Site logo

Kierunek bibliotekoznawstwo zarządzanie informacją we Wrocławiu

Studia bibliotekoznawcze informacja naukowa Wrocław

Gdzie na studia bibliotekoznawcze, z informacji naukowej we Wrocławiu?

Wszystkie studia z bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, infobrokeringu, archiwistyki, dokumentacji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

List view

Opinie o studiach bibliotekoznawstwo, zarządzanie informacją

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, infobrokering, archiwistyka, dokumentacja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Kierunki bibliotekoznawcze, z zarządzania informacją okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Bibliotekoznawstwo
Sebastian Szczęsny

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »
Bibliotekoznawstwo
Redakcja Studia.pl

Zawód: Bibliotekarz

To zawód mocno sfeminizowany, kto wie, czy nie najbardziej spośród profesji tradycyjnie uważanych za “typowo kobiece”, a jednak częściej można zetknąć się z nazwą “bibliotekarz”,

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne, społeczne we Wrocławiu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi ? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek bibliotekoznawstwo program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania bibliotekoznawstwa. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, infobrokering, archiwistyka, dokumentacja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z bibliotekami, czytelnictwem, zarządzania informacją na wrocławskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach związanych z bibliotekoznawstwem i, informacją naukową, zarządzaniem informacją, infobrokeringiem, archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją, edytorstwa ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia bibliotekoznawcze, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.

Kierunki związane z bibliotekoznawstwem i zarządzaniem informacją dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także zgłębiać tajniki na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje z zakresu bibliotekoznawstwa lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Archiwistyka i zarządzanie informacją to nauka, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów będziesz mieć takie przedmioty jak: historia, prawo, administracja, zarządzanie, informację naukową. W kierunku duży nacisk położony jest również na informatykę, dzięki temu zyskasz umiejętność obsługi elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum oraz administrowania zasobami sieciowymi. Celem studiów na edytorstwie jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących przygotować materiały tekstowe do druku, od etapu planowania, poprzez redakcję po przygotowanie składu do druku, kończąc projekt. W programie studiów z edytorstwa znajdziesz wiedzę o literaturze i języku polskim, historię literatury polskiej oraz księgarstwa, poetykę, gramatykę, prawo autorskie, zasady ochrony własności intelektualnej, techniki drukarskie, podstawy poligrafii, specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracy wydawniczej. Na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo spodziewaj się wielu zajęć z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. Podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów poznasz przedmioty związane z funkcjonowaniem różnych działów bibliotek, od opracowania, katalogowania, aż po udostępnianie, zyskasz wiedzę o książkach, czasopismach, archiwach i innych jednostkach, gromadzonych przez biblioteki, nauczysz się zarządzania informacją oraz jej przetwarzaniem, przy użyciu narzędzi informatycznych.

Na pewno interesuje Cię, jakie drogi kształcenia masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na kierunek kształcenia, który obierzesz oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe po studiach. Po ukończeniu archiwistyki możesz zostać menedżerem procesu zarządzania dokumentacją i organizatorem pracy biurowej. Czeka na ciebie praca w archiwach i składnicach akt w urzędach, instytucjach, czy przedsiębiorstwach, archiwach historycznych, bibliotekach i muzeach, wydawnictwach czasopism. Po kierunku edytorstwo będziesz mieć przygotowanie do pracy dziennikarza, czy redaktora wydawniczego. Pracę podejmiesz np. w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach gazet, czasopism, w branży poligraficznej, w środkach masowego przekazu. Jako absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa będziesz specjalistą znającym problematykę zarządzania i gromadzenia informacji i znajdziesz zatrudnienie nie tylko w rynku bibliotekarskim, ale również jako infobroker, czy specjalista ds. pozyskiwania danych gospodarczych w korporacjach i jednostkach rządowych. Możliwości zatrudnienia po MISH są wręcz nieograniczone. Możesz wybrać dalszy rozwój naukowy lub podjąć karierę w biznesie, czy administracji państwowej.

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Informatyzacja wszystkich dziedzin życia pociągnęła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej. Obok archiwistyki zaczęła się rozwijać nowa dyscyplina określana z angielska “records management”. Program studiów obejmuje zagadnienia z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych.
 • Edytorstwo: Studia na kierunku edytorstwo dostępna są na większości uczelni w Polsce i prowadzone w ramach specjalizacji na filologii polskiej lub, jako samodzielny kierunek. Co zrobić by zostać studentem edytorstwa? Jeśli wybierasz się na uczelnie państwową musisz tylko dobrze zdać maturę (szczególnie z przedmiotów humanistycznych) oraz stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Edytorstwo dostępne jest również w formie studiów podyplomowych. Celem, jaki stawiają sobie uczelnie posiadające edytorstwo w swojej ofercie edukacyjnej, jest wykształcenie profesjonalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i na świecie, orientujących się w tematyce poligraficznej, a także umiejących przygotować do publikacji różnorodne teksty. Najlepszymi kandydatami na ten kierunek są osoby interesujące się naukami humanistycznymi oraz posiadające wiedzę i umiejętności w użytkowaniu oprogramowania komputerowego przydatnego w pracy z tekstem. Poznasz zagadnienia dotyczące rozwoju drukarstwa w różnych wiekach, zapoznasz się z najnowszymi publikacjami wydawniczymi, prześledzić historię literatury polskiej, dowiesz się wszystkiego o prawie autorskim, zmierzysz się z podstawowymi pojęciami z dziedziny edytorstwa i tekstologii, staniesz oko w oko z komputerowymi programami do edycji i składania tekstu. Nabędziesz również kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych we współpracy z autorami tekstów lub z zespołem redakcyjnym. Wiedzę i umiejętności, jakie zyskasz, dzięki intensywnej nauce, będziesz mógł wykorzystać już na studiach. Na studentów edytorstwa czeka bowiem bardzo bogaty program praktyk i staży w branży wydawniczej, poligraficznej czy też medialnej. Uczestnicząc w procesie wydawniczym dobrze poznasz pracę edytora, grafika, redaktora naczelnego, czy korektora. Z pewnością zdobędziesz też podstawowe szlify w zakresie marketingu. Każdy edytor musi przecież wiedzieć, jak skutecznie wypromować produkt wydawany w postaci książki, biuletynu, broszury, dokumentów naukowych czy czasopism.
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: Studia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mogą być świetną inwestycją. Żyjemy świecie informacyjnym, a informacja stała się wartością samą w sobie. Z pewnością wzrastać będzie zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów, umiejących sobie radzić z pozyskiwaniem, gromadzeniem i prezentowaniem znacznych ilości danych. Kto powinien wybrać takie studia? Przede wszystkim osoby skrupulatne, które z natury są niezwykle ułożone i dokładne. Osoby o takich cechach odnajdą się najlepiej najpierw na studiach, a później w pracy. Studia obejmują różne, związane z bibliotekarstwem, informatyką oraz prawem wydawniczym i autorskim dziedziny wiedzy. Nie można zapomnieć, o konieczności intensywnej nauki języków obcych, gdyż bez nich specjalista od informacji naukowej jest ślepy i głuchy.
 • Zarządzanie informacją i bibliologia: Studia na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę humanistyczną z umiejętnościami technicznymi i kompetencjami społecznymi, które pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji i danych. Dzięki metodom i technikom wypracowanym na gruncie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych pozwala efektywnie rozpoznawać potrzeby informacyjne użytkowników, określać zadania stojące przed systemami informacyjnymi, opisywać zasoby informacyjne oraz zdefiniować mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka. W programie kształcenia główny nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności realizowania typowych zadań z obszaru zarządzania informacją, w tym jej poszukiwania, gromadzenia, organizowania, przetwarzania, analizowania i udostępniania, w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych kategorii użytkowników
 • Zarządzanie informacją i infobrokering: Studia na kierunku zarządzanie informacją i infobrokering należą do wyjątkowych w skali kraju. Słuchacze uczą się profesjonalnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje, potrafią zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie, posiadają umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, mają znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych. Broker informacji powinien znać źródła informacji z zakresu medycyny, biznesu, finansów, prawa, ochrony środowiska, posługiwać się stosowaną w danej dziedzinie terminologią oraz umieć zastosować odpowiednią do problemu strategię pozyskiwania i raportowania informacji.
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo: Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo to unikatowy kierunek studiów, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Pozwala odkrywać źródła, poznawać historię ludzi i miejsc, uchronić od zapomnienia wytwarzane materiały: urzędowe dokumenty, rękopisy i grafiki, prywatne listy, stare fotografie i mapy. Ten kierunek studiów, to wiedza z wielu dziedzin: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki oraz z zarządzania.

Studia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wrocław to stolica Dolnego Śląska i jednocześnie największy ośrodek akademicki w południowo-zachodniej Polsce. Jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków studenckich. Co roku naukę na studiach w uczelniach Wrocławia rozpoczyna około 100 tysięcy osób, które mają do dyspozycji bardzo szeroką i bogatą ofertę uczelni państwowych oraz prywatnych. Co roku mury uczelni opuszcza około 30 tysięcy absolwentek i absolwentów. Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak popularnym miastem wśród studentów jest Wrocław, gdzie studenci mają do dyspozycji 230 kierunków, obejmujących studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, magisterskie uzupełniające i studia podyplomowe. Dodatkowa oferta studiów dostępna jest w mniejszych ośrodkach w województwie dolnośląskim. Nowoczesna infrastruktura uczelniana oraz dobre położenie Wrocławia pod względem logistycznym, to dodatkowe atuty. W mieście zarejestrowanych jest około 120 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom stosunkowo łatwo jest wejść na rynek pracy. Poza nauką, studenci powinni mieć czas wolny. We Wrocławiu nie będzie problemu z jego zagospodarowaniem. W samym mieście działają 3 duże ogrody i 45 parków. Wśród ogrodów najbardziej znany jest Japoński, pozostałe – Botaniczny i Zoologiczny, nadają się świetnie do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Wśród parków, dużym powodzeniem u studentów cieszą się Szczytnicki, Zachodni oraz Tysiąclecia. Na obrzeżach miasta znajdują się piękne lasy. Wrocław jest znakomitym miejscem wypadowym w pobliskie góry lub do Czech. To pomysły na jednodniowe lub dłuższe wycieczki w dni wolne od zajęć. Fani historii mogą podziwiać piękną wrocławską starówkę, a tam wyspę Tumską. Ponadto są tu liczne bary, puby i kluby muzyczne, niektóre o bardzo bogatej historii. Kina studyjne i sceny teatralne zagospodarują kulturalne potrzeby studentów, dlatego nikt nie powinien się we Wrocławiu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia w województwie dolnośląskim to nie tylko Wrocław. Studenci mogą skorzystać także z ofert studiów w takich miejscowościach jak Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra, Legnica, Głogów, Świdnica i Lubin. Tam co roku naukę rozpoczyna kilka tysięcy studentów, a kilkaset osób zostaje absolwentami.

Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, zarządzania informacją we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Gdzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zdobywać wiedzę związaną z bibliotekoznawstwem, informacją naukową, infobrokeringiem, archiwistyką, dokumentacją na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z bibliotekoznawstwa i zarządzania informacją

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją na wrocławskich i dolnośląskich uczelniach?

Studia na kierunkach bibliotekoznawczych należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczych i regionalnych czy archiwach muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli bibliotekoznawcy i infobrokerzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, archiwa, wydawnictwa i firmy prywatne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, otwartością na zmieniający się świat i szeroką wiedzą na temat różnych form pozyskiwania i przetwarzania informacji. Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o kulturze. Studia bibliotekoznawcze są przepustką nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony bibliotekoznawca i infobroker znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach kultury i biznesu. Dzięki swoim umiejętnościom językowym absolwenci potrafią stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte “między wierszami” oraz wychwytywać wieloznaczności języka.

 • Archiwista: W celu pracy na stanowisku archiwisty należy ukończyć studia bibliotekoznawcze na kierunku archiwistyka i zarządzanie informacją lub infobrokering. Archiwista kojarzy się ze starszym panem lub panią studiującą w spokoju stosy dokumentów. Jednak nie jest to prawda. Współcześni archiwiści to wyszukani specjaliści znający współczesne rozwiązania techniczne. Oczywiście archiwista wciąż ma taką samą rolę jak kiedyś, jednak ta poszerzyła się o nowe obowiązki takie jak: opieka nad zbiorami dokumentów, gromadzenie akt, ocenianie stanu dokumentów, zajmowanie się digitalizacją zbiorów, to znaczy przenoszeniem ich w środowisko cyfrowe – w formie katalogów, dba o odpowiednie warunki w archiwum, obsługuje klientów przychodzących do archiwum, przygotowuje wystawy i prezentacje i wiele innych. Archiwista znajdzie zatrudnienie w: archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej), archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie, bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów, instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych, biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej, ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych, wydawnictwach i redakcjach czasopism, prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).
 • Edytor: W celu pracy na stanowisku edytora należy ukończyć studia polonistyczne lub studia z zakresu bibliotekoznawstwa i zarządzania informacją. Na przyszłych edytorów czeka praca w wydawnictwie lub instytucji zajmującej się analizowaniem danych. Są oni w stanie zaoferować swoje umiejętności placówkom naukowym i badawczym. Jako absolwent edytorstwa z powodzeniem znajdą pracę także w mediach i branży poligraficznej. Będą mogli pracować na stanowisku redaktora, korektora, edytora, drukarza, czy też osoby zajmującej się składem treści przygotowanych do druku.
 • Bibliotekoznawca: W celu pracy na stanowisku bibliotekoznawcy należy ukończyć studia z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, zarządzania informacją lub archiwizację dokumentów i infobrokering. To kompetentny specjalista, który bardzo dobrze zna realia oraz zasady pracy różnych typów bibliotek i archiwów. W sposób efektywny porusza się w wirtualnym świecie internetowych, specjalistycznych baz danych. Potrafi szybko i skutecznie pozyskiwać informacje o strategicznym znaczeniu, nie tylko dla środowiska naukowego, ale również biznesowego. W dużej części korporacji, przedsiębiorstw, instytucji i firm niezbędna jest obecność specjalistów ds. pozyskiwania różnego typu informacji, tzw. infobrokerów. Zajmują się oni przeszukiwaniem, najczęściej niewidocznych, dla zwykłych wyszukiwarek obszarów Internetu, w poszukiwaniu istotnych dla firmy danych, materiałów, wyników badań naukowych, czy rozwiązań technicznych. Ostatecznym przeznaczeniem absolwenta tego kierunku, nie musi być zatem dożywotnia praca w bibliotece, z perspektywą zarobków na poziomie najniższej krajowej, powiększonej o wysługę lat i 50 zł dodatku motywacyjnego. Bibliotekoznawcy to są znakomici profesjonaliści, którzy z przyjemnością wykonują swoją pracę i mają szansę znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach oraz firmach prywatnych. Są cenieni na rynku pracy.
 • Infobroker: W celu zatrudnienia na stanowisku infobrokera należy ukończyć studia z bibliotekoznawstwa i zarządzania informacją na kierunkach związanych z infobrokeringiem. Broker informacji (infobroker) – uznawany za zawód przyszłości – to pośrednik między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Infobroker profesjonalnie zajmuje się wyszukiwaniem, oceną, weryfikacją, selekcją, przetwarzaniem, opracowaniem i przekazywaniem informacji z różnych źródeł. Infobroker posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Dziennikarz, mediaworker: Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim oraz wyniesiona ze studiów erudycja to dobra podstawa do pracy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja, media interaktywne (internetowe). Nie tylko tam, gdzie liczy się wysoka kultura języka, ale i komunikatywność oraz jasność przekazu. Znajomość różnych konwencji językowych pozwala na kształtowanie takiej formy, aby była dostosowana do poziomu wykształcenia oraz potrzeb odbiorcy. Absolwenci edytorstwa, bibliotekoznawstwa czy polonistyki nie mają problemu zarówno z dziennikarskimi gatunkami informacyjnymi (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad), jak i bardziej subiektywną publicystyką (komentarz, esej, feature, recenzja, felieton, wywiad, portret, reportaż). Dodatkowo łatwość w pozyskiwaniu informacji jest dodatkowym atutem.
 • Redaktor, edytor, korektor, wydawca: Studia polonistyczne dają dobre podstawy do pracy przy publikacjach literackich w wydawnictwach, zarówno klasycznych (książki, magazyny i pisma drukowane), jak i multimedialnych (e-booki, podcasty, adaptacje multimedialne literatury) zwłaszcza w przypadku edytorskich ścieżek studiowania. Biegłość w posługiwaniu się polszczyzną, znajomość reguł i konwencji językowych pomaga w pracy nad tekstami użytkowymi i literaturą piękną, zarówno w redagowaniu, jak i korekcie. Znajomość trendów literackich oraz nowości, przydaje się w wyszukiwaniu tekstów do publikacji, ich ocenie oraz zamawianiu.
 • Bibliotekoznawca, edytor, archiwista oraz badacz informacji: Jako absolwent studiów edytorskich i bibliotekoznawczych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z zarządzaniem informacją. Dostępne są zarówno ścieżki poświęcone samemu językowi polskiemu (edytorskie), jak i ścieżki związane z pozyskiwaniem informacji, zarządzaniem i archiwistyką. Przy pracy naukowej jako bibliotekoznawca nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z bibliotekoznawstwem i archiwistyką.
 • Bibliotekarz: Znajomość literatury polskiej wyniesiona ze studiów bibliotekoznawczych oraz nawyk systematycznej, uporządkowanej pracy – to główne atuty absolwenta informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do pracy w bibliotece. Zwłaszcza po bibliotekoznawczej ścieżce studiów. Zamiłowanie do czytania oraz znajomość trendów literackich i twórczości poetów, pisarzy, dramaturgów pozwoli ci stać się kompetentnym doradcą przy doborze lektur. Doświadczenie w projektach pomoże w działaniach związanych z promocją i popularyzacją czytelnictwa – zarówno w formie klasycznej – drukowanej, jak i elektronicznej – na czytniki czy w formie podcastów.
 • Broker informacji: Wyniesione ze studiów infobrokerskich wysokie kompetencje językowe i umiejętność przedzierania się przez ogromne zasoby wiedzy, mogą być przepustką do infobrokeringu. Jesteś w stanie budować swoją karierę jako infobroker w mediach, firmach i instytucjach, wyszukując, weryfikując, przetwarzając i interpretując zasoby danych, dostępnych w języku polskim.
 • Praca w urzędach i instytucjach: Absolwent studiów bibliotekoznawczych i archiwistyki jest dobrym kandydatem do budowania pozycji urzędnika, eksperta i polityka w krajowej rzeczywistości – zarówno w jednostkach rządowych, jak i samorządowych. Dzięki biegłości językowej oraz znajomości kulturowej absolwent polonistyki i może budować swoją pozycję w cywilnych i mundurowych instytucjach zajmujących się polityką publiczną. Nie tylko jako urzędnik, ale i konsultant zajmujący się zwiększaniem komunikatywności oficjalnych dokumentów.

Rynek pracy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Rynek pracy we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów i studentów. Bez wątpienia należy on do najciekawszych w Polsce, dlatego wiele osób decyduje się na studiowanie i rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie stopa bezrobocia we Wrocławiu wynosi 2,5% i jest 2,5 raza niższa niż średnia krajowa. Dane te mogą działać jak prawdziwy magnes. W połączeniu z dużymi firmami i wysokim poziomem płac, powoduje to, że Wrocław jest doskonałym miejscem dla studentów wielu specjalizacji. Południe województwa jest bardzo turystyczne, dlatego turystyka i rekreacja to kolejny kierunek studiów, który często wybierany jest przez młodych ludzi. W tej części Polski znajdują się Karkonosze oraz Kotlina Kłodzka z popularnymi w kraju uzdrowiskami i hotelami. Bezrobocie w całym województwie dolnośląskim wynosi 5,6% i jest niższe od średniej krajowej. To sprawia, że nawet w małych miejscowościach absolwenci lokalnych uczelni wyższych mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i dobrą pracę. Wszędzie poszukiwani są wykształceni specjaliści. Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele ciekawych i dużych zakładów pracy. W gronie największych 100 firm w Polsce 6 znajduje się w tym regionie. Bardzo wysoko we wszystkich rankingach plasuje się KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Kolejne firmy warte odnotowania to Kaufland Polska Markety Sp. z o. o., AB S.A GK, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. , CCC S.. GK, czy Pfleiderer Group S.A. GK, które znajdują się we Wrocławiu. W regionie bardzo rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, ponieważ poza niemieckim Volkswagenem znajdują się tu biura i zakłady produkcyjne takich marek jak Toyota w Wałbrzychu i Volvo we Wrocławiu, a także Zakłady Samochodowe Jelcz i Wagony Świdnica. Rozproszenie atrakcyjnych pracodawców po całym województwie sprawia, że absolwenci szkół wyższych bez trudu znajdą zatrudnienie blisko swojego miejsca zamieszkania. Bliskość niemieckiej granicy jest szansą do współpracy z zachodem Europy, z czego korzysta wielu lokalnych przedsiębiorców. Dla absolwentów uczelni, rynek pracy we Wrocławiu i całym województwie dolnośląskim jest bardzo atrakcyjny i przyjazny.

Zawód: Rzecznik prasowy

Wyobraź sobie, że w mediach pojawiła się informacja, że działania firmy X doprowadziły do sytuacji Y. Zwołana zostaje konferencja prasowa, na której ktoś będzie musiał zgromadzonym licznie dziennikarzom wszystko wyjaśnić i jednocześnie doprowadzić do neutralizacji wszelkich problemów. To właśnie rola, w którą musi wcielić się rzecznik prasowy. Jak nim jednak zostać i co trzeba umieć? Zacznijmy od podstaw, czyli jak

Czytaj więcej »

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję