Biofizyka molekularna i komórkowa – kierunek przyszłości na UJ

Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz “tak”, to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.

Biofizyka to interdyscyplinarna nauka wykorzystująca metodologię i prawa zaczerpnięte z fizyki do badania i opisu zjawisk biologicznych. Dzięki eksperymentom, modelowaniu komputerowemu i funkcjom matematycznym biofizyka jest w stanie nadać czytelny kształt bardzo złożonym i często na pozór chaotycznym procesom zachodzącym w żywych organizmach. 

Struktura i dynamika biocząsteczek oraz ich współdziałanie w komórce, ruchy białek kurczliwych i mechanika mięśni, białka jako maszyny molekularne, oddziaływanie promieniowania na organizm i przetwarzanie różnych form energii w postać dostępną dla komórek, rola informacji w systemach biologicznych, w tym funkcjonowanie narządów zmysłów i całego mózgu, wykorzystanie nanotechnologii w medycynie i farmakologii – oto niektóre z zagadnień współczesnej biofizyki.

Interesujesz się zjawiskami zachodzącymi w organizmach żywych?

Jeśli pasjonują cię nauki ścisłe oraz szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów koniecznie sprawdź biofizykę molekularną i komórkową.

Badania z obszaru biofizyki nie tylko przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie, ale mają również daleko idące znaczenie praktyczne, albowiem biofizycy opracowują także aparaturę, programy i metody wykorzystywane powszechnie w diagnozowaniu (tomografia komputerowa, PET, MRI, ultrasonografia) i leczeniu chorób, projektowaniu nowych leków czy analizie śladów kryminalistycznych. Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku biofizyka będzie jedną z tych dyscyplin, które w decydujący sposób wpłyną na rozwój nowych, zaawansowanych technologii znajdujących zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

Biofizyka molekularna i komórkowa na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie. Program studiów realizowany jest we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii UJ, dzięki czemu studenci mają kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin. Przedmiotom ścisłym (fizyka, chemia, matematyka) towarzyszą przedmioty interdyscyplinarne (biochemia, biofizyka, modelowania molekularne, bioinformatyka) oraz biologiczne (biologia komórki, immunologia, genetyka). Dodatkowo, w programie przewidziane jest dużo miejsce na kursy „do wyboru”, co pozwala dopasować zajęcia do indywidualnych zainteresowań.

Wyróżniającą cechą studiów na wydziale jest udział w badaniach naukowych – już od drugiego roku studiów można się włączać w prace prowadzone w poszczególnych Zakładach i Pracowniach, jak również stworzyć studencki zespół badawczy i zdobyć finansowanie na realizację autorskiego projektu. Poznawanie różnych metod pomiarowych i technik eksperymentalnych na żywo, w nowocześnie wyposażonym laboratorium, a nie tylko z podręczników, to zupełnie inny wymiar zdobywania wiedzy. W ten sposób nasi studenci nabywają także umiejętności praktycznych, uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz pracy w zespole, jak również mają okazję odkrycia własnych pasji.

WBBiB UJ to wiodący ośrodek badawczy w kraju. Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie naukowców z WBBiB gwarantują wysoki poziom nauczania. Poprzez bezpośrednie relacje z prowadzącymi zajęcia, możliwość zadawania pytań, wspólną pracę, nasi studenci uczą się trafnej oceny problemów oraz krytycznego podejścia do informacji. Taka postawa poznawczą jest niezwykle cenna w późniejszym życiu zawodowym. Poszerzaniu horyzontów służą również wyjazdy na zagraniczne stypendia naukowe oraz uczestnictwo w wykładach prowadzonych w języku angielskim przez zaproszonych na wydział gości.

Interesujesz się zjawiskami zachodzącymi w organizmach żywych?

Jeśli pasjonują cię nauki ścisłe oraz szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów koniecznie sprawdź biofizykę molekularną i komórkową.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności