Site logo

Studia z weterynarii w Łodzi

Kierunek weterynaria | Łódź

Gdzie na studia z weterynarii w Łodzi?

Wszystkie kierunki weterynaryjne, z medycyny, fizjoterapii, psychologii i behawiorystyki zwierząt w Łodzi i w Łódzkiem.

List view

Opinie o studiach weterynaryjnych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z weterynarią, leczeniem i opieką nad zwierzętami w Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki weterynaryjne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Kariera po studiach
Redakcja Studia.pl

Zawód: Weterynarz

Weterynarz na przestrzeni ostatnich lat stał się zawodem bardzo prestiżowym i poszukiwanym. Czy jest to jednak praca dla każdego? Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną i kochającą

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia medyczne, biologiczne i zwierzęce w Łodzi

Szukasz innych studiów związanych z medycyną, biologią i hodowlą zwierząt ? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z tematyką medycyny, biologii i zootechniki.

Kierunek weterynaria - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania weterynarii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia z weterynarii w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z medycyną weterynaryjną, leczeniem i dobrostanem zwierząt na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia weterynaryjne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z weterynarii? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z weterynarią zwierząt, inspekcją i analityką weterynaryjną, behawiorystyką, etologią i psychologią zwierząt, stosowaną psychologią zwierząt, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na weterynarię – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest kierunek weterynaria, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Weterynaria to wiedza i umiejętności związane z diagnozowaniem i leczeniem zwierząt i opieką nad nimi, utrzymywaniem ich dobrostanu, relacjami z innymi zwierzętami i człowiekiem. Sam kierunek weterynaria dostępny jest jednolitych studiach magisterskich (5,5 roku). To specyficzne studia medyczne i przyrodnicze zarazem, kształcące lekarzy weterynarii. Dostępne są jednak także inne kierunki pokrewne do weterynarii – związane z leczeniem i opieką nad zwierzętami – na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie różnych zastosowań weterynarii lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie weterynarii masz do wyboru. Przede wszystkim sam kierunek lekarski – weterynaria, ale i liczne kierunki związane z różnymi obszarami życia zwierząt, ich psychiką i zachowaniem dobrego stanu ciała.

Weterynaria: Medycyna weterynaryjna to nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Na studiach weterynaryjnych zyskasz także umiejętności zajmowania się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra.
Kierunek weterynaria to tam samo trudne i wymagające studia, jak kierunki kształcące lekarzy zajmujących się ludźmi. Studenci weterynarii uczą się o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce i higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Zajmują się również ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak biologia, biofizyka, biochemia, chemia, histologia, embriologia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka, epidemiologia weterynaryjna, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, etologia, ochrona środowiska, diagnostyka, chirurgia ogólna i anestezjologia, choroby zwierząt domowych i gospodarskich.

Stosowana psychologia zwierząt (behawiorystyka): Studia są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Ten kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Zwierzęta coraz częściej towarzyszą nam w na co dzień, są dla nas przyjaciółmi, pomocnikami, często uczestniczą w terapiach zdrowotnych ludzi. Jednakże nie tylko zwierzęta mają wpływ na życie ludzi, relacja ta istnieje także i w drugą stronę, przez co można zaobserwować u zwierząt całą gamę emocji. System studiów na stosowanej psychologii zwierząt można określić jako mieszany, gdyż ze względu na specyfikę kierunku priorytetowe jest odbycie znacznej liczby zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. Przedmioty, które znalazły się w programie, można podzielić na trzy grupy: przedmioty podstawowe (które stanowią trzon pozwalający w dalszym toku studiów realizować treści o bardziej specjalistycznym i praktycznym charakterze, znajdują tu się: psychologia, genetyka, propedeutyka medycyny weterynaryjnej, zoologia, neurobiologia), przedmioty kierunkowe (które stanowią o specyfice kierunku i umożliwiają zasadnicze przygotowanie poznawcze słuchacza do wykonywania przyszłego zawodu np. “behavioral science”, etologia, psychologia porównawcza, fizjologia zwierząt, chów i hodowla, ochrona prawna zwierząt), przedmioty specjalnościowe (które są ściśle połączone z zastosowaniami zdobytej wiedzy oraz nabywanych umiejętności np: terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt, dobrostan zwierząt gospodarskich, szkolenie psów i koni, szkolenie sportowe).

Analityka weterynaryjna: Analityka weterynaryjna to specyficzny rodzaj analityki medycznej, gdzie wykorzystuje się analizę chemiczną do badania próbek krwi, wydzielin i tkanek pobieranych w gabinecie weterynaryjnym. Będziesz podczas studiów poznawać wiedzę o funkcjonowaniu ssaków, gadów, płazów i innych zwierząt gospodarczych, hodowlanych, domowych. W programie studiów znajdziemy przedmioty takie jak: histologia, hematologia, toksykologia, mikrobiologia, biofizyka, biochemia, serologia grup krwi, farmakologia. Wszystkie te dziedziny stanowią podstawę wiedzy, która niezbędna jest do zrozumienia złożonych procesów biologicznych, zachodzących w organizmie zwierząt.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Studia podyplomowe medyczne, biologiczne i zwierzęce w Łodzi i w Łódzkiem

Gdzie w Łodzi i w Łódzkiem zdobywać podyplomowo wiedzę związane z tematyką medycyny, biologii i zootechniki - stacjonarnie i on-line?

Praca po weterynarii

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na łódzkich uczelniach?

Praca po studiach weterynaryjnych

Pracę po studiach weterynaryjnych można podzielić na różne obszary, gdzie potrzebne są kompetencje związane z dobrostanem zwierząt. Znacząca część absolwentów weterynarii zajmie się opieką lekarską we własnych gabinetach i klinikach weterynaryjnych nad zwierzętami domowymi hodowanymi w domach (psy, koty, króliki miniaturki, chomiki, świnki morskie – czyli kawie domowe, papugi i inne ptaki ozdobne, gady, płazy i owady hodowane w terrariach i akwaterrariach, ryby akwariowe). Część absolwentów weterynarii będzie zajmować się opieką nad dobrostanem zwierząt gospodarczych (przede wszystkim koni, osłów, mułów) i zwierząt hodowanych w myślą o uboju na mięso, futra i produkty odzwierzęce (kur, indyków, kaczek, świń, krów, nutrii, królików). Część absolwentów studiów weterynaryjnych będzie pracować w systemie zdrowia publicznego, sprawując nadzór nad ubojniami i kontrolując jakość mięsa. Dość specyficzna ścieżka pracy po weterynarii wiedzie ku opiece nad zwierzętami dzikimi we współpracy z parkami narodowymi, leśnictwami oraz okręgami łowieckimi.

Lekarz weterynarii: Jako lekarka i lekarz weterynarii będziesz zajmować się badaniem stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem, zwalczaniem i leczeniem ich chorób, wykonywaniem lub zlecaniem badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, udzielanie ich właścicielom i opiekunom porad i konsultacji, pielęgnacją zwierzęcych pacjentów, a także rozrodem zwierząt (naturalnym lub wspomaganym technologicznie) i opieką nad ciążą, wykonywaniem zabiegów chirurgicznych, wydawaniem opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, wydawaniem recept na leki, i materiały medyczne, sprzedażą leków, karm i pasz weterynaryjnych oraz wyrobów medycznych dla zwierząt. Lekarz weterynarii ma także prawo do usypiania zwierząt, jeśli uzna, że choroba, na którą zwierzę cierpi, jest nieuleczalna, bądź uleczenie jej będzie dla zwierzęcia zbyt dużym cierpieniem.
Po dwóch latach pracy jako lekarz weterynarii możesz specjalizować się podczas szkoleń i przygotować do egzaminu specjalizacyjnego w takich obszarach medycyny weterynaryjnej, jak:
choroby przeżuwaczy, choroby koni, choroby trzody chlewnej, choroby psów i kotów, choroby drobiu, choroby zwierząt futerkowych, użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, choroby zwierząt nieudomowionych, rozród zwierząt, chirurgia weterynaryjna, radiologia weterynaryjna, prewencja weterynaryjna i higiena pasz, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, epizootiologia i administracja weterynaryjna, choroby ptaków ozdobnych i gołębi, dobrostan zwierząt.

Inspektor weterynaryjny: Wszyscy lekarze weterynarii mogą pracować w systemie Inspekcji Weterynaryjnej. Ma ona formę służby państwowej, gdzie Główny Lekarz Weterynarii (GLW) kieruje Głównym Inspektoratem Weterynarii oraz zarządza systemem, na który składają się Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii (WIW) z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (PIW) z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii wraz z siecią Urzędowych Lekarzy Weterynarii, działającymi “w terenie” – gminach i na bieżąco zajmującymi się zdaniami ze zdrowia publicznego. Te zadania to walka z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt i odzwierzęcych chorób ludzi, oraz nadzorem medycznym nad hodowlą zwierząt rzeźnych i produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszyscy lekarze weterynarii mają odpowiednie kompetencje i uprawnienia do badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawowania nadzoru sanitarno-weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zdrowia zwierząt w stadzie, nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia, wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania, upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, wydawania zarządzeń w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Diagnosta laboratoryjny: Pierwszym i głównym miejscem zatrudnienia po analityce weterynaryjnej, są laboratoria w przychodniach i klinikach weterynaryjnych oraz w samodzielnych laboratoriach diagnostycznych, wykonujące analizy medyczne na zlecenie zakontraktowanych lekarzy weterynarii. Pracując w diagnostyce laboratoryjnej będziesz zajmować się analizą (a niekiedy także pobieraniem) krwi lub innych materiałów biologicznych pobranych od zwierząt (np. mocz, kał limfa, nasienie, naskórek, sierść i włosy). W ramach badań diagnostycznych zajmiesz się określaniem składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych pobranego materiału biologicznego. Będziesz wykorzystywać w badaniach laboratoryjnych techniki mikroskopowe, biochemiczne, immunologiczne, bakteriologicznych, analizę instrumentalną. Będziesz szukać nieprawidłowości w parametrach materiału biologicznego, mogących wskazywać na rozpoznanie stanu choroby lub monitorowanie przebiegu leczenia.

Badacz medycyny weterynaryjnej: Jako absolwent studiów weterynaryjnych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni, w instytucji badawczej lub w działach R&D (badania i rozwój) koncernów farmaceutycznych zajmujących się środkami do leczenia i profilaktyki u zwierząt. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie, praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z medycyną weterynaryjną i dobrostanem zwierząt. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi lekami, poszukiwaniach leków generycznych (nowych wersji już istniejących substancji leczniczych), innowacyjnych terapii farmakologicznych. Masz także możliwość pracy przy badaniach klinicznych, jakie musi przejść każdy nowy lek dla zwierząt i każdy dotychczasowy lek poszerzający zakres chorób, na które jest stosowany. Albo bierzesz wtedy udział jako pracownik firmy wprowadzającej nowy farmaceutyk do sektora weterynarii.

Przedstawiciel medyczny: studia weterynarii mogą być dobrym wstępem do budowy ścieżki kariery w biznesie farmaceutycznym. Podstawowe stanowisko w sektorze handlu lekami, karmami i paszami weterynaryjnymi dla zwierząt poza specjalistycznymi aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi to przedstawiciel medyczny czyli przedstawiciel handlowy zajmujący się promocją i sprzedażą leków “w terenie”. Jeśli wybierzesz ten zawód, będziesz kontaktować się z głównie z lekarzami weterynarii oraz właścicielami i zarządzającymi hodowlą zwierząt gospodarczych i rzeźnych. Będziesz budować świadomość marki swojego pracodawcy, zachęcać do zamawiania leków oraz sprzedawać oferowane produkty. Zatem Twoja praca będzie polegała na wykorzystywaniu swoich kompetencji ze studiów weterynaryjnych w doradzaniu obecnym i potencjalnym klientom w zakupach. Będziesz starał się ich zachęcić, aby korzystali z oferty reprezentowanego przez Ciebie producenta i sprzedawcy leków dla zwierząt. Będziesz nawiązywać i rozwijać kontakty biznesowe z osobami ze środowiska weterynaryjnego oraz rolniczego. Szczególnie ważny obszar Twojego działania będzie dotyczyć przekazywania rzetelnych i sprawdzonych informacji o nowym leku, nowym zastosowaniu już istniejącego medykamentu lub czy innowacyjnej metodzie leczenia. Praca przedstawiciela medycznego to nie tylko wizyty osobiste w gabinetach lekarzy weterynarii i w gospodarstwach rolnych i firmach hodowlanych. To także zachęcanie ich do udziału w ważnym sympozjum, konferencji naukowe, targów weterynaryjnych i rolniczych, gdzie mogą poznać szczegóły Twojej oferty handlowej. To wszystko wpływa na fakt, że koncerny farmaceutyczne chętnie zatrudniają jako przedstawicieli medycznych osoby łączące wiedze o weterynarii z miękkimi kompetencjami. Cała reszta, to klasyczne obowiązki przedstawiciela handlowego: prezentowanie produktów lub usług medycznych, opracowywanie harmonogramów spotkań sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych, realizacja celów sprzedażowych, działań marketingowych oraz promocyjnych, monitorowanie rynku oraz zachowań konkurencji, raportowanie do przełożonych, w tym analizy własnych działań handlowych.

Zoopsycholog (behawiorysta zwierząt): Zoopsycholog to specjalista od zachowania zwierząt, głównie ssaków. Po studiach weterynaryjnych oraz kierunkach związanych z psychologią, etiologią i zachowaniem zwierząt można pracować jako osoba zajmująca się budową odpowiednich relacji człowiek-zwierzę, diagnozowaniem przyczyn problemów w zachowaniu zwierząt domowych i gospodarczych, prowadzeniem treningu zachowania człowieka wobec zwierzęcia w taki sposób, aby zachować dobrostan podopiecznego, dobre warunki hodowli i opieki nad nim oraz modelować zachowanie wobec najbliższych ludzi oraz dalszego otoczenia – reakcje na inne zwierzęta oraz ludzi.

Zoofizjoterapeuta (fizjorapeuta zwierząt): Po studiach weterynaryjnych i innych kierunkach związanych z fizjoterapią i rehabilitacją zwierząt można zostać fizjoterapeutą i zajmować się diagnozowaniem, leczeniem i opieką profilaktyczną nad aparatem ruchu, jego profilaktyką oraz leczeniem ewentualnych schorzeń u zwierząt (głównie ssaków). Jako fizjoterapeuta zwierząt będziesz zajmować się kinezyterapią – ćwiczeniami aktywnymi (z zaangażowaniem podopiecznych, np. przy wykorzystaniu bieżni suchej i wodnej, dysków sensorycznych, piłek, donutów, nauki wybranych sztuczek, np. podawania łapy) i ćwiczeniami biernymi (gdzie aktywność jest po stronie fizjoterapeuty, a zwierzę poddaje się jego dłoniom). Będziesz wykonywać także masaże ciała zwierzęcia i fizykoterapię – poddawać ciało chorego zwierzaka działaniom urządzeń generujących prąd elektryczny, ultradźwięki, pole magnetyczne, laser, światło, temperaturę, falę uderzeniową, pole elektromagnetyczne.

Trener i szkoleniowiec zwierząt: Studia weterynaryjne i inne związane z psychologią oraz opieką nad dobrostanem zwierząt to dobry wstęp do pracy przy opiece nad zwierzętami “pracującymi” w sektorze sportowym (przede wszystkim konie oraz psy), oraz animaloterapii (np. konie, psy, koty). Wiedza o ich zdrowiu i dobrostanie pomaga w utrzymaniu i rozwoju hodowli, a w połączeniu z kompetencjami z obszaru sportu, fizjoterapii, behawiorystyki, medycyny, pedagogiki może stać się podstawą sukcesu na polu sportu i opieki zdrowotnej z udziałem zwierząt.

Hodowca zwierząt: Studia weterynaryjne to dobry wstęp do pracy przy hodowli zwierząt. Wiedza o ich zdrowiu i dobrostanie pomaga w utrzymaniu i rozwoju hodowli, a w połączeniu z kompetencjami z obszaru agrobiznesu, zoologii, rolnictwa, sektora hobby i czasu wolnego może stać się podstawą sukcesu w prowadzeniu hodowli zwierząt gospodarczych, sportowych, domowych, a także prowadzenie hodowli zwierząt rasowych (wystawy i rozród championów).

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję