Site logo

Biofizyka molekularna i komórkowa – kierunek przyszłości na UJ

Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz “tak”, to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.

Biofizyka to interdyscyplinarna nauka wykorzystująca metodologię i prawa zaczerpnięte z fizyki do badania i opisu zjawisk biologicznych. Dzięki eksperymentom, modelowaniu komputerowemu i funkcjom matematycznym biofizyka jest w stanie nadać czytelny kształt bardzo złożonym i często na pozór chaotycznym procesom zachodzącym w żywych organizmach. 

Struktura i dynamika biocząsteczek oraz ich współdziałanie w komórce, ruchy białek kurczliwych i mechanika mięśni, białka jako maszyny molekularne, oddziaływanie promieniowania na organizm i przetwarzanie różnych form energii w postać dostępną dla komórek, rola informacji w systemach biologicznych, w tym funkcjonowanie narządów zmysłów i całego mózgu, wykorzystanie nanotechnologii w medycynie i farmakologii – oto niektóre z zagadnień współczesnej biofizyki.

Interesujesz się zjawiskami zachodzącymi w organizmach żywych?

Jeśli pasjonują cię nauki ścisłe oraz szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów koniecznie sprawdź biofizykę molekularną i komórkową na UJ.

Badania z obszaru biofizyki nie tylko przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie, ale mają również daleko idące znaczenie praktyczne, albowiem biofizycy opracowują także aparaturę, programy i metody wykorzystywane powszechnie w diagnozowaniu (tomografia komputerowa, PET, MRI, ultrasonografia) i leczeniu chorób, projektowaniu nowych leków czy analizie śladów kryminalistycznych. Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku biofizyka będzie jedną z tych dyscyplin, które w decydujący sposób wpłyną na rozwój nowych, zaawansowanych technologii znajdujących zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

Biofizyka molekularna i komórkowa na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie. Program studiów realizowany jest we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii UJ, dzięki czemu studenci mają kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin. Przedmiotom ścisłym (fizyka, chemia, matematyka) towarzyszą przedmioty interdyscyplinarne (biochemia, biofizyka, modelowania molekularne, bioinformatyka) oraz biologiczne (biologia komórki, immunologia, genetyka). Dodatkowo, w programie przewidziane jest dużo miejsce na kursy „do wyboru”, co pozwala dopasować zajęcia do indywidualnych zainteresowań.

Wyróżniającą cechą studiów na wydziale jest udział w badaniach naukowych – już od drugiego roku studiów można się włączać w prace prowadzone w poszczególnych Zakładach i Pracowniach, jak również stworzyć studencki zespół badawczy i zdobyć finansowanie na realizację autorskiego projektu. Poznawanie różnych metod pomiarowych i technik eksperymentalnych na żywo, w nowocześnie wyposażonym laboratorium, a nie tylko z podręczników, to zupełnie inny wymiar zdobywania wiedzy. W ten sposób nasi studenci nabywają także umiejętności praktycznych, uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz pracy w zespole, jak również mają okazję odkrycia własnych pasji.

WBBiB UJ to wiodący ośrodek badawczy w kraju. Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie naukowców z WBBiB gwarantują wysoki poziom nauczania. Poprzez bezpośrednie relacje z prowadzącymi zajęcia, możliwość zadawania pytań, wspólną pracę, nasi studenci uczą się trafnej oceny problemów oraz krytycznego podejścia do informacji. Taka postawa poznawczą jest niezwykle cenna w późniejszym życiu zawodowym. Poszerzaniu horyzontów służą również wyjazdy na zagraniczne stypendia naukowe oraz uczestnictwo w wykładach prowadzonych w języku angielskim przez zaproszonych na wydział gości.

Interesujesz się zjawiskami zachodzącymi w organizmach żywych?

Jeśli pasjonują cię nauki ścisłe oraz szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów koniecznie sprawdź biofizykę molekularną i komórkową.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję