Bezpieczeństwo publiczne/ochrona osób i mienia

Studia przeznaczone są dla osób zdecydowanych podjąć pracę w organach ochrony prawnej i profesjonalnych agencjach ochroniarskich. Tematyka kształcenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia praceduralno – prawne oraz etyczne, a ponadto odnosi się do specyfiki socjologicznej i psychologicznej różnych środowisk społecznych. Profil ten rozwija nie tylko pod kątem intelektualnym, ale stymuluje również rozwój osobowości w duchu liberalno – demokratycznego społeczeństwa.

Najczęściej wykładane przedmioty:

organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia, przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zarys problematyki detektywistycznej, zabezpieczenie imprez masowych,
bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, kryminologia, kryminalistyka,
prawo karne procesowe, ochrona osób i mienia, podstawy wiktymologii, konwojowanie,
terroryzm, techniczne zabezpieczenie mienia, techniki interwencyjne, prawo konstytucyjne, prawo karne, materialne i procesowe, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, organy ochrony prawnej;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pełnienia obowiązków w:
– Policji
– Żandarmerii Wojskowej
– Sstraży Miejskiej i Gminnej
– Straży Ochrony Kolei
– Straży Granicznej
– agencjach ochrony osób i mienia.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję