować, poznać dobrze matematykę i chemię.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiowaniu fizyki? Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na kierunku fizyka

Przedmiotów jest bardzo wiele. Każda uczelnia określa samodzielnie program swoich studiów, w oparciu o tzw. efekty kształcenia, dlatego analizując różnorodne plany zajęć realizowane na tym kierunku, można spotkać się ze znacznymi rozbieżnościami, nie tylko w rozkładzie materiału, ale także w nazwach i zakresach przedmiotów. Można jednak powiedzieć, że student z pewnością spotka się z wiedzą w wymienionych tutaj dziedzinach:

  • algebra;
  • optyka;
  • fizyka kwantowa;
  • astronomia;
  • fizyka atomowa;
  • elektryczność i magnetyzm.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku fizyka

Wiele zależy od tego, czy wybierając specjalność na studiach zdecydujesz się na fizykę teoretyczną czy stosowaną. W pierwszym przypadku naturalną drogą rozwoju będzie praca naukowa na uczelni, w ośrodkach naukowych i badawczych, czy też praca dydaktyczna jako nauczyciel fizyki w szkole. Natomiast fizyka stosowana ma współcześnie zastosowanie m.in. w medycynie, czy dziedzinach technicznych. Fizycy mogą zatem pracować w firmach produkujących sprzęt medyczny, w laboratoriach różnych gałęzi przemysłu, a nawet w działach informatycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję