Site logo

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Czym jest inżynieria bezpieczeństwa? Termin ten złożony jest z dwóch słów, spróbujmy przyjrzeć się relacjom, jakie występują między nimi. Zacznijmy zatem od bezpieczeństwa. Jest ono definiowane, jako stan zapewniający istnienie i rozwój podmiotu. Inżynieria jest natomiast dziedziną wiedzy technicznej, dzięki której człowiek może w sposób efektywny przekształcać rzeczywistość, posługując się zasadami nauki. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dotyczyć będą projektowania, konstrukcji i wdrażania systemów bezpieczeństwa.

Profil kandydata na inżynierię bezpieczeństwa

Główną i bardzo pożądaną cechą kandydatów na te studia jest wszechstronność. Choć studia mają charakter inżynierski, pełne zrozumienie bezpieczeństwa narodowego, czy społecznego lub nawet mechanizmów bezpieczeństwa pracy w fabryce wymaga znajomości zachowań ludzi w sytuacjach kryzysu i stresu. Dotyczy to także psychologii tłumu lub nawet całych społeczności lokalnych. Właściwie zrozumienie natury studiów nad bezpieczeństwem może pomóc kandydatom w ukształtowaniu zainteresowań i dobrym przygotowaniu się do egzaminów maturalnych.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Bez matematyki i fizyki nie da się mówić w sposób poważny o problemach inżynierskich, dlatego zwykle od tych przedmiotów zaczynają się pierwsze semestry studiów. Później ich problematyka koncentruje się wokół praktycznych sfer zapewniania bezpieczeństwa w różnych procesach realizowanych z udziałem ludzi. Nie bez znaczenia, w wypadku tego kierunku, jest zdobycie umiejętności komputerowego modelowania zagrożeń oraz nauczenie się korzystania z systemów informatycznych w celu wspomagania likwidacji zagrożeń. Oczywiście studia to nie tylko wykłady. Studenci mają okazję zyskać praktyczne umiejętności w ramach laboratoriów i ćwiczeń.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa? Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa jest stosunkowo nową dziedziną kształcenia, dlatego pracodawcy reagują nadal z pewnym zakłopotaniem widząc taki tytuł na dyplomie absolwentów. Jednak nawet pobieżne spojrzenie w suplement dyplomu, w którym zawarte są informacje o przebiegu studiów i ich problematyce, zwykle przekonuje rekruterów i kierowników o bardzo użytecznych i zaawansowanych kompetencjach kandydatów do pracy. Istnieje bardzo wiele dziedzin i miejsc, w których absolwenci mogą szukać właściwego dla siebie miejsca. Można tu wymieniać przemysł, administrację kryzysową, branżę BHP, liczne instytucje finansowe i IT.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję