Studia azjatyckie. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia azjatyckie obejmują w swoim programie całą Azję Wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem Chin – największego i najbardziej znaczącego kraju w regionie. W szerszym zakresie zaprezentowana jest także Japonia, obecnie trzecia gospodarka świata. Studenci uzyskają na tych studiach podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi.

Studenci zdobędą również podstawowe informacje o samych Indiach, Bliskim Wschodzie oraz Azji Centralnej. Studia oferują intensywną naukę języka angielskiego oraz praktyczną naukę języka chińskiego od podstaw. W efekcie absolwenci kierunku mogą biegle posługiwać się obydwoma językami, co daje im ogromną przewagę na rynku pracy. Studenci Studiów azjatyckich poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na kierunku azjatyckim?

Przedmioty na studiach azjatyckich:

 • Historia powszechna (1914-1949)
 • Administracja publiczna
 • Analiza wydarzeń międzynarodowych
 • Cywilizacja europejska
 • Demografia
 • Geografia świata
 • Historia idei politycznych
 • Historia powszechna po 1949r.
 • Makroekonomia
 • Metodologia ogólna z elementami logiki
 • Międzynarodowe prawo publiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości
 • Organizacje międzynarodowe
 • Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
 • Polityka w Azji w XX i XXI wieku
 • Azja i jej regiony we współczesnym świecie
 • Cywilizacja chińska
 • Historia kręgów kulturowych Eurazji
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Azji
 • Społeczeństwa kręgów kulturowych Eurazji
 • Środowiska geograficzne kręgów kulturowych Eurazji

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach azjatyckich. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku azjatyckim

Absolwenci studiów azjatyckich znajdą zatrudnienie w sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej, sektorze finansów i biznesu, firmach marketingowych i agencjach Public Relations, mediach, edukacji, placówkach dyplomatycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję