Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji.

Jak wygląda program studiów na bezpieczeństwie narodowym

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe wybierają głównie osoby zainteresowane kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i  umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje w głównej mierze takie przedmioty jak:

 • filozofia,
 • historia,
 • geografia,
 • ekonomia,
 • politologia,
 • wiedza o państwie i prawie,
 • administracja,
 • organizacja i zarządzanie,
 • bezpieczeństwo,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • logistyka,
 • międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe? Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Absolwent bezpieczeństwa narodowego będzie potrafił reagować w sytuacjach kryzysowych i dbać o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy i kraju. Po kierunku bezpieczeństwo narodowe absolwent może pełnić funkcję specjalisty w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i administracji państwowej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję