Site logo

Studia na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Czym jest inżynieria systemów biotechnicznych?

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Studia dostarczą Ci wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w szeroko rozumianym środowisku ich pracy.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych?

Zdobędziesz podstawy wiedzy i umiejętności inżynierskich, np. grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, podstaw konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamiki, inżynierii elektrycznej, elektroniki, automatyki, gospodarki energetycznej, programowania komputerów i sterowników przemysłowych, projektowania w programach SolidWorks i AutoCAD, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami firmy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, analizowania finansów firmy, podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kierunek studiów inżynieria systemów biotechnicznych zapewnia także uzyskanie pokaźnej wiedzy przyrodniczej oraz o społecznych aspektach nauk rolniczych i leśnych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy absolwenta inżynierii systemów biotechnicznych:

Absolwent inżynierii systemów biotechnicznych wyposażony jest w wiedzę z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego, ekologii, jak i z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Może on podjąć zatrudnienie zarówno w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych; szkolnictwie; specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; jak również w sektorze firm świadczących usługi mogących sprostać wymogom dzisiejszego poziomu technicznego i technologicznego. Będzie miał także wszelkie kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję