Site logo

Tag: UJ Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

Opinie i artykuły na temat Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego. Poznaj lepiej ofertę tego wydziału. Sprawdź, jak się tam studiuje. Posłuchaj wypowiedzi studentów na temat oferty edukacyjnej, kadry wykładowców, infrastruktury, możliwości rozwoju, aktywności w kołach naukowych. Z jakimi firmami i instytucjami wydział współpracuje przy programie studiów i programach stażowych. Jakie przedmioty są łatwe, jakie trudne, co ciekawego jest w programie studiów, jakie dostępne są specjalności studiowania. Zobacz – co po studiach na WBBiB UJ. Zapoznaj się z możliwościami staży, praktyk i ścieżek budowania kariery w Krakowie, w Polsce i za granicą. Dowiedz się, jakie zawody można wykonywać po studiach na tym wydziale. Co ciekawego dzieje się w badaniach naukowych, prowadzonych przez naukowców z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dowiedz się więcej, podejmuj świadomie decyzję o studiowaniu.

maj 12
Biofizyka molekularna i komórkowa – kierunek przyszłości na UJ

Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz “tak”, to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym […]

cze 07
Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka molekularna i komórkowa to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biofizyka jest nauką przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych, a zatem studia te powinny przypaść do gustu w szczególności absolwentom klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i pokrewnych. Bycie biofizykiem wymaga analitycznego myślenia […]

lip 02
Dlaczego warto studiować na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?

Chcesz dowiedzieć się dlaczego Twoja droga do kariery powinna wieść przez mury Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego? Jakie są podstawowe argumenty przemawiające za tym, żeby podjąć studia na tej prestiżowej uczelni? Ułatwiliśmy Ci zadanie i porozmawialiśmy na ten temat z Prodziekan ds. studenckich WBBiB UJ, prof. Dr hab. Martą Dziedzicką-Wasylewską. Zacznijmy od najważniejszej […]

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję