Site logo

Kierunek nauczycielski biznes i zarządzanie, doradztwo szkolne w Bydgoszczy

BiZ, szkolne doradztwo zawodowe Bydgoszcz

Gdzie na studia nauczycielskie z biznesu i zarządzania w Bydgoszczy?

Wszystkie studia z nauczania biznesu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz szkolnego doradztwa zawodowego w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Opinie o nauczycielskim biznesie i zarządzaniu, szkolnym doradztwie zawodowym

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku nauczycielskiego biznes i zarządzania, doradztwa zawodowego Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki z nauczania przedsiębiorczości w szkołach okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne w Bydgoszczy

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek BiZ, nauka przedsiębiorczości, szkolne doradztwo zawodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania BiZ. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na nauczycielski biznes i zarządzanie, zawodowe doradztwo szkolne w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na bydgoskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków dotyczących nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na naukę przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe to studia, które łączą kompetencje pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów zarządzania, przedsiębiorczości, doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

W programie studiów na nauce przedsiębiorczości i szkolnym doradztwie zawodowym  znajdziesz zarówno blok przedmiotów pedagogicznych (np. dydaktyka, pedagogika, psychologia), jak i blok specjalistyczny dotyczący biznesu, zarządzania i coachingu (np. z podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego). 

Obecnie biznes i zarządzanie, jednak dotychczas przedmiot nauczany w szkołach nazywał się nauki przedsiębiorczości. Zmiana nastąpiła od września 2023 roku. Jest to podstawowy przedmiot nauczany w szkole średniej. Dzieci i młodzież podczas lekcji uczą się o podstawach zarządzania i funkcjonowania ekonomii w państwie polskim. Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Nowy przedmiot ma kłaść jeszcze większy nacisk na umiejętność zarządzania własnymi finansami. Z czasem przedmiot ma być możliwy do wyboru na maturze. Zagadnienia omawiane podczas lekcji obejmują: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, przedsiębiorstwo.

W związku z powstaniem nowego przedmiotu reforma czeka też przyszłych oraz obecnych nauczycieli. Przyszli nauczyciele muszą uczyć się na studiach na kierunku biznes i zarządzanie oraz kierunkach pokrewnych, a obecni nauczyciele powinni doszkolić się na podyplomowych studiach na kierunku biznes i zarządzanie dla nauczycieli. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności na biznesie i zarządzaniu (nauce o przedsiębiorczości) i szkolnym doradztwie zawodowym masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu kompetencje zawodowe uzyskane po studiach. Możesz wybrać kierunek związany z przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym, który przygotuje cię do nauki w szkole przedmiotów związanych ze wspieraniem kompetencji z zarządzania, wiedzy o gospodarce, doradztwem zawodowym. Możesz postawić też na rozwój bezpośrednio w doradztwie zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w instytucjach i gospodarce.

  • Biznes i zarządzanie: Studia na kierunku biznes i zarządzania przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz uczy się podstawowych pojęć i teorii ekonomii oraz zarządzania. Poznaje aspekty prawne, określa rolę przedsiębiorczości i państwa w rozwoju gospodarczym, poznaje zasady funkcjonowania systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Dodatkowo uczy się polityki gospodarczej i społecznej państwa. Przykładowe przedmioty z toku studiów: prowadzenie do biznesu i zarządzania, podstawy ekonomii w edukacji, podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy, rynek pracy, komunikacja interpersonalna i kompetencje miękkie w życiu zawodowym, system podatkowy i ubezpieczeniowy, podstawy finansów i bankowości, projektowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania, podstawy zarządzania projektami, podstawy dydaktyki biznesu i zarządzania, podstawy statystyki, etyka życia społeczno-gospodarczego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
  • Podstawy przedsiębiorczości: Studia na kierunku podstawy przedsiębiorczości przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz dowie się więcej m.in. na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opracowywania biznesplanów. Nowe kompetencje pozwalają poszerzyć wiedzę wśród młodzieży na temat zarządzania, finansów oraz ekonomii. W trakcie studiów słuchacz dowie się: czym są podstawy ekonomii, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem, jak nauczać o gospodarcze czy ekonomii, jak prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, jakie informacje przekazywać dzieciom oraz młodzieży w ramach edukacji podstaw przedsiębiorczości. Przykładowe przedmioty z toku studiów: dydaktyka przedmiotu, podstawy finansów, pozyskiwanie informacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, i wiele innych.
  • Doradztwo zawodowe i personalne: Studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne są skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pomocą młodym osobom w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji. Dodatkowo pozna nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku. Przykładowe przedmioty z toku studiów: diagnoza indywidualnych zasobów karierowych, podstawy gerontologii społecznej, psychologia człowieka dorosłego, webinaria, współczesne teorie kariery.

Studia w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największy ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim, wspólnie z Toruniem pełni rolę wielkiej dwójki. Każdego roku na bydgoskich uczelniach studiuje ponad 35 tysięcy studentów, a ich mury opuszcza około 10 tysięcy absolwentek i absolwentów. Miasto znane jest między innymi z nowoczesnej infrastruktury uczelnianej, w tym dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesnych sal wykładowych oraz niezbędnych udogodnień dla studentów. Wpływa to znacznie na komfort studiowania i jakość nauki. W tym ośrodku akademickim studenci mogą wybierać spośród około 150 kierunków studiów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta dotyczy studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i drugiego stopnia, a także podyplomowych. Do dyspozycji studentów są uczelnie państwowe i prywatne, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne. Pod tym kątem oferta uczelniana Bydgoszczy jest kompleksowa. W województwie jest około 200 tysięcy firm, w których pracę mogą rozpocząć absolwenci lokalnych uczelni, co również wpływa na zwiększone zainteresowanie tutejszymi ośrodkami akademickimi.

Na co dzień w Bydgoszczy jest co robić. Wolny czas można spędzać między innymi w miejskich parkach oraz pobliskich lasach. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, Park Kazimierza Wielkiego oraz Planty Nad Starym Kanałem. Oczywiście w przestrzeni miejskiej znajduje się dużo więcej ciekawych terenów zielonych, pozwalających odpocząć między zajęciami. Pobliskie lasy i Bory Tucholskie zachęcają do całodziennych wycieczek. W Bydgoszczy zadbano również o możliwość aktywnego wypoczynku. W mieście znajduje się około 100 kilometrów tras rowerowych i pieszych. Lokalna starówka z dużą liczbą mostów nad Brdą to kolejna atrakcja. Warto wybrać się na spacer po Wyspie Młyńskiej. Znajdziecie tu również bogatą ofertę kulturalną, w tym sceny teatralne i kina. Wieczory można spędzać w lokalnych pubach, barach i restauracjach, które są na bardzo wysokim poziomie. Bydgoszcz to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim. W pobliskim Toruniu studiuje rocznie ponad 25 tysięcy osób, a wśród mniejszych ośrodków znajdują się takie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Studia podyplomowe z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

Gdzie w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim zdobywać wiedzę z nauczycielskiego biznesu i zarządzania, nauki przedsiębiorczości, szkolnego doradztwa zawodowego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na bydgoskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Studia na kierunkach z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkolnictwie, banku, finansach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa. Przyszli nauczyciele czy menedżerowie muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują ośrodki edukacyjne, szkoły, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje bankowe oraz cały sektor finansowy. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres.

Biznes i zarządzania oraz przedsiębiorczość to bardzo ciekawe kierunki, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania.

  • Nauczyciel BiZ (podstaw przedsiębiorczości): Podstawy przedsiębiorczości, a obecnie biznes i zarządzanie to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie średnim. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Niektórzy absolwenci zarządzanie i ekonomii wybierają jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedsiębiorczości lub biznesu i zarządzania w szkole średniej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Nauczyciel doradztwa zawodowego: W celu pracy na stanowisku nauczyciela doradztwa zawodowego należy ukończyć studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego. Od doradców zawodowych wymagana jest: komunikatywność, szacunek dla autonomii ucznia, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy. Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Głównym zadaniem nauczyciela jest przekazanie wiedzy z zakresu: rozpoznawania stanu zdrowia oraz określa jego wpływu na wykonywanie zadań zawodowych, pokonywania syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, rozpoznania własnych ograniczeń jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych zawodowych, rozpoznawania swoich możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

Praca po studiach w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Rynek pracy w Bydgoszczy jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. W związku z tym jeszcze chętniej decydują się oni na rozpoczęcie edukacji na tutejszych uczelniach, a następnie pozostają na lokalnym rynku pracy. W Kujawsko-Pomorskim mogą oni skorzystać z ofert około 200 tysięcy firm lub zdecydować się na budowę własnej marki. Obecnie stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 3,6% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia krajowa. To sprawia, że absolwenci nie powinni mieć problemu z wejściem na rynek pracy i znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Dodatkowo w pobliżu znajduje się duży ośrodek gospodarczy w Toruniu, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 4%, więc tamtejszy rynek też kusi absolwentów kujawsko-pomorskich uczelni. Stopa bezrobocia dla całego województwa to 8,4%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Pokazuje to, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę po ukończeniu renomowanej uczelni w Bydgoszczy lub w innej miejscowości. To sprawia, że na studiowanie w tym regionie decydują się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również przyjezdne osoby.

W samej Bydgoszczy znajduje się kilka dużych zakładów pracy. Najbardziej znany z nich to PESA, czyli producent taboru tramwajowego i kolejowego o międzynarodowej renomie. Inne duże i nowoczesne zakłady to Atos Poland Global Services Sp. z o. o., Frosta, Schumacher Packaging, czy też Oponeo.pl S.A. W pobliskim Toruniu swoje siedziby mają między innymi Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A., Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa, czy też Apator S.A. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak Anwil i PSH Lewiatan we Włocławku, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, czy UMC Poland. W każdym z tych przedsiębiorstw niezbędni są wysokiej klasy specjaliści w zakresie zarządzania, informatyki, czy marketingu. To tylko kilka wybranych przykładów, rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo pozytywnie nastawiony na absolwentów, którzy się na nim pojawiają. Właśnie dlatego warto tu studiować.

Zawód: specjalista ds. kadr i płac

Co to jest zawód specjalista ds. kadr i płac – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. kadr i płac?  Specjalista ds. kadr i płac jest pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie

Czytaj więcej »

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda się chociaż część jego umiejętności, jeśli nie w życiu zawodowym, to na pewno w życiu prywatnym. Kim jest coach? To osoba, która pomaga ludziom w odkrywaniu najlepszej drogi do wyznaczonego celu i odnalezieniu pokładów niewykorzystanego

Czytaj więcej »

Zawód: Psycholog

W swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się prowadzeniem badań naukowych w zakresie ludzkich zachowań? Fascynują Cię zjawiska międzyludzkie i aspekt funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie? Twoja droga zawodowa nieodzownie łączy się zatem z profesją psychologa… Kim jest psycholog? Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest psychologia? Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję