Site logo

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Bydgoszcz

Gdzie na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bydgoszczy?

Wszystkie studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Opinie o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki pedagogiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

Czytaj więcej »
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Redakcja Studia.pl

Edukator domowy

Studia na kierunku Edukator domowy mają przygotować słuchaczy do podjęcia pracy z dzieckiem w domu, nie tylko jako opiekun, ale również jako osoba, która zadba

Czytaj więcej »
Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Redakcja Studia.pl

Studia na kierunku pedagogika małego dziecka

Studia zapewniają zdobycie kompetencji w pracy z dzieckiem we wczesnej fazie rozwoju. Osoby studiujące Pedagogikę małego dziecka zdobywają specjalistyczne wykształcenie, umożliwiające wykonywanie zawodu pedagoga. By

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Bydgoszczy

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedszkola na bydgoskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki związanej z edukacją najmłodszych dzieci, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępna jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Studia dają możliwość uzyskania lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. To jedyne obecnie studia, po których możesz zostać nauczycielem przedszkola, zerówek w przedszkolach i szkołach oraz nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych.

Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
W programie studiów główny nacisk położony jest na uzyskanie zdolności mediacyjnych, perswazyjnych, nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka, wraz z uzyskaniem wiedzy psychologicznej. Ponadto w programie oprócz pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej znajdą się takie zagadnienia jak: kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, muzyczna. Z pozostałych przedmiotów, których można się spodziewać na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, prawa dziecka, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedia

 • pedagogika ogólna,
 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • podstawy działalności wychowawczej,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • pedagogika przedszkolna,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego,
 • podstawy edukacji polonistycznej,
 • podstawy edukacji matematycznej,
 • podstawy edukacji przyrodniczej i społecznej,
 • podstawy edukacji muzycznej,
 • arteterapia / kynoterapia / hipoterapia,
 • projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych /terapeutycznych/ rewalidacyjnych,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • podstawy dydaktyki,
 • metodyka edukacji polonistycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji muzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji matematycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • edukacja włączająca,
 • prawa dziecka / Human Rights Law,
 • organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa oświatowego,
 • konstruowanie planów pracy przedszkola i szkoły,
 • profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole,
 • diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia,
 • ewaluacja i autoewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • warsztat umiejętności interpersonalnych,
 • etyka słowa.

Studia w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największy ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim, wspólnie z Toruniem pełni rolę wielkiej dwójki. Każdego roku na bydgoskich uczelniach studiuje ponad 35 tysięcy studentów, a ich mury opuszcza około 10 tysięcy absolwentek i absolwentów. Miasto znane jest między innymi z nowoczesnej infrastruktury uczelnianej, w tym dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesnych sal wykładowych oraz niezbędnych udogodnień dla studentów. Wpływa to znacznie na komfort studiowania i jakość nauki. W tym ośrodku akademickim studenci mogą wybierać spośród około 150 kierunków studiów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta dotyczy studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i drugiego stopnia, a także podyplomowych. Do dyspozycji studentów są uczelnie państwowe i prywatne, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne. Pod tym kątem oferta uczelniana Bydgoszczy jest kompleksowa. W województwie jest około 200 tysięcy firm, w których pracę mogą rozpocząć absolwenci lokalnych uczelni, co również wpływa na zwiększone zainteresowanie tutejszymi ośrodkami akademickimi.

Na co dzień w Bydgoszczy jest co robić. Wolny czas można spędzać między innymi w miejskich parkach oraz pobliskich lasach. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, Park Kazimierza Wielkiego oraz Planty Nad Starym Kanałem. Oczywiście w przestrzeni miejskiej znajduje się dużo więcej ciekawych terenów zielonych, pozwalających odpocząć między zajęciami. Pobliskie lasy i Bory Tucholskie zachęcają do całodziennych wycieczek. W Bydgoszczy zadbano również o możliwość aktywnego wypoczynku. W mieście znajduje się około 100 kilometrów tras rowerowych i pieszych. Lokalna starówka z dużą liczbą mostów nad Brdą to kolejna atrakcja. Warto wybrać się na spacer po Wyspie Młyńskiej. Znajdziecie tu również bogatą ofertę kulturalną, w tym sceny teatralne i kina. Wieczory można spędzać w lokalnych pubach, barach i restauracjach, które są na bardzo wysokim poziomie. Bydgoszcz to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim. W pobliskim Toruniu studiuje rocznie ponad 25 tysięcy osób, a wśród mniejszych ośrodków znajdują się takie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

Gdzie w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim zdobywać wiedzę związaną z tematyką kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na bydgoskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Jeśli chcesz, żeby klienci w pracy mówili o Tobie nasza pani albo nasz pan – musisz zostać nauczycielem przedszkola albo początkowych klas podstawówki. A tak serio: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jedyny obecnie kierunek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, zerówkach (zarówno w przedszkolach, jak i szkołach) oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III). Jest to więc klasyczny przykład studiów przygotowujących do zawodu. Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w szkołach tradycyjnych i integracyjnych. Furtką do nauczania w szkole jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej zapewniają. Głównym zadaniem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności co najmniej z zakresu podstawy programowej, rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie nawyku systematycznej pracy i przygotowanie do nauki w starszych klasach. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczyciel przedszkola: Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel w przedszkolu tradycyjnym i integracyjnym. Furtką do nauczania w przedszkolu jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zapewniają. Do głównych zadań nauczyciela nauczania przedszkolnego należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju.
 • Opiekun/opiekunka do dzieci: W celu pracy jako opiekun/opiekunka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównym zadaniem opiekuna/opiekunki do dzieci jest sprawowanie opieki nad najmłodszymi. Są to zadania od podstaw, takie jak pielęgnacja i żywienia dziecka, dbanie o jego rozwój, jak i ciągła zabawa. Jest to towarzyszenie w rozwoju dziecka i jego wychowaniu. W takim charakterze pracują zazwyczaj młode osoby, które studiują i są dyspozycyjne od czasu do czasu. Bardzo często opiekunami do dzieci są osoby starsze. Jednak z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki nad swoimi dziećmi.
 • Guwernantka, guwerner: W celu pracy jako guwerner/guwernantka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Guwerner/guwernantka to osoby, które są nauczycielami domowymi dla dzieci. Zazwyczaj takim osobom powierza się naukę najmłodszych dzieci i ich wychowanie. W polskiej tradycji przyjęło się, że najczęściej nauczanym przedmiotem jest język francuski. Zawód ten podobny jest do opiekunki, jednak zakres zadań jest zdecydowanie szerszy. Guwernantka/guwerner mają za zadanie naukę przedmiotów szkolnych, dobrych manier, języków obcych oraz gry na instrumentach. Z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki i nauki swoich dzieci.
 • Opiekunka/opiekun: W celu pracy jako opiekun/opiekunka osoby dorosłej należy ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub kierunków pokrewnych. Głównym zadaniem opiekuna osoby starszej jest sprawowanie opieki nad powierzonymi, dzięki czemu zdejmują obowiązek opieki z najbliższej rodziny. Dzięki profesjonalnej pomocy seniorzy mają szansę na wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Taki opiekun zajmuje się opieką od podstaw: poprzez pomoc w codziennych obowiązkach, przygotowanie posiłków, sprzątanie, przygotowanie i podanie leków, spacery, wizyty u lekarza, zakupy oraz inne sprawy dnia codziennego.

Praca po studiach w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Rynek pracy w Bydgoszczy jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. W związku z tym jeszcze chętniej decydują się oni na rozpoczęcie edukacji na tutejszych uczelniach, a następnie pozostają na lokalnym rynku pracy. W Kujawsko-Pomorskim mogą oni skorzystać z ofert około 200 tysięcy firm lub zdecydować się na budowę własnej marki. Obecnie stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 3,6% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia krajowa. To sprawia, że absolwenci nie powinni mieć problemu z wejściem na rynek pracy i znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Dodatkowo w pobliżu znajduje się duży ośrodek gospodarczy w Toruniu, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 4%, więc tamtejszy rynek też kusi absolwentów kujawsko-pomorskich uczelni. Stopa bezrobocia dla całego województwa to 8,4%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Pokazuje to, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę po ukończeniu renomowanej uczelni w Bydgoszczy lub w innej miejscowości. To sprawia, że na studiowanie w tym regionie decydują się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również przyjezdne osoby.

W samej Bydgoszczy znajduje się kilka dużych zakładów pracy. Najbardziej znany z nich to PESA, czyli producent taboru tramwajowego i kolejowego o międzynarodowej renomie. Inne duże i nowoczesne zakłady to Atos Poland Global Services Sp. z o. o., Frosta, Schumacher Packaging, czy też Oponeo.pl S.A. W pobliskim Toruniu swoje siedziby mają między innymi Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A., Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa, czy też Apator S.A. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak Anwil i PSH Lewiatan we Włocławku, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, czy UMC Poland. W każdym z tych przedsiębiorstw niezbędni są wysokiej klasy specjaliści w zakresie zarządzania, informatyki, czy marketingu. To tylko kilka wybranych przykładów, rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo pozytywnie nastawiony na absolwentów, którzy się na nim pojawiają. Właśnie dlatego warto tu studiować.

Zawód: specjalista ds. kadr i płac

Co to jest zawód specjalista ds. kadr i płac – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. kadr i płac?  Specjalista ds. kadr i płac jest pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie

Czytaj więcej »

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej | Zawód z pasją

Jak wygląda praca polonisty w podstawówce? Ile czasu spędza na sprawdzaniu wypracowań i prac klasowych? Czy trudno jest zainteresować uczniów lekturami? O swoich doświadczeniach zawodowych nauczyciela języka polskiego opowiada Karolina Malak, absolwentka filologii polskiej w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca polonisty w szkole? Gdzie uczysz języka polskiego?Pracuję w Szkole Podstawowej w Żukach. To mała miejscowość w okolicy Turku. Uczę

Czytaj więcej »

Zawód: HR Business Partner

Co to jest zawód HR Business Partner – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest HR Business Partner (HR BP)?  To profesjonalista z obszaru  HR, który pełni funkcję partnera biznesowego dla różnych jednostek organizacji. Celem HRBP jest

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję