Site logo

Studia rolnicze w Kielcach

Studia z rolnictwa Kielce

Gdzie na studia rolnicze w Kielcach?

Wszystkie kierunki z rolnictwa, zootechniki, ogrodnictwa, agrobiznesu, hodowli w Kielcach i Świętokrzyskiem

List view

Opinie o studiach rolniczych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, produkcją spożywczą: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, agrobiznes w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunki rolnicze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Rolnictwo
Redakcja Studia.pl

Agroturystyka

Dzięki połączeniu umiejętności marketingowych i organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii możliwe jest pełne wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, także w turystyce. Studenci tego

Czytaj więcej »
Ekonomia
Redakcja Studia.pl

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych,

Czytaj więcej »
Kierunek rolnictwo - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania rolnictwa. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia rolnicze w Kielcach i Świętokrzyskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z uprawą ziemi, hodowla zwierząt, produkcją żywności: rolnictwem, zootechniką, ogrodnictwem, agrobiznesem na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia rolnicze w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z rolnictwem? Jeśli wahasz się, czy studiowanie bioinżynierii w produkcji zwierzęcej, eksploatacji mórz i oceanów, farmerstwa, ogrodnictwa, rolnictwa, rybactwa ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia rolnicze – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia rolnicze, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z rolnictwem realizowane są na studiach licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Głównym celem rolnictwa jest dostarczenie płodów rolnych tj. produktów roślinnych i zwierzęcych, które pozyskuje się poprzez uprawę roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Rolnictwo jako nauka rolnicza jest dzielona na: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologię żywności i żywienia, weterynarię, zootechnikę i rybactwo. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zgłębisz zatem ww. nauki rolnicze, a także poznasz praktyczną stronę uprawy roli i roślin, chowu i hodowli zwierząt. W programie studiów znajdziesz m.in. przedmioty takie jak: agronomia, agrochemia, uprawa roli i roślin, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ochrona roślin, ogrodnictwo, nasionoznawstwo, rybactwo, ichtiologia. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów rolniczych masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na nauki rolnicze, w których się specjalizujesz zawodowo np. jako rolnik, ogrodnik, rybak, hodowca, ekspert ds. rolnictwa. Po studiach zatrudnienie znajdziesz np. w: gospodarstwie rolnym, czy wodnym, agencjach i instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Rolnictwo: Współczesny rolnik zanurzony jest w świat globalnych relacji finansowych, ekonomicznych i politycznych. Aby zrozumieć procesy, które tworzą trendy w rolnictwie trzeba zyskać bardzo rozbudowaną wiedzę i umiejętności analitycznie. Optymalizacja i maksymalizacja zysków z produkcji rolnej dawno już przestała ograniczać się do podstawowych czynności. Dziś wiele urządzeń i systemów sterowania zostało skomputeryzowanych, a obsługa sprzętów laboratoryjnych i umiejętność przeprowadzania pomiarów i badań jakości produktów jest niezbędna nawet dla rolników zarządzających gospodarstwami. Osoby, które zamierzają ubiegać się o indeks uczelni, która realizuje studia na kierunku rolnictwo, powinny skupić się na nauce biologii. Pod uwagę, w zależności od kryteriów przyjęć wyznaczonych przez komisje kwalifikacyjne, brane są też przedmioty takie jak chemia czy fizyka. Z pewnością nie zaszkodzi znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o społeczeństwie, bowiem część przyszłych studiów przeznaczona będzie na poznawanie kwestii związanych z prawem i administracją w obszarze rolnym. Studia na kierunku rolnictwo mogą się okazać niezwykle ciekawe. W dobrych uczelniach do dyspozycji studentów oddawane są nowe laboratoria i pracownie, w których można udoskonalić swoje umiejętności praktyczne. Ważną częścią nauki są też zajęcia terenowe i możliwość pracy w gospodarstwach eksperymentalnych, prowadzonych przez uczelnię. W ramach wykładów można poznać podstawowe zagadnienia związane z prawem, gospodarką i administracją.

Ogrodnictwo: Uprawianie ogrodnictwa wymaga, wbrew pozorom, znacznej wiedzy i umiejętności. Nie chodzi bowiem o przysłowiowe kopanie ogródków, sadzenie marchewki i zbieranie jabłek! Ogrodnictwo wymaga szerokiej wiedzy i bardzo konkretnych umiejętności związanych np. z botaniką, ochroną roślin, sadownictwem, gleboznawstwem, chemią, biochemią oraz architekturą przestrzeni. Kandydat na studia w zakresie ogrodnictwa powinien wyróżniać się szeroką wiedzą z zakresu biologii i chemii, ponieważ te dziedziny stanowią podstawę przyszłej nauki. Warto postarać się o jak najwyższe wyniki na świadectwie maturalnym. Procedury rekrutacyjne w większości uczelni przewidują nabór na podstawie listy rankingowej osiągnięć maturalnych kandydatów. Oczywiście warto postawić także na naukę języków obcych. Adepci ogrodnictwa spędzają mnóstwo czasu w szklarniach, ogrodach eksperymentalnych i laboratoriach. Muszą oni zdobyć pełen zakres praktycznych umiejętności, aby w przyszłości, jako wykwalifikowani ogrodnicy, potrafili kierować pracą podwykonawców. Przygotowanie teoretyczne zapewniają wykłady i seminaria, które dotyczą zróżnicowanych zakresów wiedzy przyrodniczej.

Zootechnika: Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej. Studenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Aby dostać się na ten popularny kierunek studiów należy bardzo dobrze zdać egzaminy maturalne z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, a także matematyka. Najlepiej wybrać te przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Weterynaria; Medycyna weterynaryjna to nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Na studiach weterynaryjnych zyskasz także umiejętności zajmowania się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Kierunek weterynaria to tam samo trudne i wymagające studia, jak kierunki kształcące lekarzy zajmujących się ludźmi. Studenci weterynarii uczą się o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce i higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Zajmują się również ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak biologia, biofizyka, biochemia, chemia, histologia, embriologia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka, epidemiologia weterynaryjna, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, etologia, ochrona środowiska, diagnostyka, chirurgia ogólna i anestezjologia, choroby zwierząt domowych i gospodarskich.

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej: Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to kierunek interdyscyplinarny, który daje możliwość zdobycia umiejętności analitycznych, które łączą teorię i nowoczesne techniki bioinżynierii. Student tego kierunku stanie się specjalistą, który będzie gotowy stawić czoła narastającym problemom produkcji zwierzęcej przy użyciu szerokiego wachlarza strategii biotechnologicznych. Będzie uczył się rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w mikro- i makro- skali, dzięki czemu będzie wprowadzał innowacyjne rozwiązania, które udoskonalą procesy produkcyjne.

Eksploatacja mórz i oceanów: Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych. W trakcie zajęć słuchacz otrzymuje wiedzę o wszystkim co jest związane z: żywieniem organizmów wodnych, akwakulturą, rybactwem morskim, ekologią i ochroną środowiska, techniką połowów, oceanografią biologiczną, biologicznym zasobem morza, energetycznym zasobem morza, eksploatacją jednostek górnictwa morskiego czy morskimi farmami wiatrowymi.

Farmerstwo: Farmerstwo to nowy makrokierunek studiów, który proponuje powrót do całościowego traktowania rolnictwa podzielonego na produkcję roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie zawiera program nauczania dostosowany do aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Technika rolnicza i leśna TRiL (inżynieria rolnicza i leśna): Studia na kierunku technika rolnicza i leśna obejmują wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i użytkowania maszyn. Studenci zapoznają się z zasadami konstrukcji maszyn oraz ich obsługi. Są to studia o charakterze technicznym będące dobrą propozycją dla wszystkich tych absolwentów szkół średnich, którzy chcą połączyć swoje zainteresowania techniczne z zastosowaniem maszyn i urządzeń w rolnictwie, leśnictwie lub przetwórstwie żywności. Absolwenci techniki rolnej i leśnej mogą znaleźć pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji i napraw maszyn branży rolniczej, leśnej i spożywczej, projektowania i nadzorowania procesów technologicznych w przedsiębiorstwach branżowych, energetyki lokalnej, produkcji biopaliw i energii ze źródeł odnawialnych, stosowania nowoczesnych technik i technologii produkcji rolnej i leśnej.

Agroleśnictwo: Studia na kierunku agroleśnictwo są nowością. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, które wynika ze zmian klimatu i potrzeb struktur Unii Europejskiej. Studia mają być odzwierciedleniem przekazywania wiedzy z zakresu użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych i leśnych, która pozwala na znalezienie zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie dotyczącym innowacyjnego wykorzystania terenów oraz w sektorze rolniczym i leśnym.

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych: Studia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych mają charakter interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju. W trakcie studiów słuchacz uzyska umiejętności praktyczne z zakresu nauk rolniczych i leśnych, jak również zastosowania nowoczesnych technik i technologii w tych dziedzinach.
Słuchacz uzyska wiedzę z zakresu: produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania ich poziomu i jakości, szkółkarstwa, planowania i wykonawstwa nasadzeń, pozyskiwania i przerobu drewna oraz przetwórstwa runa leśnego, łowiectwa i zagospodarowania dziczyzny, minimalizacji szkód od zwierzyny w gospodarce rolnej i leśnej, biologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego, konieczności kształtowania wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, ich infrastruktury, zagrożeń związanych z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych i ich wpływu na ochronę środowiska, procesów technologicznych, mechanizacji prac, powiązań logistycznych oraz podstaw zarządzania, marketingu i ekonomiki produkcji. Zdobytą wiedzę można poszerzyć na studiach II stopnia na tym samym kierunku.

Rybactwo: Zadaniem rybactwa jest skoordynowanie czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi. Odbywa się to zgodnie z zasadami ekonomii i założeniami ochrony przyrody. Kandydat na ten kierunek rybactwo powinien interesować się przyrodą, a zwłaszcza jego wodną częścią, a także nowoczesną hodowlą ryb, czyli akwakulturą, biotechnologią chowu i hodowli ryb. Na rybactwie student nauczy się jak w nowoczesny sposób eksploatować biologiczne zasoby morza, wód śródlądowych, poznaje podstawy prawne funkcjonowania gospodarki rybackiej. Rybactwo umożliwi też zdobycie niezbędnej wiedzy do założenia hodowli ryb akwariowych, założenia własnej firmy produkcji ryb ozdobnych na rynek polski i europejski lub utworzenia gospodarstwa agroturystyczne z atrakcyjnymi łowiskami dla wędkarzy. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Nabywają umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W trakcie studiów na rybactwie studenci uczą się ocenić stan zdrowotny ryb, poznają techniki połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Program kształcenia obejmuje również zagadnienia chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także oceny jakości środowiska wodnego. Studenci rybactwa poznają prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki rybackiej oraz podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Agrobiznes: Studia na kierunku agrobiznes mają interdyscyplinarny charakter. Łączą wiedzę z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu. Głównym celem studiów jest wykształcenie specjalistów w branży rolno-spożywczej.

Behawiorystyka zwierząt: Behawiorystyka zwierząt to nowoczesny kierunek studiów obejmujący kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi. Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich: Studia na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich mają bardzo nowoczesny charakter. Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu hodowli, bioróżnorodności, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt. Dodatkowo słuchacze poznają zagadnienia związane z żywieniem dzikich zwierząt i towarzyszących. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. W trakcie zajęć słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego połączoną z wiedzą z zakresu ekonomii i marketingu, rachunkowości. Dodatkowo studenci przygotowywani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 

Agrochemia; To kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Przedmioty realizowane na tym kierunku to m. in.: chemia, biochemia, agroekologia i ochrona środowiska, chemia rolna, produkcja roślinna i zwierzęca, gleboznawstwo, gospodarka odpadami i technologia chemiczna w rolnictwie.

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Rolnicze studia podyplomowe w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać wiedzę z rolnictwa - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach rolniczych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków geograficznych na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Praca po studiach rolniczych

Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów rolniczych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i instytucjach publicznych poprzez zawód farmera, rolnika, bioinżyniera, agroleśnika, eksploatatora mórz, specjalisty ds. rybołówstwa. Osoby o takim wykształceniu bardzo często pracują w charakterze inżyniera rolno-leśnego. Rolnictwo to nie tylko praca w charakterze farmera. Rolnictwo to cały sektor usług, których celem jest zapewnienie zapotrzebowania na produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wraz ze zmianami polityki i reformami w strukturach Unii Europejskiej rośnie coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny rolnictwa i bioinżynierii produkcji zwierzęcej. Absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków rolniczych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Rolnik: W celu pracy jako rolnik warto ukończyć studia na kierunkach rolniczych, takich jak rolnictwo, farmerstwo, ogrodnictwo oraz na kierunkach pokrewnych. Do zdobycia potrzebnych kwalifikacji potrzebne jest ukończenie szkoły branżowej I stopnia o kierunku rolnik, albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej.
Rolnicy to osoby pracujące na wsi zajmujące się uprawą ziemi i hodowlą bydła. Osoby wykonujące te pracy zajmują się tym przez cały rok, a czynności, które wykonują są ściśle związane z porą roku i warunkami pogodowymi. W ostatnich miesiącach częściej można było słyszeć o rolnikach szukających żony, niż o rolnikach szukających pracy. Rolnicze kierunki studiów wybierają zwykle osoby, których rodziny prowadzą gospodarstwa, dlatego, przynajmniej część absolwentów tego kierunku ma zagwarantowane zajęcie. Pozostali mogą znaleźć zatrudnienie w licznych rządowych i pozarządowych instytucjach związanych z gospodarką rolną. Osoby, które mają talent do sprzedaży mogą natomiast stać się świetnymi handlowcami w branżach związanych z rolnictwem!

Bioinżynier produkcji zwierzęcej: W celu pracy na stanowisku bioinżyniera w produkcji zwierzęcej należy ukończyć studia na kierunkach z bioinżynierii produkcji zwierzęcej, rolnictwa, technologii żywienia oraz pokrewnych. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwenta tych kierunków to wytwórnie pasz, ośrodki hodowli zwierząt, wielko- i drobnotowarowe fermy zwierząt, administracja rządowa i samorządowa, nadzór hodowlany, służby inseminacyjne. Bioinżynier może również prowadzić własne gospodarstwo lub działalność gospodarczą.

Farmer: W celu pracy jako farmer warto ukończyć studia na kierunkach rolniczych, takich jak rolnictwo, farmerstwo, ogrodnictwo oraz na kierunkach pokrewnych.
Farmerzy to osoby pracujące na wsi zajmujące się uprawą ziemi i hodowlą bydła. Osoby wykonujące te pracy zajmują się tym przez cały rok, a czynności, które wykonują są ściśle związane z porą roku i warunkami pogodowymi. Do zdobycia potrzebnych kwalifikacji potrzebne jest ukończenie szkoły branżowej I stopnia o kierunku rolnik, albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej.

Ogrodnik: W celu pracy na stanowisku ogrodnika należy ukończyć studia rolnicze na jednym z takich kierunków jak rolnictwo, farmerstwo, ogrodnictwo lub na kierunkach pokrewnych.
Ogrodnikiem można nazwać człowieka, który zawodowo zajmuje się ogrodami, biorąc jednak pod uwagę, że nie każdy ogród wymaga, aby osoba zajmująca się jego pielęgnacją była ekspertem i zawodowcem, możemy powiedzieć, że profesjonalni ogrodnicy znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z: utrzymaniem ogrodów i parków w przestrzeni publicznej;
projektowaniem i zakładaniem ogrodów w prywatnych posiadłościach; doradztwem ogrodniczym; rekonstrukcją historycznych ogrodów i parków; hodowlą roślin ogrodowych, przeznaczonych do hurtowej i detalicznej dystrybucji; wieloma innymi obszarami, w których niezbędna jest profesjonalna i zaawansowana wiedza ogrodnicza.

Specjalista ds. rybołówstwa: W celu pracy na stanowisku specjalisty ds. rybołówstwa należy ukończyć studia na kierunku rybołówstwo. Specjalista ds. rybołówstwa może być członkiem załogi jednostki pływającej odpowiada przede wszystkim za połów ryb i ich wstępną obróbkę przed dostarczeniem do odbiorców. Do podstawowych obowiązków należy połów ryb oraz wykonywanie czynności związanych z ładowaniem złowionych ryb, ich sortowaniem. Praca jest w dużym stopniu nadzorowana m.in. przez bosmana połowowego, jednak zawód nie należy do nudnych. Do wykonywania powierzonych czynności wykorzystuje różny sprzęt połowowy, na różnych łowiskach, często zmianom ulega także skład gatunkowy poławianych ryb.
Dodatkowo po ukończeniu kierunku studiów można podjąć pracę w Komisji Rybołówstwa UE, Morskim Instytucie Rybackim, organizacjach pozarządowych, ekologicznych, konsultingowych i doradczych, których działalność jest związana z gospodarką wodami i ich zasobami.

Zootechnik: W celu pracy w zawodzie zootechnika należy ukończyć jeden z kierunków rolniczych, takich jak farmerstwo, rolnictwo, zootechnikę oraz kierunki pokrewne.
Do głównych zadań zootechnika należy sprawowanie opieki nad zwierzętami w takich miejscach jak fermy, hodowle, ogrody i sklepy zoologiczne, schroniska, stacje badawcze czy też rezerwaty przyrody. Zmiany w rolnictwie spowodowały, że coraz większe firmy i konsorcja zajmują się hodowlą bydła, a co za tym idzie farmy stają się bardzo duże. Do opieki nad nimi potrzebna jest wyspecjalizowana kadra. Do głównych obowiązków zootechnika w takich miejscach jest regularne sprawdzanie stanu zdrowia, dbanie o obowiązkowe szczepienia oraz nadzór nad dietą i warunkami życiowymi. Zootechnik sprawuje nadzór nad zwierzętami zdrowymi, a osobniki chore zgłasza weterynarzowi.

Inżynier technologii rolnej i leśnej: Zawód technika rolniczego i leśnego można wykonywać po studiach z zakresu techniki rolniczej i leśnej, inżynierii rolniczej i leśnej oraz po ukończeniu kierunków pokrewnych. Absolwenci tych kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Technik zajmuje się wykonywaniem zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Technik rolniczy i leśny ma kompetencje z zakresu uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz gospodarki leśnej. Poza tymi kompetencjami uprawnienie rolnika i leśnika to możliwość działania w obszarze funkcjonowania gospodarki rynkowej, stosowanie przepisów prawa pracy, praw dotyczących ochrony danych osobowych czy też reguł podatkowych.

Agroleśnik: Zawód agroleśnika można wykonywać po studiach z zakresu agroleśnictwa, leśnictwa, rolnictwa i techniki rolniczej i leśnej. Zawód ten nie różni się mocno od zawodu leśniczego jednak funkcje te pełni się w prywatnych przedsiębiorstwach. Praca ta jest połączeniem pracy leśniczego ze szczególnym naciskiem na rolnictwo. Absolwent agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.

Doradca rolnośrodowiskowy: Pracę na stanowisku doradcy rolnośrodowiskowego można wykonywać po studiach z zakresu leśnictwa, techniki rolnej i leśnej, agroleśnictwa i techniki rolniczej i leśnej. Zawód ten polega na udzielaniu porad rolnikom i leśnikom zmierzającym do przekształcenia gospodarstwa rolnego w kierunku rolnictwa proekologicznego. Aby wykonywać tą pracę należy być wpisanym na listę doradców rolnośrodowiskowych, która jest wymogiem ustawy z 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Aby dostać się na taką listę poza ukończeniem studiów z zakresu rolnictwa, techniki rolniczej i leśnej oraz pokrewnych, należy również ukończyć szkolenie i zdać egzamin. Do zadań doradców należy przede wszystkim udzielanie wsparcia rolnikowi w pozyskanie środków unijnych, przygotowywaniu planów działalności rolnośrodowiskowych, pomaganiu w prowadzeniu rejestrów działalności rolnośrodowiskowej czy udzielanie wsparcia przy prowadzeniu ksiąg rejestracji bydła i trzody chlewnej w gospodarstwie.

Medycyna roślin; Studia na tym kierunku  skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent Medycyny roślin jest przygotowany do diagnozowania chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz tych, które zajmują się dystrybucją pestycydów i nawozów. Program studiów przewiduję naukę rozpoznawania chorób roślin, szkodników i chwastów oraz podejmowania optymalnych działań w celu ich zwalczania. Studenci Medycyny roślin zdobywają wiedzę na temat ograniczania czynników szkodliwych i podejmowania działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji.

 

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.

Zawód: Leśnik

By wykonywać ten zawód trzeba mieć zarówno wrażliwe serce, jak i sprawne mięśnie. Serce, bo las trzeba kochać, inaczej można w nim nie wytrzymać. Sprawne mięśnie – bo praca leśniczego to ciężka fizyczna harówka. Leśniczy to osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i

Czytaj więcej »

Zawód: Rolnik

Osoby zainteresowane zawodem rolnika powinny koniecznie przeczytać ten tekst. Dzięki niemu dowiedzą się między innymi, kim jest rolnik, jakie ma obowiązki, co go wyróżnia, czym może się zajmować, gdzie może się kształcić, jakie powinien posiadać cechy i umiejętności, ile zarobi. Kim jest rolnik? “Rolnik to gospodarz zajmujący się uprawą roli.” Tak brzmi klasyczna definicja tego zawodu. Współcześni rolnicy nie są

Czytaj więcej »

Zawód: Biotechnolog

Marzysz o badaniu otaczającego Cię świata i o próbie udoskonalenia go? Nie chcesz ograniczać się do jednej wąskiej ścieżki specjalizacji? W takim razie, kariera w branży biotechnologicznej czeka właśnie na Ciebie! Czym jest biotechnologia? Słowem wstępu – biotechnologia jest niezwykle szeroką dyscypliną naukową. Zaliczyć można do bowiem do niej: ingerowanie w materiał genetyczny oraz syntezę i modyfikację nowych i już

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję