Komunikacja społeczna

Specjalność ta została stworzona z myślą o krzewieniu kultury komunikacji jako wszechstronnego dialogu stanowiącego fundamenty funkcjonoawania demokracji. Poza klasycznym wykształceniem filozoficznym studenci zdobędą podstawy teoretyczne do rozwijania umiejętności komunikacyjncych, a nade wszystko świadomego uczestnictwa w strukturach demokratycznych poprzez społeczny dyskurs przy opanowaniu sztuki wolnej od autorytetu argumenatacji opartej na krytycznym i twórczym myśleniu.

Najczęściej wykładane przedmioty:

wstęp do filozofii, historia filozofii, etyka, ontologia, epistemologia, etyka, estetyka, teoria i filozoofia komunikacji, logika, filozofia społeczna, filozoficzne podstawy komunikacji, teoria negocjacji, zachowania komunikacyjne, media współczesne, elementy teorii argumentacji, atropologia komunikacji, socjologia komunikacji, etyka działania i dyskursu społecznego, filozofia języka, językoznawstwo, prawo autorskie i prasowe, filozofia umysłu;

Po studiach:

Absolwent jest gotowy do podjęcia studiów III-ego stopnia i wspinania się po szczeblach kariery akademickiej. Może ponadto podjąć pracę jako:
– dydaktyk nauk filozoficznych
– teoretyk komunikacji
– negocjator i mediator
– specjalista ds. public relations
– teoretyk promocji i marketingu.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję