Zawód: Radca prawny

Czym zawodowo zajmuje się radca prawny? Jakie są różnice między jego obowiązkami a zakresem spraw, jakimi zajmuje się adwokat? Dlaczego potrzeba aż 8 lat, żeby zdobyć wszystkie uprawnienia do wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego i wymagającego zawodu? Chcesz się tego dowiedzieć? Czytaj dalej…

Kim jest radca prawny i czym się zajmuje?

Wiele osób uważa, że praca radcy prawnego i adwokata to w zasadzie to samo. Faktycznie, pobieżnie przeglądając zakres obowiązków zawodowych można wysnuć taki wniosek, ale podstawowa różnica polega na tym, że radcy prawni mogą świadczyć usługi prawne w stosunku pracy, czego nie wolno z kolei adwokatom. Ponadto, radcy prawni dopiero od niedawna mogą się cieszyć znacznie szerszym zakres spraw, jakimi mogą zajmować się w swojej pracy.

Uprawnienia radców prawnych uległy na przestrzeni ostatnich kilku lat znaczącemu rozszerzeniu, dzięki czemu mogą oni, np. występować przed sądami, prowadzić sprawy administracyjne, gospodarcze, pracownicze, cywilne i rodzinne. Ponadto, radcowie prawni mogą teraz występować w charakterze obrońców w sprawach o wykroczenia oraz jako pełnomocnicy i obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Do pozostałych obowiązków zawodowych radcy prawnego możemy także zaliczyć:

  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii,
  • koordynowanie obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność,
  • obsługa wierzytelności znajdujących się na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • samodzielne prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych, w tym reprezentacja przed Sądami i innymi organami.
  • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami państwowymi.
  • wydawanie opinii prawnych,

Jak łatwo się zatem domyśleć, głównymi klientami/pracodawcami radców prawnych są przedsiębiorstwa działające w praktycznie każdej branży i w każdym sektorze współczesnej gospodarki. Poszerzenie zakresu obowiązków radców prawnych przyczyniło się jednak do tego, że coraz częściej z ich usług korzystają także osoby prywatne.

Szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Jak zostać radcą prawnym?

Możliwość podjęcia pracy w każdym z zawodów prawniczych wymaga wcześniejszego ukończenia studiów prawniczych. Szczegółowy opis procesu rekrutacji, lista przedmiotów, z którymi będziesz musiał się zmierzyć w czasie studiów oraz perspektywy zatrudnienia po obronie pracy dyplomowej znajdziesz tutaj: studia na kierunkach prawniczych.

Kandydaci na radców prawnych powinni ponadto:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych.

Jeżeli sądziłeś, że samo ukończenie studiów załatwia sprawę i otwiera Ci drogę do kariery zawodowej, to musimy Cię niestety mocno rozczarować, gdyż jest ona znacznie dłuższa, niż mogłeś przypuszczać. Absolwenci studiów prawniczych zobowiązani są bowiem do odbycia aplikacji radcowskiej, która trwa trzy lata. Aby się na nią dostać konieczne jest przystąpienie do tzw. egzaminu konkursowego w formie testu, składającego się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest zdobycie minimum 100 punktów.

Trzyletnia aplikacja radcowska to okres, w którym poznasz bardzo gruntownie wszelkie zasady wykonywania swojego przyszłego zawodu. Doświadczenie i wiedzę zdobywasz bezpośrednio w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych, etc. Czeka Cię ponadto minimum dwunastomiesięczna praca w sądzie i prokuraturze oraz w kancelarii notarialnej.

Każdy rok aplikacji radcowskiej zakończony jest tzw. kolokwium, a cała aplikacja kończy się egzaminem radcowskim, który składa się z pięciu części pisemnych:

  • I część: 100 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru,
  • II – V część: zadania otwarte z zakresu wszystkich dziedzin prawa.

Pozytywne zaliczenie egzaminu radcowskiego niesie za sobą możliwość złożenia wniosku do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych o wpisanie na listę radców prawnych. W ten sposób kończy się długa droga do zdobycia niezbędnych uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Ile zarabia radca prawny?

Miesięczne zarobki radcy prawnego wynoszą od 4500 do 10000 zł netto. Wysokość wynagrodzenia jest oczywiście ściśle uzależniona od posiadanego doświadczenia zawodowego oraz miejsca pracy. Na najwyższe zarobki i premie mogą liczyć radcowie zatrudnieni w największych przedsiębiorstwach oraz korporacjach zlokalizowanych w największych ośrodkach miejskich.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Jak pracują studenci?

Jak nie kolokwium, to cała sesja. Nagłe i niezapowiedziane rezygnacje z “powodów osobistych”, wakacyjne wyjazdy w ostatniej chwili, nierzadko przerost ambicji. Albo rotacja pracowników tak

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję