Site logo

Studia turystyka i rekreacja w Olsztynie

Studia z turystyki i rekreacji Olsztyn

Gdzie na studia turystyki i rekreacji w Olsztynie?

Wszystkie kierunki turystyczne i rekreacyjne w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach

List view

Opinie o studiach turystyka i rekreacja

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych ze spędzaniem czasu wolnego w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Kierunki z turystyki i rekreacji okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Hotelarstwo, Gastronomia i Turystyka
Redakcja Studia.pl

Turystyka krajów biblijnych

Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i pielgrzymkowy do krajów związanych z dziejami biblijnymi, urosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poza wykształceniem w dziedzinie turystyki i

Czytaj więcej »
Hotelarstwo, turystyka, sport
Redakcja Studia.pl

Turystyka międzynarodowa

Studia o profilu turystyka międzynarodowa to nowoczesne i elastyczne podejście do marketingu i zarządzania w turystyce. Z uwagi na globalne tendencje, nowe podejścia strategiczne oraz

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia związane ze sportem, turystyką i rekreacją Olsztynie

Szukasz innych studiów związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, wypoczynkiem i sportem? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania ze sportu, turystyki i rekreacji.

Kierunek turystyka i rekreacja - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania geografii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia z turystyki i rekreacji w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach?

Zastanawiasz się nad studiowaniem w Poznaniu na AWF lub innej uczelni państwowej, prywatnej kierunku związanego z turystyką i rekreacją? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Turystyka i rekreacja w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach turystycznych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie np. gospodarki turystycznej, krajoznawstwa i turystyki historycznej, turystyki i rekreacji, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji studia turystyczne – dowiedz się o nich więcej.
Sprawdź, co to są studia turystyczne, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Studia turystyczne dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje z zakresu zagadnień związanych z turystyką lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Turystyka to forma podróży, która jest czasowa i dobrowolna oraz powiązana ze zmianami środowiska, a także rytmu życia. Turystyka ma powiązanie z rekreacją, która przybiera formę aktywności fizycznej, stosowanej w celu odpoczynku i rozrywki, stanowiącej oderwanie od obowiązków zawodowych, domowych, społecznych, czy nauki.
Studia turystyczne kształcą specjalistów związanych z przemysłem turystycznym i rekreacyjnym. Wbrew pozorom studia te nie należą do najprostszych, gdyż poruszają wiele dziedzin np. geografię turystyczną Polski i świata, relacje międzykulturowe, relacje międzyludzkie, umiejętność organizowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Podczas wykładów, ćwiczeń i pracy w terenie (wyjazdów studyjnych) zyskasz kompetencję, wiedzę i umiejętności z zakresu np. ekonomii turystyki i rekreacji, geografii turystycznej, hotelarstwa, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego, podstaw przedsiębiorczości, marketingu usług turystycznych, opracowywania planów wypoczynku i rekreacji, organizowania wyjazdów, pobytu i wypoczynku, pilotowania wycieczek.

Turystyka i rekreacja: Czy można poważnie traktować studia, na których jednym z przedmiotów lub nawet całym blokiem tematycznym są “Gry i zabawy”? Jeżeli odruchowo od razu masz zamiar odpowiedzieć “nie”, lepiej zapoznaj się z treścią tego artykułu. Przekonasz się, że turystyka i rekreacja to poważne studia, które mogą zapewnić świetny początek międzynarodowej kariery. Branża czeka na młodych, wykształconych i dynamicznych ludzi, którzy umieją znaleźć zastosowanie dla swojej głębokiej i rzetelnej wiedzy o hotelarstwie, różnych dziedzinach turystyki, wypoczynku i zarządzaniu usługami rekreacyjno-turystycznymi. Studia na TiR, bo tak zwykło się mówić o omawianym przez nas kierunku, nie należą do łatwych. Problemem, dla początkujących studentów tej dziedziny jest szeroki zakres, koniecznych do przyswojenia tematów, na który składają się: przedmioty biologiczno-medyczne, są niezbędne do prawidłowego instruktażu czynnego wypoczynku, wiedza o ruchu turystycznym, geografii turystycznej oraz nabycie odpowiednich kompetencji międzykulturowych są nieodzowne do tego, by zarządzać w przyszłości podróżami i rekreacyjną aktywnością turystów turystów, cała grupa przedmiotów związanych z handlem i marketingiem usług turystycznych osadza wcześniej wymienione obszary wiedzy w panoramie wolnego rynku i procesów ekonomicznych, które wpływają na sprzedaż wycieczek, wczasów, dalekich podróży, czy choćby usług SPA.

Należy wziąć pod uwagę, że same studia mają niewielką wartość, o ile absolwent nie będzie znał przynajmniej kilku języków obcych w stopniu umożliwiającym swobodną, codzienną komunikację. Kandydat na studia w zakresie turystyki i rekreacji powinien, oprócz znajomości, na jak najlepszym poziomie minimum dwóch języków odznaczać się także dobrą sprawnością fizyczną. Wybierając te studia należy też zdawać sobie sprawę, że kariera zawodowa może potoczyć się różnymi drogami, trzeba się liczyć także z koniecznością licznych i częstych wyjazdów zagranicznych, lub nawet zmianą miejsca zamieszkania.

Gospodarka turystyczna: Turystyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarowania we współczesnym świecie. Znajomość zasad funkcjonowania gospodarki turystycznej w Polsce i na świecie nabiera coraz większego znaczenia. Studia na kierunku gospodarka turystyczna pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze usług turystycznych, finansowania działalności turystycznej oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych.

Krajoznawstwo i turystyka historyczna: Krajoznawstwo i turystyka jest interdyscyplinarnym kierunkiem, łączącym wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych. Studia te odpowiadają na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty. Po co tak naprawdę ludzie wyjeżdżają na wycieczki? Przede wszystkim po to, aby odwiedzić ciekawe miejsca, poznać jego historię. Jako absolwent tego kierunku, jak nikt inny zaprezentujesz historię każdego miejsca.

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem: Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem to studia interdyscyplinarne, łączące ze sobą zajęcia z zakresu turystyki z kulturoznawstwem. Są to studia łączące pasję podróżowania, odkrywania nowych miejsc, kultur i zwyczajów z geografią oraz historią, a wszystko to z praktycznego punktu widzenia. Słuchacze dowiedzą się jak zorganizować podróż, ale także jak dopasować jej program do grupy docelowej. Nauczą się w jaki sposób tworzyć i kierować do odbiorców ofertę turystyczną. Zajęcia pokazują cały wachlarz możliwości projektowania kariery zawodowej w branży. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów ze specyfiką turystyki ukierunkowanej dla określonych grup społecznych.

Sport i wellness: Studia na kierunku sport i wellness skierowane są do osób dynamicznych i otwartych na świat. Sport, rekreacja, wellness i SPA to prężnie rozwijające się sektory gospodarki wPolsce i za granicą. Bardzo dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach własnej działalności. Absolwent studiów może uzyskać kompetencje instruktora z wybranej dyscypliny sportu, trenera personalnego lub wellness i spa.

Turystyka i kultura śródziemnomorska: Kierunek studiów turystyka i kultura śródziemnomorska daje wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje aspekty historyczne, filologiczne, kulturowe, religijne, polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, kultura, judaizm, prawo, a także teologia. Przedmiotem studiów na tym kierunku jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji.
Przedmioty na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska to m.in.: geografia Śródziemnomorza, literatura łacińska, historia starożytnej Grecji, historia starożytnego Rzymu, filozofia starożytna, historia sztuki antycznej, mitologia grecka, języki i pisma Śródziemnomorza, retoryka, kompozycja wypowiedzi pisemnej, dziedzictwo średniowiecznej Europy, symbolika średniowieczna, recepcja antyku. Studenci kultury śródziemnomorskiej uczą się również języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego lub nowogreckiego.

Turystyka kulturowa: Studia na kierunku turystyka kulturowa należą do niszowych w skali kraju. W trakcie zajęć studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat historii turystyki jak i jej współczesnych odsłon. W trakcie zajęć szczegółowo zapoznają się z potencjałem turystycznym Polski i wybranych regionów Europy (w zakresie turystyki kulturowej).

Turystyka historyczny i kulturowa: Studia na kierunku turystyka kulturowa należą do niszowych w skali kraju. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno – prawnych. Kierunek ten pozwala nabyć umiejętności przydatne w zawodzie: pilot wycieczek, przewodnik, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Zarządzanie rekreacją i rozrywką: Studia na kierunku zarządzanie rekreacją i rozrywką to nowość w skali kraju. Powstanie kierunku było podyktowane zapotrzebowaniem branży rozrywkowej i rekreacyjnej na młodych, dynamicznych, kompetentnych, kreatywnych, innowacyjnych, otwartych na nowe wyzwania pracowników. Szczególny nacisk i akcenty kształcenia są położone na kreatywność studentów i praktyczne działanie oraz rozwój osobisty. Studia skierowane są do osób, które chcą kształcić się w zakresie zarządzania, ale również pragną uzyskać wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rekreacji, rozrywki.

Geoturystyka: Studia na kierunku geoturystyka należą do niszowych w skali kraju. W trakcie zajęć słuchacz zdobywa wiedzę z podstaw funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego. Dodatkowo poznaje podstawy nauki o Ziemi, w tym z geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz zna podstawy ekonomii i przedsiębiorczości.

Turystyka przygodowa: Studia na kierunku turystyka przygodowa należą do nowatorskich w skali kraju. Powstanie kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i zmieniającego się świata turystyki. Coraz większe zapotrzebowanie na aktywne spędzanie wolnego czasu w wielu krajach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, wpływa na wzrost zainteresowania turystyką przygodową niemal na całym świecie. Zajęcia mają na celu przygotowanie fachowych kadr do obsługi rosnącego ruchu turystyki przygodowej.

Zarządzanie w turystyce i sporcie: Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu zarządzania zarówno sportem, jak i turystyką. Na tak zmieniającym się rynku umiejętne zarządzanie różnymi zasobami i procesami jest cenną wiedzą i umiejętnością. Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania zajęcia dostarczą wiedzę o turystyce i zarządzaniu turystyką oraz wiedzy w zakresie zarządzania w sporcie, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych.
Program obejmuje głównie przedmioty z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk ekonomicznych rozszerzone o zagadnień funkcjonowania rynku: turystycznego, sportowego oraz przemysłów kreatywnych.

Studia w Olsztynie i w warmińsko-mazurskim

Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego i jeden z dwóch, obok Białegostoku, głównych ośrodków akademickich w północno-wschodniej Polsce. W tym pięknym warmińskim mieście studiuje około 20 tysięcy studentów. Każdego roku kilka tysięcy absolwentek i absolwentów opuszcza progi tutejszych uczelni. W Olsztynie można wybierać spośród atrakcyjnej oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych, magisterskich uzupełniających oraz podyplomowych, na państwowych i prywatnych uczelniach. Wybierać można z około 120 kierunków w różnych specjalizacjach. Kandydaci znajdą tu m.in. kierunki medyczne, prawnicze, humanistyczne, informatyczne. W całym regionie Warmii i Mazur zarejestrowanych jest około 130 tysięcy pracodawców w różnych branżach. Bardzo rozwinięty jest tu sektor turystycznych i jachtowy, dlatego wiele osób może szukać zatrudnienia w tych branżach. Kolejny kluczowy dla rozwoju regionu sektor do meblarstwo, w którym działa ponad 500 renomowanych firm. Przepiękne położenie Olsztyna sprawia, że jest tu co robić w wolnym czasie. Miasto słynie z pięknych jezior oraz odnowionego wybrzeża jeziora Ukiel, które jest uznawane za jedno z najpiękniejszych w Europie. Spacery nad jeziorami, w parkach, czy wzdłuż rzeki Łyny, to okazja do obcowania z naturą. Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać ze ścieżek rowerowych lub bogatej oferty sportów wodnych. W Olsztynie znajduje się Teatr im. Stefana Jaracza oraz kilka kin, które uzupełniają ofertę kulturalną miasta. Liczne festiwale muzyczne i Kortowiada, czyli jedne z najlepszych juwenaliów w Polsce, to kolejna świetna impreza dla studentów. Fani zwiedzania mogą odwiedzić tutejszy Zamek Kapituły Warmińskiej, Wysoką Bramę, Planetarium, czy Muzeum Przyrody. W mieście znajdują się liczne puby, dyskoteki i restauracje. W województwie warmińsko-mazurskim studiowanie możliwe jest również w mniejszych ośrodkach. Wśród nich znajdują się takie miasta jak Elbląg, Iława, Ełk, Bartoszyce, Giżycko, Kętrzyn i Szczytno. W tych miastach studiuje kilka tysięcy osób, a tytuł absolwentów zdobywa kolejnych kilkaset.

Studia podyplomowe turystyka i rekreacja w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach

Gdzie w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach zdobywać wiedzę na podyplomówkach z turystyki i rekreacji - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach turystycznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków turystycznych, sportowych i rekreacyjnych na olsztyńskich i warmińsko-mazurskich uczelniach?

Praca po studiach turystycznych

Studia na kierunkach turystycznych należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w branży turystycznej i hotelarstwie lub pracować będą prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli przewodnicy, hotelarze, animatorzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje regionalne, hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych, eksportowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, otwartością na zmieniający się świat i szeroką wiedzą na temat różnych procesów społecznych. Turystyka i hotelarstwo to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o polityce.

Przedsiębiorca – właściciel firmy turystycznej: Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania, ekonomii, biznesu, finansów i rachunkowości, analizy i zarządzania w biznesie, ekonomii biznesu i finansów, przedsiębiorczość, psychologii zarządzania oraz studia turystyczne.
Zawód przedsiębiorcy należy do bardzo wymagających w naszym kraju. Prowadzenie własnego biznesu jest dla osób wytrwałych, które dążą do określonego celu. Aby ułatwić sobie start na tym trudnym rynku warto ukończyć na początek odpowiednie studia. Studia z zakresu finansów i rachunkowości wydają się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż już na start wiemy jakie czekają nas koszty i rozwiązania podatkowe. Dodatkowo potrafimy przygotować analizę szans i zagrożeń. Dodatkowo aby wykonywać zawód przedsiębiorcy w branży turystycznej warto ukończyć studia z zakresu turystyki. Tak, aby doskonale znać branżę, w której prowadzi się działalność gospodarczą. Zawód choć trudny to potrafi dawać wiele satysfakcji, ponieważ wszystko co robimy robimy dla siebie i każdy sukces smakuje podwójnie. Absolwenci kierunków z zarządzania i turystyki przygotowani są do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Słuchacze uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy co pozwala im na prowadzenie własnego biznesu.

Marketingowiec w branży turystycznej: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Jednak aby wykonywać zawód marketingowca w szerokiej branży turystycznej warto ukończyć studia z zakresu turystyki, chociażby podyplomowe. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży wycieczek oraz innych usług turystycznych i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich gałęziach branży turystycznej takich jak turystyka, hotelarstwo, sport czy gastronomia. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu i turystyki i hotelarstwa mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach usługowych w branży turystycznej, hotelarskiej i sportowej.

Specjalista ds. sprzedaży – doradca klienta turystycznego: Do zawodu doradcy klienta najlepiej przygotowują studia z zakresu biznesu i zarządzania, turystyki. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są biznes, zarządzanie, ekonomia, handel międzynarodowy, komunikacja biznesowa, przedsiębiorczość, psychologia biznesu, gospodarka turystyczna, zarządzanie rekreacją. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży klienta turystycznego polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż usług turystycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznym lub zarządczym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Specjalista ds. sprzedaży może pracować w różnych obszarach branży turystycznej takich jak wycieczki, hotelarstwo czy gastronomia. Absolwenci kierunków zarządczych i turystycznych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta i ekspert ds. turystyki na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach.

Krajoznawca: W celu pracy na stanowiskach krajoznawczych należy ukończyć studia z zakresu kulturoznawstwa lub turystyki i rekreacji. Absolwenci tych kierunków są przygotowani do pracy w charakterze przewodnika turystycznego czy też organizatora. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych, w administracji samorządowej lub państwowej i wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego.

Przewodnik: W celu pracy na stanowiskach przewodnika, organizatora wycieczek należy ukończyć studia na kierunku turystyka, geografia lub studia z zakresu kulturoznawstwa.
Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w trakcie studiów daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji, kulturoznawstwa i geografii to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.

Menedżer hotelu, restauracji: Do zawodu menedżera hotelu i restauracji najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania oraz hotelarstwa. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są hotelarstwo i turystyka, przedsiębiorczość, zarządzanie, ekonomia i biznes, analiza i zarządzanie w biznesie, język angielski w biznesie, Business and languages, handel międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe, lingwistyka w biznesie. Praca na stanowisku menedżera hotelu i restauracji polega na zarządzaniu podlegającym obszarem. Wraz z rozwojem biznesu konieczne staje się wyznaczenie managera hotelu oraz menedżera restauracji. Do jego głównych obowiązków należy wsparcie dla właściciela i odciążanie go z codziennych obowiązków koordynowania pracy lokalu. Taka osoba zarządza zespołem i dba o sprawne działanie jednostki, a z drugiej strony – reprezentuje lokal na zewnątrz i dba o to, by potrzeby gości były spełnione. Do podstawowych zadań dnia codziennego menedżera należy zatwierdzanie grafiku, rekrutacja, rozwój i szkolenie pracowników oraz kontrola ich pracy. Dodatkowo osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za utrzymanie odpowiedniej atmosfery w pracy oraz rozwiązywanie powstających konfliktów. Menedżer powinien mieć kwalifikacje z zarządzania i biznesu oraz dobrze jeśli wykazuje się dodatkową wiedzą z zakresu gastronomii i marketingu. W tym zawodzie szczególnie ważna jest znajomość języków.
Absolwent kierunków biznesowych i zarządczych związanych również z turystyką jest przygotowany do pracy w środowisku międzykulturowym na stanowiskach zarządczych.

Animator kultury: W celu pracy na stanowiskach związanych z animacją kultury należy ukończyć studia turystyczne lub kulturoznawcze. Kompetencje uzyskane przez studentów umożliwią im twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań przestrzeni gospodarczej. Animator kultury zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego danej społeczności, w tym organizacją czasu wolnego mieszkańcom. Dodatkowo organizuje imprezy kulturalne i prowadzi zajęcia (warsztatowe) wybranych dziedzin sztuki. Jest to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. Przyszli animatorzy znajdą pracę w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury.

Polityk: Wykształcenie turystyczne to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości sytuacji międzynarodowe, regionu, kultury i zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwenci studiów z turystyki mogą robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych: W celu pracy na stanowiskach współpracy międzynarodowej warto ukończyć studia politologiczne, turystytyczne, kulturoznawcze lub kierunku pokrewne. Kariera absolwenta turystyki może przybierać bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy ośrodkami regionalnymi, państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.

Badacz turystyki – naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z turystyki, hotelarstwa, sportu, gospodarki turystycznej, animacji kultury i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Menedżer klubu sportowego: Do zawodu menedżera klubu sportowego najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania oraz hotelarstwa. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są hotelarstwo i turystyka, przedsiębiorczość, zarządzanie, ekonomia i biznes, sport, wellness, zarządzanie w sporcie i kierunki pokrewne. Praca na stanowisku menedżera klubu sportowego polega na zarządzaniu zespołem sportowym. Menedżer jest osobą multizadaniową, ma szerokie umiejętności i kompetencje. Odpowiada za wiele kluczowych decyzji w związku z prowadzeniem biznesu sportowego. Do najważniejszych cech osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy otwarty umysł, kreatywność oraz zdolności organizacyjne. Zarządca klubu potrafi podejmować szybko trafne decyzje oraz przewidywać zagrożenia i szanse. Zarządzanie klubem sportowym jest trudnym zadaniem. Wymaga łączenia funkcji administratora z funkcją lidera grupy. Strategiczne myślenie, intuicja i przede wszystkim miłość do sportu to cechy, które powinna posiadać osoba zarządzająca klubem sportowym. W celu podjęcia pracy na tym stanowisku oprócz odpowiedniej umowy niezbędne jest również uzyskanie licencji wydawanych w zależności od szczebla rozgrywek przez komisję licencyjną odpowiedniego związku sportowego prowadzącego dane rozgrywki. Godziny pracy nie są w żaden sposób normowane, a wszystko zależy od danej sytuacji i rozwoju wypadków. Managerowie mogą szukać zatrudnienia w różnego rodzaju klubach, związkach i organizacjach sportowych. Absolwent kierunków biznesowych i zarządczych, turystycznych związanych również ze sportem jest przygotowany do pracy w środowisku międzykulturowym na stanowiskach zarządczych i menedżerskich

Praca po studiach w Olsztynie i w warmińsko-mazurskim

Rynek pracy w Olsztynie jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Liczne firmy i bezrobocie na poziomie 3,3% dają duże możliwości zawodowe. Stopa bezrobocia w mieście jest blisko dwukrotnie niższa od średniej krajowej. Gorzej wygląda sytuacja w powiecie olsztyńskim oraz województwie, gdzie stopa bezrobocia przekracza obecnie 9%, ale stale maleje. Dodatkowym atutem studiów w Olsztynie i w innych ośrodkach Warmii i Mazur, może być bliskość Pomorza oraz województwa mazowieckiego, gdzie tutejsi absolwenci z powodzeniem mogą znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Dyplomy olsztyńskich uczelni są z uznaniem traktowane w innych miastach i regionach Polski. Na terenie Warmii i Mazur funkcjonuje bardzo wiele zakładów pracy, które poszukują wykwalifikowanej kadry kierowniczej i specjalistów od marketingu i innych, wąskich specjalizacji. Do największych pracodawców w regionie zaliczają się: zakład produkcji opon Michelin Polska S.A., zakłady meblowe Meble Wójcik Sp. z o.o, Constract Lubawa, DFM czy Libro. Inne popularne zakłady to firma Wipasz i Wagon Service Ostróda. Na Warmii i Mazurach rozwinęły się firmy budujące jachty, w tym Ostróda Yacht, Delphia Yachts, czy też Model-Art Ostróda. Wielu absolwentów może znaleźć ciekawą pracę w zakładach produkcji żywności, w tym w Morliny Ostróda, Indykpol, czy też w zakładach Warmia z Biskupca. Warmia i Mazury to również usługi związane z czasem wolnym i turystyką, w tym wysokiej jakości hotele i ośrodki. Mocną częścią gospodarki jest również rolnictwo. Tak naprawdę w jest tu bardzo dużo zróżnicowanych firm, w których absolwenci bez trudu znajdą satysfakcjonujące zatrudnienie.

Turystyka krajów biblijnych

Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i pielgrzymkowy do krajów związanych z dziejami biblijnymi, urosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poza wykształceniem w dziedzinie turystyki i rekreacji posiadają również dobrą znajomość zagadnień związanych z egzegezą Testamentów. Studenci zapoznają się również z topograficzną, polityczną i społeczną charakterystyką regionu a także historią i zapleczem archeologicznym krajów Bliskiego Wschodu i starych, śródziemnomorskich cywilizcji. Najczęściej

Czytaj więcej »

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. Studia te mają za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego. Najczęściej wykładane przedmioty: gospodarka turystyczna, ekonomia

Czytaj więcej »

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję