Site logo

Studia na kierunku Human Resources w Katowicach

Kierunki HR Katowice

Gdzie na studia Human Resources w Katowicach?

Wszystkie kierunki z HR w Katowicach i województwie śląskim

List view

Opinie o studiach Human Resources

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków z zarządzania zasobami ludzkimi w Katowicach i województwie śląskim. Studia HR okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Biznesowe
Redakcja Studia.pl

Zawód: Manager

Teoretycznie jest to jeden z najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacanych zawodów na współczesnym rynku pracy. Praktycznie sytuacja wygląda nieco inaczej, a na przestrzeni ostatnich lat

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia biznesowe w Katowicach

Szukasz innych studiów związanych z zarządzaniem i biznesem? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z zarządzaniem personelem, projektami, firmami, finansami, sprzedażą, marketingiem i przedsiębiorczością oraz analizą ekonomiczną świata biznesu.

Kierunek Human Resources - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania HR. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na kierunek Human Resources w Katowicach i województwie śląskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku HR na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources) w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z zarządzania zasobami ludzkimi (HR)? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z Human Resources np. zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL), psychologią w zarządzaniu, kadrami i płacami, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na zarządzanie – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to jest HR, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Kiedyś w Polsce nie stosowało się terminu “zasoby ludzkie”. To kalka z języka angielskiego, dosłowne tłumaczenie terminy Human Resources. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiono o “kadrach i płacach”. Tym, co obecnie rozumie się jako “twardy HR”. Co to jest twardy HR: administracja i finanse związane z pracownikami firmy albo instytucji. Administracja kadrową to HR-owa biurokracja, wymagana przepisami przez kodeks pracy albo inne przepisy, dokumentowanie stanu i zmian zatrudnienia. “Twardy HR” zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, umowami zatrudnienia, obiegówkami przy odejściu z pracy, limitem urlopów i wnioskami urlopowymi, funduszami socjalnymi, dopłatami do urlopów tzw. “wczasy pod gruszą”. “Twardy HR” to także finanse związane z rozliczaniem i wynagradzaniem czasu pracy i zadań realizowanych przez pracowników, przekazywaniem list płac i kwot naliczonego wynagrodzenia. Jednak tak naprawdę HR Managament czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to traktowanie pracowników, personelu firmy i współpracowników jako wartości w firmie i instytucji, o którą należy dbać, doceniać i kształtować zgodnie z jej strategią i założonymi celami. Czyli wszystko to, co rozumie się jako “miękki HR”. Co to jest “miękki HR”? Dbanie o odpowiednią jakość pracowników w organizacji oraz ich pracy. To wszystkie procesy rekrutacyjne, szkolenia, wspierania zarządu i managementu w budowaniu zakresu obowiązków pracowników, budowanie ścieżek kariery dla personelu, szkoleń i zwiększania kompetencji, system przyjmowania nowych pracowników do organizacji (onboarding), systemy komunikacji wewnętrznej, oceny i motywacji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, budowanie wizerunku pracodawcy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR): Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi HR to praktyczne studia, które dotyczą najważniejszego kapitału jaki mamy, czyli ludzi. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w różnych organizacjach. Dodatkowo słuchacze zyskują bardzo potrzebną wiedzę z zakresu psychologii.

Psychologia w zarządzaniu: Kierunek studiów psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą.
W trakcie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: perswazja i wpływ społeczny, psychologia ekonomiczna, ocena i rozwój kompetencji pracowników, psychologia społeczna, różnice kulturowe i wielokulturowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia emocji i motywacji, kultura organizacji, negocjacje. Kończąc studia na kierunku psychologia w zarządzaniu absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w działach personalnych lub działach szkoleń firm krajowych lub zagranicznych, w działach sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych, w agencjach marketingowych, w działach badań i analiz, w firmach konsultingowych.

Doradztwo zawodowe i personalne
Studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne są skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pomocą młodym osobom w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji. Dodatkowo pozna nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku.

Komunikacja wewnętrzna: Studia na kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe mają na celu przygotowanie słuchacze do pracy w agencjach marketingowych.

W trakcie studiów student nabędzie kompetencje z zakresu: promocji, reklamy, marketingu i brandingu, poznania i wykorzystania najnowszych technologii, narzędzi i metod komunikowania marketingowego, strategii i narzędzi public relations w ramach komunikowania wizerunkowego, projektowania promocyjnego i grafiki komputerowej, badania i analizowania fenomenu komunikowania wizerunkowego.

Employer branding: Studia z employer branding związane są (jak nazwa wskazuje) na budowanie marki pracodawcy. To znaczy na podejmowanie takich działań, aby dotychczasowi pracownicy wykazywali się lojalnością wobec pracodawcy (wewnętrzny EB), a potencjalni pracownicy postrzegali firmę lub instytucję jako miejsce przyjazne, godne starań o zatrudnienie. Dzięki temu występuje mniejsza rotacja personelu, a kolejne działania rekrutacyjne przebiegają sprawniej. Podczas studiów z employer branding zdobędziesz kwalifikacje w takich obszarach wewnętrznego EB, jak budowanie satysfakcji pracowników poprzez organizowanie programów benefitów, pozapłacowych, konkursów, akcji, programów rozwojowych (np. szkoleń i ścieżek osobistego rozwoju), wspieranie działań wolontarystycznych i społecznych. Z kolei w obszarze zewnętrznego EB zdobędziesz kompetencje związane z działaniami public relations ukierunkowanymi na budowę znajomości wartości marki w mediach i social mediach, uczestnictwem w targach pracy, współpracą z uczelniami w obszarze praktyk, staży studenckich i ścieżek kariery (w tym współpracą z akademickimi biurami karier) strategię i taktykę związaną z promocją ogłoszeń rekrutacyjnych w serwisach zatrudnienia i mediach.

Coaching: Trening czyni mistrza – to powiedzenie nabiera dodatkowego znaczenia, gdy zestawimy je z ofertą studiów na kierunku coaching. Chcąc pomagać innym, najpierw należy “wytrenować” samego siebie, zdobywając odpowiednią wiedzę i umiejętności. Z tak oferty studiów coachingowych powinni skorzystać trenerzy, którzy prowadzą już szkolenia, menedżerowie, pragnący w swej pracy wykorzystywać metody coachingu, ale także osoby, które myślą o karierze coacha i nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w tej materii. Będzie można zdobyć wiedzę między innymi z zakresu psychologii, zarządzania, marketingu oraz poznać zasady i narzędzia stosowane w rozmaitych typach coachingu. Niezależnie od miejsca studiów na pewno ogromny nacisk położony zostanie na zdobycie praktycznych umiejętności. W trakcie studiów coachingu dużą wagę przykłada się do aktywizacji uczestników zajęć. Słuchacze muszą często wykazywać się umiejętnościami aktorskimi, kreatywnością i niekonwencjonalnymi pomysłami. Kto wie, w jakim środowisku przyjdzie im pracować? Doświadczony trener musi mieć w sobie coś z kameleona, ponieważ potrafi doskonale dostosować się do warunków panujących w miejscu, w którym prowadzi szkolenia. Coach nie musi natomiast posiadać specjalistycznej wiedzy w dziedzinie, która jest przedmiotem szkolenia, gdyż istotą coachingu jest pobudzenie do myślenia, uświadamianie potencjału drzemiącego w kliencie, a nie wskazywanie mu drogi, uczenie go i sterowanie nim.

Doradztwo i coaching: Wybór kierunku studiów nigdy nie należy do prostych. Jeśli jednak chcecie studia traktujecie jako przepustkę do przyszłej kariery zawodowej i możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, to zapewne zainteresuje Was nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, czyli Doradztwo i coaching. Czy warto poświęcić swoje lata młodości, żeby zdobyć wykształcenie z tego zakresu? Analizy rynku wskazują jednoznacznie, że jest to dobry pomysł, którego na pewno nie będziecie żałować. W ramach studiów doradztwo i coaching możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania na takich specjalizacjach, jak doradztwo polityczne, doradztwo handlowe, doradztwo w obszarze Human Resources (zarządzanie zasobami ludzkimi). Praca doradcy nie należy jednak do prostych i wymaga zarówno ogromnej wiedzy teoretycznej, jak i konkretnych “umiejętności miękkich” oraz kwalifikacji. Zdobyć można je tylko w jeden sposób – uczestnicząc w zajęciach praktycznych, które zajmują aż 70% programu studiów. Dzięki nim poznacie i udoskonalicie swój warsztat trenera, coacha i doradcy. Wszystko odbywać się będzie pod czujnym okiem ekspertów oraz wybitnych specjalistów.

Studia w Katowicach

Katowice to największy ośrodek akademicki w województwie śląskim to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Oferta uczelni w Katowicach jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów z kilku uczelni o różnym poziomie kształcenie i zróżnicowanej ofercie. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Katowice to główne miasto aglomeracji górnośląskiej nazywanej także konurbacją oraz stolica województwa śląskiego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego miasta wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia w Katowicach oraz nowoczesną infrastrukturę. Wbrew obiegowym opinią to także bardzo zielone miasto, ma sporo terenów zielonych, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy.

Biznesowe i ekonomiczne studia podyplomowe w Katowicach i województwie śląskim

Gdzie w Katowicach i województwie śląskim zdobywać podyplomowo wiedzę z zarządzaniem personelem, projektami, firmami, finansami, sprzedażą, marketingiem i przedsiębiorczością oraz analizą ekonomiczną świata biznesu - stacjonarnych i on-line?

Praca po zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu HR na uczelniach w Katowicach i województwie śląskim?

Praca w HR

Zawód specjalisty ds. zasobów ludzkich można wykonywać po studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego i zawodowego i po kierunkach pokrewnych.HRowiec to skrót od nazwy Human Resources. Jest to osoba, która zajmuje się sprawami personalnymi w danej firmie.
HRowiec to zawód, w którym pracownik pracuje w dziale Human Resources. Jest to inaczej osoba do spraw personalnych. Współcześnie każda firma jest uzbrojona w dział HR, który zawsze składa się z kilku pracowników: doradcy personalnego, headhuntera, kadr oraz specjalistów od rekrutacji. Celem działu jest zapewnienie obsługi pracowniczej firmie – zarządzanie zasobami ludzkimi. Mówiąc ogólnie, pracując na takim stanowisku należy zajmować się karierą pracowników, relacjami panującymi w firmie, motywowaniem do pracy, a także rozwiązywaniem wielu problemów. Praca HRowca nie polega tylko na przeglądaniu i selekcji CV, jest to szereg skoordynowanych działań mających na celu zarządzanie personelem. Do takich zadań należy: rozliczanie czasu pracy, wysyłanie pism do US i ZUS, doradztwo personalne, rozmawianie z pracownikami oraz motywowanie, kontrolowanie terminów badań oraz zarządzanie urlopami. HRowcem może zostać każda osoba o dużych umiejętnościach społecznych – miękkich. Jednak wraz z profesjonalizacją zawodu powstały kierunki studiów, które odpowiadają potrzeby rozwijającego się rynku pracy. HRowiec może liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia. Wysoko wykwalifikowani specjaliści znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które rekrutują pracowników. Osoby te nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy w bankach, agencjach reklamy, wydawnictwach, agencjach pracy, policji i w wielu innych firmach. Absolwenci kierunków z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi mogą podjąć pracę jako wykwalifikowani specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, czy do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, bądź pracownicy obsługi płacowej, działu kadr, administracyjni, czy obsługi biurowej. Wysoko wykwalifikowani specjaliści znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które rekrutują pracowników. Osoby te nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy w bankach, agencjach reklamy, wydawnictwach, agencjach pracy, policji i w wielu innych firmach.

Rekruter: Szkolenia to ważny obszar HR. Możesz pracować jako rekruter wewnętrzny w ramach struktur HR firm i instytucji albo jako zewnętrzny headhunter w ramach agencji personalnej zajmującej się rekrutacją na zlecenie. Będziesz formułować formalne i merytoryczne założenia rekrutacji na dane stanowisko, pisać i zamieszczać ogłoszenia rekrutacyjne, przeprowadzać selekcję nadesłanych aplikacji (CV, listów motywacyjnych), przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne, oceniać kandydatów i rekomendować ich do zatrudnienia.

Szkoleniowiec: Szkolenia to ważny obszar HR związany z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i nabywaniem przez nich nowych kompetencji. Podczas pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń będziesz zajmować się diagnozowaniem stopnia wiedzy i umiejętności pracowników do wykonywanych zadań oraz do potencjalnych działań w przypadku awansu albo zmiany ścieżki kariery. Będziesz opracowywać plan szkoleń, przygotowywać założenia (brief) dla trenerów wewnętrznych, zewnętrznych i firm szkoleniowych. Będziesz prowadzić i organizować szkolenia lub czuwać nad ich realizacją. Po szkoleniach zajmiesz się ich ewaluają (podsumowaniem i formułowaniem wniosków).

Specjalista ds. wynagrodzeń (kadrowa/kadrowy): Kadrowy/kadrowa to tak naprawdę prowadzenie działu kadr i płac. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za prawidłowe i zgodne z prawem naliczanie wynagrodzeń, urlopów itd. Jest to bardzo ważna osoba w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Specjaliści w tym dziale, przede wszystkim dbają o relacje firmy z pracownikami. Kadrowcy są odpowiedzialni za sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie wynagrodzeń na podstawie ewidencji czasu pracy, którą prowadzą dla każdego pracownika. Przyszli kadrowi znajdą zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie, które zatrudnia pracowników.

Coach biznesowy (trener personalny w biznesie): Trenerem personalnym bywa nazywany specjalista od kondycji fizycznej, sportu, pomagający w treningach i zajęciach na siłowni. Jednak w HR trenerem personalnym nazywamy specjalistę pomagającego w podnoszeniu kompetencji związanych z różnymi obszarami biznesu – menadżerskimi, zarządzania zespołami, projektami i ludźmi, sprzedaży, marketingu, finansów. Absolwenci studiów z dziedziny coachingu doskonale sprawdzą się więc wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wydobycia z ludzi potencjału, jaki w nich drzemie, zachęcenia do efektywniejszej pracy lub też otwarcia umysłów. Można szkolić nie tylko kadrę zarządzającą i pracowników różnych firm, dyrektorów szkół, ale i nauczycieli, kierowców, artystów, itp. Można wyspecjalizować się w konkretnym typie coachingu i oferować usługi na przykład osobom bezrobotnym lub uczniom kończącym szkoły.

Doradca zawodowy: Specjalista ds. doradztwa zawodowego to bardzo odpowiedzialny zawód. Zostając doradcą zawodowym będziesz pomagać w wyborze ścieżki zawodowej młodzieży i dorosłyn jako pracownik administracji publicznej zatrudniony w instytucjach związanych z rynkiem pracy (takich jak urząd pracy), pracownik szkoły (nauczyciel doradztwa zawodowego lub pedagog szkolny) albo organizacji NGO (pozarządowych stowarzyszeń pomagających bezrobotnym). Będziesz zajmować się określaniem potencjału osoby szukającej pracy, wybierającej szkołę i studia, szukającej możliwości przekwalifikowania się i zmiany zawodu. Zajmiesz się określaniem predyspozycji, umiejętności i możliwości zdobycia kwalifikacji w szkołach ponadpodstawowych, na studiach, kursach, szkoleniach i w szkołach policealnych. Będziesz wskazywać możliwości dofinanasowania lub sfinansowania ścieżek edukacyjnych. Twoja praca będzie polegała także na przeglądaniu ogłoszeń rekrutacyjnych, rekomendowaniu podopiecznym i klientom aplikowania na stanowiska dopasowane do ich profilu, pomożesz w przygotowaniu do procesu rekrutacji oraz w kontakcie z potencjalnym pracodawcą

Rynek pracy w Katowicach

Rynek pracy w Katowicach jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w tym miecie wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Wykształceni absolwenci uczelni katowickich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach.

W Katowicach znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Katowice i inne miasta konurbacji górnośląskiej to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: doradca personalny

Co to jest zawód doradca personalny – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód doradca personalny (doradztwo HR)?  Zawód doradca personalny polega na udzielaniu profesjonalnej pomocy i wsparcia w

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję