Site logo

Studia medyczne w Łodzi

Kierunki medyczne Łódź - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować kierunki medyczne w Łodzi?

Wszystkie studia na kierunkach związanych z medycyną i służbą zdrowia w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Zobacz kierunki medyczne w Łodzi

Szukasz studiów związanych z medycyną na łódzkich uczelniach? Sprawdź wszystkie kierunki medyczne, które możesz na nich studiować

Gdzie warto iść na kierunki medyczne?

Uczelnie i wydziały prowadzące studia o medycynie i służbie zdrowia w Łodzi i w Łódzkiem

Czy warto studiować medycynę?

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków medycznych w Łodzi i w Łódzkiem. Opinie studentów, absolwentów i pracodawców

Dietetyka
Redakcja Studia.pl

Zawód: Dietetyk

Dietetyk to inaczej specjalista do spraw żywienia, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i zbiorowym, który w swojej pracy zajmuje się badaniem żywności, oceną jej wartości

Czytaj więcej »
film Medycyna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków filologicznych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować kierunki medyczne w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem na uniwersytecie medycznym lub wydziałach medycznych uczelni państwowej i prywatnej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia medyczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z medycyną? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków takich jak kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, lekarsko-weterynaryjny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, logopedia i audiologia, studia zdrowia i urody (kosmetologia, dietetyka), farmacja i chemia medyczna, analityka medyczna, biologia medyczna, biotechnologia medyczna, technologie medyczne, inżynieria medyczna i biomedyczna, fizyka medyczna, techniki dentystyczne, zarządzanie służbą zdrowia i zdrowie publiczne ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia związane z medycyną, zdrowiem, leczeniem, opieką medyczną, sektorem health & beauty i służbą zdrowia – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są kierunki dotyczące bezpieczeństwa, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.
Kierunek lekarski (medycyna), kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) i lekarsko-weterynaryjny (weterynaria), wszystkie studia kształcące lekarzy, kierunek farmacja i analityka medyczna dostępne są jedynie na studiach jednolitych magisterskich (6 lat). Pozostałe kierunki związane z medycyną dostępne są głównie na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach “uzupełniających” (2 lata). Możesz także uczyć się tematyki medycznej na podyplomówkach i kursach kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dających podstawowe kompetencje w obszarze poszczególnych działów medycyny i służby zdrowia lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Kierunki związane z medycyną od lat cieszą się niezmienną popularnością. Kandydat na kierunek z obszaru leczenia i opieki nad pacjentami, pomocy medycznej, pielęgnacji zdrowia i urody, powinien być nie tylko empatyczny, ale interesować się sprawami postępów medycyny, walki z chorobami i dolegliwościami, biologią, chemią. Zainteresowanie medycyną nie są niezbędne, jeśli zapał i ambicja osiągnięcia sukcesu w tej właśnie dziedzinie są silne. Im więcej wiesz jednak o tym jak wygląda specyfika pracy lekarzy i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem, tym nauka jest efektywniejsza, a przede wszystkim przyjemniejsza.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na dziedzinę medycyny, którego dotyczą oraz przygotowanie do konkretnych zawodów medycznych.

Kierunek lekarski: Medycyna to studia przygotowujące do zawodu lekarza, dające kompetencje z obszaru biologii człowieka, chorób i urazów, diagnozowania i leczenia chorób, profilaktyki i relacji z pacjentami.

Kierunek lekarsko-dentystyczny: Kierunek stomatologia to studia przygotowujące do zawodu lekarza stomatologii, uczące diagnozowania i leczenia chorób zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej, innych tkanek jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Uczą także profilaktyki i relacji z pacjentami.

Kierunek lekarsko-weterynaryjny: Kierunek weterynaria to studia przygotowujące do zawodu lekarza weterynarii, dające kompetencje obszaru biologii zwierzą, ich chorób, leczenia, profilaktyki, higieny produktów pochodzenia zwierzęcego, chorób pochodzenia odzwierzęcego.

Pielęgniarstwo: Kierunek pielęgniarski to studia przygotowujące do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, dający kompetencje z obszaru opieki medycznej nad pacjentami, takiej jak ich pielęgnacja, stosowanie zabiegów związanych z realizacją zaleceń lekarza związanych z aplikowaniem pacjentowi leków doustnie, wlewem dożylnym (kroplówką) albo zastrzykiem dożylnym i domięśniowym. Studia pielęgniarskie uczą także samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, asysty podczas zabiegów i operacji, prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Położnictwo: Kierunek położniczy to studia przygotowujące do zawodu położnej i położnego, dający kompetencje z obszaru opieki medycznej nad pacjentkami w okresie ciąży, porodu i połogu.

Ratownictwo medyczne: Kierunek ratownictwo medyczne to studia przygotowujące do zawodu ratowniczki i ratownika medycznego, dający kompetencje z obszaru opieki specjalistycznej nad pacjentami w trakcie prowadzenia pomocy doraźnej, przy nagłych wypadkach i zachorowaniach zagrażających życia i stanowiących poważne zagrożenie dla stanu zdrowia pacjentów.

Fizjoterapia: Kierunek fizjoterapia to studia przygotowujące do zawodu fizjoterapeutki i fitoterapeuty, dający kompetencje w obszarze opieki nad pacjentami z zaburzoną sprawnością ruchową na skutek bólu i ograniczeń funkcji mięśni, w związku z chorobami, urazami i naturalnymi procesami, takimi jak starzenie się oraz czynnikami środowiskowymi.

Logopedia: Kierunek logopedia to studia przygotowujące do zawodu logopedki i logopedy, dający kompetencje w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz funkcji komunikacyjnych człowieka, pedagogiki, psychologii i medycyny.

Audiologia: Kierunek audiologia to studia przygotowujące do zawodu audiolożki i audiologa, dający kompetencje w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń słuchu oraz funkcji komunikacyjnych człowieka, pedagogiki, psychologii i medycyny.

Studia zdrowia i urody: Kierunki health&beauty (głównie kosmetologia i dietetyka) to studia przygotowujące do świadczenia usług dotyczących utrzymania w dobrej kondycji ciała człowieka, w szczególności jego skóry, włosów, paznokci, tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

Kosmetologia (kosmetyka medyczna): studia kosmetologiczne to kierunki przygotowujące do zawodu kosmetolożki i kosmetologa, dający kompetencje w obszarze diagnozy i terapii chorób, defektów, złej kondycji, nieestetycznego wyglądu skóry i paznokci, a także ich pielęgnacją i upiększaniem przy pomocy kosmetyków kolorowych (lakierowanie i przedłużanie paznokci, makijaż).

Dietetyka (żywienie medyczne): Studia dietetyczne to kierunki przygotowujące do zawodu dietetyczki i dietetyka, dający kompetencje w obszarze diagnozy i terapii chorób oraz zaburzeń odżywiania, ustalania optymalnej diety dla pacjentów i osób zdrowych, kontroli i regulacji tkanki tłuszczowej przy pomocy doboru sposobów żywienia i potraw.

Farmacja: Studia farmaceutyczne to kierunki przygotowujące do zawodu farmaceutki i farmaceuty, dający kompetencje w obszarze działania, produkcji znanych substancji leczniczych: naturalnych, biologicznych, roślinnych, odzwierzęcych i syntetycznych. To także studia przygotowujące do badań nad nowymi lekami oraz składnikami kosmetyków i żywności (suplementami diety), mającymi wpływ na zdrowie człowieka.

Analityka medyczna: Kierunek analityka medyczna to studia przygotowujące do pracy w laboratoriach medycznych w trakcie diagnostyki chorób i monitorowania leczenia, przy analizie materiałów biologicznych pobranych od pacjenta, takich jak np. krew, mocz, kał, nasienie, wydzieliny. Dają kompetencje związane z prawidłowym i patologicznym składem parametrów biologicznych i fizykochemicznych, pobieraniem próbek oraz określania składu przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i służy ustaleniu r.

Chemia medyczna: Kierunek chemia medyczna to studia dające kompetencje z zastosowania chemii w celach leczniczych i prozdrowotnych, wykorzystujące wiedzę i technologię chemiczną w medycynie, głównie w farmacji, diagnostyce laboratoryjnej i ochronie zdrowia.

Biologia medyczna: Studia z biomedycyny to kierunki dające kompetencje z zastosowania biologii (zwłaszcza mikrobiologii) w celach leczniczych i prozdrowotnych, wykorzystujące wiedzę i technologie biologiczne w medycynie, głównie w farmacji, diagnostyce laboratoryjnej i ochronie zdrowia. Podczas studiów zdobywasz wiedzę z takich obszarów biologii medycznej, jak biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biotechnologia medyczna, anatomia, cytologia, fizjologia, embriologia, biochemia w medycynie, genetyka i inżyniera genetyczna, histologia, immunologia medyczna, mikrobiologia lekarska.

Fizyka medyczna: Kierunek fizyka medyczna to studia dające kompetencje z zastosowania fizyki w celach leczniczych i prozdrowotnych, wykorzystujące wiedzę i technologię fizyczną w medycynie, głównie w diagnostyce, terapii, rehabilitacji i profilaktyce chorób (nowotwory, złamania), przy pomocy wykorzystywania fal o różnej długości. W czasie studiów zdobywasz kompetencje z radiodiagnostyki (m.in. RTG, USG, EEG, MEFG, PET, MRI), radioterapii (naświetlanie promieniowaniem jonizującym w onkologii do leczenia chorób nowotworowych i łagodzenia bólu) oraz fizykoterapii (prowadzenie fizjoterapii przy pomocy oddziaływania na organizm zjawiskami fizycznymi, m.in. wysoką i niską temperaturą, prądem elektrycznym).

Inżynieria medyczna (biomedyczna): Kierunek inżynieria medyczna (biomedyczna) to studia dające kompetencje z zastosowania różnego rodzaju technologii w celach leczniczych i prozdrowotnych, wykorzystujące wiedzę i umiejętności z obszaru medycyny, biologii człowieka lub zwierzęcia, nauk technicznych, takich jak mechanika, elektronika, inżynieria materiałowa i informatyka. Dają kompetencje potrzebne w konstruowaniu, produkcji, obsłudze i serwisie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Głównie dziedziny studiów z inżynierii medycznej to bioinformatyka, fizyka medyczna, elektronika medyczna, cybernetyka medyczna, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów biologicznych, biomechanika, bioakustyka, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna, inżynieria rehabilitacyjna, techniki dentystyczne.

Zarządzanie służbą zdrowia: Kierunek zarządzanie służbą zdrowia to medyczne studia administracyjne związane z funkcjonowaniem publicznej służby zdrowia to studia menadżerskie przygotowujące do pracy w różnych typach placówek zdrowotnych, zarówno tych z obszaru podstawowej opieki medycznej, jak i zajmujących się leczeniem specjalistycznym. Pomagają także w budowaniu kariery w instytucjach nadzorujących i analizujących ich pracę oraz poziom dobrostanu fizycznego i psychicznego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci – Narodowy Fundusz Zdrowia i wydziały zdrowia w samorządach. Studenci poznają specyfikę zarządzania służbą zdrowia, różnymi placówkami związanymi z leczeniem, profilaktyką i rehabilitacją, takimi jak szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne, sanatoria, uzdrowiska, prewentoria. Zagłębiają prawo medyczne i przepisy związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń medycznych, poznają reguły zarządzania placówkami i instytucjami medycznymi, projektami oraz zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy oraz kadry administracyjnej szkół, system funkcjonowania polskiej służby zdrowia, awansu zawodowego i wynagradzania osób wykonujących zawody medyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu zdrowotnego ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi oraz nadzorem medycznym.

Zdrowie publiczne: Kierunek zdrowie publiczne to studia dające kompetencje z zastosowania różnego rodzaju wiedzy z administracji, zarządzania, prawa, ekonomii, nauk społecznych w celach leczniczych i prozdrowotnych, wykorzystujące wiedzę i umiejętności z obszaru medycyny, służby zdrowia, instytucji publicznych, socjologii, wiedzy o państwie i samorządzie, marketingu społecznym, HR, finansach publicznych. Podczas studiów zdobywasz kompetencje związane z polityką państwa i samorządów dotyczącą funkcjonowania placówek służby zdrowia i ich finansowaniem, świadczeniami zdrowotnymi, prawem medycznym, monitoringiem i analizą sytuacji zdrowotnej, nadzorem zdrowotnym, promocją zdrowia, epidemiologią i zagrożeniem epidemicznym, ochroną środowiska i sanitacją, zarządzaniem kryzysowym związanym z katastrofami i innymi zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi, medycyną pracy.

Studia w Poznaniu i Wielkopolsce

Poznań to zdecydowanie jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce i jednocześnie bardzo ważne miasto pod kątem gospodarczym. Obecnie każdego roku w Poznaniu i Wielkopolsce studiuje około 112 tysięcy osób. Rokrocznie ponad 30 tysięcy absolwentów opuszcza mury szkół wyższych. Kandydaci na studia mogą wybierać z szerokiej oferty studiów uczelni państwowych oraz prywatnych, co pozwala na wybór kierunku i rodzaju studiów, które będą idealnie dopasowane do ich potrzeb. Szeroka oferta obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie drugiego stopnia. Atutem Poznania i okolic jest to, że pracę oferuje tu ponad 114 tysięcy firm. Absolwenci nie mają większych problemów z zatrudnieniem w województwie, ale również są poszukiwani jako dobrze przygotowani pracownicy poza regionem. Dyplom wielkopolskich uczelni zdecydowanie to umożliwia.

Poznań to nie tylko oferta studiów, ale także bogata infrastruktura rozrywkowa. W mieście znajduje się ponad 40 parków i terenów zielonych, w których można odpocząć między zajęciami. Warto wybrać się na spacer na poznańską Maltę. Miasto oferuje wiele atrakcji wieczornych, dzięki czemu studenci zazwyczaj znajdą coś dla siebie.

Uczelnie prywatne oraz filie uczelni państwowych i prywatnych usytuowane są w takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Kalisz, Trzcianka, Piła, Wągrowiec, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Konin i Nowy Tomyśl. Dzięki temu potencjalni studenci mogą zdecydować się również na studiowanie w mniejszych ośrodkach miejskich w województwie wielkopolskim. Według statystyk, w mniejszych miastach w Wielkopolsce studiuje dodatkowo 11 tysięcy osób.

Medyczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia w Łodzi i w Łódzkiem

Gdzie w Łodzi i w Łódzkiem zdobywać wiedzę na medycznych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach wiązanych z medycyną i służbą zdrowia - stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunkach medycznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków medycznych na łódzkich uczelniach?

Zawód: Lekarz stomatolog

Pamiętasz czasy swojego dzieciństwa? Jeśli tak, to na pewno nieobcy Ci był strach przed wizytą u dentysty, prawda? Nie przejmuj się, większość dorosłych osób nadal boi się tych “spotkań” i często unika ich niczym ognia. Dzisiaj chcielibyśmy jednak opowiedzieć Ci nieco więcej na temat profesji stomatologa/dentysty, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za leczenie chorób zębów i jamy ustnej. Możesz także

Czytaj więcej »

Zawód: Weterynarz

Weterynarz na przestrzeni ostatnich lat stał się zawodem bardzo prestiżowym i poszukiwanym. Czy jest to jednak praca dla każdego? Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną i kochającą zwierzęta, nie masz problemów z biologią, fizyką, chemią i nie narzekasz na brak wrażliwości społecznej, to ta ścieżka zawodowa jest dla Ciebie stworzona. Pierwszym krokiem na drodze do zostania weterynarzem są studia. Brzmi banalnie, prawda?

Czytaj więcej »

Farmaceuta – nie tylko aptekarz

Myśląc o zawodzie farmaceuty masz przed oczami człowieka w białym fartuchu za ladą w aptece? Czeka Cię niespodzianka: farmaceuta to nie tylko aptekarz. Jego miejscem pracy może być także nowoczesne laboratorium, koncern czy hurtownia farmaceutyczna. Jedno jest pewne: jeśli myślisz o pracy jako farmaceuta, z pewnością musisz zaprzyjaźnić się z chemią. Jak zostać farmaceutą? Aby zyskać tytuł farmaceuty, musisz oczywiście

Czytaj więcej »

Praca po studiach z medycyny


Kiedy myślisz o pracy po kierunku związanym z medycyny, bardzo często widzisz kogoś w fartuchu lub uniformie medycznym: lekarza, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego. To oczywiście najbardziej naturalna ścieżka kariery. Jednak z medycyną równie ciekawe mogą być “cywilne” zawody związane z funkcjonowaniem służby zdrowia i sektora usług medycznych, a także branżą zdrowia i urody.

Zawód: lekarz medycyny: Najbardziej znany zawód medyczny to lekarz. Tylko, że kierunek lekarski jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do jego wykonywania. Co zrobić, żeby zostać lekarzem? Podstawa to oczywiście dyplom ukończenia medycyny. Potrzebne są jeszcze uprawnienia lekarskie. Daje je staż podyplomowy, zaliczenie państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego, niekaralność, odpowiedni stan zdrowia oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej. Po zdobyciu uprawnień lekarskich można zacząć diagnozować i leczyć ludzi: pracować w szpitalach, przychodniach specjalistycznych, poradniach, założyć własną praktykę lekarską oraz zdobywać specjalności lekarskie z wybranego obszaru medycyny.

Zawód: lekarz dentysta (stomatolog): Stomatologia to jedyna specjalność związana z diagnozowaniem i leczeniem ludzi, którą zdobywasz od razu podczas studiów, a nie na kierunku lekarskim na poziomie podstawowym, a po uzyskaniu uprawnień na specjalizacjach. Co więc trzeba zrobić, żeby zostać dentystą? Podstawa to oczywiście dyplom ukończenia studiów, ale musi to być kierunek lekarsko-dentystyczny. Potrzebne są jeszcze uprawnienia lekarza stomatologa. Daje je staż podyplomowy, zaliczenie państwowego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, niekaralność, odpowiedni stan zdrowia oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej. Po zdobyciu uprawnień weterynarza można zacząć diagnozować i leczyć choroby zębów (i inne stomatologiczne), pracować w przychodniach stomatologicznych, poradniach, założyć własną praktykę dentystyczną oraz zdobywać specjalności z wybranego obszaru stomatologii.

Zawód: weterynarz: Weterynaria to jedyna specjalność związana z diagnozowaniem i leczeniem nie ludzi, a zwierząt. Jednak studia weterynaryjne nie wystarczają, żeby od razu zacząć diagnozować i leczyć zwierzęta. Co więc trzeba zrobić, żeby zostać lekarzem-weterynarzem? Podstawa to oczywiście dyplom ukończenia studiów, ale musi to być kierunek lekarsko-weterynaryjny. Potrzebne są jeszcze uprawnienia lekarza medycyny weterynaryjnej. Daje je na wniosek lekarza weterynarii okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, na terenie której zamierza wykonywać zawód, niekaralność, odpowiedni stan zdrowia oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej. Po zdobyciu uprawnień weterynaryjnych można zacząć diagnozować i leczyć choroby zwierząt, pracować w przychodniach i szpitalach dla zwierząt, założyć własną praktykę z gabinetem weterynaryjnym, kliniką dla zwierząt oraz zdobywać specjalności z wybranego obszaru weterynarii.

Zawód: pielęgniarka: Praca w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza nie jest łatwa, ale potrafi dać wiele satysfakcji z niesienia pomocy pacjentom. Trzeba jednak mieć wiedzę medyczną, empatię i umieć szybko nawiązywać dobre relacje z ludźmi. Jak zostać pielęgniarką? To tzw. zawód regulowany i do jego wykonywania wymagane jest ukończenie studiów pielęgniarskich przynajmniej na poziomie licencjata. Trzeba mieć więc specjalistyczne wyższe wykształcenie na kierunku pielęgniarstwo. Kiedyś można było wykonywać pracę pielęgniarki po ukończeniu liceum medycznego albo studium medycznego, ale zostały podwyższone wymogi wykonywania zawodu. Jeśli wybierzesz tę pracę, będziesz sprawować profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem w szpitalu, przychodni, sanatorium, innej placówce zdrowia, pracować jako pielęgniarka środowiskowa, szkolna.

Zawód: położna (akuszerka): Praca w zawodzie położnej bywa uważana za jeden z najbardziej wdzięcznych zawodów medycznych. Jej praca koncentruje się przecież na pomocy w przyjściu na świat nowego życia, opieką nad kobietą w ciąży, a po porodzie z matką i noworodkiem. Jak zostać położną? To tzw. zawód regulowany i do jego wykonywania wymagane jest ukończenie studiów z położnictwa przynajmniej na poziomie licencjata. Trzeba mieć więc specjalistyczne wyższe wykształcenie na kierunku położnictwo. Kiedyś można było wykonywać pracę położnej po ukończeniu liceum medycznego albo studium medycznego, ale zostały podwyższone wymogi wykonywania zawodu.

Zawód: ratownik medyczny: Praca w zawodzie ratowniczki medycznej i ratownika medycznego bywa uważana za najtrudniejszy zawód medyczny. To niesienie pomocy potrzebującym na pierwszej linii ognia, w wypadkach i nagłych zachorowaniach. Wiąże się z tym praca zmianowa i kontakty z pacjentami o różnej kondycji, a także ich członkami rodzin, często w stanie głębokiego stresu, zdenerwowania, a nawet agresji. Trzeba jednak mieć nie tylko wiedzę medyczną, ale i siłę fizyczną potrzebną do transportowania pacjentów, wysokie zdolności analityczne, komunikacyjne, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Jak zostać ratownikiem medycznym? To tzw. zawód regulowany i do jego wykonywania wymagane jest ukończenie studiów z ratownictwa medycznego przynajmniej na poziomie licencjata. Trzeba mieć więc specjalistyczne wyższe wykształcenie na kierunku ratownictwo medyczne. Jeśli wybierzesz pracę tę pracę, będziesz nieść pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach w zespole ratowniczym karetki pogotowia, lotniczego pogotowia ratunkowego lub na izbie przyjęć szpitalnego SOR.

Zawód: logopeda: Praca w zawodzie logopedki i logopedy to diagnozowanie stanu rozwoju mowy, leczenie ich zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Podczas pracy w poradni logopedycznej lub jako logopeda w szkole, ośrodku terapeutycznym będziesz wykorzystywać do pomagania dzieciom i dorosłym kompetencje z pedagogiki, psychologii i medycyny.

Zawód: audiolog: Praca w zawodzie audiolożki i audiologa diagnozowanie stanu rozwoju słuchu i zmysłu równowagi, leczenie ich zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Podczas pracy w poradni audiologicznej lub jako audiolog w szkole, ośrodku terapeutycznym będziesz wykorzystywać do pomagania dzieciom i dorosłym kompetencje z pedagogiki, psychologii i medycyny.

Zawód: kosmetolog: Praca w zawodzie kosmetolożki i kosmetologa polega na świadczeniu usług kosmetycznych czyli dbaniu o atrakcyjny wygląd i zdrowie skóry, włosów i paznokci. To praca przy kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i leczniczej w sektorze zdrowia i urody, podczas wykonywaniu takich zabiegów, jak manicure, pedicure, makijaż okolicznościowy, makijaż trwały, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, henna na brwi i rzęsy, depilacja mechaniczna i chemiczna owłosienia, zabiegi rewitalizujące, regenerujące, liftingujące, mikrodermabrazja, złuszczanie naskórka,. mezoterapia, radiofrekwencja, peelingi medyczne. Będziesz świadczyć usługi kosmetologiczne przede wszystkim jako w salonach health&beauty oraz ośrodkach SPA & Welness..

Zawód: dietetyk: Praca w zawodzie dietetyczki i dietetyka polega na świadczeniu porad osobom chorym, zdrowym i chcącym dostosować dietę do stylu życia na temat diety, sposobów żywienia i czyli dbaniu o atrakcyjny wygląd i zdrowie sylwetki oraz właściwą tkankę mięśniową i tłuszczową. To praca w dietetyce klinicznej, sportowej, estetycznej, przy zaburzeniach odżywiania, chorobach dietozależnych. Będziesz świadczyć usługi z poradnictwa żywieniowego przede wszystkim we własnych gabinetach dietetyka, w poradniach żywienia, centrach terapeutycznych, szpitalach i ośrodkach zdrowia, SPA & Welness, salonach health&beauty.

Zawód: farmaceuta (aptekarz): Farmaceuta to zawód regulowany, Jedynie jako wykwalifikowany farmaceuta możesz zostać właścicielem albo pracownikiem apteki, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej. To zawód często uważany za przyszłościowy, ponieważ popyt na leki i suplementy diety cały czas rośnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wzrostem zachorowań na schorzenia cywilizacyjne oraz wzrostem samoświadomości odnośnie dbania o zdrowie wśród młodszych ludzi. Co więc trzeba zrobić, żeby zostać aptekarzem? Podstawa to oczywiście dyplom ukończenia studiów, ale musi to być jednolity magisterski kierunek farmacja. Potrzebne są jeszcze uprawnienia farmaceuty. Daje je podyplomowa praktyka zawodowa w aptece oraz wpisanie na listę uprawnionych przez okręgową radę aptekarską, właściwą dla miejsca uprawiania zawodu. Twoja praca będzie polegała nie tylko na sprzedaży leków gotowych, ale i na doradztwie klientom apteki odnośnie sposobów działania i zagrożeń związanych ze sprzedawanymi farmaceutykami oraz wykonywaniu leków recepturowych według zaleceń lekarza

Przedstawiciel medyczny: Studia medyczne mogą być dobrym wstępem do budowy ścieżki kariery w biznesie farmaceutycznym, sprzedaży urządzeń medycznych oraz oferowania płatnych usług medycznych. Twoja praca w roli przedstawiciela medycznego czyli przedstawiciela handlowych to promocja i sprzedaż leków, produktów i usług “w terenie”. Będziesz zajmować się budowaniem relacji biznesowych z aptekarzami, lekarzami, pracownikami administracyjnymi, inżynierami klinicznymi i dyrekcją szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, sanatoriów, oraz aptek i hurtowni leków. Będziesz budować świadomość marki swojego pracodawcy, zachęcać do zamawiania oraz sprzedawać oferowane produkty.

Diagnosta laboratoryjny: Diagnosta laboratoryjny to zawód regulowany. Związany jest z pracą przy badaniach i analizach krwi lub innych materiałów biologicznych pobranych od pacjenta (np. mocz, limfa, nasienie, naskórek w przychodniach, szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Co więc trzeba zrobić, żeby zostać diagnostą laboratoryjnym? Podstawa to oczywiście dyplom ukończenia studiów, ale musi to być jednolity magisterski kierunek analityka medyczna. Diagnosta laboratoryjny może także pracować w laboratorium kryminalistycznym i sądowym, specjalizując się w badaniach śladów biologicznych i chemicznych.

Zawód: inżynier medyczny: Wszystkie studia związane z inżynierią medyczną dają wstęp do pracy w działach R&D (badań i rozwoju) urządzeń, materiałów, oprogramowania i usług dla medycyny, farmacji, służby zdrowia i systemu zdrowia publicznego.

Zawód: fizyk medyczny: Diagnosta laboratoryjny to zawód regulowany. Związany jest z pracą przy radioterapii (planowanie radioterapii i dozymetria promieniowania jonizującego), diagnostyką obrazową oraz innymi metodami diagnostyki i terapii opartymi na fizyce medycznej. Polskie prawo wymaga zatrudniania fizyków medycznych w jednostkach opieki zdrowotnej stosujących w diagnostyce lub terapii pacjentów metody, które wiążą się ze znacznym narażeniem na promieniowanie jonizujące. W praktyce oznacza to, że fizyka medycznego musi zatrudnić każdy szpital, przychodnia albo inna placówka zdrowotna, w której używane są urządzenia do radiodiagnostyki (m.in. RTG, USG, EEG, MEFG, PET, MRI), radioterapii (naświetlanie promieniowaniem jonizującym w onkologii do leczenia chorób nowotworowych i łagodzenia bólu) oraz fizykoterapii (prowadzenie fizjoterapii przy pomocy oddziaływania na organizm zjawiskami fizycznymi, m.in. wysoką i niską temperaturą, prądem elektrycznym). Fizyk zajmuje się ich obsługą, kalibracją, doborem dawki według założeń lekarza oraz generowaniem wyników badań. To zarówno praca z pacjentem, jak i z nowoczesnymi technologiami medycznymi. Co trzeba zrobić, żeby zostać fizykiem medycznym? Trzeba skończyć studia na kierunku fizyka medyczna albo fizyka o specjalności fizyka medyczna.

Badacz w naukach medycznych i naukach o zdrowiu: Ciekawą ścieżką kariery po kierunkach medycznych jest osadzenie się w świecie akademickim. Bardzo wiele opinii potwierdza, że doktorat w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu jest względnie łatwą zdobyczą, a kariera akademicka w połączeniu z praktykowaniem medycyny lub pracą w służbie zdrowia i systemie opieki zdrowotnej to świetny sposób, by realizować się, jako naukowiec, zdobywając jednocześnie uznanie pacjentów lub środowiska medycznego i okołomedycznego. Można także brać pod uwagę karierę naukową i pracę dydaktyczną na jednej w uczelni medycznej, na wydziale medycznym i okołomedycznym w kraju lub za granicą – w zależności od kierunku i rodzaju ukończonych studiów.

Praca w biznesie medycznym: Jedną z opcji kariery zawodowej, po ukończeniu studiów medycznych jest także rezygnacja z czynnego uprawiania zawodu lekarza, na rzecz zatrudnienia się w sektorze gospodarczym branży medycznej, w działach handlowych i rozwojowych korporacji związanych z ochroną zdrowia. Zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i branża wytwórcza sprzętu medycznego potrzebuje kompetentnych fachowców. Rezygnacja z praktykowania medycyny nie zawsze oznacza, w tym wypadku zmniejszenie zarobków.

Praca w instytucjach medycznych: Wykształcenie medyczne to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym związanym ze zdrowiem. To przede wszystkim możliwość pracy w organach władzy publicznej: parlamencie jako polityk wyspecjalizowany w sprawach zdrowia (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w Ministerstwie Zdrowia i wydziałach zdrowia urzędów wojewódzkich) oraz wydziałów zdrowia instytucji samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). Jednak instytucje publiczne to także wszelkie podległe urzędom jednostki: szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Narodowym Funduszu Zdrowi, Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS. We wszystkich tych instytucjach albo wykształcenie medyczne jest niezbędne (np. jako lekarz-orzecznik) albo przydaje się do budowy kariery menadżera zdrowia.

Menadżer służby zdrowia: Po studiach medycznych można pracować jako pracownik administracji oraz specjalista zarządzający funkcjonowaniem szpitali, przychodni, sanatoriów, innych placówek opieki zdrowotnej. Jak zostać menadżerem służby zdrowia? Najlepiej ukończyć kierunki związane ze zdrowiem publicznym i zarządzaniem służbą zdrowia.

Inżynier kliniczny: studia związane z inżynierią medyczną są przepustką do pracy jako inżynier kliniczny w szpitalu lub innej placówki zdrowia, jako specjalista zajmujący się kontrolowaniem, naprawą oraz zarządzanie sprzętem medycznym oraz innymi systemami technologicznymi, np. siecią IT i systemami zdalnej medycyny.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję