Site logo

Kategoria: Studia teologiczne

cze 21
Studia teologiczne. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Czy warto iść na studia teologiczne? Dziedziny badające naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi. W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne. Studia teologiczne prowadzone są zarówno przez uczelnie kościelne, jak i państwowe. Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Teologicznych? Masz pytania lub wątpliwości […]

lip 20
Studia na kierunku religioznawstwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kandydat na kierunek religioznawstwo powinien być osobą, która interesuje się tradycjami różnych narodów, jest otwarta na poznawanie różnych religii oraz ma zainteresowania humanistyczne. Religioznawstwo nie koncentruje się tylko na chrześcijaństwie, ale prowadzi badania naukowe nad fenomenem religii we wszelkich jej przejawach i aspektach oraz bada także zjawiska pokrewne religii. Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego […]

wrz 07
Biblistyka

Badanie Biblii pod względem rozumienia przesłania, zasad interpretacji, jej sensu, czy sposobów głoszenia treści to niektóre z zagadnień wchodzących w skład biblistyki. Interdyscyplinarny charakter sprawia, że studia na biblistyce wymagają szerokiej wiedzy oraz otwartego umysłu. Najczęściej wykładane przedmioty: historia biblistyki, introdukcja biblijna, metodologia biblijna, egzegeza, archeologia biblijna, geografia biblijna, historia biblijna: historia Izraela, historia ludów Bliskiego Wschodu, religie Bliskiego Wschodu, filologia […]

wrz 07
Specjalność kapłańska

Studia na tej specjalności to nie tylo przygotowanie do działalności duszpasterskiej, ale również zaplecze pedagogiczno – psychologiczne potrzebne w pracy katechety. Studenci zdobywają wykształcenie z zakresu nauk teologicznych i filozoficznych wraz z kompetencjami niezbędnymi w praktyce kapłańskiej. Studia te rozwijają umiejętność krytycznego myślenia pozostającego w służbie aktualnej linii rozwoju chrześcijaństwa w duchu powszechnej ekumeny. Najczęściej […]

wrz 07
Specjalność katechetyczno – pastoralna

Celem tej specjalności jest przygotowanie osób świeckich do nauczania i krzewienia wiary katolickiej. Podstawą kształcenia jest wszechstronna edukacja obejmująca nie tylko tematykę chrześcijańską, ale również przedmioty z zakresu nauk humaństycznych wyrabiających wielostronny ogląd na kwestie teologiczne i kulturowe. Studenci edukowani są w duchu otwartego dialogu i działań kulturotwórczych budujących wspólnie ethos społeczny. Najczęściej wykładane przedmioty: […]

kwi 15
Studia na kierunku teologia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

“Teologia jest istotną dziedziną… średniowiecznej nauki”. W ten sposób bardzo często mówi się o Teologii w środowisku uniwersyteckim. Czy taki pogląd jest prawdziwy? Teologia, w najprostszym ujęciu to nauka o Bogu. Obejmuje ona wiedzę o kilku tysiącach lat kształtowania się religii w kręgu judeochrześcijańskim. Nie da się zaprzeczyć, że jest to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy, […]

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję