Site logo

Studia biznesowe w Opolu

Kierunki biznesowe Opole - co warto wiedzieć?

Gdzie na studia biznesowe w Opolu?

Wszystkie kierunki z zarządzania, marketingu i PR, sprzedaży, finansów, HR. logistyki, jakości w Opolu i na Opolszczyźnie

Zobacz kierunki biznesowe Opolu

Szukasz studiów biznesowych na opolskich uczelniach? Sprawdź wszystkie kierunki z zarządzania, marketingu i PR, sprzedaży, finansów, HR, logistyki, jakości.

Gdzie warto iść na studia biznesowe?

Uczelnie i wydziały prowadzące kierunki z zarządzania, marketingu i PR, sprzedaży, finansów oraz logistyki w Opolu i na Opolszczyźnie.

Opinie o studiach biznesowych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych biznesem: zarządzania, marketingu i PR, sprzedaży, finansów, HR. logistyki, jakości w Opolu i na Opolszczyźnie. Kierunki z biznesu okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Biznesowe
Redakcja Studia.pl

Zawód: Doradca zawodowy

Obserwowane przez wszystkich zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca liczba informacji na temat zawodów i ogrom dróg kształcenia wpływają na zwiększenie zainteresowania usługami doradców zawodowych.

Czytaj więcej »
Biznesowe
Redakcja Studia.pl

Public relations i dziennikarstwo

Cechą nieodłączną współczesnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jest świadome kreowanie swojego wizerunku w interakcjach ze środowiskiem partnerów i odbiorców. Zdolność łączenia bogatej teorii z konstruktywną

Czytaj więcej »
Biznesowe
Redakcja Studia.pl

Zawód: Kierownik produkcji

Kierownik produkcji to jedna z najważniejszych osób w fabryce lub przedsiębiorstwie produkcyjnym na średnim szczeblu zarządzania. Bez niego, wśród szeregowych pracowników w firmie zapanowałby niemały

Czytaj więcej »
Studia ekonomiczno-biznesowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków biznesowych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia biznesowe w Opolu i na Opolszczyźnie?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z biznesem: zarządzania, marketingu i PR, sprzedaży, finansów, HR. logistyki, jakości na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia biznesowe w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach biznesowych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie biznesu, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na kierunek zarządzanie, sprzedaż, marketing, PR, HR, FiR, biznes międzynarodowy, doradztwo i coaching, e-biznes, logistyka, towaroznawstwo i zarządzanie jakością, zarządzanie i inżynieria produkcji – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, czym są studia z biznesu, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z biznesem dostępne są na studiach licencjackich (3 letnich), inżynierskich (3-5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 letnich). Biznes to spolszczone słowo angielskie business, oznaczające całą sferę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno działalnością lokalnych jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚ, small business), jak i korporacji – dużych i wielkich przedsiębiorstw, działających na skalę regionalną, ponadregionalną, krajową, międzynarodową i globalnych “korpo”. Kierunki związane z biznesem dają kompetencje związane z pracą w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, infrastrukturalnych i komunalnych. Jak w praktyce będzie wyglądać program studiów biznesowych? Będziesz poznawać różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw: zarządzania procesami, projektami, zespołami i zasobami ludzkimi (HR), funkcjonowanie sfery produkcyjnej i infrastruktury technicznej, sprzedaży i pozyskiwania przychodów, zarządzania produktami i działalnością rozwojowo-badawczą, relacji z rynkiem, klientami i otoczeniem biznesowym (w tym marketing i PR), ekonomii i finansów firmy (w tym rachunkowości zarządczej, controllingu i rachunkowości sprawozdawczej, skarbowej), logistyki (w tym zaopatrzenia i dystrybucji), inwestycji, obszaru administracyjno-organizacyjnego (w tym procesów biznesowych i obiegu dokumentów), funkcję socjalną. Będziesz brać pod lupę funkcjonowanie przedsiębiorstw wytwarzających i oferujących produkty i usługi oraz konsumentów je kupujących – przede wszystkim gospodarstwa domowe. Będziesz analizować ich decyzje i współdziałanie, poznawać teorię rynku, analizującą zależności pomiędzy popytem i podażą oraz to, co na nie wpływa, jak producenci i konsumenci starają się zoptymalizować decyzje rynkowe, aby najwięcej na nich zyskać. Nabywać nowe kompetencje lub pogłębiać wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji na temat szeroko rozumianego zarządzania firmami i działalności gospodarczej, możesz również zdobywać na podyplomówkach i kursach zarówno z obszaru ekonomii, jak i biznesu (w tym MBA – Master of Business Administration).

Zarządzanie: Zarządzanie to kierunek, który realizowany jest w bardzo wielu uczelniach. Podobnie przedstawia się ilość studentów, którzy każdego roku opuszczają szkoły z dyplomem ukończenia studiów w zakresie zarządzania. Wiadomo, że nie każdy może być dyrektorem, kierownikiem, czy po prostu szefem. Studia to tylko jeden z elementów, które zwiększają, w mniejszym lub większym stopniu, szansę na zawodowy awans. Jeśli chcesz dostać się na zarządzanie to wszystko zależy od tego, na jakiej uczelni chcesz studiować. Na szczęście wybór jest bardzo duży i o ile zdałeś maturę, z pewnością masz szansę dostać się na wymarzony kierunek. Pamiętaj jednak, że dobre studia nie są tak łatwo dostępne. Rekrutacja wiąże się z koniecznością uzyskania wysokich wyników na świadectwie maturalnym. Warto zaznaczyć, że wcale nie jest już tak jak dawniej, gdy uznawało się, że uczelnia państwowa jest dobra, a prywatna – dla przeciętniaków. Obecnie mamy po prostu dobre i złe uczelnie, ich status nie ma tu nic do rzeczy. Współczesny manager, który nie zna języków obcych skazany jest na działania, o charakterze lokalnym. Dziś praktycznie nikt nie robi już poważnego biznesu, bez współpracy i kontaktów zagranicznych. Z pewnością na studiach w zakresie zarządzania, zapoznasz się z najistotniejszymi zagadnieniami: ekonomii, administracji, prawa gospodarczego, metodykami zarządzania, narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie, kierowaniem zasobami ludzkimi oraz marketingiem.

Zarządzanie i inżynieria produkcji: Zarządzanie i inżynieria produkcji to połączenie studiów biznesowych i technicznych. To interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na wymuszone zmianami rynkowymi rozszerzenie zakresu zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki. W programie studiów na zarządzaniu i inżynierii produkcji znajdziesz zatem przedmioty takie jak: wprowadzenie do techniki, procesy i techniki produkcyjne, materiałoznawstwo, podstawy projektowania inżynierskiego, podstawy automatyzacji, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, badania operacyjne, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie personelem, zarządzenie strategiczne,z arządzanie jakością, marketing. Przed tak interdyscyplinarnie przygotowaną kadrą inżyniersko-menedżerską stoją wyzwania związane z aktywnością w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

Handel i zarządzanie sprzedażą: Studia handlowe związane są z kompetencjami z obszaru transakcji biznesowych czyli oferowaniu klientom produktów i usług, procesom sprzedaży hurtowej i detalicznej, wiedzy o klientach potencjalnych i aktualnych, strategiach i technikach negocjacji oraz prezentacji oferty, pozyskiwania leadów (osób i firm zainteresowanych kupnem), budowaniem satysfakcji i lojalności klientów, optymalizacją kosztów sprzedaży i zwiększaniem zyskowności (marży), polityką rabatów i upustów cenowych, programów lojalnościowych, systemów zarządzania relacjami z klientem (CRM).

Marketing: Kierunek studiów marketing obejmuje wiedzę związaną z aktywnym handlem. Marketing zajmuje się, w ogólnym rozumieniu, potrzebami konsumenckimi pod różnymi kątami. Na przestrzeni lat i rozwoju technologicznego powstało mnóstwo nowych metod marketingowych. Osoby odpowiedzialne za marketing posiadają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku, ale w głównej mierze interpretują potrzeby i źródła satysfakcji klienta. To bardzo dobry wstęp do rozpoczęcia po studiach pracy na specjalistycznych stanowiskach, na których zarządza się kwestiami dotyczącymi budowania świadomości marki, PR-u.Program studiów na marketingu obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w aspekcie dynamicznie zmieniającego się otoczenia, wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Podczas studiów marketingowych będziesz poznawać m.in. takie zagadnienia, jak marketing związany z tworzeniem treści wykorzystywanych w biznesie (marketing natywny, narracyjny, content marketing, wirusowy), marketing związany z funkcjonowaniem Internetu (marketing cyfrowy, internetowy, mobilny, afiliacyjny, SEM – marketing w wyszukiwarkach internetowych, social media , remarketing, real-time marketing), marketing związany ze sferami stricte pozabiznesowymi (marketing polityczny, społeczny, zaangażowany społecznie, sportowy), marketing związany z organizacją eventów oraz oddziaływaniem na różne zmysły człowieka (marketing sensoryczny zapachowy marketing SMS), obszarem public relations powiązanym z marketingiem (PR wewnętrzny, media relations, ambient, employer branding, marketing szeptany, personal branding).

Marketing: Kierunek studiów marketing obejmuje wiedzę związaną z aktywnym handlem. Marketing zajmuje się, w ogólnym rozumieniu, potrzebami konsumenckimi pod różnymi kątami. Na przestrzeni lat i rozwoju technologicznego powstało mnóstwo nowych metod marketingowych. Osoby odpowiedzialne za marketing posiadają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku, ale w głównej mierze interpretują potrzeby i źródła satysfakcji klienta. To bardzo dobry wstęp do rozpoczęcia po studiach pracy na specjalistycznych stanowiskach, na których zarządza się kwestiami dotyczącymi budowania świadomości marki, PR-u. Program studiów na marketingu obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w aspekcie dynamicznie zmieniającego się otoczenia, wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Podczas studiów marketingowych będziesz poznawać m.in. takie zagadnienia, jak marketing związany z tworzeniem treści wykorzystywanych w biznesie (marketing natywny, narracyjny, content marketing, wirusowy), marketing związany z funkcjonowaniem Internetu (marketing cyfrowy, internetowy, mobilny, afiliacyjny, SEM – marketing w wyszukiwarkach internetowych, social media , remarketing, real-time marketing), marketing związany ze sferami stricte pozabiznesowymi (marketing polityczny, społeczny, zaangażowany społecznie, sportowy), marketing związany z organizacją eventów oraz oddziaływaniem na różne zmysły człowieka (marketing sensoryczny zapachowy
marketing SMS), obszarem public relations powiązanym z marketingiem (PR wewnętrzny, media relations, ambient, employer branding, marketing szeptany, personal branding).

Public relations: Studia na kierunku public relations mają na celu zwrócenie słuchaczom uwagi na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem. W trakcie studiów studenci uczą się takich dziedzin jak marketing, media, PR, komunikacja, zarządzanie. Zajęcia pozwalają na zdobycie takich umiejętności jak: planowanie i realizowanie strategii marketingowych, skuteczne działanie w obszarze PR, kreowanie wizerunku, tworzenie marki osobistej, rozliczanie kampanii marketingowych.

Finanse i rachunkowość (FiR): Zarówno finanse, jak i rachunkowość to terminy powszechnie znane i nawet bez szczegółowej wiedzy dziedzinowej można domyślić się, jakie treści będzie zawierał program tych studiów. Podejmując decyzję nie warto jednak kierować się wiedzą potoczną i opiniami – o wiele lepiej zasięgnąć konkretnej wiedzy. Aby rozpocząć studia na kierunku FiR należy zapoznać się z wymaganiami komisji rekrutacyjnej wybranej uczelni, jednak w wypadku niektórych szkół wyższych nie są one zbyt restrykcyjne. Jednak zawsze najważniejsza jest matematyka. Przyszły słuchacz musi wykazać się wysokiej próby umiejętnościami matematycznymi, jeśli nie w trakcie egzaminu maturalnego, to w trakcie zaliczenia matematyki na pierwszym semestrze studiów. Sam kierunek w trakcie studiów wymagaa znacznego wysiłku poznawczego i dużej koncentracji na celach, które sobie postawisz.
Podczas wykładów, ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak nauki ścisłe (matematyka, statystyka), oraz przedmioty kierunkowe, takie jak: metody ilościowe w finansach, podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, analiza finansowa, analiza i interpretacja danych statystycznych, rynki finansowe, finanse publiczne, matematyka finansowa, podstawy organizacji podmiotów gospodarczych, bankowość, ubezpieczenia. Znaczna część uczelnianych zajęć to wykłady. Oprócz tego studenci uczestniczą w seminariach i ćwiczeniach. Inną formą kształcenia na tym kierunku są konwersatoria oraz laboratoria, w ramach których adepci finansów i rachunkowości poznają obsługę zaawansowanych systemów informatycznych. W czasie zajęć warto uczyć się języków – czasem dwa to za mało!Należy zwrócić szczególną uwagę na staranny wybór miejsc, w których realizowane są praktyki zawodowe, gdyż to może otworzyć drogę do kariery. Od początku studiów warto budować sieć kontaktów zawodowych i nie zwlekać z podjęciem pierwszej (choćby dorywczej) pracy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR): Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi HR to praktyczne studia, które dotyczą najważniejszego kapitału jaki mamy, czyli ludzi. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w różnych organizacjach. Dodatkowo słuchacze zyskują bardzo potrzebną wiedzę z zakresu psychologii.

Doradztwo i coaching: Wybór kierunku studiów nigdy nie należy do prostych. Jeśli jednak chcecie studia traktujecie jako przepustkę do przyszłej kariery zawodowej i możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, to zapewne zainteresuje Was nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, czyli Doradztwo i coaching. Czy warto poświęcić swoje lata młodości, żeby zdobyć wykształcenie z tego zakresu? Analizy rynku wskazują jednoznacznie, że jest to dobry pomysł, którego na pewno nie będziecie żałować. W ramach studiów doradztwo i coaching możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania na takich specjalizacjach, jak doradztwo polityczne, doradztwo handlowe, doradztwo w obszarze Human Resources (zarządzanie zasobami ludzkimi). Praca doradcy nie należy jednak do prostych i wymaga zarówno ogromnej wiedzy teoretycznej, jak i konkretnych “umiejętności miękkich” oraz kwalifikacji. Zdobyć można je tylko w jeden sposób – uczestnicząc w zajęciach praktycznych, które zajmują aż 70% programu studiów. Dzięki nim poznacie i udoskonalicie swój warsztat trenera, coacha i doradcy. Wszystko odbywać się będzie pod czujnym okiem ekspertów oraz wybitnych specjalistów. Z Twoich ust może teraz paść jeszcze tylko jedno pytanie: “Czego się nauczę w trakcie studiów doradczo-coachingowych?” Lista jest bardzo długa, więc ograniczymy się do najważniejszych elementów.

Logistyka: Studia na kierunku logistyka umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansach ale przede wszystkich nauk o systemach i procesach logistycznych oraz ich zastosowania w gospodarce. Obecnie logistyka nie jest już jedynie pojęciem związanym z sektorem transportowym. Składa się na nią szereg skomplikowanych działań, które usprawniają ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Dobry kandydat na studia logistyczne to osoba poukładana, odpowiedzialna, skrupulatna i rzetelna. Cechy takie jak “zakręcenie”, lekkomyślność, czy nieumiejętność opanowania stresu w zasadzie dyskwalifikują kandydata na kierunek logistyka. Bardzo istotną częścią kompetencji kandydata są języki obce, nawet jeżeli ich znajomość nie jest wpisana jako warunek umożliwiający pozytywne zakończenie procesu rekrutacji.
Student logistyki poznaje bardzo wiele różnych dziedzin związanych z gospodarką. Musi znać podstawy ekonomii, polityki walutowej, administracji i prawa, zwłaszcza biznesowego i międzynarodowego. Obok tego musi rozwijać swoje kompetencje w zakresie obsługi, nieraz bardzo skomplikowanych, systemów informatycznych, niezbędnych do planowania i realizacji procesów logistycznych. Praktycznie nie istnieje sensowna granica czasu, który można poświęcić na naukę języków obcych – im więcej i lepiej, tym większe szanse na świetną karierę. Warto w trakcie studiów zdobywać odpowiednie certyfikaty językowe – przydają się przy staraniach o lepszą pracę. Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Towaroznawstwo i zarządzanie jakością: Studia z towaroznawstwa stanowią połączenie wiedzy z zarządzania z wiedzą techniczną, dotyczącą przemysłu produkcyjnego i przetwórczego. Zarządzanie to dziedzina, która m.in. bada i pomaga optymalizować koszty, natomiast istotą przemysłu jest produkcja i przetwarzanie towarów. Wraz z towaroznawstwem, te dwie dziedziny tworzą bardzo istotny obszar wiedzy, pozwalający na zarządzanie każdym przedsiębiorstwem. Zarządzanie jakością pozwala na optymalizację kosztów, budowanie satysfakcji i lojalności klientów.

E-biznes: E-biznes to studia związane zarówno z funkcjonowaniem przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w Internecie (np. głównie branża IT – w tym usługi SaaS: Software as a Service), ale także medycyna wirtualna, media internetowe, usługi w chmurze internetowej), jak i kompetencje związane z oferowaniem przez klasyczne firmy w środowisku wirtualnym usług (np. bankowość internetowa, obszar fin-tech), prowadzeniem działalności marketingowej (e-marketing, social media marketing), oferowaniem i sprzedażą produktów (e-handel, e-commerce). W trakcie studiów poznasz zagadnienia współczesnych technologii, uczą się poruszać w warunkach gospodarki cyfrowej. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę z przygotowania strategii marketingu i sprzedaży z użyciem Internetu, eksploatacji danych biznesowych, zarządzanie projektami, wyceny przedsięwzięć wirtualnych, ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości.

Biznes międzynarodowy: Studia na kierunku związanym z biznesem międzynarodowym związane są z relacjami pomiędzy firmami funkcjonującymi w różnych krajach oraz pomiędzy centralą przedsiębiorstwa z jednego państwa, a jego oddziałami zagranicznymi. To także oferowanie produktów i usług klientom na rynkach międzynarodowych, zarówno tradycyjnymi kanałami sprzedaży, jak i w formie on-line. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej oraz otwierania się na rynki zagraniczne stworzyło zapotrzebowanie na specjalistów z tak wąskiej dziedziny jak zarządzanie międzynarodowe. Program studiów skierowany jest do wszystkich osób o zdolnościach przywódczych i oraz wszechstronnych i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach związanych z kwestiami międzynarodowymi. Przykładowe przedmioty z toku studiów: zarządzanie międzykulturowe, negocjacje w biznesie międzynarodowym, przedsiębiorczość międzynarodowa, zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych – rekrutacja i motywacja, międzynarodowe standardy jakości, cła i opłaty tranzytowe.

Studia menedżersko-prawne: Studia na kierunku menedżersko-prawnym to innowacyjny kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu prawa z praktycznymi umiejętności z obszarów zarządzania. Studia mają praktyczny charakter. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zarządzania i prawa niezbędne w pracy każdego menedżera. Istnieje podczas studiowania możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów. Przykładowe przedmioty z toku studiów: zarządzanie, prawo, historia prawa, analiza finansowa, prawo własności intelektualnej, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo pracy.

Studia w Opolu i w opolskim

Opole to główny ośrodek akademicki w województwie opolskim. Każdego roku studiuje tu około 15 tysięcy studentów, a ponad 4 tysiące z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. W mieście tym bardzo często wybierane są kierunki techniczne. Dużym powodzeniem cieszą się również studia pedagogiczne, nauki humanistyczne oraz kierunki związane z medycyną i zdrowiem. Obecnie opolskie uczelnie oferują ponad 100 kierunków, które dostosowane są do potrzeb studentów. W ofercie znajdują się zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające oraz studia podyplomowe. Potencjalni studenci mogą wybierać spośród ofert uczelni państwowych i prywatnych w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tak bogata oferta sprawia, że ośrodek akademicki w Opolu cieszy się dużym uznaniem wśród osób spoza województwa. Lokalne uczelnie mają rozwiniętą infrastrukturę oraz nowoczesne centra dydaktyczne, co wpływa na jakość i komfort codziennej nauki. W Opolu zarejestrowanych jest ponad 12 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów i pomóc im w wejściu na rynek pracy. W całym województwie jest ponad 105 tysięcy firm, według danych na koniec 2020 r., co może działać motywująco na osoby, które myślą o studiach w Opolu i okolicach. W stolicy województwa opolskiego w wolnym czasie jest co robić, dlatego studenci nie mogą narzekać na nudę. Miasto leży nad Odrą, dzięki czemu można spacerować po bulwarach nad rzeką lub odwiedzić tutejsze wyspy, chociażby Pasiekę i Bolko. Parki, w tym Park 800-lecia Opola, Park Nad Młynówką i Park Edukacyjno-Sensoryczny, również zachęcają do spędzania w czasu wolnego. Na uwagę zasługuje opolska starówka, gdzie znajdują się dobre restauracje, puby i bary, w których można spędzać czas po zajęciach i w godzinach wieczornych. Opole posiada rozbudowaną ofertę kulturalną, która uwzględnia sceny teatralne i kina, również te studyjne. Miłośnicy historii mogą udać się na spacer do Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego lub Muzeum Polskiej Piosenki. W końcu Opole znane jest z festiwali muzycznych. W mieście funkcjonuje piękny ogród zoologiczny. Opole to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie. Zainteresowane osoby mogą podjąć edukację w miejscowościach takich jak Kędzierzyn Koźle, Brzeg i Nysa. W tych mniejszych ośrodkach co roku studiuje kilka tysięcy osób, a kilkaset z nich opuszcza uczelnie w roli absolwentów.

 

Ekonomiczne i biznesowe studia podyplomowe w Opolu i na Opolszczyźnie

Gdzie w Opolu i na Opolszczyźnie zdobywać podyplomowo wiedzę z biznesu i ekonomii - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach biznesowych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków biznesowych na opolskich uczelniach?

Zawód: Doradca inwestycyjny

Matematyka i analiza danych nie mają przed Tobą tajemnic? Chcesz przewidywać przyszłość i układać długookresowe plany inwestycyjne dla swoich klientów? Tak się składa, że Twoje kompetencje i wiedza doskonale sprawdzą się na perspektywicznym stanowisku doradcy inwestycyjnego. Jak nim zostać i ile można na tym zarobić? Sprawdziliśmy to specjalnie dla Ciebie… Kim jest doradca inwestycyjny? Głównym zadaniem doradcy inwestycyjnego jest skuteczne

Czytaj więcej »

Zawód: Doradca podatkowy

Zawód doradcy podatkowego pojawił się na rynku pracy stosunkowo niedawno, na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 102, poz. 475). Aby pracować w tym zawodzie musisz posiadać przekrojową wiedzę teoretyczną i praktyczną z z zakresu obowiązującego prawa, ekonomii i księgowości oraz znać specyfikę branży, w której działa Twój klient.

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik urzędu skarbowego

Co to jest zawód pracownik urzędu skarbowego — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży urzędnik administracji publicznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest pracownik urzędu skarbowego? Pracownik urzędu skarbowego to osoba odpowiedzialna za zbieranie, kontrolę oraz zarządzanie

Czytaj więcej »

Praca po studiach biznesowych

Po studiach biznesowych możliwości pracy można podzielić na dwie ścieżki kariery: własny biznes albo praca “dla kogoś”, w firmie zatrudniającej na stanowiskach związanych ze sprzedażą, marketingiem, PR, HR, FiR, logistyką, zarządzaniem jakości. Pierwsza możliwość to założenie samodzielnie lub z innymi partnerami przedsiębiorstwa – zostanie właścicielem firmy. Bardzo często liczy się pomysł na stworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz sprawność w poszukiwaniu finansowania, np. w funduszach venture capital. Tutaj konkurencja nie jest mała, bo nowe przedsiębiorstwa “start up-y’ powstają masowo, ale tylko część z nich znajduje inwestora chcącego sfinansować pierwszy etap działalności. Natomiast praca etatowa w cudzej firmie zaczyna się od przeglądania setek ofert pracy, wysyłanie dziesiątków aplikacji, przechodzenie przez poszczególne etapy rekrutacji, a potem mozolne budowanie ścieżek kariery w bardzo konkurencyjnym środowisku. Zatem ani w jednym, ani w drugim przypadku lekko nie będzie – ale obie ścieżki mogą dać wiele satysfakcji, także finansowej.

Zawód: menadżer (dyrektor, prezes zarządu, członek zarządu): Nikt nie zostaje dyrektorem, ani prezesem przedsiębiorstwa zaraz po studiach biznesowych. No, chyba że decyduje się na założenie własnej firmy albo staje się menedżerem w firmie rodzinnej. Jednak praca dla absolwenta studiów biznesowych wiedzie na sam szczyt hierarchii firmowej przede wszystkim metodą mozolnych awansów od najniższych stanowisk związanych z realizacją zadań, projektów, procesów w poszczególnych obszarach działalności biznesowej: sprzedaży, marketingu, PR, HR, FiR, logistyki, zarządzania jakością. Zwykle stanowisko nosi nazwę specjalista do spraw – sprzedaży, księgowości, marketingu, jakości itd. Potem w miarę nabierania doświadczenia i nabywania nowych kompetencji można awansować w obecnej organizacji lub poszukać na rynku pracy stanowiska o większych kompetencjach, odpowiedzialności i oczywiście lepiej wynagradzanego. Mogą to być zarówno ścieżki awansu związanego z bardziej skomplikowanymi zadaniami (starszy specjalista, główny specjalista), jak i z objęciem funkcji zarządczych (szef zespołu, kierownik działu, Połączenie doświadczenia, sukcesów biznesowych, miękkich kompetencji, talentu, wytrwałości, ciężkiej pracy i szczęścia może doprowadzić do pracy na stanowisku prezesa w zarządzie lub radzie nadzorczej przedsiębiorstwa po kilkunastu latach (a czasami już po kilku, a niekiedy dopiero pi kilkudziesięciu).

Zawód: przedsiębiorca – właściciel firmy: Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej najlepiej przygotowują studia z zakresu zarządzania, ekonomii, biznesu, finansów i rachunkowości, analizy i zarządzania w biznesie, ekonomii biznesu i finansów, przedsiębiorczość, psychologii zarządzania. Zawód przedsiębiorcy należy do bardzo wymagających w naszym kraju. Prowadzenie własnego biznesu jest dla osób wytrwałych, które dążą do określonego celu. Aby ułatwić sobie start na tym trudnym rynku warto ukończyć na początek odpowiednie studia. Studia z zakresu finansów i rachunkowości wydają się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż już na start wiemy jakie czekają nas koszty i rozwiązania podatkowe. Dodatkowo potrafimy przygotować analizę szans i zagrożeń. Zawód choć trudny to potrafi dawać wiele satysfakcji, ponieważ wszystko co robimy robimy dla siebie i każdy sukces smakuje podwójnie. Absolwent kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, przedsiębiorczość, biznes, finanse i ekonomia przygotowani są do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Słuchacze uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy co pozwala im na prowadzenie własnego biznesu.

Menedżer projektu – project manager: Do zawodu menedżera projektu najlepiej przygotowują studia biznesowe, zarządcze i ekonomiczne. Najbardziej dopasowane są takie kierunku jak zarządzanie, inżynieria zarządzania, ekonomia i biznes, psychologia biznesu, psychologia zarządzania, analiza i zarządzanie w biznesie, przedsiębiorczość, ekonomia biznesu i finanse. Praca menedżera projektu polega na tym aby konkretne zadanie było przeprowadzone w odpowiedni sposób, a przez to rozumiemy: brak chaosu, jasno określone zadania i termin, jasno określone obowiązki. Właśnie w tym celu zatrudniany jest project manager. Osoba na tym stanowisku zarządza grupa osób odpowiedzialnych za tworzenie projektu, w taki sposób aby ze wszystkim zdążyć na czas. Dodatkowo osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wykonanie biznesplanu, analizę rynku oraz monitoruje działania konkurencji. Jest to swego rodzaju łącznik między pracownikami, a zarządem i firmami zewnętrznymi. Menedżer projektu znajdzie zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzane są prace projektowe. Absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem, przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem będą musieli nieustannie się uczyć, by sprostać wymogom nowoczesnego handlu i być na bieżąco z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Studia dają możliwość znalezienia pracy jako menedżerowie projektu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego czy animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego. Osoby, które ukończyły studia są w stanie w sposób naukowy i transdyscyplinarny zajmować się złożonymi kwestiami społeczeństwa cyfrowego. Posiadają podstawową wiedzę niezbędną do opracowania i wdrożenia koncepcji przedsiębiorczości oraz pracowania nad projektami.

Praca w handlu, sprzedaży: Do zawodu doradcy klienta najlepiej przygotowują studia z zakresu biznesu i zarządzania. Najbardziej dopasowanymi kierunkami są biznes, zarządzanie, ekonomia, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie finansami, bankowość, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, inwestycje i nieruchomości, handel międzynarodowy, komunikacja biznesowa, przedsiębiorczość, psychologia biznesu. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznym lub zarządczym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Specjalista ds. sprzedaży może pracować w różnych obszarach np. branży spożywczej, kosmetycznej chemicznej, farmaceutycznej, technologicznej, motoryzacyjnej czy firmach produkcyjnych. Absolwenci kierunków zarządczych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta i ekspert ds. procesów inwestycyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach, w agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w organach administracji państwowej.

Praca w marketingu: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które oferują swoje produkty oraz agencjach i domach marketingowych. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, biznesie, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Praca w logistyce: Czy, aby wysłać paczkę śrubek z magazynu w Pcimiu do fabryki w Biłgoraju, trzeba ukończyć specjalistyczne studia? Wydawać by się mogło, że to fanaberia i takie zadanie może zrealizować każdy manager z głową na karku. Przyjrzymy się jednak naszemu problemowi nieco bliżej. Dystrybucja jakiegokolwiek towaru generuje koszty. Człowiek, przed którym stoi zadanie znalezienia optymalnego transportu między dwoma miejscami musi ocenić setki różnych możliwości. I to niezależnie od tego, czy miejsce wysyłki i dostawy dzieli kilka, czy kilkanaście tysięcy kilometrów (jak w logistyce międzynarodowej) albo kilkaset metrów (jak w procesach logistycznych w ramach jednej firmy). Specjalista zajmujący się logistyką musi za każdym, razem analizować koszty, czas, ryzyko, a także długotrwałe relacje ze współpracownikami z innych działów firmy, zleceniodawcami lub podwykonawcami. Oczywiście wybór osoby lub firmy odpowiedniej dla danego etapu tzw. łańcucha logistycznego, nie kończy całego procesu. Do ustalenia są jeszcze opłaty (np. cła), warunki transportu (np. możliwa ekspozycja towaru na niekorzystne warunki atmosferyczne), czas i sposób rozładowania towaru, a także dostarczenie przesyłki just-in-time (dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna). Oczywiście manager zarządzający taką operacją musi uwzględnić także możliwość redukowania kosztów, np. poprzez akumulację produktów w ramach możliwie najmniejszej ilości cykli transportowych. Wygląda na to, że logistyk musi mieć nie tylko sprawny rozum i fachowe oprogramowanie, ale także bardzo głęboką i rzetelną wiedzę o planowaniu, realizacji i kontroli procesów związanych z dystrybucją różnego rodzaju dóbr. Absolwent dobrze poprowadzonych studiów raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jego uczelnia zapewniła mu świetne praktyki zawodowe oraz pierwsze kontakty, które pomogły mu, na długo przed ukończeniem studiów, stworzyć pierwszą profesjonalną sieć branżowych znajomości. Umiejętność posługiwania się kilkoma językami obcymi pozwala na uzyskanie pracy z bardzo ciekawymi perspektywami rozwoju. Różnego rodzaju korporacje pozwalają takim osobom na obranie drogi awansu zawodowego. Dzięki rozległej wiedzy z zakresu logistyki i informatycznych narzędzi, które wspierają ten proces, absolwenci będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach średniego szczebla. Specjalistyczna wiedza branżowa i doskonała znajomość języka angielskiego czyni z absolwentów kierunku Technologie informatyczne w logistyce wartościowych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wybrane stanowiska, na których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalista ds. sprzedaży, agent ds. zakupów, zaopatrzeniowiec, pracownik działu logistyki i transportu, spedytor, specjalista ds. rozwoju rynku, specjalista ds. zarządzania magazynem.

Praca przy kontroli jakości: Do zawodu specjalisty ds. kontroli jakości najlepiej przygotowują studia z zakresu towaroznawstwa i zarządzania, w szczególności zarządzania jakością, inżynierii produkcji, inżynierii zarządzania. Praca na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakości polega na całościowym kontrolowaniu procesu produkcji w celu wsparcia zapewnienia odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów. Każda fabryka musi spełniać szereg wymagań związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, polityką wewnętrzną firmy oraz otrzymanymi certyfikatami. Coraz więcej firm produkcyjnych decyduje się certyfikować swoje wyroby, a co za tym idzie spełniać bardzo wysokie normy. Aby kontrolować proces produkty zgodny z normami zatrudnia się specjalistów ds. jakości. Osoby te przechodzą specjalistyczne szkolenia, a następnie pełnią nadzór nad produkcją. Dodatkowo prowadzą dokumentację, która później podlega kontroli podczas audytu. Od specjalistów wymaga się wykształcenia wyższego z kierunku zarządzanie lub pokrewnych oraz znajomości zagadnień i procedur zarządzania systemami jakości. Osoby o takim wykształceniu znajdą zatrudnienie w każdej firmie produkcyjnej. Absolwent kierunku zarządzanie jakością, towaroznawstwo znajdzie zatrudnienie jako: kierownik działu kontroli jakości, specjalista ds. zarządzania jakością, specjalista ds. zapewnienia jakości, kontroler jakości, inżynier jakości, specjalista ds. systemu zarządzania jakością.

Praca po studiach w Opolu i w opolskim

Rynek pracy w Opolu jest bardzo atrakcyjny. To sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów w tym mieście, a następnie pozostanie w nim i rozwój swojej kariery zawodowej. Obecnie w całym województwie zarejestrowanych jest około 105 tysięcy firm, z czego ponad 12 tysięcy w samym Opolu. To duża szansa dla absolwentów. Stopa bezrobocia wynosi 3,6% i jest prawie dwa razy niższa od średniej krajowej. To tylko potwierdza tezę, że opolskie firmy są bardzo dobrym miejscem, by rozpocząć w nich swoją karierę, a absolwenci nie powinni mieć problemu z płynnym wejściem na rynek pracy. Stopa bezrobocia w całym województwie wynosi 6,6% i jest porównywalna ze średnią krajową, co również jest warte odnotowania. Zdobycie wykształcenia wyższego ułatwia znalezienie satysfakcjonującej pracy, dlatego warto kontynuować edukację na uczelniach w Opolu, Nysie, Kędzierzynie Koźlu i Brzegu. W województwie opolskim znajduje się wiele atrakcyjnych i nowoczesnych zakładów pracy. Wśród nich warto wymienić zakłady przemysłu spożywczego, w tym Nutricia Grupy Danone, Animex i Zott z Opola, a także Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych “Odra” S.A. w Brzegu, Kraft Foods ze Skarbimierza, czy też ZPC Otmuchów. Bardzo rozwinięty jest przemysł chemiczny, w którym z sukcesami działają ZAK S.A, Brenntag i Petrochemia w Kędzierzynie Koźlu. Kolejny dobrze rozwinięty sektor to przemysł metalowy i maszynowy, gdzie znajdują się takie zakłady pracy jak: Besel Grupa Cantoni w Brzegu, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, Coroplast w Dylakach, Famet w Kędzierzynie Koźlu, Marcegaglia i FAMAK w Kluczborku, a także opolski Tabor Szynowy. To tylko kilka wybranych zakładów pracy, w których karierę mogą rozpocząć absolwenci opolskich uczelni. Zdecydowanie warto studiować w tym regionie.
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję