Site logo

Kierunek psychologia i studia o psychice we Wrocławiu

Studia psychologiczne Wrocław

Gdzie na studia z psychologii we Wrocławiu?

Wszystkie studia z psychologii, terapii, psychologii sądowej, biznesowej, sportowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

List view

Opinie o studiach psychologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku psychologia, psychoterapia, terapia zajęciowa, psychologia w biznesie, zarządzaniu, sporcie, psychologia sądowa. psychodietetyka we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Kierunki psychologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Praca
Redakcja Studia.pl

Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych, student przygotowywany

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne we Wrocławiu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek psychologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania psychologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku psychologia, psychoterapia, psychodietetyka, terapia zajęciowa, psychologia w biznesie, zarządzaniu, sporcie, psychologia sądowa na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia psychologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z psychologii? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z psychologią, psychologię biznesu, terapią psychologiczną, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na psychologię – dowiedz się o niej więcej.
Sprawdź, co to jest psychologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunek psychologia dostępny jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Jednak możesz studiować także inne kierunki związane z wiedzą psychologiczną na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Psychologia zajmuje się psychiką człowieka, jego zachowaniem się oraz interakcjach z otoczeniem. Zatem na studiach z psychologii zdobędziesz takie umiejętności jak: interpretowanie ludzkiej psychiki, znajomość najistotniejszych teorii psychologicznych, przeprowadzanie testów i badań, dokumentowanie badań, praca z pacjentem i oddziaływanie terapeutyczne. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie psychologii lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie psychologii masz do wyboru. Jedna ścieżka to sam kierunek psychologia. Można je pogrupować ze względu na ścieżkę kariery zawodowej, jaką obierzesz po studiach

Psychologia: Kierunek psychologia to poznawanie psychiki człowieka. Podczas studiów psychologicznych będziesz zajmować się trzema obszarami wiedzy: związanymi z funkcjonowaniem umysłu (psychologią akademicką), zaburzeniami i chorobami psychicznych (diagnostyką i terapią psychologiczną), zastosowaniem praktycznym wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego oraz systemu państwa i prawa (psychologia stosowana). Psychologia akademicka zajmuje się m.in.: psychologią osobowości i psychologią pozytywną (jak działają emocje, co motywuje człowieka, jakie są jego stałe cechy psychiczne), patopsychologią (zaburzeniami osobowości), psychologią poznawczą (jak człowiek postrzega, rzeczywistość, jak wyglądają procesy myślowe, jak działa wyobraźnia i pamięć),neuropsychologią i psychofizjologią (jak wpływa na psychikę funkcjonowanie organizmu, przede wszystkim jak działa mózg i układ nerwowy), psycholingwistyką (jak działa mowa), psychologią rozwoju człowieka (w jaki sposób z wiekiem rozwija się i zmienia umysł), psychologią społeczną z negocjacjami i mediacjami, psychologią ewolucyjną, powiązaniem psychologii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych – w tym religioznawstwem, kulturoznawstwem. Wiedza poznawana na studiach psychologicznych związana z zaburzeniami funkcjonowania psychiki człowieka to psychopatologia (jak wyglądają zaburzenia procesów psychicznych), psychologia kliniczna (jak je diagnozować i leczyć we współpracy z lekarzem psychiatrą), neuropsychologia (diagnozowanie i rehabilitacja osób z uszkodzeniami mózgu i układu nerwowego). Studia psychologiczne pozwalają na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej związanej z połączenia psychologii z socjologią (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny – praca w uzdrawianiu relacji rodzinnych, partnerskich, społecznych), medycyną (psychologia zdrowia – m.in. psychiczne podłoże chorób somatycznych), prawem i kryminalistyką (psychologia sądowa – funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości), pedagogiką i resocjalizacją (psychologia wychowawcza – m.in. problemy szkolno-wychowawcze, przywracanie do przestrzegania reguł współżycia społecznego), ekonomią i zarządzaniem (psychologia organizacji, psychologia pracy psychologia ekonomiczna), a także specyfiką psychologiczną w takich instytucjach, jak wojsko i służby mundurowe, sport i rekreacja, kościoły i związki wyznaniowe.

Rzeczywistość studenta psychologii. Kształcenie na kierunku psychologia wiąże się z koniecznością przyswojenia bardzo dużej ilości wiedzy i umiejętności. Można śmiało powiedzieć, że program studiów jest naładowany do granic możliwości. Oprócz tego student zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią licznych lektur, doniesień, oraz artykułów naukowych – oczywiście nie tylko w języku polskim. Zajęcia to przede wszystkim wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki w ośrodkach terapeutycznych, oddziałach psychiatrycznych oraz poradniach. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak filozofia, socjologia i antropologia, psychologia poznawcza, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji, rozwoju, psychologia społeczna, psychopatologie, metodologia badań jakościowych, metodologia badań ilościowych, statystyka, etyka zawodowa, logika.

Kandydat na psychologię i kompetencje psychologiczne. Bardzo trudno przedstawić idealny model kandydata na studia psychologiczne. Z pewnością musi być to człowiek zdolny, o szerokiej wiedzy humanistycznej, a jednocześnie nieobawiający się narzędzi matematycznych, stosowanych powszechnie w statystyce. Każdy wydział, w sposób niezależny określa wymagania wstępne, dlatego warto przed zadeklarowaniem przedmiotów maturalnych i ich poziomów zapoznać się z wytycznymi wybranej uczelni. Cechy osobowości potencjalnego psychologa najlepiej sformułować, jako zaprzeczenia. Otóż nie może być to człowiek: zamknięty, niechętny ludziom, o ciasnych horyzontach, zideologizowany, unikający samodzielnego i krytycznego myślenia, obawiający się siebie samego i swoich myśli. Adepci psychologii i głupie mity. Powszechna jest opinia, która zakłada, że na Psychologię kandydują ludzie z problemami psychicznymi, nie znajduje żadnego potwierdzenia w badaniach. To tak, jakby twierdzić, że na malarstwo wybierają się daltoniści, do policji przestępcy, a na kierunki medyczne śmiertelnie chorzy.

Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby. Wybrane przedmioty na kierunku terapia zajęciowa: biomedyczne podstawy wiedzy o człowieku, terapia zajęciowa w cyklu życia, trening umiejętności interpersonalnych, instytucjonalne formy terapii zajęciowej, metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach, psychologia i profilaktyka uzależnień, arteterapia, muzykoterapia z elementami choreoterapii, terapia przez literaturę.

Arteterapia (terapia sztuką – muzyką, tańcem, sztukami wizualnymi): Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Choreoterapia – tańcem i tuchem. To dwie najpopularniejsze ścieżku studiowania związane z terapią sztuką. Arteterapia jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami arteterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia, ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki. Podczas studiów będziesz poznawać różne rodzaje aktywności artystycznej i kulturalnej, zdobędziesz wiedze na temat chorób i zaburzeń, na które można wpływać arteterapią, dowiesz się jak pracować z pacjentami i jak organizować dla nich zajęcia muzyczne, plastyczne taneczne w taki sposób, aby wspierały procesy leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji.

Psychologia w zarządzaniu (psychologia w HR, ZZL): Kierunek studiów psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą. W trakcie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: perswazja i wpływ społeczny, psychologia ekonomiczna, ocena i rozwój kompetencji pracowników, psychologia społeczna, różnice kulturowe i wielokulturowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia emocji i motywacji, kultura organizacji, negocjacje.

Psychokryminologia, psychokryminalistyka, psychologia śledcza i sądowa: Kierunki związane z psychologią w kryminalistyce i kryminologii to studia interdyscyplinarne, łączące kompetencje psychologiczne z kompetencjami policyjnymi, śledczymi. Na kierunku psychologia śledcza i sądowa studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin psychologii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach psychologicznych i pokrewnych. Dodatkowo uzyskują wiedzę w zakresie technik śledczych i metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce. W trakcie studiów zdobywają kompetencje w takich obszarach, jak profilowanie nieznanych sprawców przestępstw, mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych, pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw, psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej, przesłuchiwanie świadków i podejrzanych, resocjalizacja, działania profilaktyczne i korekcyjne, czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich i dorosłych oraz ich prewencja, diagnoza i działania profilaktyczne lub korekcyjne wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie. Podczas studiów związanych z psychologią oraz kryminalistyką i kryminologią można poznawać sferę emocji i intelektu potencjalnych przestępców, sprawców – kryminalistów, skazanych, osób resocjalizowanych oraz ofiar i pokrzywdzonych.

Studia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wrocław to stolica Dolnego Śląska i jednocześnie największy ośrodek akademicki w południowo-zachodniej Polsce. Jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków studenckich. Co roku naukę na studiach w uczelniach Wrocławia rozpoczyna około 100 tysięcy osób, które mają do dyspozycji bardzo szeroką i bogatą ofertę uczelni państwowych oraz prywatnych. Co roku mury uczelni opuszcza około 30 tysięcy absolwentek i absolwentów. Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak popularnym miastem wśród studentów jest Wrocław, gdzie studenci mają do dyspozycji 230 kierunków, obejmujących studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, magisterskie uzupełniające i studia podyplomowe. Dodatkowa oferta studiów dostępna jest w mniejszych ośrodkach w województwie dolnośląskim. Nowoczesna infrastruktura uczelniana oraz dobre położenie Wrocławia pod względem logistycznym, to dodatkowe atuty. W mieście zarejestrowanych jest około 120 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom stosunkowo łatwo jest wejść na rynek pracy. Poza nauką, studenci powinni mieć czas wolny. We Wrocławiu nie będzie problemu z jego zagospodarowaniem. W samym mieście działają 3 duże ogrody i 45 parków. Wśród ogrodów najbardziej znany jest Japoński, pozostałe – Botaniczny i Zoologiczny, nadają się świetnie do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Wśród parków, dużym powodzeniem u studentów cieszą się Szczytnicki, Zachodni oraz Tysiąclecia. Na obrzeżach miasta znajdują się piękne lasy. Wrocław jest znakomitym miejscem wypadowym w pobliskie góry lub do Czech. To pomysły na jednodniowe lub dłuższe wycieczki w dni wolne od zajęć. Fani historii mogą podziwiać piękną wrocławską starówkę, a tam wyspę Tumską. Ponadto są tu liczne bary, puby i kluby muzyczne, niektóre o bardzo bogatej historii. Kina studyjne i sceny teatralne zagospodarują kulturalne potrzeby studentów, dlatego nikt nie powinien się we Wrocławiu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia w województwie dolnośląskim to nie tylko Wrocław. Studenci mogą skorzystać także z ofert studiów w takich miejscowościach jak Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra, Legnica, Głogów, Świdnica i Lubin. Tam co roku naukę rozpoczyna kilka tysięcy studentów, a kilkaset osób zostaje absolwentami.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe we Wrocławiu

Gdzie we Wrocławiu zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po psychologii

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu psychologii na wrocławskich i dolnośląskich uczelniach?

Praca po studiach psychologicznych

Psycholog to człowiek świetnie znający nawet najbardziej ukryte mechanizmy funkcjonowania umysłu człowieka. Rozumie motywacje oraz przyczyny ludzkich zachowań oraz dążeń. Potrafi efektywnie wpływać na ludzi poprzez oddziaływania terapeutyczne oraz dydaktyczne. Ma umiejętność współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, potrafi ukazywać ich źródła oraz uwarunkowania. Dzięki temu, jako znawca ludzkiej psychiki, jest świetnym kandydatem do pracy na stanowiskach związanych nie tylko z diagnozowaniem i terapią, ale także świetnie sprawdzi się w zadaniach biznesowych.

Zawód psycholog (psycholożka): Zawód psychologa mogą wykonywać wyłącznie absolwenci kierunku psychologia na pięcioletnich studiach jednolitych magisterskich. Jako psycholog możesz prowadzić samodzielną praktykę albo zatrudnić się w centrach pomocy psychologicznej, szpitalach, przychodniach i poradniach zdrowia psychicznego. Twoja praca będzie polegała na udzielaniu usług psychologicznych (diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzekanie, psychoterapia, udzielanie pomocy psychologicznej – w tym mediacji rodzinnych).

Zawód psychoterapeuta: Psychoterapeuta to zawód związany z psychologią, gdzie praca polega na pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Pracując jako psychoterapeuta będziesz stosować różne metody diagnozowania, terapii psychicznej i grupowej, aby poprawić kondycję psychiki klienta (pacjenta), pomóc mu radzić sobie w otoczeniu rodzinnym i społecznym, wspierać w radzeniu sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Czym różni się praca psychoterapeuty od psychiatry? Lekarz psychiatra pomaga pacjentom głównie poprzez ziagnozowanie funkcjonowania układu nerwowego, przede wszystkim mózgu i pomoc w zaburzeniach i chorobach przy pomocy farmakologii (leków). Jako psycholog pomagasz w tym samym diagnozując problemy podczas rozmowy i obserwacji zachowania, interpretacji słów i czynów, znajdowania wspólnie z podopiecznym przyczyn i sposobów rozwiązania kłopotów psychicznych i emocjonalnych. Bardzo często psychoterapia i leczenie psychiatryczne prowadzone jest równolegle, przy współpracy psychologa i lekarza-psychiatry.

Zawód terapeuta zajęciowy: Jako terapeuta zajęciowy będziesz pracować przy na organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami fizycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi, społecznymi. Po terapii zajęciowej i innych studiach psychologicznych możesz podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, hospicjach, klubach seniora, oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych, organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.), ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Zawód arteterapeuta (muzykoterapeuta, choreoterapeuta): Absolwent kierunków związanych z terapią przy wykorzystaniu sztuki, plastyki, muzyki, tańca, znajdzie pracę w placówkach medycznych psychologicznych czy też pedagogicznych. Może pracować w różnego typu ośrodkach: rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także w oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Twoja praca będzie polegała na prowadzeniu terapii przy wykorzystaniu zajęć plastycznych, muzyki, dźwięków oraz tańca w pracy psychologicznej, pedagogicznej, andragogicznej, resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Psycholog sportu: Jako psycholog sportu wyspecjalizujesz się w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami uprawiającymi intensywnie aktywność fizyczną w sporcie i rekreacji. Będziesz pracować nad budowaniem motywacji wewnętrznej, nad mierzeniem się z takimi zjawiskami, jak sukces i porażka, współzawodnictwo, osiąganie kresu własnych możliwości, relacje z fanami, mediami, harmonijne łączenie aktywności w sporcie zawodowym i amatorskim z życiem prywatnym, rodzinnym i społecznym. Będziesz pracować ze sportowcami, aby stan ich kondycji i umysłu wpływał pozytywnie na realizację wyników podczas treningów i zawodów sportowych. Podczas psychoterapii będziesz wspierać podopiecznych podczas kryzysów psychicznych i emocjonalnych.

Psycholog w biznesie (HR, ZZL): Praca po kierunkach związanych z psychologią w zarządzaniu to przede wszystkim zdobycie kompetencji w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi (human resource management) Kończąc psychologię w zarządzaniu absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w działach personalnych lub działach szkoleń firm krajowych lub zagranicznych, w działach sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych, w agencjach marketingowych, w działach badań i analiz, w firmach konsultingowych.

Psycholog policyjny i kryminalny, profiler, negocjator: Studia z psychokryminalistyki dają przygotowanie merytoryczne do pracy jako psycholog policyjny i śledczy. To z jednej strony przygotowanie do profilowania przestępców, techniki kryminalistycznej pozwalającej na budowanie sylwetek psychologicznych sprawców. Z drugiej strony to rola negocjatora w przypadku sytuacji kryzysowych (takich jak porwania, uprowadzenia, zagrożenie samobójstwem albo samobójstwem rozszerzonym – z morderstwem osób bliskich samobójcy). Wiedza psychologiczna w kontekście kryminalnym pomaga w zbudowaniu relacji z przestępcą. Wreszcie rola psychokryminologa przydaje się w niesieniu pomocy psychologicznej ofiarom przestępstw oraz policjantom narażonym na zagrożenie stresem pourazowym i innymi zagrożeniami dla kondycji psychicznej i emocjonalnej.

Pracownik socjalny: Studia z psychologii dają dobrą podstawę do pracy jako pracownik socjalny, specjalista od pomocy społecznej. Bardzo często osoby i rodziny wymagające takiego wsparcia zagrożone są demoralizacją, łamaniem norm społecznych i prawnych, a w konsekwencji mogą stać się zarówno sprawcami, jak i ofiarami przestępstw. Proces resocjalizacji jest jednym z obszarów wsparcia, żeby podopieczni mogli nabywać umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jako pracownik socjalny absolwent studiów psychologicznych może znaleźć pracę w takich instytucjach, jak: regionalny ośrodek polityki społecznej powiatowe centrum pomocy rodzinie, OPS (ośrodek pomocy społecznej), MOPS – miejski – w miastach na prawach powiatu, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, dom pomocy społecznej, a także w placówce służby zdrowia, zakładzie karnym i organizacji pozarządowej wyspecjalizowanej w pomocy społecznej.

Biegły sądowy z psychologii: Studia z psychologii dają kompetencje do zdobywania doświadczenia, które umożliwi występowanie przed sądami różnego typu i stopnia, jako biegły sądowy. Wpisanie na listę biegłych sądowych w danej dziedzinie lub powołanie do konkretnej sprawy, to po pierwsza rola konsultanta (udzielanie porad i wskazówek, np. na temat kondycji psychicznej, wiarygodności świadków, oskarżonych, poszkodowanych), a po drugie opiniodawcy (przeprowadzenie konkretnej ekspertyzy i wydanie opinii w sprawie sądowej).

Kurator sądowy: Kierunki psychologiczne mogą być dobrym przygotowaniem do pracy kuratora sądowego. To zawód prawniczo-pedagogiczny, wykonuje orzeczenia sądu dotyczące nadzoru nad osobami i rodzinami w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich. Wykonuje wobec swoich podopiecznych zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy sądowi pracują zarówno z osobami pozostającymi na wolności (odwiedzając ich w domach), jak i w zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Studia z psychologii pozwalają na zdobycie zawodu kuratora sądowego, ale można go wykonywać także po studiach kryminalistycznych, prawnych, pedagogicznych, socjologicznych, nauk o rodzinie. Aplikacja kuratorska trwa jeden rok.

Psycholog-naukowiec: Jako absolwent studiów psychologicznych oraz resocjalizacyjnych możesz rozpocząć aktywność naukową na uczelni lub w instytucji badawczej. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (a w przypadku studiów licencjackich pokrewnych do kierunku psychologia – po studiach magisterskich „uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z psychiką, emocjami i zachowaniami człowiek

Rynek pracy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Rynek pracy we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów i studentów. Bez wątpienia należy on do najciekawszych w Polsce, dlatego wiele osób decyduje się na studiowanie i rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie stopa bezrobocia we Wrocławiu wynosi 2,5% i jest 2,5 raza niższa niż średnia krajowa. Dane te mogą działać jak prawdziwy magnes. W połączeniu z dużymi firmami i wysokim poziomem płac, powoduje to, że Wrocław jest doskonałym miejscem dla studentów wielu specjalizacji. Południe województwa jest bardzo turystyczne, dlatego turystyka i rekreacja to kolejny kierunek studiów, który często wybierany jest przez młodych ludzi. W tej części Polski znajdują się Karkonosze oraz Kotlina Kłodzka z popularnymi w kraju uzdrowiskami i hotelami. Bezrobocie w całym województwie dolnośląskim wynosi 5,6% i jest niższe od średniej krajowej. To sprawia, że nawet w małych miejscowościach absolwenci lokalnych uczelni wyższych mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i dobrą pracę. Wszędzie poszukiwani są wykształceni specjaliści. Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele ciekawych i dużych zakładów pracy. W gronie największych 100 firm w Polsce 6 znajduje się w tym regionie. Bardzo wysoko we wszystkich rankingach plasuje się KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Kolejne firmy warte odnotowania to Kaufland Polska Markety Sp. z o. o., AB S.A GK, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. , CCC S.. GK, czy Pfleiderer Group S.A. GK, które znajdują się we Wrocławiu. W regionie bardzo rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, ponieważ poza niemieckim Volkswagenem znajdują się tu biura i zakłady produkcyjne takich marek jak Toyota w Wałbrzychu i Volvo we Wrocławiu, a także Zakłady Samochodowe Jelcz i Wagony Świdnica. Rozproszenie atrakcyjnych pracodawców po całym województwie sprawia, że absolwenci szkół wyższych bez trudu znajdą zatrudnienie blisko swojego miejsca zamieszkania. Bliskość niemieckiej granicy jest szansą do współpracy z zachodem Europy, z czego korzysta wielu lokalnych przedsiębiorców. Dla absolwentów uczelni, rynek pracy we Wrocławiu i całym województwie dolnośląskim jest bardzo atrakcyjny i przyjazny.

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. kadr i płac

Co to jest zawód specjalista ds. kadr i płac – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. kadr i płac?  Specjalista ds. kadr i płac jest pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję