Site logo

Specjalność katechetyczno – pastoralna

Celem tej specjalności jest przygotowanie osób świeckich do nauczania i krzewienia wiary katolickiej. Podstawą kształcenia jest wszechstronna edukacja obejmująca nie tylko tematykę chrześcijańską, ale również przedmioty z zakresu nauk humaństycznych wyrabiających wielostronny ogląd na kwestie teologiczne i kulturowe. Studenci edukowani są w duchu otwartego dialogu i działań kulturotwórczych budujących wspólnie ethos społeczny.

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofia człowieka, psychologia ogólna i rozwojowa, historia Kościoła, religiologia, emisja głosu, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, teoria poznania, metafizyka, filozofia Boga, etyka, metodologia teologii, język grecki, egzegeza ST i NT, patrologia, liturgika, katechetyka fundamentalna i metodyka katechezy, cnoty kardynalne, bioetyka, teologia laikatu i apostolstwa, dydaktyka katechezy, protologia, katolicka nauka społeczna, rok liturgiczny, chrystologia integralna, sakramentologiaa, eschatologia, prawo kanoniczne, eklezjologia, mariologia, pneumatologia i charytologia, teologia pastoralna, liturgia Eucharystii, ekumenizm, liturgia sakramentów, teologia przepowiadania, katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,  misjologia, muzyka kościelna, historia sztuki, psychologia pastoralna, dynamika grup;

Po studiach:

Absolwent specjalności zdobywają kompetencje w zakresie:
– katechetyka
– poradnie życia rodzinnego i społecznego
– redakcja mediów katolickich
– samorządy katolickie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję