Site logo

Kierunki architektoniczne w Kielcach

Studia z architektury Kielce

Gdzie na studia architektoniczne w Kielcach?

Wszystkie kierunki architektura, urbanistyka, projektowanie wnętrz, krajobrazu, gospodarka przestrzenna w Kielcach i Świętokrzyskiem

List view

Opinie o studiach architektonicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z architekturą, urbanistyką, projektowaniem wnętrz, krajobrazu, gospodarką przestrzenną w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunki architektoniczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne związane z projektowaniem, budownictwem, grafiką i sztukami plastycznymi w Kielcach

Szukasz innych studiów związanych z powstawaniem budynków lub z tworzeniem projektów i sztukami pięknymi? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z plastyką, grafiką i budownictwem.

Kierunek architektura i budownictwo - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania architektury. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia architektoniczne w Kielcach i Świętokrzyskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z architekturą, urbanistyką, projektowaniem wnętrz, krajobrazu, wzornictwem, gospodarką przestrzenną na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia architektoniczne i przestrzenne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z architektonicznych i związanych z zagospodarowaniem przestrzeni? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków związanych z architekturą: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, architektura wnętrz, projektowanie krajobrazu ma sens to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na architekturę i inne studia związane z organizacją przestrzeni – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to są studia architektoniczne, jakie dają możliwości studiowania i rozwoju oraz jakie są możliwości zatrudnienia. Zarówno architektura (projektowanie budynków i budowli), jak i architektura wnętrz, krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna dostępne są na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat). Kierunki związane z architekturą to wymagające i niełatwe studia. Szczególnie początek studiów bywa dla wielu maturzystów zaskoczeniem i zderzeniem z oczekiwaniami nauczycieli ze szkoły średniej w stosunku do zupełnie innych oczekiwań na studiach. W trakcie studiów należy przygotować niezliczoną ilości projektów, które wymagają pracochłonnych poprawek i zmian. Studenci muszą zmierzyć się nie tylko ze znaczną ilością przedmiotów, ale także z licznymi zadaniami, które zobowiązani są realizować w trakcie pracy własnej, a także pracować nad rozwojem talentu plastycznego i rysunkowego na podyplomówkach i kursach dających podstawowe kompetencje architektoniczne lub pogłębiających wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w architekturze masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na to, co będziesz projektować po studiach:

  • architektura – projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków przemysłowych i handlowych oraz budowli takich jak mosty i wiadukty,
  • architektura wnętrz – projektowanie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej,
  • architektura krajobrazu – projektowanie terenów zielonych, ogrodów, parków,
  • urbanistyka i gospodarka przestrzenna – projetowanie układu miejskiego, terenów zabudowanych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, ciągów komunikacyjnych – przebiegu dróg, chodników i ulic, rozplanowania przestrzeni publicznej.

Architektura: Architektura to po prostu studia kształcące przyszłych architektów. Tylko ukończenie tego kierunku daje możliwość zdobycia uprawnień do projektowania budynków i budowli. A kim jest architekt? Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pochodzenia słowa architektura. Wywodzi się ono z języka greckiego, co jest pośrednim argumentem na rzecz bardzo długich tradycji i korzeni architektury, która była uprawiana setki, a nawet tysiące lat przed Chrystusem. Pierwsza część tego słowa może być przetłumaczona jako “pierwszy”, “najważniejszy”, czy “główny”. Druga to odwołanie do wznoszenia, budowania, ciesielstwa, czy procesu górotwórczego. Architekt jest zatem pierwszym na budowie, po części zgadza się to z dzisiejszym stanem rzeczy. Studia z architektury wymagają więc zdolności artystycznych, takich jak wyobraźnia, kreatywność, umiejętność przenoszenia obrazów ze swojej głowy na rysunek w wersji papierowej lub elektronicznej. Z drugiej strony wymagają kompetencji inżynierskich związanych z budownictwem, aby wizja projektanta dała się wybudować w realnym świecie, uwzględniając np. wytrzymałość na siły grawitacji i wiatru oraz zasady użyteczności i ergonomii. Jak wygląda studiowanie architektury? To wymagający i niełatwy kierunek. Architektura niemal zawsze zaskakuje studentów pierwszego semestru swoim rozmachem i objętością wiedzy, którą trzeba przyswajać. Studenci muszą zmierzyć się nie tylko ze znaczną ilością przedmiotów, ale także z licznymi zadaniami, które zobowiązani są realizować w trakcie pracy własnej. W czasie studiów muszą oni przygotować do oceny niezliczone ilości projektów, wiele z nich wymaga pracochłonnych poprawek i zmian. W większości uczelni studenci mogą liczyć na zaangażowanie i pomoc swoich nauczycieli, którzy starają się pracować indywidualnie ze swoimi żakami i traktować poważnie ich zapytania, problemy oraz konstruktywnie wykorzystywać potknięcia. W programie studiów z architektury możesz spodziewać się takich przedmiotów, które można pogrupować na kompetencje artystyczne związane z projektowaniem, plastyką oraz inżynierskie, techniczne i ścisłe związane z materią budowlaną. Wśród przedmiotów artystyczno-architektonicznych znajdziesz takie jak historia architektury, historia sztuki i estetyki, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektury mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, rekreacyjnej, teoria kompozycji, rysunek, malarstwo, rzeźba, plener rysunkowy, urbanistyka, ruralistyka i architektura wiejska, planowanie miast i osiedli, architektura zieleni i krajobrazu. Wśród przedmiotów “inżynierskich” znajdziesz takie przedmioty, jak ergonomia, budownictwo, konstrukcje budowlane, Instalacje budowlane – systemy sanitarne, fizyka budowli, oświetlenie, akustyka, termika, technologie energooszczędne materiałoznawstwo, mechanika, gazotechnika matematyka, geometria wykreślna, technologie informacyjne w projektowaniu i architektura projektowana cyfrowo, ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych, wystawiennictwo, organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego. Jak się dostać na architekturę? Nie wystarcza zwykle wyłącznie dobry wynik matury, bo poza nimi liczy się też wynik egzaminów wstępnych. Przygotowania kandydata obejmują kilka sfer. Najistotniejsze wydaje się być zdobycie wiedzy, która pozwoli zdać wskazane przez komisję rekrutacyjną przedmioty, na jak najwyższym poziomie, najlepiej w wersji rozszerzonej. Drugą płaszczyzną przygotowań jest praca nad rozwojem talentu plastycznego i rysunkowego. W dużych miastach akademickich łatwo znaleźć odpowiednie kursy przygotowujące do egzaminów na Architekturę, warto rozważyć przygotowanie do rekrutacji, które realizowane będzie pod okiem kompetentnego i doświadczonego nauczyciela. Aby sprawdzić jego referencje, warto zorientować się, jaka jest liczba kandydatów, którym skutecznie pomógł.

Architektura krajobrazu
Jeśli studia z architektury to projektowanie budynków i budowli, to w uproszczeniu architekturą krajobrazu będzie projektowanie wszystkiego, co mieści się między nimi: parków, placów, ogrodów, skwerów, ulic. Architektura krajobrazu to inaczej projektowanie przestrzeni. To studia łączące kompetencje artystyczne (projektowanie wizji przestrzennej), przyrodnicze (wiedzy o roślinach tworzących naturalne i zaprojektowane przez człowieka tereny zielone) oraz techniczne, inżynierskie (związane z rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w projektowaniu przestrzeni – takimi jak ścieżki, mostki, sztuczne zbiorniki wodne czy mała architektura). Jak wyglądają studia na architekturze krajobrazu? Program studiów w zakresie architektury krajobrazu to prawdziwa mozaika różnych dziedzin. W ramach ćwiczeń i wykładów, nierzadko także laboratoriów, studenci muszą zgłębić znaczne obszary wiedzy. Należą do nich m.in. systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu, urbanistyka, projektowanie wspierane komputerowo, konstrukcje ogrodowe. Jak się dostać architekturę krajobrazu? Osoby, które zamierzają studiować na tym kierunku, powinny wybrać uczelnię oraz zapoznać się wnikliwie z procedurą rekrutacyjną. Na kandydatów czeka bowiem wiele niespodzianek. Niektóre uczelnie oprócz konkursu świadectw, wymagają także egzaminów dodatkowych np. z rysunku. Tego rodzaju sprawdzian nie jest łatwy, dla ludzi, którzy nie uczyli się do tej pory sztuk plastycznych, dlatego warto rozważyć kursy przygotowawcze, aby zwiększyć swoje rekrutacyjne szanse.

Urbanistyka: Urbanistyka może występować jako element studiów architektura i urbanistyka lub jako odrębny kierunek albo specjalność. Urbanistyka to inaczej studia związane z planowaniem miast i osiedli oraz ich powstawaniem i historią rozwoju. To bardzo stara dziedzina wiedzy. Wiemy, że już w starożytności planowaniu podlegały nie tylko osobne budynki, ale także całe dzielnice i miasta. Obecnie studia nad przestrzenią publiczną odkrywają na nowo wagę i wielkie znaczenie wpływu kształtu przestrzeni miejskiej na żyjącą w niej społeczność. Kierunek może okazać się niezwykle perspektywiczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój współczesnych miast, plany inwestycyjne, rozpowszechnianie się systemów “inteligentnych miast” oraz rosnącą dbałość o ład i porządek w przestrzeni miejskiej. Jak dostać się na urbanistykę? Kandydaci na te studia muszą skoncentrować się nie tylko na przedmiotach maturalnych, ale także opanować umiejętność rysunku. Doświadczenie kilku pokoleń studentów pokazuje, że bardzo trudno osiągnąć samodzielnie umiejętności plastyczne na poziomie niezbędnym do tego, by osiągnąć sukces rekrutacyjny. Dlatego, jeżeli wybrana przez Ciebie uczelnia przeprowadza egzamin z rysunku, jako część procedury rekrutacyjnej, zastanów się, czy nie warto zapisać się na odpowiedni kurs przygotowujący. Uzyskasz tam cenne porady od doświadczonych plastyków i zwiększysz swoje szanse na indeks kierunku urbanistyka. Jak przebiegają studia na urbanistyce? Studia mają bardzo bogaty program. Ich zadaniem jest wypracowanie umiejętności inżynierskich, matematycznych i konstrukcyjnych na poziomie niezbędnym do tworzenia projektów różnego rodzaju budowli oraz projektowania urbanistycznego. Podstawowym narzędziem pracy współczesnego architekta są systemy komputerowe używane do projektowania i wizualizacji obiektów. Także historia sztuki oraz jej teoria są ważnym elementem programu kształcenia. Urbaniście nie może zabraknąć wiedzy o wpływie przestrzeni architektonicznej na życie zamieszkującej ją społeczności, dlatego część zajęć dotyczy problematyki społecznej.

Gospodarka przestrzenna: Gospodarka przestrzenna to ogół działań polegających na planowaniu, realizacji i optymalizacji zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc w największym skrócie, absolwent tego kierunku zna problemy prawne, ekonomiczne i administracyjne związane z różnego rodzaju nieruchomościami i obszarami, na których są one zlokalizowane. Jest ekspertem w dziedzinie nauk przyrodniczych, w tym ochrony środowiska, botaniki, zoologii i innych dziedzin związanych ze znajomością środowiska naturalnego. Zna problemy społeczne oraz urbanistyczne, dlatego potrafi przewidywać rozwój różnego rodzaju przestrzeni. Gospodarka przestrzenna – uniwersytet, politechnika, wydział architektury czy szkoła prywatna? Nie ma dwóch, tych samych kierunków i programów studiów w zakresie gospodarki przestrzennej. W zależności od tego, w jakiej jednostce prowadzone są studia, zmienia się charakter programu oraz akcenty położone na różne dziedziny wiedzy. Kierunek inżynierski, będzie z oczywistych względów zawierał więcej elementów architektury i matematyki, niż Gospodarka przestrzenna w szkole prywatnej na poziomie licencjackim. W wypadku tych studiów wybór kierunku to nie wszystko, należy wybrać świadomie także uczelnię, aby studia były jak najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań. Nauka na kierunku gospodarka przestrzenna. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Jest bowiem wiele dziedzin, które mniej lub bardziej bezpośrednio związane są z zagospodarowaniem przestrzeni. Studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach w specjalistycznych pracowniach, uczą się pracy z dedykowanym oprogramowaniem oraz poznają realia swojego przyszłego zawodu w ramach praktyk i zajęć terenowych.

Architektura wnętrz: Kierunek architektura wnętrz to studia kształcące projektantów wyglądu pomieszczeń mieszkalnych, biznesowych, biurowych, przemysłowych, usługowych, urzędów, przestrzeni publicznej, a także elementów wyposażenia wnętrz (w tym mebli), kształtowania kolorystyki i oświetlenia, wystaw, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym. Studia na kierunku architektura wnętrz pozwalają na łączenie umiejętności graficznych z wiedzą pozwalającą kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie. Studia obejmują szeroki zakres przedmiotów z zakresu sztuk pięknych. Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz, grafiki i wzornictwa o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej.

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia: Studia na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia to studia interdyscyplinarne łączące projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów architektury. Studia umożliwiają samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach wraz ich najbliższym otoczeniem oraz małej architektury, a także mebli oraz innych ciekawych rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, galeriach, przestrzeniach otwartych, jak również w domach prywatnych.

Design w biznesie: Studia na kierunku design w biznesie mają bardzo nowoczesny charakter. Jest to nowatorski kierunek, który umożliwia kreatywne działanie projektowe. W połączeniu z elementami studiów biznesowych pomogą w tworzeniu innowacji procesowych i produktowych. W trakcie studiów słuchacze wykorzystują nowoczesne oprogramowanie komputerowe wspomagające procesu projektowe. Dodatkowo studenci pracują z różnymi materiały z użyciem zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych technik plastycznych.
Absolwenci kierunku design w biznesie są przygotowani do prowadzenia własnego biznesu związanego z grafiką i kreatywnością.

Planowanie przestrzenne: Na kierunku planowanie przestrzenne będziesz dobywać wiedzę i umiejętności z projektowania urbanistycznego, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, projektowania zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ich przyrodniczych i społecznych aspektów pozwalających na świadome uczestnictwo w etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

Projektowanie mebli: Studia na kierunku projektowanie mebli pozwalają na zdobycie wiedzy związanej z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. W trakcie studiów słuchacz nabywa umiejętności w zakresie drzewnictwa i meblarstwa uzyskaną przez pryzmat kluczowych osiągnięć projektowych i technologicznych. Słuchacze poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla.

Rewitalizacja miast: Studia na kierunku rewitalizacja miast przygotowują do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Wiele obszarów miejskich wymaga zmian, a żeby je wprowadzić, potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie. Absolwenci kierunku rewitalizacja miast przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za rewitalizację i odnowę miast i wsi.

Wzornictwo: Studia na kierunku wzornictwo mają charakter praktyczny. Łączą ze sobą wzornictwo przemysłowe ze sztuką użytkową. Zajęcia odpowiadają programowo potrzebie przygotowania absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni. Wzornictwo to wyjątkowa dziedzina sztuki, gdyż wymaga z jednej strony bardzo dużej kreatywności i uzdolnień plastycznych, a z drugiej strony umiejętności manualnych oraz technicznych potrzebnych do obsługi profesjonalnych programów graficznych, jak też maszyn i urządzeń szwalniczych.

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Studia podyplomowe związane z architekturą i projektowaniem w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać wiedzę z architektury, architektury wnętrz, krajobrazu, budownictwa, wzornictwa, plastyki i grafiki - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach architekronicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku architektura na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Praca po studiach architektonicznych

Studia na kierunkach architektonicznych należą do wymagających. Osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy architekta muszą wykazać się zarówno wiedzą techniczną jak i zmysłem artystycznym. Co więcej, to kierunek dla osób, które potrafią pracować pod presją czasu, ważna jest też odpowiednia organizacja pracy własnej. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują wydziały architektury i budownictwa urzędów, przedsiębiorstwa budowlane, biura nieruchomości, pracownie projektowe. Studia architektoniczne to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w tej branży.

Zawód: architekt: Praca architekta może być jednym z najbardziej różnorodnych pod względem codziennych obowiązków. Architekt zajmuje się nie tylko sporządzaniem projektów budowli. Często czuwa także nad wykonywaniem swojego projektu, zatem pracuje nie tylko w biurze, ale i na budowie. Doradza wykonawcy w kwestii wykorzystywanych materiałów, często też na prośbę klienta dokonuje wyceny całej budowy. Jeśli zdecyduje się z czasem na założenie własnego biura projektowego, jego codziennością staną się także obowiązki biznesowe: pozyskiwanie klientów i zamówień, czuwanie nad finansami, kierowanie zespołem. Można wyróżnić dwa najpopularniejsze sposoby pracy architektów, w zależności od formy prawnej ich działalności:architekci bardzo często otwierają własne biura projektowe i w ramach samozatrudnienia rozwijają swoje małe firmy; istnieje bardzo wiele firm projektowych, które zatrudniają architektów różnych specjalności. Jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla początkujących adeptów Architektury. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierze absolwent trzeba liczyć się z tym, że zawód architekta nie należy do łatwych. Ludzie uprawiający ten zawód są często nie tylko projektodawcami, ale także posiadają uprawnienia konstruktorskie, a nawet występują w roli managerów firm budowlanych i deweloperów. Kontakt z klientami potrafi być prawdziwą zmorą, a brak asertywności oraz organizacji pracy kończy się często morderczymi maratonami tuż przed upłynięciem terminu realizacji projektu. Jednym z rozwiązań pracy po studiach architektonicznych jest otwarcie własnej działalności gospodarczej. Dobrze wyposażone biuro projektowe w połączeniu z profesjonalnym podejściem do wykonywanych zadań, jest w stanie wygenerować satysfakcjonujący dochód. Oczywiście ważną kwestią jest tu liczba pracowników, zaangażowanie, a także charakter realizowanych projektów. Posiadanie własnego biura daje ogromne możliwości, ale nie należy zapominać, że to również żmudna i ciężka praca. Uzyskanie zadowalającej liczby klientów może być trudne na początku ścieżki przedsiębiorcy. Ze względu na odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wyposażenie, otwarcie własnego biura wymaga znacznego wkładu finansowego. Na tym etapie można wspomóc się dofinansowaniem dla nowo otwierających się działalności gospodarczych.

Zawód: urbanista, planista, specjalista gospodarki przestrzennej: Po studiach urbanistycznych i kierunku gospodarka przestrzenna można się starać o pracę w kształtowaniu przestrzeni, planowaniu miast i wsi oraz poszczególnych obszarów, np. tworzonych osiedli, terenów przemysłowych, usługowych i przestrzeni publicznej. To z jednej strony praca ubranistyczna w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, miastach, powiatach, województwach samorządowych) oraz administracji państwowej (w tym urzędach wojewódzkich). Z drugiej strony to praca w firmach deweloperskich, biurach projektowych w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego.

Zawód: architekt krajobrazu: Kim jest architekt krajobrazu? Można powiedzieć, że jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inżynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania różnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy możliwość życia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców. Wiele samorządów terytorialnych, na różnych szczeblach zatrudnia architektów przestrzeni, aby zagwarantować mieszkańcom taki rozwój przestrzeni, który wprowadza piękno i harmonię do otoczenia. Istnieje także wiele miejsc pracy w firmach i biurach architektonicznych. Architekt krajobrazu może pełnić także funkcje konsultacyjne oraz opracowywać projekty jako przedsiębiorca prowadzący własny biznes.

Zawód: projektant wnętrz: Zawód projektanta wnętrz można wykonywać po ukończeniu studiów architektonicznych, np. po studiach z projektowania architektury wnętrz i otoczenia, architektury wnętrz. Jak sama nazwa wskazuje, projektant wnętrz zajmuje się projektowaniem – do jego zadań należy przygotowanie projektu w zakresie plastycznym i określenie, jak ma wyglądać dane wnętrze, w co powinno być wyposażone, jakie kolory mają w nim dominować, jakie dekoracje będą pasowały do wystroju. Przed przystąpieniem do projektowania, powinien on poznać preferencje użytkownika wnętrza, na podstawie których opracowuje najpierw projekt wstępny. W trakcie realizacji zaakceptowanego przez zleceniodawcę projektu, projektant wnętrz współpracuje z wieloma fachowcami. Praca projektanta wnętrz może obejmować pełną opiekę nad inwestycją lub konieczne minimum – w zależności od początkowych ustaleń z klientem.

Zawód: architekt wnętrz: Zawód architekta wnętrz można wykonywać po ukończeniu studiów architektonicznych z projektowania architektury wnętrz i otoczenia, czy architektury wnętrz. Architekt wnętrz zajmuje się przestrzeniami znajdującymi się wewnątrz budynku, do jego zadań należy projektowanie pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu w sposób funkcjonalny, estetyczny i dostosowany do potrzeb ich użytkowników. Pracę architekta da się podzielić na etapy takie jak: rozpoznanie funkcji i charakteru obiektu oraz poszczególnych stref, zaplanowanie rozkładu funkcjonalno-przestrzennego, stworzenie koncepcji stylistycznej i funkcjonalnej, sporządzenie projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego. Bardzo ważna w pracy architekta wnętrz jest umiejętność wsłuchania się w potrzeby klienta, potrzebna jest też szczegółowa wiedza techniczna na temat materiałów wykończeniowych i tego, do jakich zastosowań się nadają oraz jakie mają właściwości. Specjalista posługuje się rysunkami technicznymi, rzutami i wizualizacjami, konieczna jest zatem zaawansowana znajomość programów graficznych i nie tylko.

Architekt – podwykonawca projektów/freelancer: Kolejny zawód, który można wykonywać po ukończeniu studiów architektonicznych np. z projektowania architektury wnętrz i otoczenia, architektury wnętrz, gospodarki przestrzennej, czy planowania przestrzennego to podwykonawca. Osoby, które nie chcą podejmować ryzyka związanego z otwarciem własnego biura i uważają jednocześnie, że praca na etacie nie jest dla nich, odnajdą się z powodzeniem wykonując pracę tzw. freelancera. Freelancer zajmuje się realizacją projektów pozyskanych przez Internet na zlecenie. Elastyczny czas i miejsce pracy, brak szefa, możliwość dużych zarobków i łączenia pracy z pasją to niewątpliwe zalety bycia podwykonawcą. Praca na własny rachunek daje wiele możliwości, ale wymaga samodyscypliny i wręcz perfekcyjnej organizacji. Często należy oddać gotowy projekt w określonym terminie. Decydując się na wykonywanie zawodu freelancera trzeba pamiętać o tym, że część wynagrodzenia należy poświęcić na opłacenie składek, a także o braku płatnego urlopu.

Kreślarz: W zawodzie kreślarza chętnie zatrudnia się osoby po studiach architektonicznych – wchodzą tu w grę takie kierunki jak projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, czy planowanie przestrzenne. Praca ta polega na tworzeniu szczegółowych rysunków które mogą mieć charakter techniczny, kartograficzny lub geodezyjny na podstawie danych dostarczonych przez projektanta, architekta lub twórcę obiektu. Współcześni profesjonaliści kreślący wykonują szkice tradycyjnie ręcznie, jednak większość z nich polega na programach komputerowych do rysowania i projektowania, takich jak CADD. Kreślarz dostarcza również pisemne informacje o obiekcie pokazanym na rysunku, np. rozmiar lub cechy fizyczne obiektu, a także materiały i metody zastosowane do instalacji lub budowy przedmiotu. W zawodzie tym odnajdą się osoby, dla których myślenie przestrzenne nie stanowi problemu. Ważnym atutem są również uzdolnienia numeryczne.

Zawód: projektant terenów zielonych: Zawód ogrodnika wyspecjalizowanego w architekturze przestrzeni można wykonywać po ukończeniu studiów architektonicznych takich jak architektura krajobrazu, architektura zieleni, kształtowanie i projektowanie terenów zieleni, architektura wnętrz ogrodowych. To praca odpowiednia dla osoby, którą cechuje poczucie estetyki, piękna i która jednocześnie posiada wiedzę stricte przyrodniczą, uwzględniającą znajomość biologii i chemii. Ogrodnik kieruje uprawą, hodowlą oraz produkcją roślin, wie jak używać różnego rodzaju sprzętów oraz jakie narzędzia dobrać do określonych prac. Wykonanie niektórych zadań wymaga tężyzny fizycznej i sprawności, ogrodnik często pracuje w zmiennych warunkach pogodowych. Architekt terenów zielonych jest zatrudniany w ogrodach botanicznych, firmach krajobrazowych, parkach i szklarniach. Może on również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Projektant mebli: Zawód projektanta mebli można wykonywać po studiach architektonicznych takich jak projektowanie mebli. Osoba, która chce z powodzeniem wykonywać zawód projektanta mebli powinna przede wszystkim posiadać wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność posługiwania się matematyką, gdyż częścią jej pracy jest dokonywane pomiarów i konstruowanie przestrzenne mebli. Projektant mebli musi wykazywać się poczuciem estetyki oraz interesować się najnowszymi trendami w modzie. Niezbędna jest wiedza na temat dostępnych i możliwych do użycia materiałów w celu wykonania specyfikacji. Osoba wykonująca ten zawód przedstawia swoje projekty klientom za pomocą szkiców lub specjalistycznych programów, takich jak Pro100. Do jej obowiązków należą również przygotowywanie kosztorysów oraz nadzorowanie procesu realizacji projektu. Projektant mebli powinien być osobą komunikatywną, ponieważ tworzy on koncepcję zgodnie z wytycznymi pozyskanymi od osoby zamawiającej dany produkt. Projektant mebli, który woli mieć większą kontrolę nad swoją pracą, może założyć własną firmę, gdzie będzie miał możliwość realizacji swoich projektów od koncepcji do sprzedaży.

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.

Zawód: Kierownik budowy

Odpowiedz na następujące pytanie: czy chciałbyś kierować procesem realizacji budowy lub robotami budowlanymi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że karierę zawodową powinieneś rozwijać na stanowisku kierownika budowy, o którym opowiemy Ci za moment nieco więcej… Kim jest kierownik budowy? Bezwzględny sadysta znęcający się nad podwładnymi, współczesny odpowiednik nadzorcy niewolników z plantacji bawełny… Ok, tylko żartowałem:) Kierownik budowy to osoba, której

Czytaj więcej »

Zawód: inżynier materiałowy

Zastanawiałeś się, w jaki sposób powstają nowoczesne materiały, które na co dzień ułatwiają życie? Nie powstały znikąd – to wynik osiągnięć techniki, wykorzystanie najnowszych technologii oraz ciężka praca inżynierów. Inżynieria materiałowa to ważna dziedzina techniki zajmująca się technologiami wytwarzania i obróbki materiałów, badaniem ich struktury i właściwości w czasie obróbki i po jej zakończeniu. Dzięki osiągnięciom inżynierii materiałowej możliwe jest

Czytaj więcej »

Zawód: Mechanik

Mechanik to zawód o bardzo długiej tradycji. Rozwój technik komputerowych zmienił charakter tego zawodu. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję