Site logo

Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka molekularna i komórkowa to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biofizyka jest nauką przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych, a zatem studia te powinny przypaść do gustu w szczególności absolwentom klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i pokrewnych.

Bycie biofizykiem wymaga analitycznego myślenia oraz naukowej ciekawości. Korzystając z praw fizyki biofizycy badają systemy biologiczne i analizują różnorodne, nieraz bardzo skomplikowane procesy zachodzące w żywych organizmach. W swojej pracy wykorzystują zaawansowaną aparaturę. By odpowiedzieć na interesujące ich pytania często sami wymyślają nowe techniki badawcze oraz konstruują unikalne przyrządy pomiarowe.

Zagadnienia istotne dla współczesnej biologii i nauk biomedycznych rozgrywają się na poziomie cząsteczkowym (molekularnym). Ponieważ to fizyka dostarcza teorii niezbędnych do tego, by zrozumieć jak zachowują się i jak działają biocząsteczki, absolwenci biofizyki są coraz bardziej cenieni i poszukiwani w dynamicznie rozwijającej się branży life science.

Jak wyglądają studia z zakresu biofizyki molekularnej i komórkowej?

Studia trwają trzy lata i zaczynają się od tzw. repetytoriów, czyli zajęć, które umożliwiają uzupełnienie i wyrównanie poziomu wiedzy szkolnej wśród absolwentów liceów, którzy uczęszczali do klas o różnych profilach. Następnie studenci uczestniczą w kursach fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz programowania komputerowego, stanowiących niezbędną podstawę dla specjalistycznych przedmiotów przewidzianych na drugim i trzecim roku studiów.

Ważną rolę w programie kształcenia odgrywają zajęcia poświęcone różnym systemom operacyjnym oraz obsłudze programów komputerowych wykorzystywanych do analizy dużej liczby danych biologicznych (np. do porównywanie sekwencji DNA i białek), modelowania komputerowego biocząsteczek oraz obrazowania wnętrza organizmu.

Znaczna część przedmiotów przewidzianych dla biofizyki molekularnej i komórkowej ma charakter fakultatywny, co oznacza, że studenci mogą je wybierać zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.
Wykładom zwykle towarzyszą ćwiczenia prowadzone w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach. Prace dyplomowe powstają w oparciu o wyniki doświadczeń przeprowadzanych własnoręcznie przez studentów. Dzięki temu po studiach, absolwenci obok wiedzy wyposażeni są w umiejętności praktyczne niezwykle cenione przez pracodawców.

A co po studiach?

Absolwenci biofizyki molekularnej i komórkowej mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (na kierunkach takich jak biofizyka, bioinformatyka, biochemia, biotechnologia itp.) a następnie pracować w instytutach badawczych, uczelniach lub firmach należących do sektora life science.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zawód: Biolog

Fascynujesz się biologią i otaczającym światem? Chciałbyś prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe? Działalność dydaktyczna stanowi dla Ciebie ciekawe uzupełnienie obowiązków? Oznacza to tylko jedno:

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję