Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks tego prestiżowego kierunku studiów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Cechy, które charakteryzują również kandydata na studia kierunku bezpieczeństwo narodowe. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się w standardowy sposób, czyli na zasadzie konkursu świadectw. Na studia magisterskie o przyjęciu decyduje krótka rozmowa z komisją, oceniającą predyspozycje kandydata oraz jego wiedzę wyniesioną z pierwszego stopnia edukacji akademickiej. Studenci Zarządzania i dowodzenia uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które pogłębiają ich wiedzę w danej dziedzinie oraz w zajęciach praktycznych, dzięki którym rozwijają specjalistyczne umiejętności. Duży nacisk w procesie edukacji zarówno na pierwszym i drugim poziomie przykłada się do nauki języka angielskiego.

Absolwent tego kierunku musi perfekcyjnie znać język obcy i posługiwać się specjalistyczną terminologią z dziedziny zarządzania. Na obu stopniach edukacji akademickiej studenci otrzymują możliwość wybrania ciekawych specjalizacji związanych z obronnością kraju i zarządzaniem. Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształtując wiele przydatnych umiejętności.

Table Of Contents

W trakcie studiów:

Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania i przedmiotów pokrewnych. Uczą się jak funkcjonują organizacje, jak nimi zarządzać, w jaki sposób kierować zatrudnionym personelem, jakie działania podejmować, by generować dochód. Osoby studiujące Zarządzanie i dowodzenie przygotowują się także do rozwiązywania rozmaitych problemów występujących w organizacji. Każdy student Zarządzania i dowodzenia musi nauczyć się diagnozować niepokojące sygnały i zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowości, które mogą być przyczynami poważnych konsekwencji dla kierowanej przez siebie organizacji.

Do studentów tego kierunku będzie w przyszłości należał dobór odpowiednich pracowników, planowanie dla nich ścieżek kariery i tworzenie systemów motywacyjnych, tak by dawali jej jak najwięcej organizacji, w której zostali zatrudnieni. Od studentów Zarządzania i dowodzenia oczekuje się również znajomości zagadnień z zakresu obronności kraju i przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach zajmujących się obronnością państwa. Studenci tego kierunku zostaną zaopatrzeni w umiejętności komunikacyjne i uzyskają sprawność językową pozwalającą im na swobodne komunikowanie się w języku obcym.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zarządzanie i dowodzenie? Sprawdź ofertę uczelni.

Praca po kierunku zarządzanie i dowodzenie.

Na adeptów Zarządzania i dowodzenia czeka wiele ciekawych miejsc pracy. W zależności od rodzaju zdobytych kompetencji osoby kończące ten kierunek studiów mogą znaleźć zatrudnienie w państwowych i wojskowych instytucjach związanych z resortem obronności, w organizacjach o charakterze obronnym, np. w Straży Pożarnej, Urzędzie Celnym, itp. Dodatkowo absolwenci Zarządzania i dowodzenia mogą się sprawdzić w organizacjach militarnych i paramilitarnych, a także w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Perfekcyjna znajomość języka obcego ułatwia także znalezienie pracy poza granicami Polski. 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję