Site logo

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks tego prestiżowego kierunku studiów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Cechy, które charakteryzują również kandydata na studia kierunku bezpieczeństwo narodowe. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się w standardowy sposób, czyli na zasadzie konkursu świadectw. Na studia magisterskie o przyjęciu decyduje krótka rozmowa z komisją, oceniającą predyspozycje kandydata oraz jego wiedzę wyniesioną z pierwszego stopnia edukacji akademickiej. Studenci Zarządzania i dowodzenia uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które pogłębiają ich wiedzę w danej dziedzinie oraz w zajęciach praktycznych, dzięki którym rozwijają specjalistyczne umiejętności. Duży nacisk w procesie edukacji zarówno na pierwszym i drugim poziomie przykłada się do nauki języka angielskiego.

Absolwent tego kierunku musi perfekcyjnie znać język obcy i posługiwać się specjalistyczną terminologią z dziedziny zarządzania. Na obu stopniach edukacji akademickiej studenci otrzymują możliwość wybrania ciekawych specjalizacji związanych z obronnością kraju i zarządzaniem. Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształtując wiele przydatnych umiejętności.

W trakcie studiów:

Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania i przedmiotów pokrewnych. Uczą się jak funkcjonują organizacje, jak nimi zarządzać, w jaki sposób kierować zatrudnionym personelem, jakie działania podejmować, by generować dochód. Osoby studiujące Zarządzanie i dowodzenie przygotowują się także do rozwiązywania rozmaitych problemów występujących w organizacji. Każdy student Zarządzania i dowodzenia musi nauczyć się diagnozować niepokojące sygnały i zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowości, które mogą być przyczynami poważnych konsekwencji dla kierowanej przez siebie organizacji.

Do studentów tego kierunku będzie w przyszłości należał dobór odpowiednich pracowników, planowanie dla nich ścieżek kariery i tworzenie systemów motywacyjnych, tak by dawali jej jak najwięcej organizacji, w której zostali zatrudnieni. Od studentów Zarządzania i dowodzenia oczekuje się również znajomości zagadnień z zakresu obronności kraju i przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach zajmujących się obronnością państwa. Studenci tego kierunku zostaną zaopatrzeni w umiejętności komunikacyjne i uzyskają sprawność językową pozwalającą im na swobodne komunikowanie się w języku obcym.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zarządzanie i dowodzenie? Sprawdź ofertę uczelni.

Praca po kierunku zarządzanie i dowodzenie.

Na adeptów Zarządzania i dowodzenia czeka wiele ciekawych miejsc pracy. W zależności od rodzaju zdobytych kompetencji osoby kończące ten kierunek studiów mogą znaleźć zatrudnienie w państwowych i wojskowych instytucjach związanych z resortem obronności, w organizacjach o charakterze obronnym, np. w Straży Pożarnej, Urzędzie Celnym, itp. Dodatkowo absolwenci Zarządzania i dowodzenia mogą się sprawdzić w organizacjach militarnych i paramilitarnych, a także w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Perfekcyjna znajomość języka obcego ułatwia także znalezienie pracy poza granicami Polski. 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Inżynieria finansowa

Jest to dziedzina nauki ściśle połączona z matematyką finansową. Analizuje instrumenty rynku finansowego przy użyciu metod wyceny oraz sposobów ich wykorzystywania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Dostarcza

Czytaj więcej »

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję