Kategoria: Zawody

Wrz 07
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z…

Wrz 07
Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią…

Wrz 07
Turystyka krajów biblijnych

Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i pielgrzymkowy do krajów związanych z…

Wrz 07
Administracja publiczna

Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry…

Sie 27
Bankowość

Przedsiębiorstwo bankowe i jego otoczenie, zagadnienia związane z funkcjonowaniem…

Sie 26
Zarządzanie mediami

Celem tych studiów jest wprowadzenie w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i…

Sie 26
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami…

Sie 25
Zarządzanie nieruchomościami

Wiedza i umiejętności nabyte w tej dziedzinie przygotują absolwenta do profesjonalnego…

Kwi 03
Studia na kierunku położnictwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku położnictwo to świetny wybór dla osób, które zainteresowane są…

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.